Sorgulara giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorgu kullanmak Access veritabanınızda verileri görüntülemeyi, eklemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi kolaylaştırır. Sorgu kullanmanın bazı diğer nedenleri şunlardır:

 • Belirli ölçütlere (koşullara) göre filtre uygulayarak belirli verileri hızla bulma

 • Verileri hesaplama veya özetleme

 • En güncel verileri aralıklarla yeniden gözden geçirmek gibi veri yönetimi görevlerini otomatik hale getirme

Not:  Örneklerdeki sorgularla deneme yapmak isterseniz, Access masaüstü veritabanı kullanın.

Sorgular verilerinizi bulmanıza ve çalışmanıza yardımcı olur

Seçme sorgusu oluşturma

Parametre sorgusu oluşturma

Toplamlar sorgusu oluşturma

Çapraz sorgu oluşturma

Tablo yapma sorgusu oluşturma

Ekleme sorgusu oluşturma

Güncelleştirme sorgusu oluşturma

Silme sorgusu oluşturma

Sorgular verilerinizi bulmanıza ve çalışmanıza yardımcı olur

İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya rapor aracılığıyla sunmak istediğiniz veriler genellikle çok sayıda tabloda bulunur. Sorgular, çeşitli tablolardan bilgileri çekebilir ve bunları form veya raporda görüntülenmek üzere birleştirebilir. Sorgu, veritabanınızdan bir veri sonuçları isteği veya veriler üzerinde bir eylem isteği ya da her ikisi birden olabilir. Sorgu; basit bir sorunun yanıtını size verebilir, hesaplamalar yapabilir, farklı tablolardan alınan verileri birleştirebilir ve bir veritabanındaki bilgileri ekleyebilir, değiştirebilir ya da silebilir. Sorgular çok yönlü olduğundan, bir çok sorgu türü vardır ve göreve göre bir sorgu türü oluşturmanız gerekir.

Başlıca sorgu türleri

Kullanım

Seçme

Bir tablodan veri getirmek veya hesaplamalar yapmak için kullanılır.

Eylem

Veri ekleme, değiştirme veya silme. Her görevin belirli bir eylem sorgusu türü vardır. Eylem sorguları, Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Seçme sorgusu oluşturma

Bazı alanlar yalnızca bir tablodaki verileri gözden geçirme veya birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme veya belki de belirli ölçütlere göre verileri yalnızca görmek isterseniz, bir seçme sorgusu türü seçiminizi olacaktır. Daha fazla bilgi için basit bir seçme sorgusu oluşturmakonusuna bakın.

Seçili alanlardaki verileri gözden geçirme

Örneğin, tablonuzda ürünlerle ilgili çok fazla bilgi içeren bir tablo varsa ve ürünler ile fiyatlarının listesini gözden geçirmek istiyorsanız, aşağıdaki yöntemle bir seçme sorgusu oluşturarak yalnızca ürün adlarını ve ilgili fiyatları getirebilirsiniz:

 1. Veritabanını açın ve Oluştur sekmesinde Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Tablolar sekmesinde Ürünler tablosunu çift tıklatın ve sonra iletişim kutusunu kapatın.

 3. Ürünler tablosunda, Ürün Adı ve Liste Fiyatı alanlarınız olduğunu varsayalım. Ürün Adı ve Liste Fiyatı öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzu ekleyin.

 4. Tasarım sekmesinde, Çalıştır' ı tıklatın. Sorgu çalışır ve ürünler ve fiyatları listesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Birden fazla ilişkili tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

Örneğin, elinizde gıda maddeleri satan bir mağazaya ilişkin veritabanı olduğunu ve belirli bir şehirde yaşayan müşterilerin siparişlerini gözden geçirmek istediğinizi varsayalım. Diyelim ki, siparişlerle ilgili veriler ve müşterilerle ilgili veriler sırasıyla Siparişler ve Müşteriler adlı iki tabloda depolanıyor olsun. Her bir tabloda, iki tablo arasındaki bir-çok ilişkisinin nin temelini oluşturan bir Müşteri No alanı varsa, belirli bir şehirdeki (örneğin, İstanbul) müşterilerin siparişlerini getiren bir sorgu oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Veritabanını açın. Oluştur sekmesinin Sorgu grubunda Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Müşteriler ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın. Müşteriler tablosundaki No alanıyla Siparişler tablosundaki Müşteri No alanını birbirine bağlayan çizgiye (birleştirme adı verilir) dikkat edin. Bu çizgi, iki tablo arasındaki ilişkiyi gösterir.

