Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Access veri sayfasındaki sütunları eklemek veya kaldırmak için çeşitli yollar sağlar. Veri Sayfası görünümünü kullanarak sütunları ekleyebilir veya kaldırabilir ve söz konusu sütunların veri türlerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca görev bölmesinden alanlar ekleyebilir veya Tasarım görünümünde veri sayfasının temelini oluşturan tabloyu açabilir ve alan ekleyebilirsiniz. Bu konu başlığı altında her yöntemin nasıl kullanıldığı açıklanır.

Veri sayfalarını oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Veri Sayfası aracını kullanarak form oluşturma ve Veri sayfalarıyla çalışma makalelerine bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri sayfalarındaki sütunları anlama

Veri sayfası, veritabanı tablosunda yer alan bilgilerin veya sorgu tarafından döndürülen sonuçların görsel bir gösterimidir. Veri sayfasındaki sütunlar, veritabanı tablosundaki alanlarla aynı şeyi temsil eder. Veri sayfasında bir sütun eklediğinizde veya kaldırdığınızda, veri sayfasının temelini oluşturan tabloda bir alan ekler veya kaldırırsınız. Söz konusu alan veri içeriyorsa, ayrıca bu bilgileri ortadan kaldırırsınız.

Sütunlarla çalışma

Access tablo alanı eklemeyi veya kaldırmayı hızlandırıp kolaylaştırır çünkü bu görevleri Veri Sayfası görünümünde gerçekleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, Veri Sayfası görünümündeki tüm tablolar artık Eklemek İçin Tıklayın etiketli boş bir sütun içerir. Sütun eklemek için, söz konusu sütun başlığının altındaki ilk boş hücreye verileri girersiniz. Ayrıca boş sütuna bir veya birkaç parça veri de yapıştırabilirsiniz. Sütunları eklemek veya kaldırmak için artık Tasarım görünümünü kullanmak zorunda değilsiniz ama isterseniz kullanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, artık yeni sütun için daha yaygın veri türleri ayarlamanız gerekmez. Varsayılan olarak, veritabanı tablosundaki alanlar metin, tarih ve saat ve sayı gibi belirli türlerde veri içermelidir. Veri türlerini genellikle, veritabanı için tabloları tasarlarken ayarlarsınız. Öte yandan, yeni sütuna ilk kez veri girdiğinizde Access artık çoğu veri türünü tanır. Örneğin, yeni tablonuzun ilk alanına bir ad girerseniz, Access bu alanı Metin veri türüne ayarlar. Bir tarih yapıştırırsanız, Access alanı Tarih/Saat veri türüne ayarlar ve bu şekilde devam eder. Çeşitli ülkelerin/bölgelerin posta kodları gibi karma veriler yapıştırırsanız, Access bilgileri korumak için en uygun veri türünü seçer ve bu çoğunlukla Metin veri türüdür. Daha fazla bilgi için, bu makalenin devamındaki Siz bilgileri girerken Access'in veri türlerini nasıl atadığını anlama bölümüne bakın.

Veri türlerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Access masaüstü veritabanları için veri türleri makalesine bakın. İlişkisel veritabanlarının tasarım kurallarını iyi bilmiyorsanız, Veritabanı tasarımı temel bilgileri makalesine bakın.

Aşağıdaki bölümlerde verilen adımlar Veritabanı görünümünü ve Tasarım görünümünü kullanarak veri sayfalarında sütunları ekleme ve kaldırma işlemlerini açıklar.

Veri Sayfası görünümünü kullanarak sütun ekleme

Bu bölümdeki adımlar Veri Sayfası görünümünü kullanarak veri sayfasına sütun ekleme, sütunu adlandırma ve verileri girme işlemlerini açıklar. Devam ederken, bu adımları izlediğinizde veri sayfanızın temelini oluşturan tablodaki alanın ekleneceğini ve değiştirileceğini unutmayın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, alanı eklemek istediğiniz tabloyu bulun ve çift tıklayın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Veri sayfasını sağa veya sola doğru kaydırın (Windows Bölge ve Dil ayarlarınıza bağlı olarak) ve boş sütunu bulun.

