Temel Bütçe Maliyeti alanları

Temel Bütçe Maliyet alanları, bütçe gider kaynakları için başlangıçtaki planlanmış bütçeyi gösterir. Bütçe kaynakları sadece proje özet görevi'ne atanır. Temel Bütçe Maliyet alanları proje için ayrılmış toplam bütçe maliyetini gösterir. Bu alanların zaman aşamalı sürümleri zamana yayılmış aynı maliyetlerini gösterir. Bütçele için ayrılmış temel maliyetleri, geçerli bütçe için ayrılmış maliyetlerle ve projenin planlanmış maliyetleriyle karşılaştırmak için Temel Bütçe Maliyeti'ni kullanabilirsiniz.

Temel Bütçe Maliyet alanlarının bir kaç kategorisi vardır.

Temel Bütçe Maliyeti (görev alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 toplam miktarı proje özet görevine toplar. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyet alanı 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti görev alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Bir görev sayfasında, proje özet görevini gösterin ve başlangıçta planlanmış toplam bütçe maliyetlerini, geçerli zamanlanmış veya var olan bütçe maliyetiyle karşılaştırmak için, Temel Bütçe Maliyet alanını ve Bütçe Maliyet alanını ekleyin. Farkları inceleyerek, projenin devam ettiği süre boyunca, bütçe maliyetlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelini ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi Temel Bütçe Maliyet alanını geçerli Bütçe Maliyet alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev sayfasında, proje özet görevini gösterdiniz ve ardından, bütçe maliyet farklarını çözümlemek ve izlemede olup olmadığınızı veya başka bir ayarlamaya gerek olup olmadığını belirlemek için Temel Bütçe Maliyetini ve Bütçe Maliyet alanlarını ekleyin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynağı veya malzeme kaynağı için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının tüm temel bütçe çalışma bilgilerini görmek için Temel Bütçe Çalışma alanını bir görev sayfasına ekleyin.

Proje özet görevini göstermek için,Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın .Görünüm sekmesinde, Proje özet görevini göster onay kutusunu seçin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Temel Bütçe Maliyeti (kaynak alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 bu miktarı Bütçe Maliyeti kaynak alanına kopyalar. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyeti alanları 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti kaynak alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Başlangıçta planlanmış toplam bütçe maliyetlerini incelemek istediğinizde, Temel Bütçe Maliyet alanını bir kaynak sayfasına ekleyin. Bütçe Maliyet alanını da eklerseniz, başlangıçtaki planınızı geçerli zamanlı bütçe maliyeti ile karşılaştırabilirsiniz. Farkları inceleyerek, projenin devam ettiği süre boyunca, bütçe maliyetlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelini ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi kaynak Temel Bütçe Maliyet alanını geçerli Bütçe Maliyet alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Kaynak Sayfası'nda, bütçe maliyet farklarını çözümlemek ve izlemede olup olmadığınızı veya başka bir ayarlamaya gerek olup olmadığını belirlemek için Temel Bütçe Maliyetini ve Bütçe Maliyet alanlarını ekleyin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynağı veya malzeme kaynağı için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının tüm temel bütçe çalışma bilgilerini görmek için Temel Bütçe Çalışma alanını bir kaynak sayfasına ekleyin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Temel Bütçe Maliyeti (atama alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde atama için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 bu miktarı Bütçe Maliyeti atama alanına kopyalar. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyeti alanları 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti atama alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Başlangıçta planlanmış toplam bütçe maliyetlerini incelemek istediğinizde, Temel Bütçe Maliyet sütununu Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümüne ekleyin. Bütçe Maliyet alanını da eklerseniz, başlangıçtaki planınızı geçerli zamanlı bütçe maliyeti ile karşılaştırabilirsiniz. Farkları inceleyerek, projenin devam ettiği süre boyunca, bütçe maliyet değerlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelini ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi Temel Bütçe Maliyeti atama alanını geçerli Bütçe Maliyeti atama alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, bütçe maliyet farklarını çözümlemek ve izlemede olup olmadığınızı veya başka bir ayarlamaya gerek olup olmadığını belirlemek için görünümün sayfa bölümünde Temel Bütçe Maliyeti ve Bütçe Maliyeti sütunlarını gösterin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynakları veya malzeme kaynakları için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının temel atama bütçe çalışma bilgilerini görmek için Temel Bütçe Çalışma alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün çizelge bölümüne ekleyin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Temel Bütçe Maliyeti (zaman aşamalı görev alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde atama için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 toplam miktarı zaman aşamalı görev düzeyine indirir. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyeti alanları 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti zaman aşamalı görev alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Görev Kullanımı görünümünde, Biçim menüsünde bulunan Ayrıntı Stilleri'ni tıklatın. Görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Maliyeti alanını göstermek için Temel Bütçe Maliyeti alanını Bu alanları göster kutusuna taşıyın. Bu zaman içine yayılmış proje özet görevi için temel bütçe maliyetinin çözümlemesini gösterir. Bütçe maliyet alanını da görünümde gösteriyorsanız, başlangıçtaki zaman aşamalı bütçe maliyeti bilgisini geçerli zamanlanmış bütçe maliyet bilgisi ile karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelini ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi proje özet atamasında, zaman aşamalı Temel Bütçe Maliyet alanını geçerli Bütçe Maliyet alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, Temel Bütçe Maliyet alanını görünümün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynakları veya malzeme kaynakları için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının temel zaman aşamalı bütçe çalışma bilgilerini görmek için, Temel Bütçe Çalışma alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Temel Bütçe Maliyeti (zaman aşamalı kaynak alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde bu atama için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 bu miktarı zaman aşamalı kaynak düzeyine indirir. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyeti alanları 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti zaman aşamalı kaynak alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Kaynak Kullanımı görünümünde,Biçim menüsünde Ayrıntı Sitilleri'ini tıklatın. Zaman içine yayılmış planlı bütçe maliyet bilgilerini incelemek için görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Maliyet alanını gösterin. Bütçe Maliyet alanını da eklediyseniz, başlangıçtaki planınızı geçerli zamanlı bütçe maliyet bilgileri ile karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelinizi ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi proje özet atamasındaki maliyet kaynaklarını kullanarak zaman aşamalı Temel Bütçe Maliyet alanını geçerli Bütçe Maliyet alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Kaynak Kullanımı görünümünde, bütçe maliyet farklarını çözümlemek ve izlemede olup olmadığınızı veya başka bir ayarlamaya gerek olup olmadığını belirlemek için Temel Bütçe Maliyetini ve Bütçe Maliyet alanlarını gösterin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynakları veya malzeme kaynakları için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının temel zaman aşamalı bütçe çalışma bilgilerini görmek için, Temel Bütçe Çalışma alanını Kaynak Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Temel Bütçe Maliyeti (zaman aşamalı atama alanı)

