Tablolara giriş

Tablolar, tüm bilgileri veya verileri tutmaları nedeniyle bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Örneğin, bir işletmenin veritabanında sağlayıcılarının adlarını, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını depolayan bir Kişiler tablosu bulunabilir. Diğer veritabanı nesneleri tablolara fazlasıyla bağımlı olduğundan, veritabanını tasarlamaya başlarken her zaman ilk olarak tüm tablolarını oluşturmalı ve diğer nesneleri bundan sonra oluşturmalısınız. Tabloları oluşturmadan önce, gereksinimlerinizi göz önünde bulundurun ve ihtiyacınız olabilecek tüm tabloları belirleyin. Veritabanını planlama ve tasarlamaya giriş için Veritabanı tasarımı temel bilgileri makalesine bakın.

Bu makalede

Overview

Tablo ve alan özellikleri

Veri Türleri

Tablo ilişkileri

Keys

İlişkileri kullanmanın yararları

Genel Bakış

Access gibi bir ilişkisel veritabanında genellikle birkaç ilgili tablo vardır. İyi tasarlanmış bir veritabanında her tablo belirli bir konuyla (çalışanlar veya ürünler gibi) ilgili verileri depolar. Tabloda kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) vardır. Alanlarda metin, sayı, tarih ve köprü gibi çeşitli türde veriler bulunur.

Access’te kayıt ve alanların düzenini gösteren Müşteriler tablosu

 1. Kayıt: Belirli bir çalışan veya ürün hakkındaki bilgiler gibi, belirli verileri içerir.

 2. Alan: Ad veya e-posta adresi gibi, tablo konusunun bir yönüyle ilgili verileri içerir.

 3. Alan değeri: Her kaydın bir alan değeri vardır. Örneğin, Contoso, Ltd. veya birisi@example.com.

Sayfanın Başı

Tablo ve alan özellikleri

Tabloların ve alanların, yapılarını veya davranışlarını denetlemek için ayarlayabileceğiniz özellikleri de vardır.

tablo ve alan özellik sayfaları

1. Tablo özellikleri

2. Alan özellikleri

Access veritabanlarında tablo özellikleri, tablonun bir bütün olarak görünümünü veya davranışını etkileyen tablo öznitelikleridir. Tablo özellikleri Tasarım görünümünde, tablonun özellik sayfasında ayarlanır. Örneğin, tablonun varsayılan olarak nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Varsayılan Görünüm özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Alan özelliği tablodaki belirli bir alana uygulanır ve alanın özelliklerinden birini veya alanın davranışının bir yönünü tanımlar. Bazı alan özelliklerini Veri Sayfası görünümünde ayarlayabilirsiniz. Alan özelliğini Tasarım görünümünde </c0>Alan Özellikleri</c0> bölmesini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.

Veri türleri

Her alanın bir veri türü vardır. Alanın veri türü, alanda depolanan verilerin ne tür olduğunu (büyük miktarlarda metin veya ekli dosyalar gibi) gösterir.

Veri türü ayarı

Veri türü bir alan özelliğidir, ancak diğer alan özelliklerinden şu yönleriyle farklıdır:

 • Alanın veri türünü Alan Özellikleri bölmesinde değil tablo tasarım kılavuzunda ayarlarsınız.

 • Alanın veri türü, diğer özelliklerinin neler olacağını belirler.

 • Alanı oluştururken alanın veri türünü ayarlamanız gerekir.

  Access uygulamasında, Veri Sayfası görünümünde yeni bir sütuna veri girerek yeni alan oluşturabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda, Access otomatik olarak alana girdiğiniz değerler temelinde bir veri türü atar. Girişiniz başka bir veri türüne işaret etmiyorsa, Access veri türünü Metin olarak ayarlar. Gerekirse, bu veri türünü Şeridi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik veri türü algılama örnekleri

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde otomatik veri türü algılamanın nasıl çalıştığı gösterilir.

Girdiğiniz değer:

Access’in oluşturduğu alanın veri türü:

Hüseyin

Metin

http://www.contoso.com

Geçerli herhangi bir İnternet protokolü ön ekini kullanabilirsiniz. Örneğin, http://, https:// ve mailto: geçerli ön eklerdir.

Köprü

1

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000,389

Sayı, Çift

12/67

Kabul edilen tarih ve saat biçimleri, kullanıcı yerel ayarlarınızdaki biçimlerdir.

Tarih/Saat

31 Aralık 2016

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50 am

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 TL

Kabul edilen para birimi simgesi kullanıcı yerel ayarlarınızdaki simgedir.

Para Birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift

Sayfanın Başı

Tablo ilişkileri

Her tabloda farklı bir konu hakkındaki veriler depolansa da, Access veritabanındaki tablolarda çoğunlukla birbiriyle ilgili konular hakkındaki veriler depolanır. Örneğin, bir veritabanı şunları içerebilir:

 • Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen müşteri tablosu

 • Sattığınız ürünlerin ve buradaki her öğenin fiyatının ve ve resminin listelendiği ürün tablosu

 • Müşteri siparişlerini izleyen sipariş tablosu.