  Varsayılan olarak, boş sütunun sütun başlığında Eklemek İçin Tıklayın sözcükleri gösterilir.

 3. Başlığın altındaki ilk boş satıra biraz veri girin.

  -veya-

  İlk boş hücreden başlayarak alana bir veya birkaç parça veri yapıştırın.

  Değişikliklerinizi kaydedin.

  Girdiğiniz verilerin türüne bağlı olarak Access alan için bir veri türü ayarlar. Örneğin, bir ad girerseniz Access Metin veri türünü ayarlar.

  Access'in veri türlerini nasıl ayarladığı hakkında daha fazla bilgi için Siz bilgileri girerken Access'in veri türlerini nasıl atadığını anlama bölümüne bakın. Veri türlerini el ile ayarlama hakkında bilgi için, bu makalenin devamındaki Veri Sayfası görünümünün anlamadığı veri türlerini ayarlama bölümüne bakın.

 4. Sütun başlığına çift tıklayın ve yeni alan için bir ad girin.

  -veya-

  Sütun başlığına sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Alanı Yeniden Adlandır'a tıklayın. Sonra da alan için bir ad yazın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Veri sayfasından sütun kaldırmadan önce bazı önemli olguları anımsayın:

 • Bir sütunu kaldırdığınızda, sütundaki tüm verileri silmiş olursunuz ve silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, sütunu silmeden önce tabloyu yedeklemelisiniz.

 • Biraz ek çalışma yapmadan bazı sütun türlerini silemezsiniz. Örneğin, Veri Sayfası görünümünü kullanarak birincil anahtar alanını silemezsiniz. Bu görevi gerçekleştirmek için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir. Ayrıca, birincil anahtarı veya arama alanını silebilmek için önce alanla bu alanın verilerini aldığı tablolar arasındaki ilişkiyi silmeniz gerekir. İlgili alanları silme işleminin açıklanması bu makalenin kapsamı dışındadır.

  Daha fazla bilgi için Veritabanı tasarımı temel bilgileri,Access'tetablonun birincil anahtarını ekleme veya değiştirme, İlişki oluşturma, düzenleme veya silme ve Birden çok değerli alanı oluşturma veya silme makalelerine bakın.

Veri Sayfası görünümünde sütunu kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz sütunun başlık satırına sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Alanı Sil'e tıklayın.

 3. Silme işlemini onaylamak için Evet'e tıklayın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü kullanarak sütun ekleme

Access'in önceki sürümlerini biliyorsanız, büyük olasılıkla Tasarım görünümünü kullanma konusunda biraz deneyiminiz vardır. Tasarım görünümü Veri Sayfası görünümünden daha fazla esneklik getirir çünkü Tasarım görünümünden çıkmak zorunda kalmadan tüm kullanılabilir veri türlerini ayarlayabilir ve bir arama alanı oluşturabilirsiniz.

Tasarım görünümünde sütun ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Alan Adı sütununda boş bir satır seçin ve yeni alan için bir ad yazın.

 3. Veri Türü sütununda, yeni alan adınızın yanında yeni sütun için veri türünü seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü kullanarak sütun kaldırma

Veri Sayfası görünümünde sütun silme kuralları Tasarım görünümünde çalışırken de geçerlidir: Sütunu silerseniz, bu sütundaki tüm verileri kaybedersiniz. Bunun yanı sıra, birincil anahtarı veya arama alanını silebilmek için önce söz konusu alanların ilişkilerini silmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için Veritabanı tasarımı temel bilgileri,Access'tetablonun birincil anahtarını ekleme veya değiştirme ve Birden çok değerli alan oluşturma veya silme makalelerine bakın.

Tasarım görünümünde sütun kaldırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Silmek istediğiniz alanı (satırı) seçin.

 3. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Satır Sil'e tıklayın.

