Veri Modelindeki tablolar arasındaki ilişkiler

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Farklı tablolar amogn ilişkiler oluşturarak veri analizinizi daha da güçlü bir şekilde ekleyin. İlişki, veri içeren iki tablo arasındaki bir bağlantıdır: her tabloda bir sütun, ilişkinin temelidir. İlişkilerin neden yararlı olduğunu görmek için işinizde müşteri siparişi verilerini izlediğinizi düşünün. Tek bir tabloda, aşağıdaki gibi bir yapıya sahip tüm verileri izleyebilirsiniz:

MüşteriNo

Ad

E-posta

İndirimOranı

SiparişKimliği

SiparişTarihi

Ürün

Miktar

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

0,05

256

01.07.2010

Kompakt Dijital

11

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

0,05

255

03.01.2010

SLR Fotoğraf Makinesi

15

2

Göktepe

mete.goktepe@contoso.com

0,10

254

03.01.2010

Ekonomik Movie-Maker

27

Bu yaklaşım işleyebilir, ancak çok fazla yinelenen veri (her siparişte müşterinin e-posta adresi olması gibi) depolanmasına neden olur. Depolama ucuzdur, ancak e-posta adresi değiştiğinde söz konusu müşteriye ilişkin her satırı güncelleştirmeniz gerekir. Bu sorunun çözümlerinden biri, verileri birden çok tabloya bölmek ve bu tablolar arasında ilişkiler tanımlamaktır. SQL Server gibi ilişkisel veritabanlarında kullanılan yaklaşım budur. Örneğin, içeri aktardığınız veritabanı üç ilişkili tablo kullanarak sipariş verilerini gösterebilir:

Müşteriler

[MüşteriKimliği]

Ad

E-posta

1

Salah

tamer.salah@contoso.com

2

Göktepe

mahmut.koc@contoso.com

Müşteriİndirimleri

[MüşteriKimliği]

İndirimOranı

1

0,05

2

0,10

Siparişler

[MüşteriKimliği]

SiparişKimliği

SiparişTarihi

Ürün

Miktar

1

256

01.07.2010

Kompakt Dijital

11

1

255

03.01.2010

SLR Fotoğraf Makinesi

15

2

254

03.01.2010

Ekonomik Movie-Maker

27

Aynı anda birden fazla tabloyu içeri aktardığınızda, bir veri modeli içinde Ilişkiler (açıkça oluşturduğunuz bir tane veya Excel sizin adınıza otomatik olarak oluşturulur. Modeli oluşturmak veya yönetmek için Power Pivot eklentisini de kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Excel 'de veri modeli oluşturma konusuna bakın.

Tabloları aynı veritabanından içeri aktarmak için Power Pivot eklentisi kullanırsanız, Power Pivot [köşeli parantez] içindeki sütunları temel alan tablolar arasındaki ilişkileri algılayabilir ve bu ilişkileri arka planda oluşturduğu Veri Modeli’nde yeniden oluşturabilir. Daha fazla bilgi için, bu makaledeki İlişkilerin Otomatik Algılanması ve Çıkarımı bölümüne bakın. Birden fazla kaynaktan içeri tablo aktarırsanız ilişkileri, İki tablo arasında ilişki oluşturma konusunda açıklandığı gibi el ile oluşturabilirsiniz.

İlişkiler her bir tabloda aynı verileri içeren sütunları temel alır. Örneğin, bir müşteri tablosunu bir MÜŞTERI kimliğisaklayan bir sütun içeriyorsa, bir siparişler tablosuyla ilişkilendirebilirsiniz. Örnekte sütun adları aynıdır, ancak böyle olması gerekmez. Sipariş tablosundaki tüm satırlarda Müşteri tablosunda da depolanan bir Numara olduğu sürece birisi MüşteriNo, diğer MüşteriNumarası olabilir.

İlişkisel veritabanında birkaç türde anahtar vardır. Tipik olarak özel özellikler içeren bir anahtardır. Her anahtarın amacını anlamak, PivotTable, PivotChart veya Power View'a veri sağlayan çok tablolu Veri Modelini yönetmenize yardımcı olur.

