Sunuyu OpenDocument Sunu (.odp) biçiminde açmak veya kaydetmek için PowerPoint kullanma

Dosyaları, Abel AçıkOffice Impress ve LibreOffice Impress gibi bazı sunu uygulamaları tarafından kullanılan OpenDocument Sunu (.odp) dosya biçiminde açabilir ve kaydedebilirsiniz.

OpenDocument Sunu dosyasını PowerPoint'te açma

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. komutunu tıklatın.

 3. Yalnızca OpenDocument biçiminde kaydedilen dosyaları görmek için Dosya türü listesinde, OpenDocument Sunusu'nu tıklatın.

 4. Açmak istediğiniz dosyayı tıklatın ve sonra da 'ı tıklatın.

  İpucu: Dosyayı açmak için dosyayı bulduktan sonra çift tıklatabilirsiniz.

Not: OpenDocument Sunu dosyasını PowerPoint uygulamasında açtığınızda, bu dosyanın biçimlendirmesi ilk oluşturulduğu uygulamadaki biçimlendirmeyle aynı olmayabilir. Bunun nedeni, OpenDocument Biçimini kullanan uygulamalar arasındaki farklılıklardır.

PowerPoint sunusunu OpenDocument Sunu biçiminde kaydetme

Önemli: Dosyanızın PowerPoint sürümünün elinizde bulunmasını isterseniz, dosyayı önce PowerPoint sunusu olarak kaydetmeli (örneğin, .pptx dosya biçiminde) ve sonra, OpenDocument Sunu (.odp) biçiminde yeniden kaydetmelisiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.

 3. Kayıt türü listesinden OpenDocument Sunu türünü seçin.

 4. Dosyanızı adlandırın ve kaydedin.

OpenDocument Biçimi hakkında daha fazla bilgi edinin

Sunuları OpenDocument Sunu (.odp) biçiminde açar veya kaydedebilirsiniz, bazı biçimlendirmeler kaybolabilir. Bunun nedeni, OpenDocument Sunu uygulamaları ve PowerPoint'in desteği olan biçimlendirme gibi farklı özellikler ve seçeneklerdir.

Aşağıdaki tabloda OpenDocument Sunusu (.odp) biçiminde tamamen veya kısmen desteklenen ya da hiç desteklenmeyen PowerPoint özellikleri gösterilmektedir. Dosyaları açma ve kaydetme hakkında bilgi için odp dosya biçiminde, OpenDocument Sunusu (.odp)biçiminde bir sunuyu açmak veya kaydetmek için PowerPoint Kullanma'ya bakın.

 • Desteklenir     Hem PowerPoint hem de OpenDocument Sunu biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

 • Kısmen desteklenenler     Hem PowerPoint hem de OpenDocument Sunu biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanım ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez    Bu özellik OpenDocument biçiminde desteklenmez. Sununuzu OpenDocument Biçiminde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özellikleri kullanmayın.

Alan

Alt Alan

PowerPoint Desteği

Animasyonlar

Giriş/Çıkış

animasyonlar

Kısmen desteklenir

ODF tarafından desteklenemeyecek tüm animasyonlar, Belirme veya Kaybolma animasyonuna dönüştürülür.

Animasyonlar

Renk animasyonları

Desteklenmez

Animasyonlar

Ölçeklendirme animasyonları

Desteklenmez

Patlama, Parlak ampul, Büyüt ve Daralt, Dikey Yükseklik animasyonları desteklenmez.

Animasyonlar

Animasyon gecikmeleri

Desteklenir

Animasyonlar

Animasyon zamanlaması

Desteklenir

Animasyonlar

Metin animasyonları

Desteklenir

Animasyonlar

Tetiklenen animasyonlar

Desteklenir

Animasyonlar

Animasyon

sesler

Desteklenmez

Animasyonlar

Medya animasyonları

Desteklenir

Animasyonlar

SmartArt

Desteklenmez

Animasyonlar

Grafik Bölümleri

Kısmen desteklenir

Grafik bölümlerindeki animasyonlar, grafik genelinde bir animasyona dönüştürülür.