 4. Müşteriler tablosunda Şirket ve Şehir 'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzuna ekleyin.

 5. Sorgu tasarım kılavuzundaki Şehir sütununda, Göster satırında yer alan onay kutusunu temizleyin.

 6. Şehir sütununun Ölçüt satırına Muğla yazın.

  Göster onay kutusunun temizlenmesi, sorgunun sonuçlarda şehri görüntülemesini engeller ve Ölçüt satırına Muğla yazılması da, Şehir alanındaki değeri Muğla olan kayıtların gösterilmesini istediğinizi belirtir. Bu örnekte, sorgu yalnızca Muğla'da bulunan müşterileri döndürür. Bir alanı ölçüt olarak kullanmak için bu alanı görüntülemeniz gerekmez.

 7. Siparişler tablosunda Sipariş No ve Sipariş Tarihi öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzunun izleyen iki sütununa ekleyin.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın. Sorgu çalışır ve İstanbul'daki müşteriler için sipariş listesini görüntüler.

 9. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Parametre sorgusu oluşturma

Sık sık belirli bir sorgunun çeşitlemelerini çalıştırmak istiyorsanız parametre sorgusu kullanmayı düşünün. Parametre sorgusu çalıştırdığınızda, sorguda sizden alan değerleri istenir ve sağladığınız değerler kullanılarak sorgunuz için ölçütler oluşturulur.

Not: Access web uygulamasında parametre sorgusu oluşturamazsınız.

İstanbul'da bulunan müşterilerin siparişlerini getiren bir seçme sorgusu oluşturmayı öğrendiğiniz önceki örnekten devam edecek olursak, seçme sorgusunu değiştirerek, sorguyu her çalıştırdığınızda sizden şehri belirtmenizi istemesini sağlayabilirsiniz. Takip etmek için, önceki örnekte oluşturduğunuz veritabanını açın:

 1. Gezinti Bölmesinde, önceki bölümde oluşturduğunuz Şehre Göre Siparişler adlı sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü 'nü tıklatın.

 2. Sorgu Tasarım kılavuzunda, şehir sütununun ölçüt satırına Muğla'adınısilin ve sonra [için hangi city?]yazın.

  [Hangi şehir için?] dizesi sizin parametre isteminizdir. Köşeli parantezler sorgunun parametre isteminde bulunmasını istediğinizi belirtir ve metin de (bu örnekte Hangi şehir için?) parametre isteminde görüntülenen sorudur.

  Not: Parametre isteminde metnin bir parçası olarak nokta (.) ya da ünlem işareti (!) kullanılamaz.

 3. Sorgu sonuçlarında şehrin gösterilmesi için, Şehir sütununun Göster satırındaki onay kutusunu seçin.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın. Sorgu, Şehir için bir değer girmenizi ister.

 5. İstanbul'daki müşterilerin siparişlerini görmek için, İstanbul yazın ve ENTER tuşuna basın.

  Peki hangi değerleri belirtebileceğinizi bilmiyorsanız ne olacak? İstemin bir parçası olarak joker karakterler kullanabilirsiniz:

 6. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 7. Sorgu tasarım sekmesinde, Şehir sütununun Ölçüt satırına Like [Hangi şehir için?]&"*" yazın.

  Bu parametre isteminde, Benzer anahtar sözcüğü, ve işareti ( & ) ve çift tırnak arasındaki yıldız ( * ), kullanıcının çeşitli sonuçlar döndürmek amacıyla joker karakterler de içinde olmak üzere bir karakter bileşimi yazmasına olanak tanır. Örneğin, kullanıcı * yazarsa, sorgu tüm şehirleri döndürür; kullanıcı L yazarsa, sorgu "L" harfiyle başlayan tüm şehirleri döndürür; ve kullanıcı *s* yazarsa, sorgu "s" harfini içeren tüm şehirleri döndürür.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın ve sorgu isteminde İst yazıp ENTER tuşuna basın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

Parametre veri türlerini belirtme

Parametrenin hangi tür veri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü ayarlayabilirsiniz, ancak sayısal veriler, para birimi ve tarih/saat verileri için veri türünü belirlemek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceğin veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri giren (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin giren) kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Parametre metin verilerini kabul edecek şekilde ayarlandıysa, her türlü giriş metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi gösterilmez.