Birçok türde anahtar olsa da, buradaki amaç için en önemlisi şunlardır:

  • Birincil anahtar: tablodaki bir satırı, müşteriler tablosunda CustomerID gibi benzersiz şekilde tanımlar.

  • Alternatif anahtar (veya aday anahtar): birincil anahtar dışında benzersiz olan bir sütun. Örneğin, Çalışan tablosunda her ikisi de benzersiz olan çalışan numarası ve sosyal güvenlik numarası olabilir.

  • Yabancı anahtar: başka bir tablodaki benzersiz sütuna başvuran bir sütun; örneğin, Müşteriler tablosundaki CustomerID 'ye başvuruda bulunan siparişler tablosundaki CustomerID gibi.

Veri modelinde, birincil anahtar veya diğer anahtar ilişkili sütun olarak adlandırılır. Bir tabloda hem birincil anahtar hem de diğer anahtar varsa, ikisinden birini tablo ilişkisini temel alarak kullanabilirsiniz. Yabancı anahtar  kaynak sütun veya yalnızca sütun olarak anılır. Örneğimizde, bir ilişki, siparişler tablosundaki CustomerID (sütun) ve müşteriler tablosundaki CustomerID (arama sütunu) arasında tanımlanır. İlişkisel veritabanından içeri veri aktarıyorsanız, Excel varsayılan olarak, bir tablodan yabancı anahtarı, diğer tablodan da buna karşılık gelen birincil anahtarı seçer. Bununla birlikte, arama sütunu için benzersiz değerleri olan herhangi bir sütun seçebilirsiniz.

Müşteri ve sipariş arasındaki ilişki bire çok ilişkidir. Her müşterinin birden çok siparişi olabilir, ancak bir siparişin birden çok müşterisi olamaz. Başka bir önemli tablo ilişkisi bire bir ilişkidir. Buradaki örneğimizde, her müşteri için tek bir indirim oranı tanımlayan customerdiscount tablosu, müşteriler tablosuyla bire bir ilişkisi vardır.

Bu tablo üç tablo (müşteriler, müşteri iskontolarıve siparişler) arasındaki ilişkileri gösterir:

İlişki

Tür

Arama Sütunu

Sütun

Müşteriler-Müşteriİndirimleri

bire bir

Müşteri.MüşteriNo

Müşteri_İndirimleri.MüşteriNo

Müşteri-Sipariş

bire çok

Müşteri.MüşteriNo

Sipariş.MüşteriNo

Not: Çok-Çok İlişkiler, Veri Modeli içinde desteklenmez. Çok-çok ilişkiye örnek olarak, bir müşterinin birden çok ürün satın alabildiği ve aynı ürünün birden çok müşteri tarafından alınabildiği, Ürün ve Müşteri tabloları arasındaki doğrudan ilişki verilebilir.

Herhangi bir ilişki oluşturulduktan sonra, Excel, yeni oluşturulan ilişkide tablolardan sütunlar kullanan tüm formülleri yeniden hesaplamasını gerekir. Işleme, verilerin miktarına ve ilişkilerin karmaşıklığına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Daha fazla ayrıntı Için formülleri yeniden hesaplamabölümüne bakın.

Veri Modelinin iki tablo arasında birden çok ilişkisi olabilir. Doğru hesaplamalar oluşturmak Için, Excel 'in bir tablodan diğerine tek bir yol ihtiyacı vardır. Bu nedenle, her tablo çiftindeki tablolar arasında aynı anda yalnızca bir etkin ilişki olur. Diğerleri etkin olmamasına rağmen, formüllerde ve sorgularda etkin olmayan bir ilişki belirtebilirsiniz.

Diyagram görünümünde etkin ilişki düz çizgilerdir ve etkin olmayan olanlar kesikli çizgilerdir. Örneğin, AdventureWorksDW2012 'Da, DimDate tablosu, FactInternetSalestablosundaki üç farklı sütunla ilişkili bir Column anahtarıiçerir. Etkin olan ilişki TarihAnahtarı ve SiparişTarihi arasında ise başka birini belirtmedikçe formüllerdeki varsayılan ilişki budur.

