Microsoft 365 ile randevuları, planları, bütçeleri yönetmek çok kolay.

Web için Office 'te kopyalama ve yapıştırma

Web tarayıcısı teknolojisinin sınırlamaları nedeniyle, Microsoft Web için Office metin kopyalama ve yapıştırma işlemi, Office masaüstü uygulamalarında metin kopyalayıp yapıştırmaktan farklıdır. Bu makale, Web için Office programlarından her birine kopyalama ve yapıştırma adımları sağlar.

Hangi programı kullanıyorsunuz?

Web için Word

Web için PowerPoint

Web için OneNote

Web için Excel

Web için Word

Kopyalama ve yapıştırma davranışı, tarayıcıda Word belgesini görüntüleme, gözden geçirme veya düzenleme olmanıza ve içeriği Web için Word dışarıdan yapıştırmanıza bağlı olarak değişir.

Tarayıcıda görüntüleme

Bir belgeyi Okuma görünümünde açtığınızda, fareyi sürükleyerek (çift tıklatarak değil) her seferinde bir satır olarak metni seçebilirsiniz. Ardından, metni kopyalamak için CTRL+C (Windows) veya ⌘+C (Mac) tuşlarına basın. Pano içeriğini belgenin dışında yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda metin kalın, italik veya belirli bir renk gibi biçimlendirme olmadan yeni konuma eklenir. Yeni konumda bunları yeniden uygulayabilirsiniz.

Not: Okuma görünümünde belge görüntülediğinizde, metnin en az bir satırını seçebilirsiniz. Sözcükleri veya tümcecikleri seçebilmek için Tarayıcıda düzenle'yi tıklatın.

Belge içinde yapıştırmak istiyorsanız Tarayıcıda Düzenle'yi tıklatın.

Tarayıcıda gözden geçirme veya düzenleme

Düzenleme görünümünde, metni ve resimleri aynı Word masaüstü uygulamasında olduğu gibi belge içinde metni ya da resmi seçerek kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Metni veya resmi kopyalamak için CTRL+C, kesmek için CTRL+X, yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına (Windows) ya da bu işlemleri sırasıyla ⌘+C, ⌘+X veya ⌘+V (Mac) tuşlarına basarak yapabilirsiniz. Chrome, Firefox ve Kmıum tabanlı kenarda, CTRL + SHIFT + V ve ⌘ + SHIFT + V tuşlarını kullanarak yalnızca metni de yapıştırabilirsiniz (kaynak biçimlendirmesi olmadan metni yapıştırır).

Notlar: 

 • Firefox kullanıyorsanız ve Kopyala, Kesve Yapıştır komutlarını Web için Word şeridinde kullanmak istiyorsanız, JavaScript 'in Pano 'yu kullanmasına izin vermeniz gerekir. Bunu yapmak istemezseniz, -C, -X ve -V klavye komutlarını kullanın.

 • Chrome 'da, Office 'i yükleyebilir ve Yapıştır uzantısınıkullanarak tüm Office Online uygulamalarında farenizle kesip kopyalayıp yapıştırmanıza olanak tanır.

Dışarıdan Web için Word yapıştırma

MetniWeb için Word dış dosyadan yapıştırdığınızda, metnin yapıştırılacağı 2 seçeneğiniz vardır: Kaynak biçimlendirmesini koruve yalnızca metni Yapıştır. Varsayılan yapıştırma (kaynağı koru) için, metin, kopyalanabilecek birçok orijinal biçimlendirme özelliğiyle birlikte belgeye eklenir. Metnin kalın, italik veya belirli bir boyut veya renk gibi özellikleri mümkün olduğunca korunur. Kopyalanan içeriğinizin kaynağına bağlı olarak, belirli biçimlendirme yönleri beklendiği gibi yapıştırılamayabilir. Bu durumda, bu biçimlendirme özelliklerini yeniden uygulamak içinWeb için Word biçimlendirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Yalnızca metni yapıştırmakiçin metin ve sözcükler korunur, ancak biçimlendirme, içeriği yapıştırdığınız satırın satırıyla eşleşir. Yalnızca metni Yapıştır şerit ve bağlam menüsünde (kenardaki herhangi bir sürümü ya da Office 'ı Kopyala ve Yapıştır uzantılı), Ctrl + Shift + V (Chrome, Firefox veya Kmıum tabanlı kenar) aracılığıyla ya da "yalnızca metni Yapıştır" seçeneğini seçerek Yapıştır 'ı tıklatarak erişebilirsiniz.

