Sorgularla verileri yönetme

Temel sorgu oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Hızlı aramalar yapmak ve sorular sormak için, ihtiyacınız olan veriyi bulmak ve sorularınızın yanıtını almak üzere temel sorgu oluşturun.

Tasarım görünümünde sorgu oluşturma

Tasarım görünümü, oluşturduğunuz sorgu üzerinde Sorgu Sihirbazı’ndan daha fazla denetim kazandırır.

 1. Sorgu Tasarımı görünümünü açma

  • Başlamak için, Oluştur > Sorgu Tasarımı’nı seçin.

   Sorgu tasarım şeridi simgesi

 2. Veri kaynakları ekleme

  İlk olarak, istediğiniz verileri içeren tabloyu veya görmek istediğiniz sorguyu girin. (Evet, kaydedilmiş sorgulardan yeni sorgular oluşturabilirsiniz. Örneğin, sağlayıcılarınızdan tüm ürünleri bulan ve satış rakamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralayan bir sorgu oluşturduğunuzu varsayalım. Bu sorguyu, örneğin belirli bir bölgedeki sağlayıcılardan ürünlerin satışlarını bulan yeni bir sorgu için veri kaynağı olarak kullanın.)

  1. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Her İkisi sekmesini seçin.

  2. İstediğiniz veri kaynaklarını seçin ve her seçimden sonra Ekle’yi seçin.

  3. İletişim kutusunu kapatın.

 3. Çıktı alanları ekleme

  Çıktı alanları, sorgunun sonuç kümesinde görüntülenmesini veya yer almasını istediğiniz verilerdir.

  • İstediğiniz alanları üstteki bölmede bulunan veri kaynağından alttaki bölmede bulunan Alan satırındaki boş bir hücreye sürükleyin.

   Tüm Access Nesnelerinin Ekran Görüntüsü görünümü

  Bir ifadeyi çıktı alanı olarak kullanma

  Hesaplamalar yapmak veya sorgu çıktısı elde etmek amacıyla bir işlevi kullanmak için ifadeyi çıktı alanı olarak ekleyin. İfade, herhangi bir sorgu veri kaynağındaki verileri ve buna ek olarak Format veya InStr gibi işlevleri kullanabilir, sabitleri ve aritmetik işleçleri içerebilir.

  1. Sorgu tasarım kılavuzundaki boş bir sütunda Alan satırını seçin.

  2. Tasarım sekmesinin Sorgu Ayarı grubunda Oluşturucu'yu seçin.

  3. İfadenizi yazın veya yapıştırın. İfadenizin önüne ifade çıktısında kullanmak istediğiniz adı ekleyip sonuna iki nokta üst üste işareti koyun. Örneğin, "Son güncelleştirme" ifadesini etiketlemek için ifadenizi şu şekilde başlatın: Son güncelleştirme:

   Alternatif olarak, ifadenizi İfade Öğeleri, İfade Kategorileri ve İfade Değerleri ile oluşturmak için İfade Oluşturucusu'nu kullanabilirsiniz.

  Not: İfadeleri güçlü ve esnek, birçok seçenek. Daha fazla bilgi için ifade oluşturmakonusuna bakın.

 4. Ölçüt Belirtme (isteğe bağlı)

  Sorgunuzun döndürdüğü kayıtları (alan değerleriyle) sınırlandırmak için ölçütleri kullanın. Örneğin, yalnızca birim fiyatı 10 TL’den az olan ürünleri görmek isteyebilirsiniz.

  1. Ölçüt belirtmek için öncelikle değerleri içeren alanları alttaki bölmeye sürükleyin.

   İpucu: Alan eklediğinizde alanın verileri varsayılan olarak sorgu sonuçlarında döndürülür. İstediğiniz alanı zaten eklediyseniz, ölçüt eklemek için yeniden eklemeniz gerekmez.

  2. Alan içeriğinin sonuçlarda görünmesini istemiyorsanız, alanın Göster satırındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

  3. Alanın Ölçütler satırına, alan değerlerinin karşılaması gereken bir ifade yazın (kayıt, sonuçlarınıza dahil edilecekse). Örneğin, < 10. (Daha fazla örnek için bkz. Sorgu ölçütü örnekleri.)