İlişki oluşturmak için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

Ölçütler

Açıklama

Her Tablo İçin Benzersiz Tanımlayıcı

Her tabloda, söz konusu tablodaki her satırı benzersiz biçimde tanımlayan tek bir sütun olması gerekir. Bu sütun genellikle birincil anahtar olarak adlandırılır.

Benzersiz Arama Sütunları

Arama sütunlarındaki veri değerlerinin benzersiz olması gerekir. Başka bir deyişle, sütunda yinelenen değerler olamaz. Veri Modelinde, null ve boş dizeler ayrı bir veri değeri olan boş değere eşdeğerdir. Bu, arama sütununda birden fazla null değerleriniz olamayacağı anlamına gelir.

Uyumlu Veri Türleri

Kaynak sütun ve arama sütunundaki veri türleri uyumlu olmalıdır. Veri türleri hakkında daha fazla bilgi Için bkz .

Veri Modelinde, anahtar bileşik bir anahtar ise tablo ilişkisi oluşturamazsınız. Bire bir ve bire çok ilişkiler oluşturmada da kısıtlandırılabilirsiniz. Diğer ilişki türleri desteklenmez.

Bileşik Anahtarlar ve Arama Sütunları

Bileşik anahtar birden çok sütundan oluşur. Veri modelleri bileşik anahtarları kullanamaz: bir tablo her zaman tablodaki her satırı benzersiz bir şekilde tanımlayan bir sütun içermelidir. Birleşik anahtara dayalı olarak varolan ilişkiye sahip olan tabloları içeri aktarırsanız, Power Pivot 'taki tablo Içeri aktarma Sihirbazı, modelde oluşturulemediğinden bu ilişkiyi yoksayar.

Birincil ve yabancı anahtarları tanımlayan birden çok sütunu olan iki tablo arasında ilişki oluşturmak için ilişkiyi oluşturmadan önce ilk olarak değerleri tek bir anahtar sütunu oluşturacak şekilde birleştirin. Verileri içeri aktarmadan önce ya da Power Pivot eklentisini kullanarak veri modelinde hesaplanan bir sütun oluşturarak yapabilirsiniz.

Çok-Çok İlişkiler

Veri Modelinde çok-çok ilişkileri olamaz. Modele öylece birleşim tabloları eklenemez. Bununla birlikte, çok-çok ilişkileri modellemek için DAX işlevlerini kullanabilirsiniz.

İç Birleşimler ve Döngüler

İç birleşimlere Veri Modelinde izin verilmez. İç birleşim, bir tablonun yine kendisiyle olan yinelemeli ilişkidir. İç birleşimler genellikle üst-alt hiyerarşilerinde kullanılır. Örneğin, işletmedeki yönetim zincirini gösteren bir hiyerarşi üretmek için Çalışan tablosunu kendisine bağlamış olabilirsiniz.

Excel, çalışma kitabındaki ilişkiler arasında döngüler oluşturulmasına izin vermez. Başka bir deyişle aşağıdaki ilişki kümesine izin verilmez.

Tablo 1, sütun a   -   Tablo 2, sütun f

Tablo 2, sütun f   -   Tablo 3, sütun n

Tablo 3, sütun n   -   Tablo 1, sütun a

Döngü oluşmasına neden olacak bir ilişki tanımlamaya çalışırsanız, bir hata oluşturulur.

Power Pivot eklentisini kullanarak içeri veri aktarmanın avantajlarından biri, Power Pivot'un bazen ilişkileri algılayabilmesi ve Excel'de oluşturduğu Veri Modeli’nde yeni ilişkiler oluşturabilmesidir.

Birden çok tabloyu içeri aktarırken, Power Pivot tablolar arasında var olan ilişkileri otomatik olarak algılar. Ayrıca bir PivotTable oluşturduğunuzda, Power Pivot tablolardaki verileri çözümler. Tanımlanmamış olası ilişkileri algılar ve bu ilişkilere eklenecek uygun sütunları önerir.

