Kabarcık grafiği, iki boyutlu verilerin kabarcıklarla veri noktaları ve verilerin ek boyutu da kabarcıkların boyutuyla temsil edilen dağılım grafiğinin bir çeşitletidir. Dağılım grafiği gibi, kabarcık grafiği de kategori ekseni kullanmaz; hem yatay hem de dikey eksenler değer eksenleridir. Dağılım grafiğinde çizilen x değerlerine ve y değerlerine ek olarak, kabarcık grafiği x değerlerini, y değerlerini ve z (boyut) değerlerini de çizebilir.

Verilerinizde her biri bir değer kümesi içeren üç veri serisi varsa, dağılım grafiği yerine kabarcık grafiği kullanabilirsiniz. Kabarcıkların boyutları üçüncü veri serisinin değerlerine göre belirlenir. Kabarcık grafikleri çoğunlukla mali verileri sunmak için kullanılır. Farklı kabarcık boyutları belirli değerleri görsel olarak vurgulamak için kullanışlıdır.

Kabarcık grafiği oluşturmak için, çalışma sayfasındaki satırlar veya sütunlar halinde verilerinizi, x değerlerinin ilk satır veya sütunda ve ona karşılık gelen y değerleri ile kabarcık boyutu (z) değerleri bitişik satır veya sütunlarda listelenmiş olacak şekilde düzenlemenizi sağlar. Örneğin, çalışma sayfası verilerinizi aşağıdaki resimde gösterildiği gibi düzenleyebilirsiniz.

Kabarcık grafiği

Bu kabarcık grafiğinde, ürün sayısı yatay eksen boyunca görüntülenir, satış tutarları dikey eksen boyunca görüntülenir ve pazar payı yüzdeleri kabarcıkların boyutuyla temsil edilir.

Verileriniz aşağıdakileri içerirken kabarcık grafik kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Veri noktası başına üç değer    Her kabarcık için üç değer gereklidir. Bu değerler çalışma sayfasında satırlar veya sütunlar halinde olabilir, ancak şu sırada olması gerekir: x değeri, y değeri ve sonra da z değeri.

 • Birden çok veri serisi    Kabarcık grafiğinde birden çok veri serisinin (birden çok kabarcık serisi) çizisi, dağılım grafiğinde birden çok veri serisinin (birden çok dağılım serisi) çizilecine benzer. Dağılım grafiklerinde x değerleri ve y değerleri kümeleri kullanılır, ancak kabarcık grafiklerinde x değerleri, y değerleri ve z değerleri kümeleri kullanılır.

Kabarcık grafiği ekleyebilirsiniz, kabarcıkları 2-D veya 3-D efektiyle görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Baloncuk ve 3-B efektli baloncuk grafiği

Sayfanın başı

Ayrıntılı bir kabarcık grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş kabarcık grafiği

Peki, bu kabarcık grafiğini nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçları olan bir kabarcık grafiği oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayıp kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verilerini boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya kabarcık grafiğine çizdir etmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalamak için

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme
  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  A

  B

  C

  1

  Ürün Sayısı

  Satışlar

  Pazar Payı Yüzdesi

  2

  5

  5.500 TL

  3%

  3

  14

  12.200 TL

  %12

  4

  20

  60.000 TL

  33%

  5

  18

  24.400 TL

  %10

  6

  22

  32.000 TL

  42%

  Not: Çalışma sayfanızda en az dört satır veya sütun veri olduğundan emin olun. Üç veya daha az veri satırı veya sütundan kabarcık grafiği ekleyebilirsiniz, grafik kabarcıkları doğru bir şekilde çiz vermez.

 2. Kabarcık grafiğinde çizdir etmek istediğiniz verileri seçin.

  Not: En iyisi seçime satır veya sütun başlıklarını dahil etmek değildir. Verilerinizin başlıklarını seçersiniz, grafik yanlış sonuçlar ortaya ekleyebilirsiniz.

 3. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda, Dağılım Grafikleri'nin yanındaki oka tıklayın.

  Dağılım Grafikleri'nin yanındaki oku seçin

 4. 3-D efekt simgesi olan kabarcığı seçin.

 5. Grafiğin grafik alanı tıklayın. Bu işlem Grafik Araçları'nı görüntüler.

 6. Grafik Araçlarıaltında, Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stiline tıklayın.

 7. Grafikte gösterge görüyorsanız, göstergeye tıklayın ve sonra DELETE tuşuna basın.

 8. Grafiğin boyutunu değiştirmek için, Biçim sekmesinin Boyut grubunda Şekil Yüksekliği ve Şekil Genişliği kutusunda istediğiniz şekil boyutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.

