Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Microsoft Excel'de VSEÇSAYDOLU işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Listede veya veritabanında bulunan bir kayıt alanındaki (sütun), belirttiğiniz koşulları karşılayan boş olmayan hücreleri hesaplar.

Alan bağımsız değişkeni seçmelidir. Alan geçilirse VSEÇSAYDOLU, veritabanındaki ölçütü karşılayan tüm kayıtları sayar.

Söz Dizimi

VSEÇSAYA(veritabanı, alan, ölçüt)

VSEÇSAYDOLU işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Veritabanı    Gerekli. Listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.

 • Alan    İsteğe bağlı. İşlev için hangi sütunun kullanıldığını belirtir. "Yaş" veya "Verim" örneğindeki gibi çift tırnak işareti arasına yerleştirilmiş bir metin olarak sütun etiketini girin veya sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı (tırnak işareti arasına almadan) girin: ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.

 • Ölçüt    Gerekli. Belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt bağımsız değişkenleri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun koşulunu belirttiğiniz sütun etiketinin altında en az bir hücre içerdiği sürece kullanabilirsiniz.

Notlar

 • Ölçüt bağımsız değişkenleri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun koşulunu belirtmek için en az bir hücre içerdiği sürece, kullanabilirsiniz.

  Örneğin, G1:G2 aralığı, G1'de Gelir sütun etiketini ve G2'de 10.000 TL değerini içeriyorsa, aralığı GelirEşleştir olarak tanımlayabilir ve bu adı veritabanı işlevlerinde ölçüt bağımsız değişkeni olarak kullanabilirsiniz.

 • Ölçüt aralığı, çalışma sayfasının istenen yerine konabilse de, ölçüt aralığını listenin altına yerleştirmeyin. Listeye ayrıntılı bilgi eklerseniz, yeni bilgiler listenin altındaki ilk satıra eklenir. Listenin altındaki satır boş değilse, Excel yeni bilgileri ekleyemez.

 • Ölçüt aralığının listeyle çakışmadığından emin olun.

 • Bir veritabanında tüm bir sütunda bir işlem gerçekleştirmek için ölçüt aralığındaki sütun etiketlerinin altına boş bir satır girin.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerin herhangi birini Excel'e kopyalarsanız, en sol üst köşedeki hücre dahil, bu tablodaki tüm hücreleri seçtiğinizden emin olun.

Ağaç

Yükseklik

Yaş

Verim

Kar

Yükseklik

="=Elma"

>10

<16

="=Armut"

Ağaç

Yükseklik

Yaş

Verim

Kar

Elma

18

20

14

105,0

Armut

12

12

10

96,0

Kiraz

13

14

9

105,0

Elma

14

15

10

75,0

Armut

9

8

8

76,8

Elma

8

9

6

45,0

Formül

Açıklama

Sonuç

=VSEÇSAYDOLU(A4:E10, "Kar", A1:F2)

A sütununda "Elma" bulunan ve yüksekliği >10 ile <16 olan satırları sayar (1). Bu üç koşula uyan tek satır 8. satırdır.

1

Ölçüt örnekleri

 • Bir hücreye =metin girdiğinizde, Excel bunu bir formül olarak yorumlar ve hesaplamaya çalışır. Excel'in hesaplamaya çalışmayacağı şekilde =metin girmek için şu söz dizimini kullanın:

  =''= giriş ''

  Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız

Excel'in değerlendirip görüntülediği

="=Oktay"

=Oktay

="=3000"

=3000

 • Verilere filtre uyguladığınızda, Excel küçük harf karakterlerle büyük harf karakterler arasında ayrım yapmaz. Ancak, büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak için bir formül kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümlerde karmaşık ölçüt örnekleri verilmektedir.

Tek sütunda birden çok ölçüt

Boole mantığı:     (Satış Temsilcisi = "Oktay" YADA Satış Temsilcisi = "Ersan")

Bir sütun için birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına, doğrudan birbirinin altına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (B1:B3), Satış Temsilcisi sütununda "Mersin" veya "Hanif" değerini içeren satırları saymak için kullanılır.

Satış Elemanı

="=Oktay"

="=Ersan"

Kategori

Satış Elemanı

Satış

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6.328 TL

Sebze

Oktay

6.544 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,2,B1:B3)

Satır 2 ve 3'teki "Satış Elemanı" koşullarından birini karşılayan A6:C10 aralığındaki satır sayısını (3) sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,2,B1:B3)

Bütün ölçütlerin doğru olması gerektiği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Sebze" VE Satışlar > 2000)

Birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, bütün ölçütleri, ölçüt aralığının aynı satırına girin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C12), ölçüt aralığı (A1:C2), Kategori sütununda "Sebze" değerini içeren ve Satışlar sütunundaki değeri 2.000 TL'nin üzerinde olan tüm satırları saymak için kullanılır.

