Web için Word tarafından kullanılan OpenDocument Metni (. odt) biçimi ile Word (. docx) biçimi arasındaki farklar

OpenDocument Metni (. odt) biçimindeki bir dosyayı Web için Word kullanarak düzenlediğinizde ve Word 2010 'te yeniden açtığınızda, özgün sürüm ile düzenlenmiş sürüm arasında bazı biçimlendirme farklılıkları fark edebilirsiniz. Aynı şekilde,Web için Word 'da OpenDocument metin dosyasını açtığınızda da biçimlendirme farklılıkları görebilirsiniz. Bunun nedeni, dosya biçimlerinin farklı özellikleri desteklemesidir.

Not: İki dosya biçimiyle çalışırken karşılaşabileceğiniz farklılıklar genellikle biçimlendirme farklarıyla sınırlıdır. Veriler ve içerik dönüştürülür, ancak verileri ve içeriği biçimlendirme ve bunlarla etkileşim kurma yönteminiz iki biçim arasında farklılık gösterebilir.

Belgeyi OpenDocument Metni biçimindeki bir dosyayı düzenlediğimde ne olur?

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument (. odt) biçiminde hangi Web için Word özellik alanlarının desteklendiği veya kısmen desteklendiği gösterilmektedir.

  • Desteklenir   Web için Word ve OpenDocument metin biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

  • Kısmen Desteklenir   Web için Word ve OpenDocument metin biçimi bu özelliği destekler, ancak biçimlendirme ve kullanılabilirlik etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

OpenDocument biçiminde tam, kısmen veya desteklenmeyen grafik özellikleri hakkında bilgi için, bu makalenin ilerisindeki grafik özellikleri tablosuna bakın.

Alan

Alt Alan

Destek düzeyi

Açıklamaları

İşbirliği

Adres Mektup Birleştirme

Desteklenir

Belge başka bir ODF uygulamasıyla düzenlenirse, veri kaynağı bağlantısının yeniden kurulması gerekir.

İçerik

Çapraz Başvurular

Desteklenir

İçerik

Denklem Düzenleyicisi

Desteklenir

İçerik

Denklemler

Desteklenir

İçerik

Dipnotlar-Son notlar

Desteklenir

Özel ayırıcılar desteklenmez.

İçerik

Üstbilgi-Altbilgi

Desteklenir

İçerik

Dizin

Desteklenir

Çoklu sütun dizinleri desteklenmemektedir.

İçerik

Kesme Ekleme

Kısmen Desteklenir

Sürekli bölüm sonları, üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar ve satır numaralandırma gibi bazı özellikleri kaybedebilir.

İçerik

Office Resmi

Desteklenir

Ayrıntılar için grafik özellikleri tablosuna bakın.

İçerik

Sayfa Numaralandırma

Desteklenir

İçerik

Resimler

Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulan bir belgedeki resimler görüntülenmez.

İçerik

Tablolar

Kısmen Desteklenir

64 sütundan fazlasını içeren tablolar desteklenmez.

İçerik

Metin kutuları

Kısmen Desteklenir

Metin kutuları iç içe geçemez.

İçerik

İçindekiler Tablosu (İÇT)

Kısmen Desteklenir

İÇT'de, SEQ alanı etiketli öğeler kaybolur.

Düzenleme

Otomatik Düzeltme

Desteklenir

Düzenleme

Kesme-Kopyalama-Yapıştırma

Desteklenir

Düzenleme

Sürükleyip Bırakma

Desteklenir

Düzenleme

Zarflar ve Etiketler

Desteklenir

Düzenleme

Seçim

Desteklenir

Düzenleme

Geri Alma-Yineleme-Tekrarlama

Desteklenir

Dosya İşlemleri

WSS Tümleştirmesi

Desteklenir

Biçimlendirme

Kenarlıklar ve Gölgelendirme

Desteklenir

Gölgelendirmede desenler desteklenmez.

Resim kenarlığı stilleri desteklenmez. Bunlar düz bir çizgiye dönüştürülür.

Biçimlendirme

Madde İşaretleri ve Numaralandırma

Desteklenir

Numara/madde işareti ile metin arasındaki boşluk biraz farklı olabilir.

Liste öğeleri arasındaki boşluk, belgenin satır aralığına uyacak şekilde artırılır.

. Odt dosyası Web için Word açıldığında OpenOffice 'teki varsayılan madde işaretlerinin görünümü değişir.

