Temel Maliyet alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Temel Maliyet alanları bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyeti gösterir. Temel maliyet, kazanılan değer alanı olan tamamlanma bütçesi (TB) olarak da anılır. Bu alanların zaman aşamalı sürümleri zaman içinde dağıtılmış değerleri gösterir.

Temel Maliyet alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri Türü    Para Birimi

Temel Maliyet (görev alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır    Temel Maliyet Planlanan maliyetler atanan tüm kaynakların yanı sıra görevle ilişkilendirilmiş herhangi bir sabit maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. Temel kaydedildiğinde, bu Maliyet alanının içeriğini aynıdır.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kaynak Kullanımı Başına Maliyet + Görev Sabit Maliyeti

En iyi kullanım alanları    Atanan kaynakların maliyet bilgilerini ve görev için taban çizgisi ayarlama temel maliyet bilgileri kullanılabilir duruma gelir. Görevler için toplam planlanan maliyetlerini gözden geçirmek istediğinizde, Temel Maliyet alanını görev sayfasına ekleyin. Görev ve proje bütçesini ayarlamanıza yardımcı olması görevin temel maliyet gözden geçirebilirsiniz. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerleri karşılaştırabilirsiniz. Maliyet Farkı alanında, bu iki alanı karşılaştırır.

Örnek    10 saat süresi olan bir göreviniz var ve bu göreve saat başına 20 TL üzerinden tek bir kaynak atadınız. Görevin temel maliyeti 200 TL olur. Görev yüzde 50 tamamlandığında, fiili maliyet 100 TL olarak hesaplanacaktır.

Açıklamalar    Proje için bir temel ayarlamadığınız sürece, ki bu işlemi proje başladıktan sonra da yapabilirsiniz, Temel Çalışma alanı 0,00 değerini içerir. Temeli, Temel Ayarla iletişim kutusunda ayarlayın.

Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme temel görev maliyeti hesaplamalarını veya görevle ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Temel maliyet kaydedildikten sonra, çalışma değerlerinde değişiklik yapılsa bile değiştirilmez.

Temel Maliyet (kaynak alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır    Temel maliyet, kaynağın planlanan maliyetlerinin (kaynağa atanan tüm çalışmalar için zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetler) toplamıdır. Bu, temel kaydedildiğinde Maliyet alanının içeriğiyle aynı değerdir.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kullanım Başına Maliyet

En iyi kullanım alanları    Kaynak maliyet bilgilerini ayarlayıp kaynağın atandığı görevler için taban çizgisi ayarlama temel maliyet bilgileri kaynak için kullanılabilir duruma gelir. Kaynakların toplam temel maliyetlerini gözden geçirmek istediğinizde, Temel Maliyet alanını kaynak sayfasına ekleyin. Kaynak bütçenizi ayarlamanıza yardımcı olması için bu temel maliyetleri gözden geçirin. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerleri karşılaştırın. Daha iyi bir yöntem maliyet farkı alanında iki alan karşılaştırmak için kullanın.

Örnek    Toplam 100 saatlik 10 farklı göreve atanmış saat başına 10 TL ücreti olan bir kaynağınız var. Kaynağın temel maliyeti 2.000 TL olur.

Açıklamalar    Proje için bir temel ayarlamadığınız sürece, ki bu işlemi proje başladıktan sonra da yapabilirsiniz, Temel Çalışma alanı 0,00 değerini içerir. Temeli, Temel Ayarla iletişim kutusunda ayarlayın.

Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme temel kaynak maliyeti hesaplamalarını veya kaynakla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Temel maliyet kaydedildikten sonra, çalışma değerlerinde değişiklik yapılsa bile değiştirilmez.

Temel Maliyet (atama alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır    Temel maliyet, atamanın planlanan maliyetlerinin (atama için zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetler) toplamıdır. Bu, temel kaydedildiğinde Maliyet alanının içeriğiyle aynı değerdir.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kullanım Başına Maliyet

En iyi kullanım alanları    Göreve, kaynağa atanan kaynağın maliyet bilgilerini ve proje için bir temel ayarladığınızda atamanın temel maliyet bilgileri kullanılabilir duruma gelir. Atamaların toplam planlanan maliyetlerini gözden geçirmek istediğinizde, Temel Maliyet alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin. Görev ve proje bütçesini ayarlamanıza yardımcı olması atamanın temel maliyeti gözden geçirebilirsiniz. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerler karşılaştırabilirsiniz. Maliyet Farkı alanında, bu iki alanı karşılaştırır.

Örnek    10 saat süresi olan bir göreve saat başına 20 TL ücreti olan bir kaynak eklediniz. Atamanın temel maliyeti 200 TL olur.

Açıklamalar    Proje için bir temel ayarlamadığınız sürece, ki bu işlemi proje başladıktan sonra da yapabilirsiniz, Temel Çalışma alanı 0,00 değerini içerir. Temeli, Temel Ayarla iletişim kutusunda ayarlayın.

Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya atamayla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Temel maliyet kaydedildikten sonra, çalışma değerlerinde değişiklik yapılsa bile değiştirilmez.

Temel Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır    Temel kaydedilir kaydedilmez, atamanın zaman aşamalı Maliyet alanları zaman aşamalı Temel Maliyet alanlarına kopyalanır. Bunlar, görev süresince dağıtılan görevin sabit maliyetlerinin yanında atanan kaynakların zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetlerini içeren görev maliyetleridir.

En iyi kullanım alanları    Atanan kaynakların maliyet bilgilerini ve proje için taban çizgisi ayarlama temel maliyet bilgileri kullanılabilir duruma gelir. Temel Maliyet alanının temel maliyet bilgileri görüntülemek için Görev Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin. Görev ve proje bütçesini ayarlamanıza yardımcı olması görevin temel maliyet gözden geçirin. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerleri karşılaştırın. Maliyet Farkı alanında, bu iki alanı karşılaştırır.

Örnek    Kemal ve Gamze, gelecek Pazartesi'den Perşembe'ye kadar 16 saatlik çalışma için zamanlanan "Teklif yazma" görevine atanmıştır. Her ikisi de ücreti saat başına 20 TL'dir. Bu çalışma, 4 gün için günde 4 saat çalışılacak şekilde zaman aşamalı hazırlanmıştır, böylece 4 günün her biri için zaman aşamalı zamanlanan maliyet 80 TL olmaktadır. Temeli ayarladığınızda, zaman aşamalı zamanlanan maliyet bu görevin temel maliyeti olarak kopyalanır.  

Açıklamalar    Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya görevle ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Temel Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır    Temel kaydedildiğinde kaynağın zaman aşamalı Maliyet alanları, Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde görüntülenebilen zaman aşamalı Temel Maliyet alanlarına kopyalanır. Bunlar, görev süresince dağıtılan kaynağa atanan tüm çalışmaların zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetlerini içeren kaynak maliyetleridir.

En iyi kullanım alanları    Kaynağın maliyet bilgilerini ayarlayın ve kaynağa atanan görevler için taban çizgisi ayarlama kaynağın temel maliyet bilgileri kullanılabilir duruma gelir. Temel Maliyet alanının temel maliyet bilgileri görüntülemek için Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Temel maliyet kaynağının kaynak için bütçenizi ayarlamanıza yardımcı olması gözden geçirebilirsiniz. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerleri karşılaştırabilirsiniz. Maliyet Farkı alanında, bu iki alanı karşılaştırır.

Örnek     Saat ücreti 10 TL olan Can, proje süresi boyunca 15 farklı göreve atanmıştır. Can günlük 8 saat çalışacak biçimde zamanlanırsa, çalışılan her gün için zamanlanan zaman aşamalı maliyet değeri 80 TL (saat başına 10 TL'den 8 saat) olur. Can daha az atama birimine atanırsa, daha düşük maliyet değerleri görebilirsiniz. Zamanlanan fazla mesai varsa, daha yüksek fiili maliyet değerleri görebilirsiniz. Temeli ayarladığınızda zaman aşamalı zamanlanan maliyet, bu kaynağın temel maliyeti olarak kopyalanır. 

Açıklamalar    Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya kaynakla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Temel Maliyet (atama-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır    Temel kaydedildiğinde atamanın zaman aşamalı Maliyet alanları, Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde görüntülenebilen zaman aşamalı Temel Maliyet alanlarına kopyalanır. Bunlar, görev süresince dağıtılan atamanın zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetlerini içeren atama maliyetleridir.

En iyi kullanım alanları    Kaynak maliyet bilgilerini, göreve kaynak atama ve proje için bir temel ayarlama maliyet bilgileri atamanın temel kullanılabilir duruma gelir. Temel Maliyet alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde temel maliyet bilgileri görüntülemek için zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Görev ve proje bütçesini ayarlamanıza yardımcı olması atamanın temel maliyeti gözden geçirebilirsiniz. Görev hala bütçenizi içinde seyrinde olup olmadığını belirlemek için temel maliyet ve Maliyet alanlarındaki değerleri karşılaştırabilirsiniz. Maliyet Farkı alanında, bu iki alanı karşılaştırır.

Örnek     Kemal, Pazartesi'den Perşembe'ye kadar 16 saatlik çalışma için zamanlanan "Teklif yazma" görevine atanmıştır. Kemal'in standart ücreti saat başına 20 TL'dir. Bu çalışma, her gün ve günde 4 saat çalışılacak şekilde zaman aşamalı hazırlanmıştır, böylece 4 günün her biri için zaman aşamalı zamanlanan maliyet 80 TL olmaktadır. Temeli ayarladığınızda, zaman aşamalı zamanlanan maliyet bu atamanın temel maliyeti olarak kopyalanır.

Açıklamalar    Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya atamayla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez. Temel maliyetleri düzenledikten sonra başka bir temel kaydederseniz, yeni temel değerleri yaptığınız düzenlemelerin üzerine yazılır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×