VarType İşlevi

Bir değerin alt türünü belirten bir Tamsayı değişken.

Söz dizimi

VarType ( değişkenadı )

Gerekli değişkenadıbağımsız değişken, kullanıcı tanımlı türün değişkeni dışında herhangi bir değişkeni içeren bir Değişkendir.

Return Values

Sabit

Değer

Açıklama

vbEmpty

0

Boş (uninitialized)

vbNull

1

Null (geçerli veri yok)

vbInteger

2

Tamsayı

vbLong

3

Uzun tamsayı

vbSingle

4

Tek duyarlıklı kayan nokta numarası

vbDouble

5

Çift duyarlıklı kayan nokta numarası

vbCurrency

6

Para birimi değeri

vbDate

7

Tarih değeri

vbString

8

Dize

vbObject

9

Nesne

vbError

10

Hata değeri

vbBulean

11

Boole değeri

vbVariant

12

Değişken (yalnızca değişken dizileriyle kullanılır)

vbDataObject

13

Veri erişim nesnesi

vbDecimal

14

Ondalık değer

vbByte

17

Byte değeri

vbUserDefinedType

36

Kullanıcı tanımlı türler içeren çeşitlemeler

vbArray

8192

Dizi


Not: Bu sabitler Visual Basic for Applications tarafından belirtilir. Adlar kodun herhangi bir yerinde gerçek değerlerin yerine kullanılabilir.

Açıklamalar

VarType işlevi hiçbir zaman vbArray için değeri tek başına döndürür. Belirli bir tür dizisini göstermek için her zaman başka bir değere eklenir. Sabit vbVariant,varType işlevinin bağımsız değişkeninin Değişken türünde bir dizi olduğunu göstermek için yalnızca vbArray ile birlikte verilir. Örneğin, tamsayılar dizisi için döndürülen değer vbInteger + vbArrayveya 8194 olarak hesaplanır. Bir nesnenin varsayılan özellik varsa, VarType(nesne) nesnenin varsayılan özelliğinin türünü döndürür.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, değişkenin alt türüne karar vermek için VarType işlevi 2013'tür.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×