Temel1-10 Maliyet alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Temel maliyet alanları (Temel1 Maliyet - Temel10 Maliyet) bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam maliyetini gösterir. Temel1 Maliyet alanı, Temel1 ile kaydedilen planlanan görev, kaynak veya atama maliyetlerini depolar. Benzer şekilde, Temel2 Maliyet - Temel10 Maliyet arasındaki alanlar, Temel2 - 10 için planlanan görev, kaynak veya atama maliyetlerini depolar. Temel maliyet, kazanılan değer alanı olan tamamlanma bütçesi (TB) olarak da anılır. Bu alanların zaman aşamalı sürümleri zaman içinde dağıtılmış değerleri gösterir.    

Temel1-10 Maliyet alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri türü     Para birimi

Temel1-10 Maliyet (görev alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır     Temel Maliyet Planlanan maliyetler atanan tüm kaynakların yanı sıra görevle ilişkilendirilmiş herhangi bir sabit maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. Temel kaydedildiğinde, bu Maliyet alanının içeriğini aynıdır.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kaynak Kullanımı Başına Maliyet + Görev Sabit Maliyeti

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 gibi) bağlıdır.  

En iyi kullanım alanları    Temel1-10 Maliyet görev alanlarından birini birden fazla temel kaydettiğinizde ve görevler için temel maliyetleri çözümlemek istediğinizde bir görev görünümüne ekleyin. Atanan kaynakların maliyet bilgilerini ve görev için taban çizgisi ayarlama, temel maliyetler kullanılabilir olur. Temel Maliyet görev maliyetleri bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Birden çok temel kullanarak projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Örnek     Projenizin başlangıcında, 10 saat süresi olan bir görev oluşturdunuz ve bu göreve saat başına 20 TL üzerinden tek bir kaynak atadınız. İlk temelinizi kaydettiğinizde, görevin temel maliyeti 200 TL idi ve bu şekilde Temel Maliyet görev alanında depolandı. O tarihten itibaren projenizde bazı ayarlamalar yaptınız ve şu anda görevin süresi 20 saattir. Temel1'i kullanarak başka bir temel kaydediyorsunuz. Şu anda görevin temel maliyeti 400 TL'dir ve bu değer Temel1 Maliyet görev alanında depolanır. 

Açıklamalar     Temel maliyet alanlarına karşılık gelecek bir temel kaydetmediğiniz sürece bu alanlar 0,00 değerini içerir ve temel kaydetme işlemini proje sırasında Temeli Ayarla iletişim kutusundan istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Temel 1'den Temel 10'a kadar istediğiniz temeli seçin. Bu işlem görevlerin toplam maliyetinin geçerli değerini, buna karşılık gelen temel maliyet alanına kopyalar.

Temel maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme temel görev maliyet hesaplamalarını veya görevle ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Temel kaydedildikten sonra, çalışma değerleri değişse bile temel maliyetler değişmez.

Temel1-10 Maliyet (kaynak alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl Hesaplanır     Temel maliyet, kaynağın planlanan maliyetlerinin (kaynağa atanan tüm çalışmalar için zamanlanan çalışma, zamanlanan fazla mesai ve kullanım başına maliyetler) toplamıdır. Bu, temel kaydedildiğinde Maliyet alanının içeriğiyle aynı değerdir.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kullanım Başına Maliyet

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 vb.) bağlıdır.

En iyi kullanım alanları     Birden fazla temel kaydettiğinizde ve kaynaklar için temel maliyetleri çözümlemek istediğiniz Temel1-10 Maliyet kaynak alanlarından birini kaynak görünümüne ekleyin. Temel kaynak maliyet bilgilerini ve kaynağa atanan görevler için bir temel kaydettiğinizde kullanılabilir duruma bir kaynak maliyetlerini. Temel Maliyet Kaynak Maliyetleri bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Ayrıca, projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırmak için birden çok temel kullanabilirsiniz.

Örnek    Projenizin başlangıcında, kaynağın toplam 100 saatlik 10 farklı göreve atanmış saatte 20 en sahiptir. Bu nedenle, ilk, Temel kaydedildiğinde kaynağın temel maliyeti 2.000 TL oldu. İlk temel kaydettikten sonra proje ayarlamalar yaptınız ve kaynağın fiyatı Saat başına 25 TL düzeltildikten. Size temel 1'i kullanarak başka bir temel kaydedin. Artık kaynak temel maliyet $ 2, 500 ve bu Temel1 Maliyet kaynak alanında depolanır.

