Web uyumluluk denetimi: Sorgu hataları

Önemli    Access Hizmetleri 2010 ve Access Hizmetleri 2013 sonraki SharePoint sürümünden kaldırılıyor. Yeni web uygulamaları oluşturmamanızı ve mevcut uygulamalarınızı Microsoft Power Apps gibi alternatif bir platforma geçirmenizi tavsiye ederiz.

Bu makalede, Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırınca karşılaş karşılaşabilirsiniz Sorgu hataları liste ve hataları çözmenize yardımcı olacak bilgiler sağlar.

Uyumluluk Denetleyicisi hataları hakkında genel bilgi için, Web uyumluluk denetimi Genel hatalar makalesine bakın.

ACCWeb102012

Hata metni    Sorgu Web ile uyumlu değildir.

Anlamı    Sorguda Web uyumluluk sorunlarını denetlemeniz gerekir.

Yapılması gerekenler    Sorgu tasarımcısını kullanarak sorguyu yeniden oluşturun. Web sorgusu oluşturmak için sorgu tasarımcısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sorgulara giriş.

Sayfanın Başı

ACCWeb102014

Hata metni    SQL, Web ile uyumlu değildir.

Anlamı    Bu hatayı almak için birçok neden olabilir. Aşağıdakilerden birini yapıyor olabilirsiniz:

 • Web'e başvuran uyumsuz nesneler.

 • Web'e başvuran uyumsuz ifadeler.

İfade oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İfade oluşturma.

Yapılması gerekenler     Web uyumlu sorgular oluşturmak için web sorgu tasarımcısını kullanmayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Web için sorgu tasarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sorgulara giriş.

Sayfanın Başı

ACCWeb103013

Hata metni    Sorgu sonuçları aynı adı içeren birden çok alan içerdiği için Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Birden çok alan aynı adı içerir.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleme ve yinelemeleri ayrı alan adları olarak değiştirme.

Sayfanın Başı

ACCWeb103079

Hata metni    İfadede tür eşleşmezlik.

Anlamı    Birleştirmenin her iki tarafındaki türler uyumsuzdur veya karşılaştırıldığında alan türleri uyumsuz türlerdir. Örneğin, sayıya geçen metinler karşılaştıramaz veya birleştir kullanılamaz.

Yapılması gerekenler    Birleşimlerin yan tarafının uyumlu olduğundan emin olmak. Örneğin, metin türünü metin türüyle ve sayı türüyle sayı türünü birleştirme. Birleştirme gerçekleştirin, uyumlu olmayan alan türlerini karşılaştırıyorsanız, bunu kontrol edin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103900

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Access, desteklenmeyen bir sorgu türü, desteklenmeyen ifadeler, desteklenmeyen ölçütler veya Web'de desteklenmeyen diğer özellikleri kullandığı için sorguyu yayımlayamıyor.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için Access sorgu tasarımcısını kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103901

Hata metni    Sorgunun tanımı geçersiz, dolayısıyla sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Anlamı    Sunucu, sorgu tanımında beklenmeyen bir hata nedeniyle sorguyu ayrıştıramadı.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için Access tasarımcılarını kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103902

Hata metni    Access, web'de desteklenmeyen bir sorgu türü, desteklenmeyen ifadeler, desteklenmeyen ölçütler veya Web'de desteklenmeyen başka özellikler kullandığı için sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sorgu, Web ile uyumlu olmayan ifadeler içeriyor. Bu hata, sunucu kısıtlaması nedeniyle veya ifade sunucuya taşınamay olduğunda oluşabilir.

Yapılması gerekenler    Web uyumlu değil ifadeleri kaldırın. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için sorgularda geçerlidir. İfade oluşturma.

Sayfanın Başı

ACCWeb103903

Hata metni    Sorgunun tanımı geçersiz, dolayısıyla sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Anlamı    Öznitelik değerlerinden biri Web ile uyumlu değildir.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşulların doğru ayar olduğundan emin olun:

 • Ad özniteliğinin hiçbir özelliği yok:

Başında eşittir işareti

=

Period

.

Exclamation mark

!

Köşeli ayraçlar

[]

Boşluk başında boşluk

Yazdırılamaz karakterler

Örneğin: <SEKME> veya <girin>

Aşağıdaki simgelerden herhangi biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği bir ile 64 karakter uzunluğundadır.

 • Caption özniteliği: En çok 1024 karakterden herhangi bir dize.

Sayfanın Başı

ACCWeb103904

Hata metni    Access, bir alt sorgu içerdiği için sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sorgu bir alt sorgu içeriyor. Altqueries sunucuda desteklenmiyor.

Yapılması gerekenler    Sorguyu alt sorgusuz olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

ACCWeb103905

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremıyordu çünkü Web uyumlu değil farklı bir sorguya dayanıyordu.

Anlamı    Sorgu, sunucuda temsil edilemez bir giriş olarak iç içe sorgu içerir veya bulunamaz bir giriş kaynağı içerir.

Yapılması gerekenler    

 • İç içe sorgunun geçerli olduğundan emin olun.

 • Geçerli bir iç içe sorgu oluşturmak için Access sorgu tasarımcılarını kullanın.

 • Sorgu giriş kaynak tablosu veya sorgunun veritabanında var olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103906

Hata metni    Sorgunun tanımı geçersiz, dolayısıyla sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Anlamı    Seçilen veya sütunlara göre sıranın kaynak tablosu veya sorgusu bulunamıyor.

Yapılması gerekenler    Access veritabanınıza sütun giriş kaynağı tablosu veya sorgusunun var olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103907

Hata metni     Access, sonuçlarına hiçbir alan içermemesi nedeniyle sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sorguda hiçbir sütun seçilmez.