  -veya-

  DELETE tuşuna basın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Siz bilgileri girerken Access'in veri türlerini nasıl atadığını anlama

Boş bir veri sayfası oluşturduğunuzda, siz bu alana ilk kez veri girerken Access de veri türünü atar. Aşağıdaki tabloda girebileceğiniz çeşitli türlerdeki veriler ve Access'in bunlardan her birine uyguladığı veri türü listelenir.

Not: Alana veri girerek Ek veya OLE Nesnesi veri türlerini ayarlayamazsınız. Ayrıca alana veri girerek zengin metin düzenleme desteğini de etkinleştiremezsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde veri girdiğinizde Access'in alan için veri türünü nasıl ayarladığı gösterilir.

Girdiğiniz değer:

Access’in oluşturduğu alanın veri türü:

Hüseyin

Kısa Metin (Metin)

256 karakterden uzun bir metin bloğu veya metin ve sayılardan oluşmuş bir blok.

Uzun Metin (Not)

Not: Zengin metin biçimlendirmesini etkinleştirmek için Veri Sayfası görünümünü kullanamazsınız. Ayrıca, Not alanında Yalnızca Ekle özelliğini etkinleştirirseniz, imlecinizi bu alana getirdiğinizde Access varsayılan olarak tüm metni gizler.

Zengin metin biçimlendirmesini etkinleştirme hakkında bilgi için Zengin Metin alanını oluşturma veya silme makalesine bakın.

http://www.contoso.com

Access şu İnternet protokollerini tanır: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Not: Access'in protokolü tanıması ve Köprü veri türünü ayarlaması için, protokolün arkasına boşluk olmayan bir karakter eklemelisiniz.

Köprü

50000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000,389

Sayı, Çift

31/12/2019

Access'in Tarih/Saat verilerini nasıl biçimlendireceğini, Windows Bölge ve Dil ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat biçimleri belirler.

Tarih/Saat

31 Aralık 2019

Not: Access'in Tarih/Saat veri türünü anlaması için günün adından fazlasını girmeniz veya yapıştırmanız gerekir. Örneğin, "Salı" girerseniz Access Metin veri türünü seçer. Access'in Tarih/Saat veri türünü anlaması için günün yanı sıra ayı da girmeniz gerekir.

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50 am

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 TL

Access, Windows Bölge ve Dil ayarlarınızda belirtilen para birimi simgesini tanır.

Para Birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünün anlamadığı veri türlerini ayarlama

Varsayılan olarak, Veri Sayfası görünümünü kullanarak bazı görevleri gerçekleştiremezsiniz:

 • Boş bir hücreye veri yapıştırarak Ek veya OLE Nesnesi veri türlerini ayarlayamazsınız.

 • Veri yapıştırarak Uzun Metin (Not) alanında zengin metin düzenlemeyi etkinleştiremezsiniz. Zengin metin desteğini etkinleştirmek için, Tasarım görünümünde alan için bir seçenek ayarlamanız gerekir.

Bu bölümdeki adımlar, söz konusu görevlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Ek veri türlerini ayarlama

 1. Veri sayfanızda henüz seçilmemişse boş sütunu (Eklemek İçin Tıklayın etiketli sütun) seçin.

 2. Açılan listede Ek'i seçin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tabloya zengin metin düzenleme özelliğine sahip bir Uzun Metin (Not) alanı ekleme

 1. Veri sayfanızda henüz seçilmemişse boş sütunu (Eklemek İçin Tıklayın etiketli sütun) seçin.

 2. Açılan listede Zengin Metin'i seçin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sütunu arama alanına dönüştürme

Varsayılan olarak, yeni bir sütunu arama alanına dönüştürmek için Veri Sayfası görünümünü kullanamazsınız. Access'i yeni kullanmaya başladıysanız, arama alanı başka bir kaynaktan (bir tablo veya bir öğe listesi) verileri listede görüntüler. Varsayılan olarak, Access arama verilerini görüntülemek için açılan liste kullanır ama formda bir liste kutusu da (açılmayan veya kapatılmayan bir liste) kullanabilir.