Açıklamalar     Temel maliyet alanlarına karşılık gelecek bir temel kaydetmediğiniz sürece bu alanlar 0,00 değerini içerir ve temel kaydetme işlemini proje sırasında Temeli Ayarla iletişim kutusundan istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Temel 1'den Temel 10'a kadar istediğiniz temeli seçin. Bu işlem kaynakların toplam maliyetinin geçerli değerini, buna karşılık gelen temel maliyet alanına kopyalar.

Temel maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme temel kaynak maliyet hesaplamalarını veya kaynakla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Temel kaydedildikten sonra, çalışma değerleri değişse bile temel maliyetler değişmez.

Temel1-10 Maliyet (atama alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır    Temel Maliyet zamanlanan çalışma, kalan zamanlanmış fazla mesai ve kullanım başına maliyetleri atamanın atamanın planlanan maliyetlerinin toplamı olarak hesaplanır. Temel kaydedildiğinde, bu Maliyet alanının içeriğini aynıdır.

Temel Maliyet = (Çalışma * Standart Ücret) + (Fazla Mesai * Fazla Mesai Ücreti) + Kullanım Başına Maliyet

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 vb.) bağlıdır.  

En iyi kullanım alanları     Birden fazla temel kaydettiğinizde ve atamaların temel maliyetleri çözümlemek istediğinizde Temel1-10 Maliyet atama alanlarından birini Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin. Kaynak Maliyet bilgilerinin ayarladığınızda, kullanılabilir bir atama için temel maliyetler göreve kaynak atama ve proje için bir temel kaydedin. Temel Maliyet atama bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Birden çok temel kullanarak projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Örnek     Projenizin başlangıcında, 10 saat süresi olan bir göreve saat başına 20 TL ücreti olan bir kaynak eklediniz. İlk temelinizi kaydettiğinizde, atamanın temel maliyeti 200 TL idi ve bu şekilde Temel Maliyet atama alanına kaydedildi. İki ay sonra, projenizde ayarlamalar yaptınız. Şimdi kaynağın saat başına ücreti 25 TL oldu. Temel1'i kullanarak başka bir temel daha kaydettiniz. Şu anda atamanın temel maliyeti 2500 TL'dir ve bu değer Temel1 Maliyet atama alanında depolanır.

Açıklamalar     Temel maliyet alanlarına karşılık gelecek bir temel kaydetmediğiniz sürece bu alanlar 0,00 değerini içerir ve temel kaydetme işlemini proje sırasında Temeli Ayarla iletişim kutusundan istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Temel veya Temel 1'den Temel 10'a kadar istediğiniz temeli seçin. Bu işlem atamaların toplam maliyetinin geçerli değerini, buna karşılık gelen temel maliyet alanına kopyalar.

Temel maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya atamayla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Temel kaydedildikten sonra, çalışma değerleri değişse bile temel maliyetler değişmez.

Temel1-10 Maliyet (görev-zaman aşamalı alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır    Temel kaydedildiğinde atamanın zaman aşamalı maliyet alanları zaman aşamalı temel maliyet alanlarına kopyalanır. Zamanlanan çalışma, kalan zamanlanmış fazla mesai ve Sabit maliyetlerin görev süre içinde dağıtılır görev birlikte atanan kaynaklar için kullanım başına maliyetleri içeren görev maliyetleri alanlarıdır.

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 vb.) bağlıdır.  

En iyi kullanım alanları     Birden fazla temel kaydettiğinizde ve zaman aşamalı temel maliyetlerin görevler için analiz etmek istediğiniz Temel1-10 Maliyet görev alanlarından birini Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Atanan kaynakların maliyet bilgilerini ve temel kaydetme, bir görev için temel maliyetleri kullanılabilir olur. Temel Maliyet görev maliyetleri bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Birden çok temel kullanarak projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    Projenizin başlangıcında, Gamze ve Kemal 16 saat bir Pazartesi-Perşembe çalışma için zamanlanan "Öneri yazma" görevi atanmıştır. Hem Kemal ve Gamze saatte 20 oranıdır. Zaman aşamalı zamanlanan maliyet şekilde çalışması için her 4 gün 4 saat olduğu gibi her 4 gün için 80 iş zamanlandı. İlk, Temel kaydedildiğinde, bu zaman aşamalı maliyet Temel Maliyet görev alanına depolanmış. O tarihten sonra proje ayarlamalar yaptınız ve her iki kaynakların fiyatları saat başına 25 TL düzeltilmiş bulunuyor. Size temel 1'i kullanarak başka bir temel kaydedin. Şimdi bu görev için Planlanan Maliyet her gün için 100 TL olur ve bu bilgileri Temel1 Maliyet görev alanında depolanır.