Sorguda parametrelerin veri türünü belirtmek için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Sorgu Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 2. Sorgu Parametreleri iletişim kutusundaki Parametre sütununda, veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Parametrelerin, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırında kullandığınız parametre istemleriyle eşleştiğinden emin olun.

 3. Veri Türü sütununda, her parametre için veri türünü seçin.

Daha fazla bilgi için bkz: sorgu çalıştırırken giriş istemek için parametreler kullanma.

Sayfanın Başı

Toplamlar sorgusu oluşturma

Veri sayfasındaki Toplam satırı çok kullanışlıdır, ancak daha karmaşık sorular için toplamlar sorgusunu kullanırsınız. Toplamlar sorgusu, örneğin, ürün başına toplam satışları görmek istediğiniz gibi durumlarda, verileri gruplandırmanızı ve özetlemenizi sağlayan bir seçme sorgusudur. Toplamlar sorgusunda, ürün başına toplam satışları görmek için Topla işlevini (bir toplama işlevidir) kullanabilirsiniz.

Not: Toplama işlevlerini Access web uygulamasında kullanamazsınız.

Önceki örnekte oluşturduğunuz Ürün Alt Toplamları sorgusunu, ürün alt toplamlarını ürüne göre özetleyecek şekilde değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Giriş sekmesinde, görünüm > Tasarım görünümü.

  Ürün Alt Toplamları sorgusu Tasarım görünümünde açılır.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar' ı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzunda Toplamlar satırı görüntülenir.

Not: Benzer adlara sahip olsalar da, tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırıyla veri sayfasındaki Toplam satırı aynı değildir:

 • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullanarak alan değerlerine göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 • Veri sayfası Toplam satırını, toplamlar sorgusunun sonuçlarına ekleyebilirsiniz.

 • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullandığınızda, her alan için bir toplam işlevi seçmelisiniz. Alan üzerinde hesaplama yapmak istemiyorsanız, alana göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 • Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Toplam satırındaki açılan listeden Topla 'yı seçin.

 • Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın. Sorgu çalışır ve alt toplamlarla birlikte ürünlerin listesini görüntüler.

 • Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın. Sorguyu açık bırakın.

Daha fazla bilgi için bkz: Toplamlar satırını kullanarak bir veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme.

Sayfanın Başı

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Hesaplanan değerlerde temel alınan değerler değişirse hesaplanan değerler güncelliğini kaybedebileceğinden, aynı veritabanındaki verileri temel alsalar bile, genellikle, alt toplamlar gibi hesaplanan değerleri depolamak için tabloları kullanmazsınız. Örneğin, herhangi birinin yaşını her yıl güncelleştirmeniz gerekeceğinden bu değeri tabloda depolamazsınız; bunun yerine, söz konusu kişinin doğum tarihini depolar ve kişinin yaşını hesaplamak için sorgu kullanırsınız.

Örneğin, satmak istediğiniz bazı ürünlere ilişkin bir veritabanınız olsun. Bu veritabanında her bir ürünün fiyatı ve miktarlar gibi alanlarda ürünle ilgili bilgiler içeren Sipariş Ayrıntıları adında bir tablo var. Her bir ürünün miktarını bu ürünün birim fiyatı ile çarpan, her bir ürünün miktarını bu ürünün birim fiyatı ve indirim oranı ile çarpan ve sonra da toplam indirimi toplam birim fiyattan çıkaran bir sorgu kullanarak alt toplamı hesaplayabilirsiniz. Önceki alıştırmada örnek veritabanını oluşturduysanız, bu veritabanını açıp takip edebilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinde tıklatın Sorgu tasarımı.

 2. İçinde Tabloyu Göster iletişim kutusunu tablolar sekmesi, çift Sipariş Ayrıntıları.

 3. Kapat Tabloyu Göster iletişim kutusu.

 4. Sipariş Ayrıntıları tablosunda öğesini çift tıklatarak Ürün Kimliği bu alanı sorgu tasarım kılavuzunun ilk sütununa ekleyin.

