Veri listesini filtreleme

Mac’te Microsoft 365 için Excel, Mac için Excel 2019, Mac için Excel 2016

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Listeye filtre uyguladığınızda, içeriğinizin bir bölümünü geçici olarak gizlersiniz. Filtreler, aralıktaki veya tablodaki verilerin bir alt kümesini bulmak ve bununla çalışmak için hızlı bir yol sağlar.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku eNom-BP-Configure-1-2 tıklatın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve filtre ölçütünüzü girin.

  Filtre kutusunda Birini Seç öğesini seçin

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku eNom-BP-Configure-1-2 tıklatın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve filtre ölçütünüzü girin.

  Filtre kutusunda Birini Seç öğesini seçin

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz numarayı girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Verilerinizdeki en yüksek veya en düşük sayıların açıkça görünebilmesi için, filtreleme yerine koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.

Yazı tipi rengi, hücre rengi veya simge kümeleri gibi görsel ölçütlere dayalı olarak verilere hemen filtre uygulayabilirsiniz. Ve ister biçimlendirilmiş hücreleriniz, uygulanmış hücre stilleriniz olsun veya koşullu biçimlendirme uygulamış olun, filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığında veya tablo sütununda, filtrede temel almak istediğiniz hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeyi içeren bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre altında, Renge göre açılır menüsünde, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçin ve renge tıklayın.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, filtrelemek istediğiniz sütunda boş hücre bulunması gerekir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku Otomatik Filtre oku tıklatın.

 4. (Tümünü Seç) alanında, aşağı kaydırın ve (Boş olanlar) onay kutusunu seçin.

  Notlar: 

  • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

  • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

  • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak aralık

  Tıklayın

  Belirli bir metni içeren satırlar

  İçerir veya Eşittir.

  Belirli bir metni içermeyen satırlar

  İçermez veya Eşit Değil.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

  Amaç

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak öğe

  Tıklayın

  Metin satırının başlangıcı

  İle Başlar.

  Metin satırının sonu

  İle Biter.

  Metin içeren ancak belirli harflerle başlamayan hücreler

  İle Başlamaz.

  Metin içeren ancak belirli harflerle bitmeyen hücreler

  İle Bitmez.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre kutusunda, daha fazla ölçüt eklemek için Ve ya da Veya’yı seçin

  Amaç

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Ölçütleri oluşturmaya yardımcı olması için joker karakterler kullanılabilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Veri araç çubuğunda Filtre’ye tıklayın.

  Veri sekmesinde Filtre’yi seçin.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku Otomatik Filtre oku tıklatın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve herhangi bir seçeneği belirtin.

 5. Metin kutusuna, ölçütlerinizi yazın ve joker karakter ekleyin.

  Örneğin, filtrenizin hem "resmi" hem de "resme" sözcüklerini yakalamasını istediyseniz, resm? yazın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanılan

  Bulunacak öğe

  ? (soru işareti)

  Tek bir karakter

  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

  * (yıldız işareti)

  Herhangi bir sayıda karakter

  Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

  ~ (tilde)

  Soru işareti veya yıldız işareti

  Örneğin, kimin~? "kimin?" ifadesini bulur

Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Filtrenin belirli filtreleme ölçütlerini kaldırma

Filtre içeren bir sütunda Otomatik Filtre oku oka tıklayın ve ardından Filtreyi temizle'ye tıklayın.

Aralığa veya tabloya uygulanmış tüm filtreleri kaldırma

Filtrelerin uygulandığı aralığın veya tablonun sütunlarını seçin ve ardından Veri sekmesinde Filtre'ye tıklayın.

Aralıkta veya tabloda filtre oklarını kaldırma veya filtre oklarını yenide uygulama

Filtrelerin uygulandığı aralığın veya tablonun sütunlarını seçin ve ardından Veri sekmesinde Filtre'ye tıklayın.

Verileri filtreleyerek, yalnızca ölçütünüze uyan veriler görüntülenir. Bu ölçütlere uymayan veriler gizlenir. Verileri filtreledikten sonra, filtrelenmiş verilerin alt kümesini kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir, yazdırabilir ve yazdırabilirsiniz.

Ilk 4 öğe filtresi uygulanmış tablo

İlk dört değer filtresi

Filtreler adadlardır. Bu, her ek filtrenin geçerli filtreye dayandığı ve verilerin alt kümesini azalttığı anlamına gelir. Birden çok değer, birden çok biçim veya birden çok ölçüte filtre uygulayarak karmaşık filtreler yapabilirsiniz. Örneğin, ortalaması 5 ' ten büyük olan tüm sayılara göre, ortalamanın altında filtre uygulayabilirsiniz. Ancak bazı filtreler (üst ve alt on, ortalamanın üstünde ve altta), özgün hücre aralığına bağlıdır. Örneğin, en üstteki on değerini filtreleyerek, son filtrenin alt kümesinin en üstteki on değerini değil, tüm listenin ilk on değerini görürsünüz.