Web 'den kopyaladığınız resimler belgeye yapıştırılabilir, ancak bazenWeb için Word diğer belgelerden veya programlardan kopyalanan resimlerin yapıştırılmasını desteklemez. Başka bir belge veya başka bir belge veya programdaWeb için Word başarıyla yapıştırılamayacak bir resim varsa, resmi bilgisayarınıza kaydedin, ardındanWeb için Word > resimEkle 'ye gidin.

Tablolar ve listeler    , yalnızca metin olarak yapıştırılmadıkça, mümkün olduğunca, özgün biçimlendirmesine yakın bir şekilde yapıştırmalıdır. Bazen, kenarlık stili ve hücre gölgelendirme gibi tablo özellikleri doğru yapıştırılacaktır; özellikle de renkler ve stillerWeb için Word kullanılamaz. Bu gibi durumlarda, Ekran yakalaması aracılığıyla tablonuzun resmini ekleyebilir veya yapıştırılan tabloyu düzenleyip diğer renkler/stiller seçebilirsiniz. Bazen listeler değiştirilmiş girintilerle yapıştırılacaktır. İstenilen sonuca ulaşmak için numaralandırma ve Girintiyi Artır düğmelerini (giriş sekmesi) kullanarak bunu düzeltebilirsiniz.

Lerinizi     Köprüler varsayılan olarak bağlantılar olarak yapıştırılmalıdır. Bağlantıyı yapıştırırsanız ve düz metin olarak yapıştırmıyorsanız, aşağıdakileri yaparak bağlantıyı yeniden oluşturabilirsiniz:

 1. Metni seçin.

 2. Ekle sekmesinde Bağlantı'yı tıklatın.

 3. Adres kutusuna, bağlantının web adresini (URL) yazın.

 4. Görüntü metni kutusundaki metni olduğu gibi bırakın ve Ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Web için PowerPoint

Metni aynı PowerPoint masaüstü uygulamasında olduğu gibi sunu içinden seçerek kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Metni kopyalamak için CTRL+C, kesmek için CTRL+X veya yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına (Windows) ya da ⌘+C, ⌘+X veya ⌘+V (Mac) tuşlarına basın.

Notlar: 

 • Okuma görünümünde veya Slayt Gösterisi'nde metin kopyalayamaz ya da kesemezsiniz. Metni kesebilmek veya kopyalayabilmek için Tarayıcıda düzenle'yi tıklatın.

 • Firefox kullanıyorsanız ve Kopyala, Kesve Yapıştır komutlarını Web için PowerPoint şeridinde kullanmak istiyorsanız, JavaScript 'in Pano 'yu kullanmasına izin vermeniz gerekir. Bunu yapmak istemezseniz, -C, -X ve -V klavye komutlarını kullanın.

Sayfanın Başı

Web için OneNote

Kopyalama ve yapıştırma davranışı, tarayıcıda görüntüleme veya düzenleme olmanıza ve metni Microsoft Web için OneNote dışından yapıştırmanıza göre farklılık gösterir.

Tarayıcıda görüntüleme

Bir not defterini Okuma görünümünde açtığınızda, metni aynı OneNote uygulamasında yaptığınız gibi seçebilirsiniz. Ardından, metni kopyalamak için CTRL+C (Windows) veya ⌘+C (Mac) tuşlarına basın. Pano içeriğini not defterinin dışında yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda metin kalın, italik veya belirli bir renk gibi biçimlendirme olmadan yeni konuma eklenir. Yeni konumda bunları yeniden uygulayabilirsiniz.

Not defteri içinde yapıştırmak istiyorsanız, Tarayıcıda Düzenle'yi tıklatın.

Tarayıcıda düzenleme

Düzenleme görünümünde, metni ve resimleri aynı OneNote masaüstü uygulamasında olduğu gibi not defteri içinde metni ya da resmi seçerek kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Metni veya resmi kopyalamak için CTRL+C, kesmek için CTRL+X veya yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına (Windows) ya da ⌘+C, ⌘+X veya ⌘+V tuşlarına basın.

Not: Firefox tarayıcısını kullanıyorsanız ve Web için OneNote şeridinde Kopyala, Kesve Yapıştır komutlarını kullanmak istiyorsanız, JavaScript 'in Pano 'yu kullanmasına izin vermeniz gerekir. Bunu yapmak istemezseniz, -C, -X ve -V klavye komutlarını kullanın.

DışarıdanWeb için OneNote yapıştırma

Metni dışarıdan yapıştırdığınızda Web için OneNote metin not defterine düz metin olarak eklenir. Başka bir deyişle, kalın, italik veya belirli bir boyutta veya renkle, metnin özellikleri korunmaz ve bunları Web için OneNote yeniden uygulamalısınız.