Kategori

Satış Elemanı

Satış

="=Ürün"

>2000

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

Ürün

Ersan

935 TL

Ürün

Oktay

6.544 TL

İçecekler

Ersan

3.677 TL

Ürün

Oktay

3.186 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C12,,A1:C2)

Satır 2'deki (="Ürün" ve >2000) koşulları karşılayan A6:C12 aralığındaki satır sayısını (3) sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C12,,A1:C2)

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" YADA Satış Temsilcisi = "Oktay")

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3), Tür sütununda "Ürün" değerini veya "Oktay" değerini içeren bütün satırları görüntüler.

Kategori

Satış Elemanı

="=Ürün"

="=Oktay"

Kategori

Satış Elemanı

Satış

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

675 TL

ürün

Ersan

937 TL

Ürün

Ersan

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,"Satışlar",A1:B3)

Satış değerinin boş olmadığı A1:C3 aralığındaki koşullardan birini karşılayan A6:C10 aralığındaki satır sayısını (2) sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,"Satış",A1:B3)

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satış Temsilcisi = "Oktay" VE Satışlar >3000) YADA (Satış Temsilcisi = "Ersan" VE Satışlar > 1500) )

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (B1:C3), Satış Temsilcisi sütununda "Oktay" içeren ve Satışlar sütunundaki değeri de 3.000 TL'nin üzerinde olan satırları saymak ya da Satış Temsilcisi sütununda "Ersan" içeren ve Satışlar sütunundaki değeri de 1.500 TL'nin üzerinde olan satırları saymak için kullanılır.

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

="=Oktay"

>3000

="=Ersan"

>1500

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6.328 TL

Sebze

Oktay

6.544 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,B1:C3)

B1:C3 aralığındaki tüm koşulları karşılayan A6:C10 aralığındaki satır sayısını (2) sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10;;B1:C3)

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) YADA (Satışlar < 500) )

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, aynı sütun başlığına sahip birden fazla sütun ekleyin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (C1:D3), Satışlar sütununda 6.000 TL ile 6.500 TL arasındaki değerleri ve 500 TL'nin altındaki değerleri içeren satırları saymak için kullanılır.

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

Satış

>6000

<6500

<500.000

Kategori

Satış Elemanı

Satış

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6.328 TL

Sebze

Oktay

6.544 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,C1:D3)

Satır 2'deki (>6000 ve <6500) koşulları karşılayan veya satır 3'teki (<500) koşulları karşılayan satır sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,C1:D3)

Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metin değerlerini bulma ölçütleri

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin, ölçüt olarak Sal yazarsanız, Excel "Salah", "Salim" ve "Salkım" sözcüklerini bulur.

 • Joker karakter kullanın.

  Aşağıdaki joker karakterler karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

Kullanılacak karakter

Bulunacak öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız işareti)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy91~?, "fy91?" metnini bulur.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3), Tür sütununda ilk iki karakteri "Et" olan veya Satış Temsilcisi sütununda ikinci karakteri "a" olan satırları saymak için kullanılır.

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

Et

?u*

Kategori

Satış Elemanı

Satış

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6.328 TL

Sebze

Oktay

6.544 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,A1:B3)

A1:B3 aralığındaki koşullardan herhangi birini karşılayan satır sayısını sayar.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,A1:B3)

Formülün sonucunda oluşturulan ölçütler

Ölçüt olarak, formül elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.

 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketini boş bırakın veya aralıkta sütun etiketi (aşağıdaki örnekte, Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme) olmayan bir etiket kullanın.

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? veya #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hata aralığın filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün ilk satırdaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli başvuru kullanması gerekir.

 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvurular olması gerekir.

Veri aralığındaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değerler için filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (C1:C2), Satışlar sütununda, bu sütundaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değer içeren satırları (C7:C10) saymak için kullanılır. Ortalama C4 hücresinde hesaplanır ve sonuç, C2 hücresinde =">"&C4 formülüyle birleştirilerek kullanılan ölçüt oluşturulur.

Satışlar

= BİRLEŞTİR(">",C4)

Hesaplanan Ortalama

=ORTALAMA(C7:C10)

Kategori

Satış Elemanı

Satışlar

İçecekler

Uludağ

5.122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6.328 TL

Sebze

Oktay

6.544 TL

Formül

Açıklama

Sonuç

'=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,C1:C2)

C1:C2 aralığındaki koşulu (>4611) karşılayan satır sayısını (3) sayar. C2'deki koşul =">" değerinin C4 hücresiyle birleştirilmesiyle oluşur ve C7:C10 aralığının hesaplanan ortalamasıdır.

=VSEÇSAYDOLU(A6:C10,,C1:C2)

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×