  4. Ölçütler satırının altındaki Veya satırında alternatif ölçütleri belirtin.

  Alternatif ölçütler belirttiğinizde, alanın değeri listelenen ölçütlerden birini karşılaması durumunda kayıtlar seçilir. Örneğin, Müşteriler tablonuzdan Bölge alanını eklediğinizi, CA’yı ölçüt olarak belirttiğinizi, ID ve WA için de Veya satırları eklediğinizi varsayalım. Bu durumda, listelenen üç bölgeden herhangi birinde yaşayan müşterilerin kayıtlarına erişirsiniz.

 5. Verileri özetleme (isteğe bağlı)

  Özellikle verileriniz sayısalsa, verileri özetlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, ortalama fiyatı veya toplam satışları görmek isteyebilirsiniz.

  1. Gerekirse, alttaki bölmede sorgu tasarım kılavuzuna Toplam satırını ekleyin. Tasarım görünümünde, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Toplamlar öğesini seçin.

  2. Toplam satırında özetlemek istediğiniz her alan için kullanılacak işlevi seçin. Kullanılabilir işlevler, alanın veri türüne bağlıdır.

 6. Sorguyu çalıştırma veya kaydetme

  • Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır’ı seçin.

  • Sorgunuzu daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet Kaydet ’i seçin. Sorgu için açıklayıcı bir ad yazdıktan sonra Tamam’ı seçin.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz?

Excel eğitimi

Outlook eğitimi

Bu videoda, Sorgu Tasarımcısı’nı kullanarak sıfırdan Seçme Sorgusu oluşturmayı öğreneceksiniz.

Veri kaynağıyla birlikte, ilgili veri kaynağının alanlarını seçeceğiz.

Gerekli durumlarda, sonuçları filtrelemek ve veri türlerimizin eşleştiğinden emin olmak için ölçütler ekleyeceğiz.

Daha sonra sorguyu çalıştıracak ve sorgu sonuçlarını, görmek istediklerimizi gösterecek şekilde ayarlayacağız.

Sorgumuz şu soruyu yanıtlayacak: “TailSpin Toys geçtiğimiz ay kaç sipariş verdi?"

Haydi başlayalım.

Şerit üzerinde, Oluştur’u ve sonra da Tablo Tasarımı’nı seçiyoruz.

Bunu yaptığımızda Sorgu Tasarımcısı açılıyor.

Tabloyu Göster iletişim kutusunu kullanarak tabloları veya sorguları veri kaynağı olarak ekleyebilir ya da gezinti bölmesinden bir kaynağı sürükleyebilirsiniz.

Veri kaynağımız için Siparişler tablosunu kullanalım. Sorumuza yanıt almak için müşteri adlarına ve sipariş tarihlerine ihtiyacımız var.

Bir alanı bu Tasarım kılavuzuna eklemek için, çift tıklayabilir ya da alanı buraya sürükleyebilirsiniz.

Sorguyu şimdi çalıştırırsanız, her bir müşteri tarafından verilen tüm siparişler döndürülür. Buradaki filtreleme araçlarını kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz.

Ancak, bir sorguya ölçütler eklerseniz her seferinde aynı sonuçları alabilirsiniz.

Ancak ölçüt eklemek biraz daha karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle birkaç kuralı hatırlatmakta fayda var.

İlk kural şudur: Verilerinizi tanıyın.

Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için Siparişler tablosunu açalım, ...

… şerit üzerinden Alanlar’ı seçelim, …

... daha sonra sorgumuzdaki alanları seçelim.

Sipariş Tarihi alanı, veri türü Tarih/Saat olan bir alandır.

Müşteriler alanı ise bir Metin alanı değil, veri türü Sayı olan bir alandır.

Burada ikinci kural devreye girer: Ölçütleriniz, filtrelediğiniz veri türüyle eşleşmelidir.