İki tür arama alanı oluşturabilirsiniz: tablo tabanlı listeler ve değer listeleri. Tablo tabanlı listede başka bir tablodan veri almak için sorgu kullanılır ve değer listesi ise sabit kodlanmış bir değer kümesi görüntüler. Aşağıdaki yordamda her iki liste türünün de nasıl oluşturulduğu açıklanır.

Arama alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, yeni veri sayfanızın temelini oluşturan tabloya sağ tıklayın ve Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

  Tablo, Tasarım görünümünde açılır.

 2. Dönüştürmek istediğiniz alanı seçin.

  -veya-

  Alan Adı sütununda boş bir satır seçin ve yeni alan için yeni bir ad girin.

 3. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Arama Sütunu'na tıklayın.

  -veya-

  Tasarım görünümünde, Veri Türü sütunundaki aşağı oka tıklayın ve Arama Sihirbazı’nı seçin.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo tabanlı liste oluşturma    

   1. Tablo veya sorgudaki değerleri arama sütununun aramasını istiyorum'u seçin ve İleri'ye tıklayın.

   2. Görünüm'ün altında bir seçenek belirtin, listeden bir tablo veya sorgu seçin ve ardından İleri'ye tıklayın. Örneğin arama alanınızda bir tablonun değerlerini kullanmak istiyorsanız, Tablolar'a tıklayın. Sorgu kullanmak istiyorsanız Sorgular'a tıklayın. Veritabanındaki tüm tabloların ve sorguların listesini görmek için Her İkisi seçeneğine tıklayın.

   3. Arama listenizde görünmesini istediğiniz alanları, Kullanılabilir Alanlar bölmesinden Seçili Alanlar bölmesine taşıyın ve ardından İleri'ye tıklayın.

   4. İsteğe bağlı olarak, önceki adımda seçtiğiniz alanlar için bir veya birden çok sıralama seçimi yapın ve ardından İleri'ye tıklayın.

   5. İsteğe bağlı olarak, arama listenizde her sütunun genişliğini ayarlayın ve ardından İleri'ye tıklayın.

   6. İsteğe bağlı olarak, Arama sütununuz için hangi etiketi istersiniz alanında metin kutusunun adını girin.

   7. İsteğe bağlı olarak, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin. Bu seçeneğin belirtilmesi, listeden birden çok öğeyi seçmenize ve depolamanıza olanak tanır.

   8. Son'a tıklayın. Access tabloyu kaydedip kaydetmeyeceğinizi sorduğunda Evet'e tıklayın. Access arama sorgusunu yeni tablonuza ekler. Varsayılan olarak, sorgu belirttiğiniz alanları ve ayrıca kaynak tablonun birincil anahtar değerlerini alır. Ardından Access arama alanının veri türünü, kaynak tablonun birincil anahtar alanının veri türüyle eşleşecek şekilde ayarlar. Örneğin, kaynak tablodaki birincil anahtar alanı Otomatik Sayı veri türünü kullanıyorsa, Access arama alanınızın veri türünü Sayı veri türüne ayarlar.

   9. Veri Sayfası görünümüne dönün, arama alanınıza gidin ve listeden bir öğe seçin.

    Veya

 5. Değer tabanlı bir liste oluşturun    

  1. İstediğim değerleri ben yazacağım seçeneğine, ardından da İleri'ye tıklayın.

  2. Sütun sayısı kutusunda, listenizde gösterilmesini istediğiniz sütun sayısını girin, ardından ilk boş hücreye gidin ve bir değer girin.

   İlk değerinizi girdiğinizde, geçerli hücrenin altında bir boş hücre daha gösterilir.

  3. İlk değerinizi girmeyi bitirdiğinizde, SEKME veya aşağı ok tuşunu kullanarak odağı sonraki hücreye taşıyın ve ikinci değeri girin.

  4. Listenizi oluşturmayı bitirene kadar 2. ve 3. adımları yineleyin, ardından İleri'ye tıklayın.

  5. İsteğe bağlı olarak, yeni alan için bir ad girin ve Son'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×