Veritabanı Modeli diyagramlarında veri türlerini ayarlama ve düzenleme

Veri türlerini bir veritabanındaki her sütuna girilecek bilgilerin türünü kısıtlayan kurallar olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, yalnızca tarihlerin yer alması gereken bir alana ad girilmesini önlemek için o alanın veri türünü tarih veri türü olarak ayarlayabilirsiniz. Veri türleri, bir tabloyu ilk kez oluştururken Veritabanı Özellikleri penceresinde her sütun için ayarlanır.

Not: Veritabanı Modeli diyagramı, yalnızca Visio’nun belirli sürümlerinde bulunur. Daha fazla bilgi için Veritabanı modelleme özelliklerini bulamıyor musunuz? bölümüne bakın.

Veritabanı modeli tablosunda sütunların veri türlerini ayarlama

 1. Veri türlerini ayarlamak istediğiniz sütunların bulunduğu tablonun şekline çift tıklayın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresindeki Kategoriler'in altında Sütunlar’a tıklayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz Veri Türü sütunundaki hücreye tıklayın.

 4. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oka tıklayın ve listeden farklı bir veri türü seçin.

Taşınabilir ve fiziksel veri türleri arasında seçim yapma

Taşınabilir veri türleri, farklı veritabanı sistemlerindeki benzer, uyumlu fiziksel veri türlerine eşlenen ve genel olarak tanımlanan türlerdir. Fiziksel veri türleri, hedef veritabanının desteklediği veri türleridir. Örneğin, sürücünüz Access olarak ayarlanmışsa Microsoft Office Access’te mevcut olan tüm veri türleri modelinizde fiziksel veri türleri olarak yer alır.

 1. Veri türlerini ayarlamak istediğiniz sütunların bulunduğu tablonun şekline çift tıklayın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresindeki Kategoriler'in altında Sütunlar’a tıklayın.

 3. Sütun listesinin altında, Taşınabilir veri türleri'ne veya Fiziksel veri türleri'ne tıklayın.

  • Taşınabilir veri türleri, farklı veritabanı sistemlerindeki benzer, uyumlu fiziksel veri türlerine eşlenen ve genel olarak tanımlanan türlerdir.

  • Fiziksel veri türleri, model için ayarlanan veritabanı sürücüsü modeli tarafından belirlenir. Sürücünüzün veri türlerini daha iyi anlamak için, hedef veritabanı yönetim sisteminin (DBMS) belgelerine bakın.

Kullanılabilir fiziksel veri türleri kümesini değiştirme

Farklı veritabanı yönetim sistemleri, farklı fiziksel veri türlerini destekler. Örneğin, sürücünüz Access olarak ayarlanmışsa Access’te mevcut olan tüm veri türleri modelinizde fiziksel veri türleri olarak yer alır. Beklediğiniz veri türlerini görmüyorsanız Sürücü Seçenekleri iletişim kutusunda ayarladığınız sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.

Modelinizde DBMS'nin veri türleri kümesini kullanmak için, Sürücü Seçenekleri iletişim kutusunda sürücüleri bu sisteme ayarlayın.

 1. Diyagram için hangi veritabanı sürücüsünün ayarlandığını saptayın.

  • Tabloya çift tıklayın ve Veritabanı Özellikleri penceresindeki Kategoriler'in altında Sütunlar’a tıklayın.

  • Sütun listesinin altına, taşınabilir ve fiziksel veri türü seçimlerinin yanına bakın.

  • Parantez içinde gösterilen hedef veritabanı yönetim sistemini not alın.

 2. Hedef veritabanı sürücüsünü değiştirin.

  • Veritabanı menüsünde Seçenekler’in üzerine gelin ve sonra Sürücüler’e tıklayın.

  • Sürücüler sekmesinde, hedef veritabanı yönetim sisteminiz için Visio sürücüsünü seçin.

  • Kurulum'a tıklayın ve uygun ODBC sürücüsünün onay kutusunu seçin.

Kullanıcı tanımlı bir veri türü oluşturma

Kullanıcı tanımlı veri türleri, veritabanı modelinde oluşturabileceğiniz ve oluşturulduğu modelin içinde yeniden kullanabileceğiniz özel veri türleridir. Örneğin, tablonuzda varlık izlemesi için sayı veri türüne sahip bir sütun varsa, ancak sayı tabanlı yerine karakter tabanlı bir varlık izleme sistemine geçebileceğinizi biliyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı tanımlı bir veri türü kullanırsanız istediğiniz zaman özelliklerini sayıdan karaktere geçirebilirsiniz. Bu, etkilenen tüm sütunları söz konusu veri türüne geçirir ama sayı veri türündeki diğer hiçbir sütunu değiştirmez.