Animasyonlar

OLE eylemi

animasyonlar

Desteklenmez

Animasyonlar

Asıl Öğe/Düzen animasyonları

Desteklenmez

Geçişler

Geçişler

Kısmen desteklenir

Şu geçişler desteklenmez: Perdeler, Kesme, Şeritler, Petek, Flaş Haber.

Geçişler

Geçiş Sesleri

Desteklenmez

İçerik Medya (Filmler/Sesler)

Kırpma ve yer işareti

Kısmen desteklenir

İçerik

WAV dosyaları ekleme

Desteklenir

İçerik

OLE

Desteklenir

İçerik

ActiveX Denetimleri

Desteklenmez

İçerik

Tablolar

Kısmen desteklenir

İçinde tablolar bulunan bir sunuyu .odp biçiminde kaydettiğinizde, tablolar resim halini alır ve daha fazla düzenlenemez.

İçerik

Üstbilgiler/Altbilgiler

Kısmen desteklenir

Üstbilgi veya altbilgi bulunan bir dosyayı .odp biçiminde kaydettiğinizde, üstbilgiler ve altbilgiler metin kutuları halini alır.

İçerik

Tarih alanları

Kısmen desteklenir

Tüm tarih türleri dahil edilir, ancak diğer ODF uygulamaları tarafından varsayılan bir tarih türüne dönüştürülebilirler.

İçerik

Şekil Gizleme

Desteklenir

İçerik

Slayt Gizleme

Desteklenir

Makrolar, Programlanabilirlik

Makrolar, OM, Programlanabilirlik

Desteklenmez

Sunu ayarları

Sayfa boyutu

Kısmen desteklenir

Sayfa boyutu sunuyla birlikte kaydedilse de, Sayfa Yapısı iletişim kutusundaki Sayfa Boyutu ayarları yanlıştır. İletişim kutusu varsayılan sayfa boyutunu varsayılan değer olarak almayı dener.

Sunu ayarları

Özel Gösteriler

Desteklenir

Sunu ayarları

Anlatımlar, Zamanlamalar

Desteklenir

Sunu ayarları

Gösteri Ayarları

Kısmen desteklenir

Sunu ayarları

yazdırma ayarları

Desteklenmez

Sunu ayarları

Görünüm Ayarları       

Desteklenmez

İşbirliği

Açıklamalar

Desteklenmez

Grafikler

Grafikler

Kısmen desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Öğeler

Kısmen desteklenir

Tema bilgileri kaybolur ve asıl öğelere/düzenlere yerleştirilir. Yeni şekillerdeki yazı tipleri, renkler ve efektler artık devralınmaz.

Sunuyu .odp biçiminde kaydettikten sonra açtığınızda varsayılan tema kullanılır, ancak sunuda herhangi bir değişikliğe neden olmaması gerekir. Bununla birlikte, bundan sonraki tüm düzenlemelerin varsayılan tema uygulanmış gibi yapılmasına neden olur.

Sunu Tasarımı

Düzenler

Kısmen desteklenir

Düzenler, diğer ODF uygulamalarında açılan asıl öğelere benzer şekilde işlem görür.

Sunu Tasarımı

Yer Tutucular

Kısmen desteklenir

Yer tutucularındaki tema bilgileri kaybolur.

Sunu Tasarımı

Notlar

Desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Notlar

Desteklenir

Sunu Tasarımı

Asıl Dinleyici Notları

Desteklenir

Şifreleme

Şifreleme

Desteklenmez

Koruma

Koruma

Desteklenmez

Metin

Uluslararası metin biçimlendirmesi

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Kinsoku

 • Dikey metin döndürme (270, yığın)

 • Doğu Asya satır sonu

 • Kumimoji

 • Bazı uluslararası numaralandırma sistemleri, madde işaretleri veya Batı tipi numaralandırma ile eşleştirilir.