  Kabarcık grafiğimiz için, hem şekil yüksekliği hem de şekil genişliği için 3,5" kullandık.

  Outlook Şerit

 9. Grafik başlığını grafikte biçimlendirmek ve konumlandırmak için, grafik alanı tıklayın ve şunları yapın:

  1. Grafikte, grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz metni yazın.

   Kabarcık grafiğimiz için, Industry Market Share Study (Endüstri Pazar Payı Çalışma) yazarak.

  2. Grafik başlığının boyutunu azaltmak için başlığı sağ tıklatın, Yazı Tipi öğesini seçin ve istediğiniz boyutu girin.

   Kabarcık grafiğimiz için 12 kullandık.

  3. Grafik başlığını üst bilgiyle çizim alanı için, grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

 10. Yatay eksen başlığı eklemek için, grafiğin grafik alanına tıklayın ve sonra da şunları yapın:

  1. Grafiğin yanındaki artı işaretine tıklayın

  2. Eksen Başlıkları'nave ardından Birincil Yatay 'ı seçin.

  3. Eksen Başlığı metin kutusunu seçin ve metninizi girin.

   Grafik Öğeleri menüsü

   Kabarcık grafiğimiz için Ürün sayısı yazıldı.

 11. Dikey eksene tıklayın veya grafik öğeleri listesindenseçin (Biçim sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu).

 12. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 13. Eksen Seçenekleri'ninaltında şunları yapın:

  1. En Az için0 (sıfır) yazın.

  2. En Fazlaiçin istediğiniz sdd'i yazın.

   Kabarcık grafiğimiz için 80000 yazın.

 14. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı'ya tıklayın.

 15. Sayı altında,Ondalık basamaklar kutusuna 0 (sıfır) yazın ve sağ üst köşedeki aşağı oka tıklayın ve Kapat'a tıklayın.

 16. Grafiğin çizim alanına, grafik alanına, grafik başlığına veya dikey eksene özel biçimlendirme efekti uygulamak için, bu grafik öğesine tıklayın veya grafik öğeleri listesinden(Biçimsekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) bunu seçin ve sonra da şunları yapın:

  1. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda, Şekil Efektleri'nin yanındaki Diğerdüğmesine tıklayın.

  2. Kullanmak istediğiniz efekte tıklayın.

   Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 17. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak için, şunları yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'atıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Kullanmak istediğiniz temaya tıklayın. (Her temanın üzerine gelerek, grafiğinize uygulandığında temanın nasıl görün bir önizlemesini görün.)

Grafiği, diğer benzer grafikler için temel olarak kullanabileceğiniz bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Özel grafiği şablon olarak kaydetme ' gidin.

Sayfanın başı

Ayrıntılı bir kabarcık grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş kabarcık grafiği

Peki, bu kabarcık grafiğini nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçları olan bir kabarcık grafiği oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafik için örnek çalışma sayfası verilerini kullandık. Bu verileri çalışma sayfanıza kopyalayıp kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfası verilerini boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya kabarcık grafiğine çizdir etmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme
  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  A

  B

  C

  1

  Ürün Sayısı

  Satışlar

  Pazar Payı Yüzdesi

  2

  5

  5.500 TL

  3%

  3

  14

  12.200 TL

  %12

  4

  20

  60.000 TL

  33%

  5

  18

  24.400 TL

  %10

  6

  22

  32.000 TL

  42%

  Not: Çalışma sayfanızda en az dört satır veya sütun veri olduğundan emin olun. Üç veya daha az veri satırı veya sütundan kabarcık grafiği ekleyebilirsiniz, grafik kabarcıkları doğru bir şekilde çiz vermez.

 2. Kabarcık grafiğinde çizdir etmek istediğiniz verileri seçin.

  Not: En iyisi seçime satır veya sütun başlıklarını dahil etmek değildir. Verilerinizin başlıklarını seçersiniz, grafik yanlış sonuçlar ortaya ekleyebilirsiniz.

 3. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Diğer Grafikler'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 4. Kabarcık altında,3-D Efektli Kabarcık'a tıklayın.