 1. Veritabanı menüsünde Kullanıcı Tanımlı Türler'e tıklayın.

 2. Kullanıcı Tanımlı Türler iletişim kutusunda Ekle'ye tıklayın.

 3. Yeni Kullanıcı Tanımlı Tür Ekle iletişim kutusunda bir ad girin.

 4. Yeni veri türünüzü oluştururken var olan bir veri türünü temel almak için, Kopyalama Kaynağı onay kutusunu seçin ve sonra da var olan kullanıcı tanımlı bir veri türünün adını seçin.

 5. Tamam'a tıklayın. Veri türü için taşınabilir veri türü özelliklerini belirtin.

 6. Tamam'a tıklayın.

Sütun için koleksiyon türünü ayarlama

Koleksiyon türleri bir alana birden çok değer depolanmasına olanak tanır. Örneğin, müzikle ilgili bilgiler içeren bir tablonuz varsa, Klasik, Popüler ve Folk müzik tarzları için bir koleksiyon türünüzün olmasını isteyebilirsiniz. Koleksiyon türleri, yabancı anahtarlar veya ikincil tablolar kullanmak yerine verileri tek bir varlıkta depolayarak veritabanının performansını iyileştirebilir.

 1. Koleksiyon türü olarak belirtmek istediğiniz sütunun bulunduğu tabloya çift tıklayın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresindeki Kategoriler'in altında Sütunlar’a tıklayın.

 3. Koleksiyon türü olarak ayarlamak istediğiniz sütuna tıklayın ve sonra da Düzenle'ye tıklayın.

 4. Sütun Özellikleri iletişim kutusunda Koleksiyon sekmesine tıklayın ve aşağıdaki koleksiyon türlerinden birini seçin:

  • Sıralı Olmayan, Yinelenmeyen Değerler Grubu (Küme) Sütundaki bir alanın popülasyon örneklerinin birden çok değere sahip olmasına olanak tanır, ama her değerin benzersiz olması gerekir. Değerlerle ilişkilendirilmiş hiçbir sıralama ölçütü yoktur, dolayısıyla bunlar sıralı değildir.

  • Sıralı Değerler Grubu (Liste) Yinelenen öğelere izin veren sıralı bir öğe koleksiyonu oluşturur. Koleksiyondaki her öğenin sıralı bir konumu vardır. Sıralı konum, bir değere erişilebilecek olan konumdur. İki değer aynı olabileceğinden, bunları ayırt etmek için sıralı konumları kullanılır.

  • Sıralı Olmayan, Yinelenen Değerler Grubu (Birden Çok Küme) Yinelenen değerlere sahip olabilecek öğeleri içeren bir koleksiyon oluşturur. Öğelerin sıralı konumları yoktur.

 5. Tamam'a tıklayarak Sütun Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

Tür şekliyle bileşik veri türü oluşturma

Veritabanı Modeli Diyagramı şablonu, hem ilişkisel hem de nesne-ilişkisel veritabanı modellerini destekler. Dolayısıyla hem basit hem de bileşik veri türleriyle çalışabilirsiniz. Hem ilişkisel hem de nesne-ilişkisel veritabanları tarafından kullanılan basit veri türleri, sütun başına tek bir veri değerini destekler. Nesne-ilişkisel veritabanları, bir sütunun birden çok değer veya alan içerebildiği bileşik veri türlerini de destekler; her alanın veri türü farklı olabilir. Örneğin, sokak adresi, şehir, eyalet ve posta kodu sütunlarını içeren bileşik veri türünde bir adres tanımlayabilirsiniz.

 1. Nesne İlişkisel kalıbından bir Tür şeklini veritabanı modeli diyagramınıza sürükleyin.

 2. Tür şekline çift tıklayarak Veritabanı Özellikleri penceresini açın ve ardından Kategoriler'in altında Alanlar'a tıklayın.