Biçimlendirme

Başlangıcı Büyütme

Desteklenir

Kenar boşluğunun bazı bölgelerine uygulanan tutturucular desteklenmez.

Biçimlendirme

Vurgulayıcı

Desteklenir

Belgeyi kaydettiğinizde, vurgulama, karakter arka plan rengine dönüştürülür.

Biçimlendirme

Yatay Çizgiler

Desteklenir

Biçimlendirme

Paragraf

Desteklenir

Biçimlendirme

Biçimlendirmeyi Gösterme

Desteklenir

Biçimlendirme

Stiller

Desteklenir

Belgeyi .odt biçiminde kaydettikten sonra stil sayısında bir artış olur ve ODF'deki tüm biçimlendirme stil tabanlıdır.

Biçimlendirme

Sekmeler

Desteklenir

Konumsal sekmeler desteklenmez.

Biçimlendirme

Metin Sütunları

Desteklenir

Bölümle ilişkili bazı özellikler kaybolabilir (örneğin, üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar veya satır numaralandırma).

Biçimlendirme

Metin Yönü

Kısmen Desteklenir

Aşağıdaki metin yönlendirmesi biçimleri desteklenir:

RlTb: sağdan sola, yukarıdan aşağıya

lrtb: soldan sağa, yukarıdan aşağıya

tbrl: yukarıdan aşağıya; Sağdan sola

Tablo hücresinde metin yönlendirmesi desteklenmez.

Biçimlendirme

Konumlandırma

Kısmen Desteklenir

Bazı metin kutuları, çerçeveler ve şekillerin konumları, kullanılan tutturucunun türüne göre değişebilir.

Altyapı

Yer İşaretleri

Desteklenir

Altyapı

Alanlar

Kısmen Desteklenir

Desteklenmeyen alanlar düz metne dönüştürülür.

Desteklenen alanlar alan olarak tutulmaya devam eder.

SEQ alanları desteklenmez ve içindekiler tablosuyla resim yazılarının davranışını etkiler.

Altyapı

Köprüler

Desteklenir

OpenOffice'teki belgelere köprü stili uygulanmaz, ancak işlevsellikleri devam eder.

Altyapı

OLE

Kısmen Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulmuş belgeye katıştırılan nesneler görüntülenmez. Resim türü desteklenmez ve bağlantı görelidir.

Uluslararası

IME

Desteklenir

Uluslararası

İkisi Bir Satırda

Desteklenir

Yazdırma

Desteklenir

Sağlama

Dili Otomatik Algılama

Desteklenir

Sağlama

Dil Özellikleri

Desteklenir

Sağlama

Yazım Denetimi

Desteklenir

“Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma” işaretli metin alanları bu özelliği kaybeder. Yazım ve dilbilgisi artık bu metinler için de denetlenir.

Grafik Özellikleri

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument biçiminde (. odt) desteklenen veya kısmen desteklenen grafik özellikleri gösterilmektedir.

  • Desteklenir     Web için Word ve OpenDocument biçimi bu özelliği destekler. Bu özelliğin kullanıldığı grafikler genellikle iki dosya biçiminde de aynı görünür ve davranır.

  • Kısmen Desteklenir     Web için Word ve OpenDocument biçimi bu özelliği destekler, ancak grafikler biçimler arasında farklı görünebilir. Biçimler arasında genellikle veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve bu grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

Temel Şekiller

Destek düzeyi

Açıklamaları

Şekiller

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

Metin kutularının içinde yer alan ve Word 2010'da kısmen desteklenen nesneler dışında desteklenir. Metin kutusunun içindeki SmartArt grafikleri, şekiller veya metin kutuları desteklenmez ve dosyayı açtığınızda kaybolur.

WordArt

Desteklenir

3B şekil seçenekleri

Desteklenir

Resimler

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik veya nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür. Word 2010 grafik içeren grupları desteklemediğinden, dosyayı Word 2010'da açtığınızda nesnelerin grubu çözülür.

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Nesneler grubu

Kısmen Desteklenir

Word 2010'da bazı nesneler birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda nesnelerin grubu çözülür. Bu, bir grafikle gruplandırılan tüm nesneleri ve bir şekil, metin kutusu veya OLE nesnesiyle gruplandırılan resimleri kapsar.

Nesne görünülebilirliği

Kısmen Desteklenir

Görünmez nesneler, dosyayı kaydettikten sonra Word 2010 uygulamasında yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Desteklenir ama ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Resim stilleri

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Sayfanın Başı

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×