Veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve yeniden kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access veritabanı tasarımını yeniden kullanma yol çeşitli sağlar. Tüm veritabanı şablon olarak kaydetme, bir veritabanı parçası uygulama bölümü kaydetmek veya bir alanı veya alanları kümesini veri türü şablonu olarak kaydetme. Her durumda, Access sonra başkalarıyla paylaşabileceğiniz bir dosya oluşturur. Benzer şekilde, bu tür dosyalar üçüncü tarafların kullanabilirsiniz.

Bu makalede, çeşitli veritabanı nesnelerini veri dahil olmak üzere bazı durumlarda şablon olarak kaydetmek nasıl anlatılmaktadır. Ayrıca, çeşitli şablon dosyalarını ve bunları paylaşmak nasıl anlatılmaktadır. Bu makalede, bazı ayrıntıları Access ile gelen uygulama bölümleri sağlar.

Bu makalede

Genel Bakış

Bazen, baştan baştan başlamak istemiyorsunuz. Çok tasarımınızı sağ başlama zaman harcadığınız olduğunda, çoğu gibi yeniden kullanarak olmasını istediğiniz. Veya zaten başkaları tarafından yapılan tasarım iş avantajlarından yararlanmak belki de. Access veritabanı tasarımını yeniden kullanma üç ana yollar sağlar:

 • Veritabanı Şablonları    yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz (dosya türü *.accdt) dosyası biçimdedir. Genellikle, şablondan oluşturulan bir veritabanını kullanmaya hazır, ancak belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, varlıklar web veritabanı şablonunu temel varlık yönetimi özellikleri sunar, ancak bazı departmanı veya kuruluşunuza aittir bütçe bilgilerini ekleyerek genişletmek isteyebilirsiniz. Access, Access tarafından açıldığında Backstage görünümünde gördüğünüz veritabanı şablonları, çeşitli ile birlikte gelir.

 • Uygulama bölümleri    dosyalarıdır veritabanı şablonları gibi ancak bunları tasarım öğelerini varolan bir veritabanına eklemek için yerine yeni bir veritabanı için temel olarak sunmak için kullanın. Örneğin, açıklamalar Uygulama bölümü tarih/saat alanı içeren açıklamalar da içerecek şekilde ayarlanmış bir tablo sağlar. Bazı uygulama bölümleri uygulama bölümü varolan tablolarınızı bilgileriyle nasıl uyguladığı tanımlamak için ilişki oluşturmak için sihirbaz başlatın. Access Oluştur sekmesinde gördüğünüz birkaç uygulama bölümleri birlikte gelir.

 • Veri türü şablonları    yeni alanlar ve alan birleşimleri oluşturmak için kullanabileceğiniz dosyası biçimdedir. Örneğin, tek bir tıklatmayla bir tabloya tarih/saat alanları çifti eklemek için başlangıç ve bitiş tarihleri veri türü şablonları kullanabilirsiniz. Veri türü şablonları veritabanı şablonları ve uygulama bölümleri farklı bir dosya türü (*.accft) kullanın. Access veri türü tablo olduğunda alanlar sekmesindeki görebilir şablonları da veri sayfası görünümünde açın, çeşitli birlikte gelir.

Veritabanı tasarım öğelerini yeniden kullanmak üzere kaydetme ve paylaşma

Veritabanı şablonu veya uygulama bölümü oluşturma   Bir veritabanı Dosya sekmesindeki komutları kullanarak bir *.accdt dosyası olarak kaydedin. (Adımları için kaydetme ve veritabanı tasarım öğelerini yeniden kullanmabölümüne bakın.) Sonra yeni bir veritabanı oluşturma veya uygulama bölümü, ise özelliklerine var olan veritabanına eklemek için şablonu kullanabilirsiniz.

Veritabanı Şablonları ve sizin oluşturduğunuz uygulama bölümleri gezici uygulama veri şablonlar klasörünüze (örneğin, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) varsayılan olarak depolanır. Bu klasördeki veritabanı şablonu veya uygulama bölümleri olarak kullanılabilmelerini şablon dosyaları koyabilirsiniz. Benzer şekilde, şablon dosyaları bu klasörden kopyalayın ve başkalarının kendi kullanılmaya verin.

Not: Her zaman, üçüncü tarafların dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Veri türü şablonu oluşturma   Tablo alanları seçili alanlar sekmesindeki bir komutunu kullanarak bir *.accft dosyası olarak kaydedin. (Adımları için kaydetme ve veritabanı tasarım öğelerini yeniden kullanmabölümüne bakın.)

Oluşturduğunuz veri türü şablonları gezici uygulama veri şablonlar klasörünüze (örneğin, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) varsayılan olarak depolanır. Bu klasörde yeni alanlar için veri türleri olarak kullanılabilir duruma getirmek için veri türü şablonu dosyalarını koyabilirsiniz. Benzer şekilde, şablon dosyaları bu klasörden kopyalayın ve başkalarının kendi kullanılmaya verin.

Not: Her zaman, üçüncü tarafların dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Sayfanın Başı

Bir veritabanını veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) kaydetme

Backstage görünümünde Kaydet & Yayımla sekmesindeki komutları kullanarak bir veritabanını veritabanı şablonu veya uygulama bölümü olarak kaydetme.

 1. Dosya sekmesinde Yayımla & Kaydet' i tıklatın.

 2. Veritabanı Farklı Kaydetaltında şablonu' nu tıklatın.

 3. Bu veritabanından yeni şablon oluştur iletişim kutusunda, aşağıdaki alanları belirtin:

  • Ad   Gerekli. Şablonu veya uygulama bölümü tanımlayan metni girin. Access şablonu veya uygulama bölümü ile birlikte bu adını görüntüler.

