Tablodaki veya hücre aralığındaki verileri bulmak için Excel yerleşik işlevlerini kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Özet

Bu adım adım makalede, Microsoft Excel 'de yerleşik çeşitli işlevleri kullanarak bir tablodaki (veya hücre aralığındaki) verilerin nasıl değiştirileceği açıklanır. Aynı sonucu elde etmek için farklı formüller kullanabilirsiniz.

Örnek çalışma sayfasını oluşturma

Bu makalede, Excel yerleşik işlevlerini göstermek için örnek bir çalışma sayfası kullanılır. A sütununda bir ada başvurma ve bu kişinin yaşını C sütunundan döndürme örnekleri. Bu çalışma sayfasını oluşturmak Için, aşağıdaki verileri boş bir Excel çalışma sayfasına girin.

E2 hücresine bulmak istediğiniz değeri yazarsınız. Formülü aynı çalışma sayfasının herhangi bir boş hücresine yazabilirsiniz.

A

B

C

D

E

1

Ad

Adlandır

Yaş

Değeri bul

2

Henry

501

28.672

Ay

3

Stan

201

19

4

Ay

101

#c16

5

Rary

301

29

Terim tanımları

Bu makalede, Excel yerleşik işlevlerini açıklamak için aşağıdaki şartlar kullanılır:

Terim

Tanım

Örnek

Tablo dizisi

Tüm arama tablosu

A2: C5

Değerden

Tablo_dizisinin ilk sütununda yer alan değer.

E2

Bakılan_dizi
-veya-
Lookup_Vector

Olası arama değerlerini içeren hücre aralığı.

A2: A5

Col_Index_Num

Tablo_dizisinin sütun numarası ile eşleşen değer geri döndürülmelidir.

3 (tablo_dizisinin üçüncü sütunu)

Result_Array
-veya-
Result_Vector

Yalnızca bir satır ya da sütun içeren aralık. Bakılan_dizi veya Lookup_Vector ile aynı boyutta olması gerekir.

C2: C5

Erim_bak

Mantıksal değer (doğru veya yanlış). DOĞRU 'YSA veya belirtilmemişse, yaklaşık eşleşme verilir. YANLıŞSA, tam eşleşme arar.

YANLIŞ

Top_cell

Bu, uzaklığın temel aldığı başvurudur. Top_Cell bir hücreye veya bitişik hücreler aralığına başvurmalıdır. Aksi takdirde, Kaydır #VALUE! hata değerini verir.

Offset_Col

Bu, sonucun sol üst hücresinin başvuruda bulunmasını istediğiniz, sola veya sağa doğru sütun sayısıdır. Örneğin, Offset_Col bağımsız değişkeni olarak "5", başvurudaki sol üst hücrenin başvurunun sağındaki beş sütundan olduğunu belirtir. Offset_Col pozitif (başlangıç başvurusunun sağında, yani başlangıç başvurusunun solunda) negatif olabilir.

İşlevler

Arama ()

Ara işlevi tek bir satır veya sütunda bir değer bulur ve bu değeri farklı bir satır veya sütundaki aynı konumdaki bir değerle eşleştirir.

Aşağıdaki örnek formül sözdiziminde bir örnektir:

   = LOOKUP (Bakılan_değer, Lookup_Vector, Result_Vector)


Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary 'nin yaşını bulur:

   = LOOKUP (E2, A2: A5, C2: C5)

Formül, E2 hücresinde "Mary" değerini kullanır ve arama vektörü (A sütununda) "Mary" sözcüklerini bulur. Formül, sonuç vektörü (Column C) ile aynı satırdaki değeri eşleştirir. "Gamze" satır 4 ' ün altında, ara işlevi C sütununda satır 4 ' ten değeri verir (22).

Not:Ara işlevi tablonun sıralanmasını gerektirir.