Farklı konular hakkındaki verileri ayrı tablolarda depoladığınızdan, bu ayrı ayrı tablolarda yer alan birbiriyle ilgili verileri kolayca bir araya getirebilmek için verileri bağlamanın bir yolu olmalıdır. Farklı tablolarda depolanan verileri birbirine bağlamak için ilişkiler oluşturursunuz. İlişki, iki tablo arasında ortak olan alanların belirtildiği mantıksal bir bağlantıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Tablo ilişkileri kılavuzu.

Sayfanın Başı

Anahtarlar

Tablo ilişkisinin parçası olan alanlara anahtar adı verilir. Anahtarlar çoğunlukla tek alandan oluşsa da, bir alandan daha fazla alandan da oluşabilir. İki tür anahtar vardır:

 • Birincil anahtar    Tablonun tek bir birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtar, tabloda depoladığınız her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya birden çok alandan oluşur. Çoğunlukla, birincil anahtar işlevi gören benzersiz bir numara (kimlik numarası, seri numarası veya kod gibi) vardır. Örneğin her müşterinin benzersiz bir müşteri kimliği numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteriler tablosunun birincil anahtar müşteri kimliği alanı olur. Birincil anahtar birden çok alan içerdiğinde, çoğunlukla önceden var olan ve bir araya getirildiğinde benzersiz değerler oluşturan alanlardan oluşur. Örneğin, kişiler hakkındaki bir tabloda soyadı, ad ve doğum tarihi bileşimini birincil anahtar olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Tablonun birincil anahtarını ekleme veya değiştirme bölümüne bakın.

 • Yabancı anahtar    Tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar da bulunabilir. Yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarındaki değerlere karşılık gelen değerler içerir. Örneğin, her siparişte Müşteriler tablosundaki bir kayda karşılık gelen müşteri kimlik numarasının bulunduğu bir Siparişler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı Siparişler tablosunun yabancı anahtarıdır.

Anahtar alanları arasındaki değerlerin karşılığı tablo ilişkisinin temelini oluşturur. İlişkili tablolara ait verileri birleştirmek için tablo ilişkisini kullanırsınız. Örneğin, Müşteriler tablonuzun ve Siparişler tablonuzun olduğunu varsayalım. Müşteriler tablonuzda her kayıt Kimlik olarak bilinen birincil anahtar tarafından tanımlanır.

Her siparişi bir müşteriyle ilişkilendirmek için Müşteriler tablosunun Kimlik alanına karşılık gelen yabancı anahtar alanını Siparişler tablosuna ekleyip iki anahtar arasındaki ilişkiyi oluşturun. Siparişler tablosuna kayıt eklediğinizde Müşteriler tablosundan gelen müşteri kimliği değerini kullanırsınız. Siparişin müşterisi hakkında ne zaman bilgi almak isteseniz, Müşteriler tablosuna ait hangi verilerin Siparişler tablosundaki hangi kayıtlara karşılık geldiğini tanımlamak amacıyla bu ilişkiyi kullanırsınız.

İlişkiler penceresinde gösterilen bir Access tablo ilişkisi

1. Birincil anahtar, alan adının yanındaki anahtar simgesinden anlaşılır.

2. Yabancı anahtar — anahtar simgesinin olmadığına dikkatinizi çekeriz.

Tabloda temsil edilen her benzersiz girdinin alan için birden çok değer gerektirebileceğini bekliyorsanız, alan eklemeyin. Önceki adımdan devam edersek, müşterileriniz tarafından verilen siparişleri izlemeye başlamak istiyorsanız tabloya alan eklemezsiniz çünkü her müşterinin birden çok siparişi olacaktır. Bunun yerine, siparişleri depolamak için yeni tablo oluşturur ve ardından iki tablo arasında ilişki oluşturursunuz.

Sayfanın Başı

İlişkileri kullanmanın yararları

İlişkili tablolarda verilerin ayrı tutulması şu yararları sağlar:

 • Tutarlılık    Her veri öğesi ancak bir kez kaydedildiğinden bir tabloda belirsizlik ve tutarsızlıkla ilgili daha az fırsat vardır. Örneğin, tabloda müşterilerle ilgili olarak müşterinin adını sipariş verilerinin bulunduğu tabloda yineleyerek (ve potansiyel olarak tutarsız) depolama yerine bir kez depolarsınız.

 • Verimlilik    Verinin yalnızca tek yerde kaydedilmesi daha az boş disk alanı kullanmanızı sağlar. Ayrıca, küçük tabloların, büyük tablolara göre verileri daha hızlı sağlama eğilimi vardır. Son olarak, ayrı konular için ayrı tablolar kullanmak istemezseniz tablolarınıza boş değerler (veri olmaması) ve fazlalık verirsiniz; bunların her ikisi de fazla alan kullanıp performansı engeller.

 • Anlaşılırlık    Veritabanının tasarımı, konular düzgün bir şekilde tablolara ayrılmışsa daha kolay anlaşılır.

Tablolarınızı planlarken ilişkileri de göz önünde bulundurun. Oluşturulacak yabancı anahtar alanına karşılık gelen birincil anahtarı içeren tablo zaten varsa, yabancı anahtar alanını oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Arama Sihirbazı sizin için ilişkiyi oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Arama alanını oluşturma veya silme.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Tablo oluşturma ve alan ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×