 5. Grafiğin grafik alanı tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 6. Tasarım sekmesinde, Grafik Stilleri grubunda kullanmak istediğiniz grafik stiline tıklayın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  Kabarcık grafiğimiz için Stil 29 'i kullandık.

 7. Grafikte göstergeye tıklayın ve delete tuşuna basın.

 8. Grafiğin boyutunu değiştirmek için, Biçim sekmesinin Boyut grubunda Şekil Yüksekliği ve Şekil Genişliği kutusunda istediğiniz şekil boyutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.

  Kabarcık grafiğimiz için, hem şekil yüksekliği hem de şekil genişliği için 3,5" kullandık.

  Outlook Şerit

 9. Grafik başlığı eklemek, biçimlendirmek ve grafik başlığını konumlandırmak için, grafik alanı ve şunları yapın:

  1. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Grafik Başlığı'netıklayın ve sonrada Grafiğin Üstünde 'ye tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Grafikte, grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz metni yazın.

   Kabarcık grafiğimiz için, Industry Market Share Study (Endüstri Pazar Payı Çalışma) yazarak.

  3. Grafik başlığının boyutunu azaltmak için başlığı sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Boyut kutusuna istediğiniz boyutu girin.

   Kabarcık grafiğimiz için 12 kullandık.

  4. Grafik başlığını üst bilgiyle çizim alanı için, grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

 10. Yatay eksen başlığı eklemek için, grafiğin grafik alanına tıklayın ve sonra da şunları yapın:

  1. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'na tıklayın, birincil Yatay Eksen Başlığı 'na ve ardından EksenAltında Başlık'a tıklayın.

  2. Yatay eksen başlığını tıklatın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Kabarcık grafiğimiz için Ürün sayısı yazıldı.

 11. Dikey eksene tıklayın veya grafik öğeleri listesindenseçin (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu).

 12. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 13. Eksen Seçenekleri'ninaltında şunları yapın:

  1. En Aziçin Sabit seçeneğini belirtin ve Sabit kutusuna 0 (sıfır) yazın.

  2. En Fazlaiçin Sabit seçeneğini belirtin ve Sabit kutusuna istediğiniz numarayı yazın.

   Kabarcık grafiğimiz için 80000 yazın.

 14. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı'ya tıklayın.

 15. Sayı altında,Ondalık basamaklar kutusuna0 (sıfır) yazın ve Kapat'a tıklayın.

 16. Grafiğin çizim alanına, grafik alanına, grafik başlığına veya dikey eksene özel biçimlendirme efekti uygulamak için, bu grafik öğesine tıklayın veya grafik öğeleri listesinden(Düzensekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) bunu seçin ve sonra da şunları yapın:

  1. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesine tıklayın ve sonra da Diğer düğmesi.

  2. Kullanmak istediğiniz efekte tıklayın.

   Excel Şeridinde Şekil Stilleri

   Kabarcık grafiğimiz için çizim alanı için Hafif Efekt - Vurgu 4, Güçlü Efekt - Grafik alanı için Vurgu 4, grafik başlığı için Hafif Efekt - Vurgu 4 ve dikey eksen için Güçlü Çizgi - Vurgu 6 kullandık.

 17. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak için, şunları yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'atıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik altında,kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Kabarcık grafiğimiz için Foundry temasını kullandık.

Sayfanın başı

Grafiği şablon olarak kaydetme

Tam da oluşturduğunuz gibi başka bir grafik oluşturmak isterseniz, diğer benzer grafiklere temel alacağı şekilde kullanabildiğiniz şablon olarak bu grafiği kaydedebilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiği tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tür grubunda Şablon olarak Kaydet'i tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu: Farklı bir klasör belirtmedikçe, şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir; şablon hem Grafik Ekle iletişim kutusunda(Eklesekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme resmi) hem de Grafik Türünü Değiştiriletişim kutusunda (Tasarım sekmesi, Tür grubu,Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar altında kullanılabilir.

  Grafik şablonu uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel grafiği şablon olarak kaydetme.

Not: Grafik şablonunda grafik biçimlendirmesi vardır ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabında grafik oluşturmak için bir grafik şablonunu kullandığınızda, yeni grafik geçerli olarak çalışma kitabına uygulanan belge temasının renklerini değil; grafik şablonunun renklerini kullanır. Grafik şablonu renkleri yerine belge teması renklerini kullanmak için grafik alanı öğesine sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Stille Eşleştirmek için Sıfırla'ya tıklayın.

Sayfanın başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×