Web 'den kopyaladığınız resimler not defterine yapıştırılabilir, ancak Web için OneNote diğer not defterlerinden veya programlardan kopyalanan resimlerin yapıştırılmasını desteklemez. Başka bir not defterinde veya programda Web için OneNote kullanmak istediğiniz bir resim varsa, resmi bilgisayarınıza kaydedin, ardından Web için OneNote > resimEkle 'ye gidin.

Tablolar ve listeler   Web için OneNote dışında biçimlendirilen metni satır ve sütun olarak veya listedeki alt öğeler olarak yapıştırdığınızda, tablo veya sıradüzenli yapı yapıştırılan metinde görünmez. En iyi uygulama, bu tür öğeleri bir kerede bir hücre veya düzeye yapıştırmaktır. Ya da, bir liste yapıştırılırken, sayı biçimlendirmesini kaldırın ve ardındanWeb için OneNote, istediğiniz sonuca ulaşmak için girinti ve Girintiyi Artır düğmelerini (giriş sekmesi) kullanarak yeniden uygulayın.

Köprüler    Köprüler statik metin olarak yapıştırılır. Bağlantıyı yeniden kurmak için, yapıştırdıktan sonra şunları yapın:

 1. Metni seçin.

 2. Ekle sekmesinde Bağlantı'yı tıklatın.

 3. Adres kutusuna, bağlantının web adresini (URL) yazın.

 4. Görüntü metni kutusundaki metni olduğu gibi bırakın ve Ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Web için Excel

Kopyalama ve yapıştırma davranışı tarayıcıda görüntüleme veya düzenleme olmanıza ve metni dışarıdan Web için Excel yapıştırmanıza göre farklılık gösterir.

Tarayıcıda görüntüleme

Çalışma kitabını tarayıcıda ilk açtığınızda, Excel masaüstü uygulamasında yaptığınız gibi hücreleri seçebilirsiniz. Hücre içeriğini kopyalamak için, sağ tıklayıp Kopyala'Yı, giriş > Pano > Kopyala'yı veya ctrl + c (Windows) veya ⌘ + c (Mac) tuşlarına basabilirsiniz. Pano içeriğini çalışma kitabının dışında yapıştırabilirsiniz. Çalışma kitabı içinde yapıştırmak istiyorsanız, Tarayıcıda Düzenle'yi tıklatın.

Tarayıcıda düzenleme

Web için Excel, fare ve klavye kısayolları ve Şerit komutları kullanılarak kopyalama ve yapıştırmayı destekler. Kopyalayıp yapıştırabileceğiniz içerik Yapıştır hedefine bağlıdır.

Tarayıcıda açılmış bir çalışma kitabı içinde, aşağıdaki desteklenmeyen içerik dışında herhangi bir öğeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz:

 • Dilimleyiciler

 • Özet Tablolar

 • Özet grafikler

Tarayıcıda açık olan farklı çalışma kitapları arasında aşağıdaki içerik desteklenmez:

 • Grafikler

 • Karma aralıklar (şekiller ve metin)

 • Adlandırılmış aralıklar

 • Excel Web Access'te mini grafik

 • Dilimleyiciler

 • Özet Tablolar

 • Özet grafikler

Sekmeli verileri yapıştırdığınızda, hücrelerin satır ve sütun yapısı Web için Excel 'da korunur.

Web için Excel içeriği kopyalayıp başka bir uygulamaya yapıştırdığınızda, diğer uygulama tarafından destekleniyorsa biçimlendirme korunur.

Dışarıdan Web için Excel yapıştırma

Düz metin olarak yapıştırmak için CTRL + SHIFT + V tuşlarına basmanız gerekmedikçe, kenarı veya Chrome kullanarak metni dışarıdan yapıştırdığınızda Web için Excel metin biçimlendirmesini korur ve köprüler işlevselliğini korur.

Tarayıcınız kenar veya Chrome değilse, metni dışarıdan yapıştırdığınızda Web için Excel her zaman düz metin olarak yapıştırılır. Bu tarayıcılarda, köprüler statik metin olarak yapıştırılır. Bağlantıyı yeniden kurmak için yapıştırdıktan sonra şunları yapın:

 1. Metni seçin.

 2. CTRL + K tuşlarına basın.

 3. Adres kutusuna bağlantının Web ADRESINI (URL) yazın

 4. Görüntü metni kutusuna bağlantı metnini yazıp Ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×