Veri sayfaları ile çalışma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir tablo açtığınızda ya da sorgu sonuçlarını görüntülemede Access veri sayfası görünümünde tablo veya sorgu sonucu görüntüler. Veri Sayfası görünümünde gösterilen tablo veri veya sorgu sonuçlarını veri sayfası olarak yaygın olarak adlandırılmaktadır. Basit rapor olarak kullanmak için belirli verileri görüntülemek için bir veri sayfası görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri sayfaları hakkında bilgi edinin

Değiştirme ve sütunlar veya satırlar taşıyan verileri düzenleme

Kılavuz çizgilerini stili ve arka plan rengini değiştirme

Metin biçimini değiştirme

Toplam satırı ekleyerek verileri özetlemek

Sıralama ve filtre uygulama

Düzen değişikliklerinizi kaydedin

Veri sayfaları hakkında bilgi edinin

Veri sayfası, bir sorgu tarafından döndürülen sonuçlar veya bir tabloda yer alan verileri görsel gösterimidir. Aşağıda gösterildiği gibi alanları her kaydın bir tablo, form veya sorgu sonucu bir tablolu (satır ve sütun) biçiminde görüntüler.

Veri Sayfası görünümünde Çalışanlar tablosu

Varsayılan olarak, tabloları ve sorguları veri sayfası görünümünde açın. Gezinti Bölmesi'nde bir tablo veya sorguyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tablo veya sorguyu veri sayfası olarak açmak için ' ı tıklatın.

Satırlar ve sütunlar için özel biçimler uygulama veya toplam satırı ekledikten sonra veri sayfası da basit bir rapor olarak görebilir.

Değiştirme ve sütunlar veya satırlar taşıyan verileri düzenleme

Veri sayfasını görüntülemek veya belirli bir kerede yalnızca gerekli verileri görüntülemek için kolaylaştırmak için verileri düzenleyebilirsiniz. Bu bölümde, bu gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yollar gösterir.

Sütunlar veya satırlar yeniden boyutlandırma

Bazı durumlarda, tüm veri sayfasındaki sütunları ekran ya da çıktısı sığacak veya tek tek sütunların içerikleri için ihtiyaç duydukları alandan daha fazla kaplamasını. Ayrıca, yeni bir satıra bir sütuna sığmıyor metin devam edebilmesi için satırların yüksekliğini değiştirmek isteyebilirsiniz.

Tablo, sorgu, form veya veri sayfası görünümünde açtıktan sonra tek tek sütunların elle yeniden boyutlandırmak veya otomatik olarak içeriğinin sığması için sütunu yeniden boyutlandırma.

El ile bir sütunu yeniden boyutlandırma

 1. İmleci yeniden boyutlandırmak istediğiniz sütunu kenarında getirin.

 2. İşaretçi çift başlı oka dönüştüğünde, istediğiniz boyuta gelene kadar sütunu kenarına sürükleyin.

  Veri sayfasındaki sütunu yeniden boyutlandırma

Sütunu otomatik olarak yeniden boyutlandırma

 1. En iyi içeriğinin sığması için sütunu yeniden boyutlandırmak için yeniden boyutlandırmak istediğiniz sütunu kenarının üzerinde işaretçiyi konumlandırın.

 2. Çift başlı oka dönüştüğünde, sütun kenarını çift tıklatın.

  Metni sığdırmak için en iyi sütunu yeniden boyutlandırma

Birden çok sütunu yeniden boyutlandırma

 • Aynı anda birden çok sütunu yeniden boyutlandırmak için SHIFT tuşunu basılı tutun, birden fazla bitişik sütunları seçin ve ardından seçili sütunları yeniden boyutlandırın. Veri sayfasının tümünü seçin ve tüm sütunları yeniden boyutlandırın.

Satırları yeniden boyutlandırma

 • Satırları yeniden boyutlandırmak için işaretçiyi herhangi bir veri sayfasında iki kayıt seçici arasında getirin ve sonra satır istediğiniz boyuta ulaşıncaya kadar sürükleyin.

Her satırı ayrı ayrı boyutlandıramazsınız — satır yeniden boyutlandırdığınızda tüm satırları yeniden boyutlandırılır.