Yapılması gerekenler    Sorguda en az bir çıkış sütunu seçin veya belirtin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103908

Hata metni     Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştürem çünkü sonuçlarında çok fazla alan görüntülemektedir.

Bu ne anlama geliyor     Sorgu kaynağında çok fazla sütun var.

Yapılması gerekenler     Bu sorunu çözmek zor olabilir ve kaynak tabloları incelemeniz gerekir. Tablonun en çok sahip olduğu tablo:

 • JET_ccolFixedMost sütun ekleme.

 • JET_ccolVarMost uzunlukta sütunlar içerir.

 • JET_ccolTaggedMost sütun ekleme.

Sayfanın Başı

ACCWeb103916

Hata metni    Access sorguyu Web'de desteklenen bir ORDER BY yan tümcesine dayandırma nedeniyle Web'de kullanmak üzere dönüştüremıyordu.

Bu ne anlama geliyor    Aşağıdaki koşullardan biri veya birden fazlası vardır:

 • Öğeye göre bir siparişin adı geçerli değil.

 • Kaynak tablonun adı geçerli değil.

 • Sıralama düzeni artan veya azalan dışında bir seçen olarak ayarlanır.

 • İfade geçerli değil.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşulların doğru ayar olduğundan emin olun:

 • Ad özniteliği, aşağıdakilerin birini içermez:

Başında eşittir işareti

=

Period

.

Exclamation mark

!

Köşeli ayraçlar

[]

Boşluk başında boşluk

Yazdırılamaz karakterler

Örneğin: <SEKME> veya <girin>

Aşağıdaki simgelerden herhangi biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği bir ile 64 karakter uzunluğundadır.

 • İfade geçerli bir ifadedir.

Sayfanın Başı

ACCWeb103918

Hata metni     Access, Web'de desteklenen bir JOIN türü belirtirken sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sunucu, iki tablo arasında birden çok birleştirmesi olan sorguları (çok alanlı birleştirmeler) desteklemez.

Yapılması gerekenler    Birleştirmelerde her tablo için tek bir alan olduğundan emin olmak.

Sayfanın Başı

ACCWeb103926

Hata sınaması    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştürem çünkü hangi tablodaN SEÇİLecek öğesini belirtmedi.

Anlamı     Sorguda giriş tablosu yok (FROM yan tümcesi eksik).

Yapılması gerekenler    Sorgunuzda belirtilen bir giriş sütunu olduğundan emin olmak.

Sayfanın Başı

ACCWeb103927

Hata metni    Sorgu sonuçları aynı adı içeren birden çok alan içerdiği için Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Birden çok alan için aynı adı belirttin.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleme ve yinelemeleri ayrı alan adları olarak değiştirme.

Sayfanın Başı

ACCWeb103928

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi, çünkü parametrelerinin bir bölümü Web'de kullanmak üzere dönüştürülemiyor.

Anlamı    Parametre adı veya türü geçerli değil.

Yapılması gerekenler    Parametre adı ve türünün geçerli olduğundan emin olun.

 • Ad özniteliği şunları içermez:

Başında eşittir işareti

=

Period

.

Exclamation mark

!

Köşeli ayraçlar

[]

Boşluk başında boşluk

Yazdırılamaz karakterler

Örneğin: <SEKME> veya <girin>

Aşağıdaki simgelerden herhangi biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği bir ile 64 karakter uzunluğundadır.

Aşağıdaki türler geçerlidir:

Metin (en çok 255 karakter)

Rakamlar

Boole

DateTime

Para Birimi

Sayfanın Başı

ACCWeb103930

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi, çünkü parametrelerinin bir bölümü sonuç alanları olarak görüntüleniyor veya ORDER BY deyimleri içinde kullanılıyor.

Anlamı    Sorgunun, bir skaler olarak projeli olan veya deyim tarafından bir sırada kullanılan bir parametresi vardır.

Bu durum, parametrenin projeli sütun olarak (Örnek: Tablo1'den param1'i seçme) veya (Örnek: tablo 1'den * seçme ve alan1= param'a göre sıralama) sıra olarak kullanıldığında bu durum ortaya çıkabilir.

Yapılması gerekenler    Sütuna göre sütuna veya sıraya göre projeli parametreler kullanmaktan kaçının.

Sayfanın Başı

ACCWeb103938

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Aynı adı alan iki alan vardır ve Access bu alanlar için geçerli diğer ad oluşturamaz.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleme ve yinelemeleri ayrı alan adları olarak değiştirme.

Sayfanın Başı

ACCWeb103939

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sorgunun 64 karakterden büyük bir diğer adı vardır.

Yapılması gerekenler    Sorguda kullanılan diğer adın 64 karakterden küçük veya buna eşit olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103940

Hata metni    Access, Web'de desteklenen bir JOIN türü belirtirken sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sunucu, aynı iki tabloda birden çok birleştirmesi olan sorguları (çok alanlı birleştirmeler) desteklemez.

Yapılması gerekenler    Tablo başına tek bir alan kullanmakta olan birleşimlerin olduğundan emin olmak.

Sayfanın Başı

ACCWeb103942

Hata metni     Access, döngüsel birleşim içerdiği için sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştüremdi.

Anlamı    Sorgunuzdaki tablolar arasındaki birleştirmeler, Access'in sorguyu Web'de kullanmak üzere dönüştürmesini engelleyen tablolar arasında döngüsel bir birleştirmeye neden oluyor.

Yapılması gerekenler     Tablolar arasındaki birleşimleri kaldırarak döngüsel birleşimlerin kaldırılmasını sağlar.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×