Excel 'de üç tür filtre oluşturabilirsiniz: değerlere göre, biçime veya ölçütlere göre. Ancak bu filtre türlerinin hepsi birbirini dışlar. Örneğin, hücre rengine veya bir sayı listesine göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisiyle birden kullanamazsınız. Simgeye veya özel bir filtreye göre filtreleyerek, her ikisiyle birden kullanamazsınız.

Filtreler yabancı verileri gizler. Bu şekilde, yalnızca neyi görmek istediğinize yoğunlaşabilirsiniz. Buna karşılık verileri sıraladığınızda, veriler bir miktar sıraya göre yeniden düzenlenir. Sıralama hakkında daha fazla bilgi için bkz .

Filtreleyerek, aşağıdaki talimatları dikkate alın:

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Birden fazla sütuna göre filtreleyebilirsiniz. Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Süzülmüş verileri aramak için bul 'u kullandığınızda, yalnızca görüntülenen veriler aranır; görüntülenmeyen veriler aranmaz. Tüm verileri aramak için tüm filtreleri temizleyin.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulamak için

  Şuna tıklayın

  Değere göre ilk sayılar

  İlk 10.

  Değere göre son sayılar

  Son 10.

  Yüzdeye göre ilk sayılar

  İlk 10, öğeler'e tıklayın ve açılır menüde yüzde'ye tıklayın.

  Yüzdeye göre son numaralar

  Son 10, öğeler'e tıklayın ve ardından açılır menüde yüzde'e tıklayın.

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Verilerinizdeki en yüksek veya en düşük sayıların açıkça görünebilmesi için, filtreleme yerine koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz .

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak öğe

  Tıklayın

  Belirli bir sayıdan daha büyük veya daha küçük numaralar

  Büyüktür veya küçüktür.

  Belirli bir numaraya eşit veya eşit numaralar

  Eşittir veya eşit değildir.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz numarayı girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Notlar: 

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

 • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Verilerinizdeki en yüksek veya en düşük sayıların açıkça görünebilmesi için, filtreleme yerine koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz .

Yazı tipi rengi, hücre rengi veya simge kümeleri gibi görsel ölçütlere dayalı olarak verilere hemen filtre uygulayabilirsiniz. Ve ister biçimlendirilmiş hücreleriniz, uygulanmış hücre stilleriniz olsun veya koşullu biçimlendirme uygulamış olun, filtre uygulayabilirsiniz.

 1. Bir hücre aralığında veya tablo sütununda, filtrede temel almak istediğiniz hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeyi içeren bir hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre altında, Renge göre açılır menüsünde, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçin ve renge tıklayın.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, filtrelemek istediğiniz sütunda boş hücre bulunması gerekir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku Otomatik Filtre oku tıklatın.

 4. (Tümünü Seç) alanında, aşağı kaydırın ve (Boş olanlar) onay kutusunu seçin.

  Notlar: 

  • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

  • Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

  • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  Filtre uygulanacak aralık

  Tıklayın

  Belirli bir metni içeren satırlar

  İçerir veya Eşittir.

  Belirli bir metni içermeyen satırlar

  İçermez veya eşit değildir.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütunda oka Otomatik Filtre oku tıklayın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve ardından açılır menüde aşağıdakilerden birini yapın:

  F veya

  Tıklayın

  Metin satırının başlangıcı

  İle Başlar.

  Metin satırının sonu

  İle Biter.

  Metin içeren ancak belirli harflerle başlamayan hücreler

  İle Başlamaz.

  Metin içeren ancak belirli harflerle bitmeyen hücreler

  İle Bitmez.

 5. Açılır menünün yanındaki kutuya, kullanmak istediğiniz metni girin.

 6. Seçiminize bağlı olarak, seçebileceğiniz başka ölçütler gösterilebilir:

  Filtre ölçütü

  Kullanım amacı

  Tıklayın

  Her iki ölçütün de doğru olmasını sağlayacak şekilde tablo sütununu veya seçimi filtreleme

  Ve.

  Ölçütlerden her ikisinin veya yalnızca birinin doğru olabileceği şekilde tablo sütunun veya seçimi filtreleme

  Veya.

Ölçütleri oluşturmaya yardımcı olması için joker karakterler kullanılabilir.