 5. Kılavuzun ikinci sütununda, sağ alan satırında, tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Yakınlaştır .

 6. İçinde Yakınlaştır kutusuna yazın veya aşağıdaki yapıştırın: alt toplam: ([Miktar] * [Birim Fiyat])-([Miktar] * [Birim Price]*[Discount])

 7. Tamam’a tıklayın.

 8. Üzerinde Tasarım sekmesini tıklatın çalıştırın. Sorgu çalışır ve ardından ürün ve alt toplamları, her sipariş listesini görüntüler.

 9. CTRL+S tuşlarına basarak sorguyu kaydedin ve sonra sorguya Ürün Alt Toplamları adını verin.

Daha fazla bilgi için bkz: Toplamlar satırını kullanarak bir veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme.

Sayfanın Başı

Özet veya toplam verilerini görüntüleme

İşlemleri kaydetmek veya düzenli olarak kullanılan sayısal verileri depolamak için tabloları kullandığınızda, verileri toplu olarak gözden geçirebilmeniz, örneğin toplamlarına veya ortalamalarına bakabilmeniz yararlı olur. Access'te, bir veri sayfası Toplamlar satırı ekleyebilirsiniz. Toplam satırı, veri sayfasının en altında bulunan bir satır olup, geçerli toplamı veya diğer bir toplam değerini görüntüleyebilir.

 1. Daha önce oluşturduğunuz ürün alt toplamları sorgusunu çalıştırın ve sonuçları Veri Sayfası görünümüaçık bırakın.

 2. Giriş sekmesinde tıklatın Toplamlar. Alt veri sayfasının, word ile yeni bir satır görünür Toplam ilk sütunda.

 3. Adlandırılmış veri sayfasının son satırındaki hücreyi tıklatın Toplam.

 4. Kullanılabilir toplama işlevleri görüntülemek için oku tıklatın. Sütun metin verilerini içerdiğinden, yalnızca iki seçeneğiniz vardır: Hiçbiri ve sayısı.

 5. Seçin sayısı. Hücre içeriğini değişirse Toplam sütunu değerlerinin sayısını için.

 6. Bitişiğindeki hücreyi (ikinci sütun) tıklatın. Hücrede bir ok belirdiğine dikkat edin.

 7. Oku tıklatın ve sonra tıklatın toplamı. Alan sütununu değerlerin toplamını görüntüler.

 8. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde açık bırakın.

Sayfanın Başı

Çapraz sorgu oluşturma

Şimdi, ürün alt toplamlarını gözden geçirmek, ancak aynı zamanda aya göre toplamak da istediğinizi varsayalım. Bu durumda her satırda ürün alt toplamlarının ve her sütunda aya göre ürün alt toplamlarının görüntülenmesini istiyorsunuz. Ürüne göre alt toplamları ve aya göre ürün alt toplamlarını görüntülemek için çapraz sekme sorgusu kullanın.

Not: Çapraz sorgu, Access web uygulamasında görüntülenemez.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu yeniden değiştirebilir ve sorgunun ürün alt toplamları satırlarını ve aylık alt toplamlar sütunlarını döndürmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Sorgu Oluştur grubunda Tablo Göster 'i tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Siparişler öğesini çift tıklatın ve sonra Kapat 'ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda Çapraz' ı tıklatın. Tasarım kılavuzunda Göster satırı gizlenir ve Çapraz satırı gösterilir.

 5. Tasarım kılavuzunun üçüncü sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın. Yakınlaştır kutusu açılır.

 6. Yakınlaştır kutusuna şunu girin veya yapıştırın: Ay: "Ay" & DatePart("m", [Sipariş Tarihi])

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Çapraz satırında, aşağı açılır listeden şu değerleri seçin: ilk sütun için Satır Başlığı, ikinci sütun için Değer ve üçüncü satır için Sütun Başlığı.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın. Sorgu çalışır ve aya göre toplanmış ürün alt toplamlarını görüntüler.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Çapraz sorgular hakkında daha fazla bilgi için daha kolay okunur bir çapraz sorgu kullanarak Özet verilerin yaptığınıgörün.

Sayfanın Başı

Tablo yapma sorgusu oluşturma

Başka tablolarda depolanan verilerden yeni bir tablo oluşturmak için tablo yapma sorgusu kullanabilirsiniz.