Veri sayfasında satırı yeniden boyutlandırma

Satırlar için varsayılan yükseklik yeniden boyutlandırma

 1. Satırlar için varsayılan yükseklik yeniden boyutlandırmak için kayıt seçiciye sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Satır yüksekliği ' ı tıklatın.

  Kayıt seçiciye sağ tıklama

  Kısayol menüsünde satır yüksekliği tıklatma

 2. Satır yüksekliğini iletişim kutusunda, Standart yükseklik onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Not: Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğmesini tıklatarak sütun genişliğini veya satır yüksekliğini değişiklikleri geri alamazsınız. Değişiklikleri geri almak için veri sayfası kapatın ve veri sayfası düzenine değişikliklerinizi kaydetmek için isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır ' ı tıklatın. Hayır ' ı tıklatarak yaptığınız herhangi bir düzen değişikliklerini geri alır.

Sütun taşıma

Veri sayfası farklı yerlere sütunları sürükleyerek hızla sayfasındaki sütunları sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir sütunda her zaman görünümde kalmasını sağlamak için bunu yapabilirsiniz.

 • Bir sütun seçin ya da birden fazla bitişik sütunları seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun için sütun üstbilgisini tıklatın ve sonra sütun veya sütunlar için yeni bir konuma sürükleyin.

  Ad sütununu en sol konuma taşıma

Sütunu yeniden adlandırma

Böylece daha iyi bir veriler açıklanmaktadır sütunu yeniden adlandırma istediğinizde durumlar olabilir. Örneğin, e-posta adreslerini içeren bir sütunu EMAdd ise, e-posta adresine değiştirerek anlamanız daha kolay başlık sütunu yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için sütun başlığını sağ tıklatın, kısayol menüsünde Sütunu yeniden adlandır'ı tıklatın ve sonra yeni adı yazın. Örneğin, E-posta adresiniyazın.

Sütunu yeniden adlandırma

Sütunları gösterme veya gizleme

Görüntülemek veya yazdırmak için sayfanızın yalnızca bazı sütunları uygulamak isterseniz, görüntülenen istemediğiniz sütunları gizleyebilirsiniz. Örneğin, bir kişi bilgilerini veritabanıyla çalışıyorsanız, yalnızca tam görmek isteyebilirsiniz her kişi için ad ve e-posta adresi. Bu görünüm, diğer tüm sütunları gizleyerek oluşturabilirsiniz.

Sütunları gizleme

 1. Gizlemek istediğiniz sütunun başlığını tıklatın.

  Bitişik sütunları seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve ek sütun başlıklarını tıklatın.

  Not: Bitişik olmayan sütunları seçemezsiniz. Herhangi bir ek sütunları seçin ve bu ayrı ayrı gizleyebilirsiniz.

 2. Sütun üstbilgisini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Gizleme alanlar ' ı tıklatın.

Sütunları gösterme

 1. Herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Alanları Göster'i tıklatın.

 2. Sütunları Göster iletişim kutusunda, göstermek istediğiniz her sütunun yanındaki onay kutusunu seçin ve sonra Kapat' ı tıklatın.

Kılavuz çizgilerini stili ve arka plan rengini değiştirme

Veri sayfası kullanırken, kılavuz çizgileri stili veya arka plan rengi gibi biçimleri değiştirme veya değişen satırlar için farklı renkler oluşturarak verilerin görünümünü geliştirebilirsiniz.

Kılavuz çizgilerini stil kümesi

 1. Giriş sekmesinde, Metin biçimlendirmesi grubunda Kılavuz çizgileri düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

 2. Kılavuz çizgilerini stilini tıklatın.

Arka plan rengini ayarlama

 1. Giriş sekmesinde, Metin biçimlendirmesi grubunda, Arka plan rengi düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

 2. İstediğiniz arka plan rengini tıklatın.

Dönüşümlü satırlara arka plan rengini değiştirme

Arka plan rengini dönüşümlü satırlara veri sayfasındaki bağımsız varsayılan arka plan rengi olarak ayarlayabilirsiniz. Değişen arka plan rengi ayarlayarak, size, bitişik satırları arasında ayırt etmek kolaylaştırabilir.