  • Açıklama   İçeriği ya da şablonu veya uygulama bölümü amacını açıklayan bir metin girin. Bu şablonu veya uygulama bölümü için araç ipucunda görüntülenir.

  • Kategori   Uygulama bölümü (varsayılan) Şeritte kullanıcı Şablonlar'ın altında gösterilmesini sağlamak için Kullanıcı şablonları öğesini seçin. Bir kategoriyi yeniden yazarak da ekleyebilirsiniz ve sonra bu atayabilirsiniz ve bu kategoriye gelecekteki uygulama bölümleri. Yeni kategori Şeritte gösterilir.

  • Simge   Şablonu veya uygulama bölümü için görüntülenecek simge belirtin. Uygulama bölümleri için Şeritteki uygulama bölümleri galerisinde bu simgesi gösterilir.

  • Önizleme   Backstage görünümünde şablon için görüntülemek için daha büyük bir resim belirtin. Bir şablona göz Bu resimde için bu şablonu neler göreceğiniz olur.

  • Birincil tablo   Birincil tablo uygulama bölümü olacak tablo belirtin. Bu tabloda varsayılan olarak uygulama bölümü bölümü ekleneceği veritabanındaki diğer tablolar arasında ilişki için kullanılır. Birisi uygulama bölümü kullanıldığında, Access ilişkiyi oluşturmaya yardımcı olması için bir Sihirbazı başlatılır. Birincil tablo varsayılan olarak kullanılır, ancak farklı bir Tablo Sihirbazı'nı çalıştırdığında seçebilirsiniz.

  • Örnek oluşturma formu   Bu şablonu kullanarak yapılan veritabanları ilk kez açıldığında, varsayılan olarak açılacak bir form belirtin. Varsayılan olarak bu form yalnızca bir kez açılır. Form açıldığında, bunu çalışan bir kod içerebilir, ancak kodu varlığı bir güvenlik uyarısı görüntülenir.

  • Uygulama bölümü   Veritabanı uygulama bölümü kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Veritabanını, veritabanı şablon olarak kaydetmek için bu onay kutusunu temizleyin.

   Not: Birincil tabloiçin bir değer belirtebilmeniz için önce bu onay kutusunu seçmeniz gerekir.

  • Verileri şablona Ekle   Veritabanındaki verileri şablon parçası olarak kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Şablondan Yeni veritabanları oluşturduğunuzda, bunlar bu verileri içerir.

 4. Şablonunuzu kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın. Varsayılan olarak, Access şablonunuz için C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ kaydeder.

Bir alanın veri türü şablonu (*.accft) olarak kaydetme

Bir veri türü şablonu oluşturmak için bir alanı veya alanları birleşimini seçin ve sonra bunları şablon olarak kaydetmek için Şerit'te bir komutunu kullanın. Emin olun, veri türü şablonu kapsamında korunması istediğiniz herhangi bir özellikleri ayarlama alan veya alanların başlamadan önce – bunları istediğiniz şekilde ayarlanır. Örneğin, "euro" veri türü şablonu oluşturmak isterseniz, size bir para birimi alanı oluşturun ve sonra biçiminin Euroiçin ayarlayın.

 1. Alan veya şablon olarak kaydetmek istediğiniz alanları içeren tabloyu açın.

 2. Alan veya yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz alanları seçin.

 3. Alanlar sekmesinin Ekle & Sil grubunda Diğer alanlar' ı tıklatın ve sonra Seçimi yeni veri türü olarak Kaydet'itıklatın.

 4. Alanlardan yeni veri türü oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri belirtin:

  • Ad   Gerekli. Veri türünü şablonunuzu tanımlar ve Diğer alanlar listesinden bir alanı seçtiğinizde, kullanılabilir alanlar listesinde görüntülenir.

  • Açıklama   İçeriği veya veri türü şablonu amacını açıklayan bir metin girin. Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu üzerine gelin, görüntülenen araç ipucunda görüntülenir.

  • Kategori   Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu listelemek bir kategori seçin. Varsayılan olarak, kullanıcı tanımlı türler kategoridir.

  • Örnek oluşturma formu   İsterseniz, ilk kez veri türü şablonu kullanılan varsayılan olarak açılacak bir form belirtin.

 5. Veri türünü şablonunuzu kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Üçüncü taraf veritabanı tasarımını yeniden kullanma

Siz bir veritabanı şablonu veya uygulama bölümü ten üçüncü taraf Şeritte uygun klasöre .accdt dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza koyarak kullanımına açabilirsiniz.

 1. (Bir .accdt veya .accft dosya uzantısına sahip) şablon dosyasını alın.

 2. Dosyanın bir kopyasını <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ içinde koyma yeri:

  • <System Root> (genellikle C:\), Windows yüklemenizin kök klasöründe olduğundan ve

  • <current user> Windows'da oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adıdır.

   Not: Klasör henüz yoksa, oluşturun.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya sekmesinde bir veritabanı şablonu kullanmak için Yeni'yi, Şablonlarım' a tıklayın, istediğiniz şablonu tıklatın ve sonra Oluştur' u tıklatın.

  • Uygulama bölümü kullanmak için bölümü eklemek istediğiniz için ve Oluştur sekmesinde veritabanını açın, Uygulama bölümleri' ni tıklatın ve sonra da istediğiniz bölümünü tıklatın.

  • İçin bir veri türü şablonu kullanmak, bir alan oluşturun ve Sonra alanlar sekmesindeki Ekle & Sil grubunda diğer alanlar' ı istediğiniz tabloyu açın ve sonra istediğiniz veri türü şablonu tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×