Açıklamalar     Temel maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya görevle ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Temel1-10 Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır    Temel kaydedildiğinde kaynağın zaman aşamalı Maliyeti alanları Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde görüntülenen zaman aşamalı temel maliyet alanlarına kopyalanır. Zamanlanan çalışma, kalan zamanlanmış fazla mesai ve görevin süre içinde dağıtılır kaynağa atanan tüm çalışmaların için kullanım başına maliyetleri içeren kaynak maliyetleri alanlarıdır.

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 vb.) bağlıdır.  

En iyi kullanım alanları    Temel1-10 Maliyet kaynak alanlardan birini birden fazla temel kaydettiğinizde ve zaman aşamalı temel maliyetlerin kaynaklar için analiz etmek istediğiniz Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Kaynak temel kaynak maliyet bilgilerini ve görevler için taban çizgisi kaydettiğinizde kullanılabilir duruma kaynak maliyetlerini atanır. Temel Maliyet Kaynak Maliyetleri bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Birden çok temel kullanarak projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Örnek     Proje başlangıcında, saat başına 10 TL ücret ve günde 8 saat çalışmak üzere Can, proje boyunca 15 farklı göreve atanmıştır. Çalışılan her gün için zamanlanan zaman aşamalı maliyet değeri 80 TL'dir (saat başına 10 TL'den 8 saat). İlk temelinizi kaydettiğinizde, zaman aşamalı zamanlanan maliyet Temel Maliyet görev alanına depolanmıştır. İlk temelinizi kaydettikten sonra, projede ayarlamalar yaptınız ve artık Can günde 4 saat çalışmaktadır. Temel1'i kullanarak başka bir temel daha kaydettiniz. Şu anda çalışılan her gün için Can'ın planlanan maliyeti 40 TL'dir (saat başına 10 TL'den 4 saat). Bu bilgi, Temel1 Maliyet zaman aşamalı kaynak alanında depolanır.     

Açıklamalar     Temel maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya kaynakla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Temel1-10 Maliyet (atama-zaman aşamalı alanları)

Girdi türü    Hesaplanan veya girilen

Nasıl hesaplanır    Temel kaydedildiğinde atamanın zaman aşamalı Maliyeti alanları Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde görüntülenebilen ilgili zaman aşamalı temel maliyet alanlarına kopyalanır. Zamanlanan çalışma, kalan zamanlanmış fazla mesai ve kullanım başına maliyetleri atamanın görevin süre içinde dağıtılır içeren atama maliyetler alanlarıdır.

Kullanılan temel maliyet alanı (Temel1 Maliyet, Temel2 Maliyet vb.), kaydedilen temele (Temel1, Temel2 vb.) bağlıdır.  

En iyi kullanım alanları     Birden fazla temel kaydettiğinizde ve zaman aşamalı temel maliyetlerin atamalar için analiz etmek istediğiniz Temel1-10 Maliyet atama alanlarından birini Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Kaynağın maliyet bilgilerini ayarlayın, bir göreve kaynak atama ve temel ayarladığınızda, atamanın temel maliyeti kullanılabilir duruma gelir. Temel Maliyet alanı atama bütçe içinde olup olmadığını belirlemek için Maliyet alanını ile karşılaştırın. Birden çok temel kullanarak projedeki farklı noktalarda kaydedilmiş temel maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Örnek     Projenizin başlangıcında, Kemal Pazartesi'den Perşembe'ye kadar 16 saatlik çalışma için zamanlanan "Teklif yazma" görevine atanmıştır. Kemal'in standart ücreti saat başına 20 TL idi. Görev üzerindeki çalışma, 4 gün için günde 4 saat çalışılacak şekilde zamanlanmıştır, böylece her gün için zaman aşamalı maliyet 80 TL olmaktadır. İlk temelinizi kaydettiğinizde, zaman aşamalı zamanlanan maliyet Temel Maliyet atama alanına depolanmıştır. Temelinizi kaydettikten sonra projede ayarlamalar yaptınız ve Kemal'in ücreti saat başına 25 TL olarak düzeltildi. Temel 1'i kullanarak başka bir temel daha kaydettiniz. Şu anda, bu atamanın temel maliyeti her gün için 100 TL'dir ve bu bilgi Temel1 Maliyet atama alanında depolanır.     

Açıklamalar    Temel Maliyet alanının içeriğini düzenlerseniz, bu düzenleme görev veya kaynak temel maliyet hesaplamalarını veya atamayla ilgili zaman aşamalı temel maliyetlerin hiçbirini etkilemez.

Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yarayan bir abonelik

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×