WHERE Yan Tümcesi

FROM yan tümcesinde listelenen tablolardaki SELECT, UPDATE veya DELETE deyiminden etkilenen kayıtları belirtir.

Söz dizimi

SELECT alanlistesi
FROM tabloifadesi
WHERE ölçütler

WHERE yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Diğer alan adı, seçim doğrulamaları (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

tabloifadesi

Verilerin alınacağı tablonun veya tabloların adı.

ölçütler

Kayıtların sorgu sonuçlarına dahil edilmek için karşılaması gereken bir ifade.


Notlar

Microsoft Access veritabanı altyapısı WHERE yan tümcesinde listelenen koşullara uyan kayıtları seçer. WHERE yan tümcesi belirtmezseniz sorgu tablodaki tüm satırları döndürür. Sorgunuzda birden çok tablo belirtirseniz ve WHERE yan tümcesi veya JOIN yan tümcesi eklemediyseniz sorgunuz tabloların bir Kartezyen çarpımını oluşturur.

İsteğe bağlı olan WHERE kullanıldığında FROM'dan sonra gelir. Örneğin, satış departmanındaki tüm çalışanları (WHERE Dept = 'Sales') veya 18 ile 30 yaşları arasındaki tüm müşterileri (WHERE Age Between 18 And 30) seçebilirsiniz.

Birden çok tabloda SQL birleştirme işlemi gerçekleştirmek için JOIN yan tümcesi kullanmazsanız sonuçtaki Kayıt Kümesi güncelleştirilebilir olmaz.

WHERE, HAVING yan tümcesine benzer. WHERE hangi kayıtların seçileceğini belirtir. Benzer şekilde, kayıtlar GROUP BY ile gruplandırıldıktan sonra HAVING hangi kayıtların görüntüleneceğini belirtir.

GROUP BY yan tümcesinin gruplandırmasını istemediğiniz kayıtları çıkarmak için WHERE yan tümcesini kullanın.

SQL deyiminin döndürdüğü kayıtları belirlemek için çeşitli ifadeleri kullanın. Örneğin, aşağıdaki SQL deyimi maaşları 21.000 TL'nin üzerinde olan tüm çalışanları seçer:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

WHERE yan tümcesi And ve Or gibi mantıksal işleçlerle birbirine bağlanmış en çok 40 ifade içerebilir.

Boşluk veya noktalama işareti içeren bir alan adı girdiğinizde adı ayraç ([ ]) içine alın. Örneğin, müşteri bilgileri tablosunda belirli müşteriler hakkında bilgiler olabilir:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

ölçütler bağımsız değişkenini belirttiğinizde, Microsoft Access veritabanı altyapısının ABD sürümünü kullanmasanız bile tarih ABD biçiminde olmalıdır. Örneğin, 10 Mayıs 1996 tarihi Türkiye'de 10/5/96 biçiminde, ABD'de ise 5/10/96 biçimindedir. Tarihi aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sayı işareti (#) içine almayı unutmayın.

Bir Türkiye veritabanındaki 10 Mayıs 1996 tarihli kayıtları bulmak için aşağıdaki SQL deyimini kullanmanız gerekir:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Microsoft Windows® tarafından belirlenen uluslararası ayarları tanıyan DateValue işlevini de kullanabilirsiniz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri için bu kodu kullanın:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

Birleşik Krallık için ise bu kodu kullanın:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Not: Ölçüt dizesinde başvurulan sütun GUID türündeyse ölçüt ifadesi biraz farklı bir söz dizimi kullanır:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

İç içe ayraçları ve kısa çizgileri gösterildiği gibi eklemeyi unutmayın.Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×