 3. Boş bir satıra tıklayın ve alan eklemek için yeni bir Fiziksel Ad yazın.

 4. Söz konusu alan için yazarak veya seçim yaparak bir veri türü belirtin.

 5. Boş değerleri engellemek için Gerekli sütunundaki onay kutusunu işaretleyin.

 6. TürAdlandırılmış, Ayrı veya Etki Alanı olarak tanımlamak için, Kategoriler'in altında Tanım'a tıklayın.

 7. İstediğiniz seçenekleri belirtin:

  • Adlandırılmış satır türü Türün, başka hiçbir türün diğer adı olmadığını belirtmek için bunu seçin.

  • Farklı tür Türün başka bir türü temel aldığını ve temel aldığı türle aynı gösterime sahip olduğunu ancak kendi başına tamamen farklı bir tür olduğunu belirtmek için bunu seçin.

   Bunu seçerseniz Alanlar kategorisindeki seçenekleri kullanamazsınız.

  • Etki alanı Türün, başka bir türün diğer adı olduğunu belirtmek için bunu seçin; bu, aynı türün dolaylı bir gösterimidir.

   Bunu seçerseniz Diğer Ad Koleksiyon Türü seçeneği kullanılabilir duruma gelir ve Alanlar kategorisindeki seçenekleri kullanamazsınız.

  • Diğer ad koleksiyon türü (yalnızca Etki Alanı seçildiğinde görünür) Özniteliğin değerinin tek değer, küme, liste veya birden çok küme koleksiyonu olduğunu belirlemek üzere bir seçenek belirtin. İlişkisel veritabanlarında tüm öznitelik koleksiyon türleri tek değerlerdir. Nesne ilişkisel veritabanları diğer koleksiyon türlerini belirtmenize izin verir.

Sütuna bileşik veri türü atama

Tür şekliyle bir bileşik tür oluşturursanız bu türü bir sütuna atayabilirsiniz. Böylece sütunun türe ait tüm sütunları içerdiğini tanımlarsınız. Örneğin Kimlik, Ad, Adres sütunlarını içeren bir tablonuz olabilir ve burada Adres sütunu Sokak Adı, Şehir, Eyalet ve Posta Kodu sütunlarının bileşiminden oluşmuş bir tür olabilir.

 1. Bileşik veri türünü kullanmak istediğiniz tabloya çift tıklayın.

 2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında Sütunlar’a tıklayın.

 3. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oka tıklayın ve listeden başka bir veri türü seçin.

Türü ayarlanmış bir tablo oluşturma

Tür şekliyle bir bileşik tür oluşturursanız bunu bir tabloya atayabilirsiniz. Böylece tablonun tüm sütunlarını tür temelinde tanımlarsınız. Örneğin, Bir, İki ve Üç sütunlarını içeren bir türünüz varsa bu türü tabloya atayabilirsiniz ve tablo otomatik olarak bu sütunları içerir.

Not: Bu işlem yalnızca boş bir tabloyla yapılabilir.

 1. Varlık şeklini model diyagramına sürükleyin.

 2. Tabloya çift tıklayın ve Veritabanı Özellikleri penceresindeki Kategoriler'in altında Tanım’a tıklayın.

 3. Geçerli veri türünün yanındaki aşağı oka tıklayın ve listeden başka bir veri türü seçin.

Veritabanı modelleme özelliklerini bulamıyor musunuz?

Büyük ihtimalle Visio sürümünüz aradığınız özellikleri içermiyordur. Hangi Visio sürümüne sahip olduğunuzu öğrenmek için Yardım menüsünde Microsoft Office Visio Hakkında’ya tıklayın. Sürümün adı, iletişim kutusundaki metnin en üst satırında yer alır.

Visio Standard, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunu içermez.

Visio Professional ve Premium sürümleri, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonu için tersine mühendislik özelliklerini (Visio’da model oluşturmak için varolan bir veritabanını kullanma) destekler ancak ileri mühendislik özelliğini (SQL kodu oluşturmak için bir Visio veritabanı modelini kullanma) desteklemez.

Not: Hem tersine hem ileri mühendislik dahil olmak üzere tüm veritabanı modelleme özelliklerini Visio for Enterprise Architects’te bulabilirsiniz. Visio for Enterprise Architects; Visual Studio Professional ve Visual Studio Team System rol tabanlı sürümleriyle kullanılabilen MSDN Premium Aboneliği’nde yer alır.

Visio Plan 2 kullanıyorsanız ve varolan bir veritabanından veritabanı modeli oluşturmayı öğrenmek istiyorsanız Varolan bir veritabanına ters mühendislik uygulama konusuna bakın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×