Veri Türü    Para Birimi

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    Bütçe kaynağı olan bir maliyet kaynağını bir proje özet görevi'ne atayıp sonra da Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde bu atama için maliyet girdiğinizde, Microsoft Office Project 2007 bu miktarı zaman aşamalı atama alanına indirir. Siz proje için bir taban çizgisi ayarlamadığınız sürece, Temel Bütçe Maliyeti alanları 0,00 TL içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Maliyeti zaman aşamalı atama alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Kaynak Kullanımı veya Görev Kullanımı görünümünde, Biçim menüsünde Ayrıntı Stilleri'ni tıklatın. Görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Maliyeti alanını göstermek için Temel Bütçe Maliyeti alanını Bu alanları göster kutusuna taşıyın. Şimdi artık bütçe maliyeti için planı inceleyebilirsiniz. Bütçe maliyet alanı da eklerseniz, başlangıçtaki planınızı geçerli zamanlanmış bütçe maliyet bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    Bir proje temelini ilk kez kaydettiğinizde, çalışma iki ay önceki projenizde başladı. Şimdi zaman aşamalı Temel Bütçe Maliyet alanını geçerli Bütçe Maliyeti atama-zaman aşamalı alanı ile karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, bütçenizin maliyet farklarını çözümlemek ve izlemede olup olmadığınızı veya başka bir ayarlamaya gerek olup olmadığını belirlemek için görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Maliyeti ve Bütçe Maliyeti sütunlarını gösterin.

Açıklamalar    Temel Bütçe Maliyet alanları maliyet kaynakları için bilgileri gösterir, ancak çalışma kaynakları veya malzeme kaynakları için göstermez. Proje özet görevine atanan çalışma veya malzeme kaynaklarının temel zaman aşamalı bütçe çalışma bilgilerini görmek için Temel Bütçe Çalışma alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı kaydetmek içinAraçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve ardındanTemel Ayarla'yı tıklatın. Gerekiyorsa, iletişim kutusundan ayarlamaları yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir temel kaydettikten sonra da temel bütçe maliyetini düzenleyebilirsiniz. Ancak temel değerlerinde yapılan düzenlemeler, temel bütçe maliyet alanlarında yeniden hesaplamaya neden olmaz. Bir temel kaydetmenin amacı, proje planının anlık bir "görüntü"sünü yakalamaktır.Temel değerleri düzenleme, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve fark çözümlemesinde yanlış sonuçlar edinmenize neden olabilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×