Arama işlevi hakkında daha fazla bilgi Için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
 

Excel 'de arama işlevini kullanma

DÜŞEYARA ()

DÜŞEYARA veya dikey arama işlevi, veriler sütunlarda listelendiğinde kullanılır. Bu işlev, en soldaki sütunda bir değer arar ve aynı satırda belirtilen sütundaki verilerle eşleşir. Sıralanan veya sıralanmamış bir tabloda verileri bulmak için DÜŞEYARA işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte sıralanmamış veriler içeren bir tablo kullanılmaktadır.

Aşağıda DÜŞEYARA formül söz dizimi örneği verilmiştir:

    = DÜŞEYARA (Bakılan_değer, Tablo_dizisi, Col_Index_Num, erim_bak)

Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary 'nin yaşını bulur:

   = DÜŞEYARA (E2, A2: C5, 3, YANLıŞ)

Formül, E2 hücresinde "Mary" değerini kullanır ve en soldaki sütunda (A sütunu) "Mary" bulur. Formül daha sonra Column_Index 'daki aynı satırdaki değeri eşleştirir. Bu örnekte, Column_Index (Column C) olarak "3" kullanılmaktadır. "Gamze" satır 4 ' ün içinde, DÜŞEYARA işlevi C sütununda satır 4 ' ten değeri verir (22).

DÜŞEYARA işlevi hakkında daha fazla bilgi Için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
 

Tam eşleşme bulmak IÇIN DÜŞEYARA veya YATAYARA kullanma

INDIS () ve MATCH ()

Ara veya DÜŞEYARAişlevini kullanarak aynı sonuçları elde etmek için indis ve KAÇINCI işlevlerini birlikte kullanabilirsiniz.

Aşağıda, önceki örneklerde DÜŞEYARA ve DÜŞEYARA ile aynı sonuçları üretmek için indis ve kaçıncı özelliği birleştiren bir sözdizimi örneği verilmiştir:

    = INDIS (tablo_dizisinin, MATCH (Bakılan_değer; Bakılan_dizi; 0), Col_Index_Num)

Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary 'nin yaşını bulur:


= DIZIN (A2: C5, MATCH (E2, A2: A5, 0), 3)

Formül, E2 hücresinde "Mary" değerini kullanır ve A sütununda "Mary" bulur. Ardından, C sütununda aynı satırdaki değeri eşleştirir. "Gamze" satır 4 ' ün içinde olduğu için, formül C sütununda satır 4 ' ten değeri verir (22).

NOTU Bakılan_dizi hücresindeki hücrelerden hiçbiri Bakılan_değerden ("Gamze") eşleşmezse, bu formül #N/A'e döner.
İndis işlevi hakkında daha fazla bilgi Için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

Tablodaki verileri bulmak IÇIN indis işlevini kullanma

OFFSET () ve MATCH ()

Önceki örnekteki işlevlerle aynı sonuçları üretmek için Kaydır ve kaçıncı işlevlerini birlikte kullanabilirsiniz.

Aşağıda, arama ve DÜŞEYARAile aynı sonuçları üretmek için uzaklık ve eşleştirmeyi birleştiren bir sözdizimi örneği verilmiştir:

   = OFFSET (Top_Cell, MATCH (Bakılan_değer; Bakılan_dizi; 0), Offset_Col)

Bu formül örnek çalışma sayfasında Mary 'nin yaşını bulur:

   = OFFSET (A1, MATCH (E2, A2: A5, 0), 2)

Formül, E2 hücresinde "Mary" değerini kullanır ve A sütununda "Mary" bulur. Formül daha sonra aynı satırdaki değeri, sağ tarafta iki sütunu (sütun C) eşleştirir. "Gamze" A sütununda olduğundan, formül C sütununda satır 4 ' te değeri döndürür (22).

Uzaklık işlevi hakkında daha fazla bilgi Için, Microsoft Bilgi Bankası 'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
 

Kaydır işlevini kullanma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×