Algılama algoritması ilişki olasılıklarıyla ilgili çıkarımlar yapmak için sütunlarında değerleri ve meta verileriyle ilgili istatistiksel veriler kullanır.

  • Tüm ilgili sütunlardaki veri türleri uyumlu olmalıdır. Otomatik algılama Için yalnızca tüm sayı ve metin veri türleri desteklenir. Veri türleri hakkında daha fazla bilgi Için bkz .

  • İlişkinin başarıyla algılanması için, arama sütunundaki benzersiz anahtarların sayısı çok tarafındaki tablodaki değerlerden fazla olmalıdır. Diğer deyişle, ilişkinin çok tarafındaki anahtar sütunu arama tablosunun anahtar sütununda bulunmayan hiçbir değer içermemelidir. Örneğin, ürünleri kimlikleriyle listeleyen bir tablonuz (arama tablosu) ve her ürünün satışlarını listeleyen bir satış tablonuz (ilişkinin çok tarafı) olduğunu varsayalım. Satış kayıtlarınız Ürün tablosunda karşılık gelen bir ürün bulunmayan bir kimlik içeriyorsa, ilişki otomatik olarak oluşturulamaz ancak siz el ile oluşturabilirsiniz. İlişkinin Excel tarafından algılanması için, önce Ürün arama tablosunu eksik ürünlerin kimlikleriyle güncelleştirmeniz gerekir.

  • Çok tarafındaki anahtar sütununun adının arama tablosundaki anahtar sütununun adına benzediğinden emin olun. Adların tamamen aynı olması gerekmez. Örneğin, bir iş ayarında, genellikle aynı verileri içeren sütun adlarında çeşitlemedir: on bir ID, EmployeeID, Employee ID, EMP_IDvb. Algoritma benzer adları algılar ve adları benzer olan veya tam olarak eşleşen sütunlara daha yüksek bir olasılık atar. Bu nedenle, ilişkinin oluşturulma olasılığını artırmak için, içeri aktardığınız verilerdeki sütun adlarını var olan tablolarınızdaki sütunların adlarına benzeyecek şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Excel birden fazla olası ilişki bulursa bir ilişki oluşturmaz.

Bu bilgiler, tüm ilişkilerin neden algılanmadığını veya meta verilerde yapılan değişikliklerin (alan adı ve veri türleri gibi) nasıl iyileştirebileceğimi anlamanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi Için bkz .

Adlandırılmış Kümeleri Otomatik Algılama

Adlandırılmış Kümeler ile PivotTable'daki alanlar arasındaki ilişkiler otomatik olarak algılanmaz. Bu ilişkileri el ile yapılandırabilirsiniz. Otomatik ilişki algılamayı kullanmak istiyorsanız, her bir Adlandırılmış Kümeyi kaldırın ve Adlandırılmış Kümedeki tek tek alanları doğrudan PivotTable'a ekleyin.

İlişkilerin Çıkarımı

Bazı durumlarda, tablolar arasındaki ilişki zinciri otomatik olarak oluşturulur. Örneğin, aşağıdaki ilk iki tablo kümesi arasında bir ilişki oluşturursanız, diğer iki tablo arasında bir ilişki olduğu sonucu çıkarılır ve ilişki otomatik olarak kurulur.

Ürün ve Kategori - el ile oluşturulur

Kategori ve AltKategori - el ile oluşturulur

Ürün ve AltKategori -- ilişki olduğu sonucu çıkarılır

İlişkilerin arasında otomatik olarak zincir oluşturulması için ilişkilerin yukarıdaki gibi tek bir yönde olması gerekir. Örneğin başlangıç ilişkileri Satış ve Ürün ile Satış ve Müşteri arasındaysa, buradan bir ilişki çıkarımı yapılmaz. Bunun nedeni Ürün ve Müşteri tabloları arasındaki ilişkinin çok-çok ilişki olmasıdır.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×