Not: Tablo yapma sorgusu Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, raporlarını Access kullanarak hazırlayan Çanakkale'deki iş ortağınıza Çanakkale siparişleriyle ilgili verileri göndermek istediğinizi varsayalım. Tüm sipariş verilerinizi göndermek yerine, göndereceğiniz verileri Çanakkale siparişlerine özgü verilerle sınırlandırmak istiyorsunuz.

Çanakkale sipariş verilerini içeren bir seçme sorgusu hazırlayabilir ve aşağıdaki yordamı kullanarak bu seçme sorgusuyla yeni tabloyu oluşturabilirsiniz:

 1. Önceki alıştırmadaki örnek veritabanını açın.

  Tablo yapma sorgusunu çalıştırmak için, veritabanı içeriğini etkinleştirmeniz gerekebilir.

  Not: Şeridin altında veritabanını etkinleştirme hakkında bir ileti görürseniz, tıklatın içeriği etkinleştir.Veritabanınızı güvenilen bir konumda ise, ileti çubuğu görmezsiniz.

 2. Oluştur sekmesinin Sorgu grubunda Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Sipariş Ayrıntıları'nı ve Siparişler'i çift tıklatın ve Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Siparişler tablosunda Müşteri No ve Sevk Şehir öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 5. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Sipariş No, Ürün Kimliği, Miktar, Birim Fiyat ve İndirim öğelerini çift tıklatarak bunları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 6. Tasarım kılavuzunun Sevk Şehir sütununda Göster satırındaki kutuyu temizleyin. Ölçüt satırına 'Çanakkale' yazın (tek tırnak işaretlerini de ekleyin). Sorgu sonuçlarını tabloyu oluşturmak için kullanmadan önce doğrulayın.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 8. Sorguyu kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın.

 9. Sorgu Adı kutusuna Çanakkale Siparişleri Sorgusu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 10. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 11. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Tablo Yap'ı tıklatın.

 12. Tablo Yap iletişim kutusunun Tablo Adı kutusuna Çanakkale Siparişleri yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 13. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 14. Onay iletişim kutusunda Evet'i tıklattığınızda yeni tabloyu Gezinti Bölmesi'nde görürsünüz.

  Not: Belirttiğiniz aynı ada sahip bir tablo zaten varsa, Access sorguyu çalıştırmadan önce bu tabloyu siler.

Olun tablo sorguları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yapma oluşturma Tablo Sorgu.

Sayfanın Başı

Ekleme sorgusu oluşturma

Bir veya birden çok tablodan veri alıp bunları başka bir tabloya eklemek için ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Not: Ekleme sorgusu Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, Çanakkale'deki iş ortağınızla paylaşmak üzere bir tablo oluşturduğunuzu, ancak ortağınızın Muş bölgesindeki müşterilerle de çalıştığını öğrendiğinizi varsayalım. Tabloyu ortağınızla paylaşmadan önce bu tabloya Muş bölgesi verilerinin bulunduğu satırları da eklemek istiyorsunuz. Aşağıdaki yordamı kullanarak, Çanakkale Siparişleri tablosuna Muş bölgesinin verilerini de ekleyebilirsiniz:

 1. "Çanakkale siparişleri sorgusu" adlı sorguyu Tasarım görünümünde daha önce oluşturduğunuz açın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda Ekle'yitıklatın. Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Ekle iletişim kutusunda, Tablo Adı kutusundaki oku tıklatın ve açılan listeden Çanakkale Siparişleri'ni seçip Tamam'ı tıklatın.

 4. Tasarım kılavuzunda, Sevk Şehir sütununun Ölçüt satırındaki 'Çanakkale' sözcüğünü silin ve 'Muş' yazın.

 5. Ekleneceği Yer satırında, her sütun için uygun alanı seçin.

  Bu örnekte, Ekleneceği Yer satırındaki değerlerin Alan satırındaki değerlerle eşleşmesi gerekir; ancak ekleme sorgularının çalışması için her zaman bu gerekli değildir.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Not:  Çok fazla miktarda veri getiren bir sorguyu çalıştırırken sorguyu geri alamayacağınızı belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Sorgunun işlenmesini sağlamak için bellek kesimi üzerindeki sınırı 3 MB'a çıkarmayı deneyin.