 • Dağınık hizalama

Metin

Hizalama

Kısmen desteklenir

Dağınık hizalama desteklenmez.

Diğer ODF uygulamalarında, metnin hizalama, tutturma veya kaydırma özelliklerinde bazı görse farklılıklar olabilir.

Metin

Sütunlar

Desteklenmez

Metin

Metin yönü

Kısmen desteklenir

270-döndürme ve yığılı metin desteklenmez.

Metin

Köprüler

Kısmen desteklenir

Normal köprüler desteklenir, ancak vurgulu köprüler desteklenmez.

Metin

Listeler

Desteklenir

Diğer ODF uygulamaları numaraları/madde işaretlerini değiştirebilir veya tümünü birden desteklemeyebilir.

Metin

Temel biçimlendirme

Desteklenir

ODF uygulamalarında italik, kalın, altı çizili ve üstü çizili özelliklerinin hepsi desteklenir.

Farklı yazı tipleri ve boyutları desteklenir.

Metin

Gelişmiş biçimlendirme/grafik efektleri

Kısmen desteklenir

Desteklenmeyen özellikler şunları içerir:

 • Resim dolgulu, gradyan dolgulu, desen dolgulu veya boş dolgulu metin.

 • Metin üzerindeki bazı dış gölge efektleri.

 • Resim, gradyan, desen veya boş dolgulu anahat içeren metinler.

 • Metnin, dolgu renginden farklı ana hatları olamaz.

Metin

Otomatik Sığdırma

Desteklenmez

Metin

Taşma

Desteklenir

Taşma özelliği, farklı ODF uygulamalarında farklı görünüme sahip olabilir.

Aşağıdaki tablo, OpenDocument Biçiminde (.odp) desteklenen, kısmen desteklenen veya hiç desteklenmeyen PowerPoint grafik özelliklerini göstermektedir.

Temel şekiller

PowerPoint Desteği

Şekiller

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutularının içindeki nesneler atılır.

WordArt

Kısmen desteklenir

ODF, WordArt seçeneklerini desteklemez. Metin ve temel metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

3B şekil seçenekleri

Desteklenmez

Resimler

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

SmartArt diyagramları

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

ActiveX denetimleri

Desteklenmez

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik ve nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Nesneler grubu

Desteklenir

Nesne görünebilirliği

Desteklenir

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen stiller, varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Slayt arka plan dolgusu dışında desteklenir.

İkiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resim kırpma

Desteklenir

Şekilli resim kırpma desteklenmez.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez.

3B resim seçenekleri

Desteklenmez

Resim stilleri

Kısmen desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünmeyebilir.

Temalar

Desteklenmez

Şekilde köprü

Desteklenmez

İpuçları

 • Dosyayı bir başkasına göndermeden önce, dosyayı kapatıp yeniden açarak OpenDocument Sunu (.odp) biçiminde nasıl göründüğüne bakmak isteyebilirsiniz.

 • OpenDocument Sunu biçiminde desteklenmeyen gelişmiş nesne biçimlendirmesini korumak için, nesneyi resme dönüştürün.

 • Tablolarla çalışırken, PowerPoint uygulamasını kapatmadan önce tabloyu tamamlayın. PowerPoint uygulamasını kapattığınızda tablolar resimlere dönüştürülür ve sonradan düzenlenemez.

 • Sunuyu .odp dosyası biçiminde kaydettiğinizde, renk değişikliği veya ölçeklendirme içeren vurgulu animasyon (yani, giriş veya çıkış animasyonu olmayan animasyonlar) bölümleri kaybolacağından bu tür animasyonlar kullanmaktan kaçının.

Ayrıca Bkz:

Web için PowerPoint'te OpenDocument .odp ve PowerPoint .pptx dosyalarını düzenleme

Sununuzu farklı bir dosya biçiminde kaydetme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×