 1. Giriş sekmesinde, Metin biçimlendirmesi grubunda, Diğer satır rengi düğmesinin yanındaki oku tıklatın.

 2. Uygulamak istediğiniz arka plan rengini tıklatın.

Metin biçimini değiştirme

Tablo, sorgu, form veya veri sayfası görünümünde açtıktan sonra biçimlendirmeyi dahil olmak üzere, metnin görünümünü değiştirebilirsiniz. Değişikliklerinizi uygulamak için tüm veri sayfasını unutmayın. Değişikliklerinizi otomatik olarak veri sayfasındaki bir sonraki açışınızda görünmesini isterseniz, veri sayfasını kapatıp değişiklikleri kaydetmek için Düzen istenir Evet tıklatmayı unutmayın.

Veri sayfasında yazı tipi özelliklerini değişiklik yapmak için ek komutlar Giriş sekmesinde Metin biçimlendirmesi grubunda kullanın.

 1. Veri sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Metin biçimlendirmesi grubunda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Yazı tipini değiştirmek için yazın veya bir yazı tipi yazı tipi kutusundaki tıklatın.

  • Yazı tipi boyutunu değiştirmek için yazın veya Yazı tipi boyutu kutusundaki bir yazı tipi boyutunu tıklatın.

  • Yazı tipi stilini değiştirmek için Kalın, İtalikveya altı çizili düğmesini tıklatın (veya herhangi bir bileşimini üç).

  • Yazı tipi rengini değiştirmek için Yazı tipi rengi düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve ardından paletten bir renk seçin.

Toplam satırı ekleyerek verileri özetlemek

Veri sayfası için toplam satırı ekleyerek bir sütun için hesaplanan toplam hızlı şekilde görebilirsiniz. Bir veri sütununu yanı sıra, ortalamaları bulma, bir sütundaki öğelerin sayısını sayma ve veri sütunundaki en küçük veya en büyük değeri bulma gibi diğer hesaplamalar yapmak için toplam satırı kullanabilirsiniz.

Toplam satırı görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'a tıklayın.

  Alt veri sayfasının ilk sütunda Toplam word ile yeni bir satır görüntülenir.

 2. Toplamsözcük içeren hücreyi aynı sırada bulunan herhangi bir hücreyi tıklatın.

 3. Görüntülenen oku tıklatın ve sonra bu hücreye görüntülemek istediğiniz hesap türünü tıklatın.

  İşlevler veya kullanılabilir hesaplama türleri listesi veri türü sütunun üzerinde bağlıdır. Örneğin, sütun para birimi değeri içeriyorsa, en az ve en fazlagibi para birimi hesaplamaları uygulamak işlevleri listesine bakın.

  İşlev seçimiyle birlikte veri sayfasında toplam satırı

Toplam satırı özelliğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Toplamlar satırını kullanarak bir veri sayfasında sütun toplamlarını görüntülemebaşlıklı makaleye bakın.

Sıralama ve filtre uygulama

Veri sayfanızın daha kolay görüntülemek veya yazdırmak yapabileceğiniz bazı ek hızlı değişiklik vardır. Örneğin, aşağıdaki çizimde, şirket adlarını alfabetik olarak sıralanır.

Alfabetik sıralanmış bir sütun içeren bir veri sayfası

 • Sıralama uygulamak için sütunu sağ tıklatın (veya sütun başlığındaki oku tıklatın) ve ardından istediğiniz sıralama seçeneğini tıklatın.

 • Filtre uygulamak için sütun başlığındaki oku tıklatın ve görüntülenmesini istediğiniz değerleri için onay kutularını seçin. Alternatif olarak, daha ayrıntılı filtreler oluşturmak için Metin filtreleri veya Sayı Filtreleri'ni tıklatabilirsiniz.

Düzen değişikliklerinizi kaydedin

Düzen ve veri sayfası görünümünü değiştirdikten sonra veri sayfasındaki bir sonraki açışınızda değişiklikleri tutmak isterseniz değişiklikleri kaydetmek gerekir. Kendi düzenine değişiklikler yaptıktan sonra veri sayfası kapattığınızda, söz konusu değişiklikleri kaydetmek için istenir. Evet'itıklatırsanız, değişiklikler kaydedilir ve veri sayfasındaki bir sonraki açışınızda uygulanır. Hayır' ı tıklatın, değişiklikler atılır ve sonraki varsayılan düzen ayarları (veya son kaydedilmiş ayarları) ile veri sayfası açılır zaman yeniden açın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×