Ekleme sorguları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekleme sorgusu kullanarak tabloya kayıt ekleme.

Sayfanın Başı

Güncelleştirme sorgusu oluşturma

Güncelleştirme sorgusu kullanarak tablolarınızdaki verileri değiştirebilir ve yine güncelleştirme sorgusu kullanarak hangi satırların güncelleştirileceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Güncelleştirme sorgusu, güncelleştirmeyi yapmadan önce güncelleştirilen verileri gözden geçirmenize fırsat verir.

Önemli: Eylem sorgusunu geri alınamaz. Güncelleştirme sorgusu kullanarak güncelleşir herhangi bir tablo yedeklemeyi düşünmelisiniz. Güncelleştirme sorgusu Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Önceki örnekte Çanakkale Siparişleri tablosuna satırlar eklediniz. Çanakkale Siparişleri tablosunda, Ürün No alanında sayısal Ürün No değerleri gösterilmektedir. Raporlarda verileri daha yararlı kılmak için, ürün numaralarını ürün adlarıyla değiştirebilirsiniz; bunun için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Çanakkale Siparişleri tablosunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Ürün No satırında, Veri Türü'nü Sayı 'dan Metin 'e dönüştürün.

 3. Çanakkale Siparişleri tablosunu kaydedin ve kapatın.

 4. Oluştur sekmesinin Sorgu grubunda Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Çanakkale Siparişleri'nı ve Ürünler'i çift tıklatın ve Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 6. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

 7. Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Güncelleştir satırı görüntülenir.

 8. Çanakkale Siparişleri tablosunda Ürün Kimliği öğesini çift tıklatarak bu alanı tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunda, Ürün Kimliği sütununun Güncelleştir satırına şu ifadeyi yazın veya yapıştırın: [Ürünler].[Ürün Adı]

  İpucu: Güncelleştirme sorgusu kullanarak ve Güncelleştir satırında boş dize ("") veya NULL kullanarak, alan değerlerini silebilirsiniz.

 10. Ölçüt satırına şu ifadeyi yazın veya yapıştırın: [Ürün No] Like ([Ürünler].[No])

 11. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde göstererek, güncelleştirme sorgusuyla hangi değerlerin değişeceğini gözden geçirebilirsiniz.

 12. Tasarım sekmesinde, görünüm > Veri sayfası görünümü. Sorgu güncelleştirilecek ürün kimlikleri listesini döndürür.

 13. Tasarım sekmesinde Çalıştır'ı tıklatın.

  Çanakkale siparişleri tablosunu açtığınızda, Ürün Kimliği alanında sayısal değerleri Ürünler tablosundan ürün adları almıştır görürsünüz.

Güncelleştirme sorguları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve çalıştırma.

Sayfanın Başı

Silme sorgusu oluşturma

Silme sorgusu kullanarak tablolarınızdan veri silebilir ve yine silme sorgusu kullanarak hangi satırların silineceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Silme sorgusu, silme işlemini yapmadan önce silinecek olan satırları gözden geçirmenize fırsat verir.

Not: Silme sorgusu seçeneği Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, önceki örnekteki Çanakkale Siparişleri tablosunu Çanakkale'deki iş ortağınıza göndermeye hazırlanırken, bazı satırların bir dizi boş alan içerdiğini fark ettiğinizi varsayalım. Tabloyu göndermeden bu satırları kaldırmaya karar verdiniz. Doğrudan tabloyu açıp satırları kendiniz de silebilirsiniz, ancak silinecek çok fazla satır varsa ve hangi satırların silineceğine ilişkin net ölçütleriniz varsa, silme sorgusu kullanmayı yararlı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, Çanakkale Siparişleri tablosundan Sipariş No alanında değer bulunmayan satırları silmek için bir sorgudan yararlanabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesinde Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Çanakkale Siparişleriçift tıklatın ve Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda, Sil'itıklatın. Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları kaybolur ve Sil satırı görüntülenir.

 4. Çanakkale Siparişleri tablosunda Sipariş No öğesini çift tıklatarak bu alanı kılavuza ekleyin.

 5. Tasarım kılavuzunda, Sipariş No sütununun Ölçüt satırına Boş yazın.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Silme sorguları hakkında daha fazla bilgi için Oluştur ve Çalıştır'ı silme sorgusubakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×