 1. Aralıkta veya tabloda filtre uygulamak istediğiniz hücreye tıklayın.

 2. Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

 3. Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku Otomatik Filtre oku tıklatın.

 4. Filtre'nin altında Birini Seç'e tıklayın ve herhangi bir seçeneği belirtin.

 5. Metin kutusuna, ölçütlerinizi yazın ve joker karakter ekleyin.

  Örneğin, filtrenizin hem "resmi" hem de "resme" sözcüklerini yakalamasını istediyseniz, resm? yazın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanılan

  Bulunacak öğe

  ? (soru işareti)

  Tek bir karakter

  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

  * (yıldız işareti)

  Herhangi bir sayıda karakter

  Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

  ~ (tilde)

  Soru işareti veya yıldız işareti

  Örneğin, kimin~? "kimin?" ifadesini bulur

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Bir Aralık veya tablodaki bir sütuna uygulanan filtreyi kaldırma

  Filtrelemek istediğiniz içeriğin bulunduğu sütundaki oku Otomatik Filtre oku tıklatın ve sonra Filtreyi temizle'yi tıklatın.

  Aralığa uygulanmış tüm filtreleri kaldırma

  Veri menüsünden filtreleri temizle'ye tıklayın.

  Tabloya uygulanmış tüm filtreleri kaldırma

  Filtrelerin uygulanmış olduğu tablonun sütunlarını seçin ve sonra veri menüsünden filtreleri temizle'ye tıklayın.

  Aralıkta veya tabloda filtre oklarını kaldırma veya filtre oklarını yenide uygulama

  Standart araç çubuğunda filtre Filtre düğmesi, standart araç çubuğu 'e tıklayın.

Verileri filtreleyerek, yalnızca ölçütünüze uyan veriler görüntülenir. Bu ölçütlere uymayan veriler gizlenir. Verileri filtreledikten sonra, filtrelenmiş verilerin alt kümesini kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir, yazdırabilir ve yazdırabilirsiniz.

Ilk 4 öğe filtresi uygulanmış tablo

İlk dört değer filtresi

Filtreler adadlardır. Bu, her ek filtrenin geçerli filtreye dayandığı ve verilerin alt kümesini azalttığı anlamına gelir. Birden çok değer, birden çok biçim veya birden çok ölçüte filtre uygulayarak karmaşık filtreler yapabilirsiniz. Örneğin, ortalaması 5 ' ten büyük olan tüm sayılara göre, ortalamanın altında filtre uygulayabilirsiniz. Ancak bazı filtreler (üst ve alt on, ortalamanın üstünde ve altta), özgün hücre aralığına bağlıdır. Örneğin, en üstteki on değerini filtreleyerek, son filtrenin alt kümesinin en üstteki on değerini değil, tüm listenin ilk on değerini görürsünüz.

Excel 'de üç tür filtre oluşturabilirsiniz: değerlere göre, biçime veya ölçütlere göre. Ancak bu filtre türlerinin hepsi birbirini dışlar. Örneğin, hücre rengine veya bir sayı listesine göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisiyle birden kullanamazsınız. Simgeye veya özel bir filtreye göre filtreleyerek, her ikisiyle birden kullanamazsınız.

Filtreler yabancı verileri gizler. Bu şekilde, yalnızca neyi görmek istediğinize yoğunlaşabilirsiniz. Buna karşılık verileri sıraladığınızda, veriler bir miktar sıraya göre yeniden düzenlenir. Sıralama hakkında daha fazla bilgi için bkz .

Filtreleyerek, aşağıdaki talimatları dikkate alın:

 • Filtre penceresinde yalnızca listedeki ilk 10.000 benzersiz girdi gösterilir.

 • Birden fazla sütuna göre filtreleyebilirsiniz. Sütuna filtre uyguladığınızda, diğer sütunlar için kullanılabilen filtreler yalnızca filtrelenmiş durumdaki aralıkta görünen değerlerdir.

 • Bir kerede sayfadaki tek bir hücre aralığına filtre uygulayabilirsiniz.

Not: Süzülmüş verileri aramak için bul 'u kullandığınızda, yalnızca görüntülenen veriler aranır; görüntülenmeyen veriler aranmaz. Tüm verileri aramak için tüm filtreleri temizleyin.

Ayrıca Bkz.

Verileri filtrelemek için dilimleyicileri kullanma

Veri listesini sıralama

Koşullu biçimlendirmeyle desenleri ve eğilimleri vurgulama

Verileri vurgulamak için veri çubuklarını, renk ölçeklerini ve simge kümelerini kullanma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×