Örneğin, Tarih/Saat alanına sadece tarih değerlerini, Sayı alanına sadece sayıları girebilirsiniz.

Peki, TailSpin Toys’a karşılık gelen numaranın hangisi olduğunu nereden bileceğiz?

Veritabanı Araçları’nı ve İlişkiler’i seçelim. İlişkiler bölmesinde, Siparişler ve Müşteriler’in Kimlik ve Müşteri Kimliği alanlarıyla ilişkilendirildiğini görüyoruz.

Veritabanı Araçları’nı ve İlişkiler’i seçelim. İlişkiler bölmesinde, Siparişler ve Müşteriler’in Kimlik ve Müşteri Kimliği alanlarıyla ilişkilendirildiğini görüyoruz.

Müşteriler tablosunu açıp TailSpin Toys’u bulduğumuzda, Kimlik değerinin 23 olduğunu görüyoruz.

Sorguya geri dönelim ve Müşteri Kimliği alanındaki ölçütler satırına 23 değerini girelim.

Sipariş Tarihi alanını genişletip “arasında” ve “ve” şeklinde bir çift mantıksal işleç ekleyelim. Buraya bir başlangıç tarihi, buraya da bitiş tarihi girelim.

Tarih değerlerini sayı işaretleri içine aldığımıza dikkat edin. Access’te, değeri metin değil tarih olarak tanımlamak istediğimizde bu işaretleri kullanmamız gerekir.

Sorguyu çalıştıralım. Beklediğimiz sonuçları alıyoruz: Yalnızca Tailspin tarafından geçtiğimiz ay verilen siparişler.

Şimdi geri gidelim ve Sorgu Tasarımcısı’nı biraz inceleyelim.

Şu onay kutularını görüyor musunuz? Onay kutularını bu şekilde temizlediğinizde, burada görüldüğü gibi alanınız sonuçlarda gizlenir.

Alan hala sorguda yer alıyor, ancak sonuçlarda görünmüyor.

Sonucun yalnızca belirli bir kısmını, örneğin ilk beş değeri veya veri kümesinin en altta kalan yüzde 25’ini döndürmek istiyorsanız, dönüş listesinden bir değer seçin.

Daha sonra, tasarım kılavuzunda sıralama satırına gidin ve Artan veya Azalan’ı seçin. Azalan sıralama alttaki öğeleri, Artan sıralama üstteki öğeleri döndürür.

Şimdi de Toplamlar düğmesini inceleyelim. Bu düğmeyi kullanarak, bir sorguya hızlıca toplamlar, ortalamalar ve başka hesaplamalar ekleyebilirsiniz.

Bir örnek verelim. Burada, her birinde bir alan bulunan üç tablo görüyorsunuz. Sorguyu bu haliyle çalıştırırsak çok fazla tekrarlı kategoriyle karşılaşırız.

Bu nedenle Tasarım Görünümü’ne geri dönüyoruz.

Toplamlar’ı seçelim... Access’in, sorgu kılavuzuna Toplam satırı eklediğini ve bu satırdaki üç alanı da Gruplandırma Ölçütü olarak ayarladığını görüyoruz.

Her bir kategoriden kaç ürünün sipariş edildiğini görmek istediğimizi varsayalım. Sorgudan Sipariş Tarihi alanını temizleyelim.

Miktar alanını Topla olarak ayarlayalım, Kategori alanını Gruplandırma Ölçütü olarak bırakalım.

Kategori alanını da en solda kalacak şekilde taşıyalım.

Şimdi sorguyu çalıştırdığımızda sorgu, her kategoride satılan ürün sayısını hesaplar.

Sonuçları sıralayalım. Artık en çok ve en az satış yapılan kategorileri görebilirsiniz.

Sorgu Tasarımcısı’nı kullanarak bir Seçme sorgusu oluşturdunuz.

Artık, veri kaynaklarınızı ve ölçütlerinizi nasıl seçeceğinizin yanı sıra sorgu sonuçlarınızı nasıl çalıştıracağınızı ve hassas ayarları nasıl yapabileceğinizi biliyorsunuz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×