Yayınınızı ticari basıma hazırlama ipuçları

Masaüstü yazıcıda olmayan yazdırma seçeneklerine ihtiyacınız varsa, yayınlarınızı ofset baskı baskı basınında veya yüksek kaliteli bir dijital yazıcıda çalışmanızı yeniden üreten bir ticari yazıcıya götürebilirsiniz.

Örneğin, yayını büyük miktarlarda yazdırmak, özel kağıtlara yazdırmak (hece veya kağıt gibi) ya da bağlama, kırpma ve bitiş seçeneklerini kullanmak istiyor olabilir.

Yüzlerce veya hatta binlerce kopyaya ihtiyacınız varsa, yayınlarınızı yazdırmanın en ekonomik ve verimli yolu ticari yazıcı olabilir.

Microsoft Office Publisher 2007 yazıcılar ve kopyalama mağazalarının yayınlarınızı yazdırma sürecine hazırlamasını çok daha kolay hale getirir. Aşağıdaki ipuçları yayınlarınızı ticari bir yazıcı veya fotokopicinin çıktısı için hazırlamanıza yardımcı olur.

1. İpucu: Ticari yazıcınız ile projenizi tartışabilirsiniz

Zaman ve paradan daha sonra tasarruf etmek için tasarım sürecinden önce ve bu süreçte ticari yazıcınıza danışın. Projenize başlamadan önce, projenizi ve hedeflerinizi açık bulun ve yazıcınızın gereksinimlerini bulun.

Yayınnızı oluşturmadan önce, aşağıdaki konuları tartışalım:

 • Yazıcının Publisher dosyalarını kabul edip et ete olmadığını sorun. Bunu yapan bir ticari yazıcı bulamazsanız, yayınlarınızı yazdırma için göndermenin diğer yollarını sorabilirsiniz. Çoğu ticari yazıcı PostScript dosyalarını veya PDF dosyalarını kabul eder ve yayınınızda bu dosyaların nasıl oluşturulacakları ile ilgili yönergeler sağlar.

 • Yazıcıya projenizin miktar, kalite, kağıt kartonu, kağıt boyutu, önerilen renk modeli, ciltleme, katlama, kırpma, bütçe, dosya boyutu sınırlamaları ve son tarihler gibi yazdırma ihtiyaçlarını açıklayın. Her zaman yazıcıda stokta yer almak istediğiniz ürünleri sorabilirsiniz.

 • Yazıcıya yayınınızda taranmış resimler olup olmadığını ve varsa, bunları kendiniz tarayıp taramaymayacaksınız ya da bir ticari yazıcınız mı yoksa servis daireniz mi tarayacak?

 • Yakalama ve sayfa konumlandırması gibi basın öncesi görevler bulunup bulunmayacaklarını sorun.

 • Size para kaydeden önerileri sorun.

2. İpucu: Renk modelinizi erken seçme

Yayınınızda tasarım yapmak için çok fazla zaman harcamadan önce, yayınını renkli yazdırmak isteyip istediğinize karar verin. Yayınını yüksek kaliteli bir dijital renkli yazıcıda yazdırdısanız, renk konusunda kaygılanmanız gerek değildir. Dijital renkli yazıcılar milyonlarca rengi doğru bir şekilde yeniden üretin. Yayınını bir ofset baskı basım baskısı üzerine yazdırmayı planlıyorsanız, çeşitli renk modeli seçenekleriniz vardır.

Ofset basım, profesyonel bir baskı işlecinin yazdırma işini ayarlamasını ve çalıştırmasını gerektirir. Genel olarak, yayını yazdırmak için gereken her mürekkep işleç için daha fazla kurulum gerektirir ve maliyeti artırır. Size gereken mürekkep sayısı, seçtiğiniz renk modeline bağlıdır.

Yayınınız için renk yazdırmayı ayar hazırlarken, aşağıdaki renk modellerinden birini seçebilirsiniz:

 • Herhangi bir renk (RGB)

 • Tek renk

 • Nokta renkleri

 • İşlem renkleri

 • İşlem ve nokta renkleri

Herhangi bir renk (RGB)

Dijital renkli yazıcı (renkli masaüstü yazıcısı gibi) kullanarak yazdırdıysanız RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk modelini kullanırsanız. Birkaç kopya yazdırılırken, bu yazdırılacak en ucuz renk modelidir. RGB renkleri herhangi bir renk modelinin en yüksek değişkenlik derecesine sahiptir, ancak bu da yazdırma işleri arasındaki renklerin eşleşmesini zorlaştırıyor.

Tek renk

Tek bir renk kullanarak yazdırılırsanız, yayınınızda yer alan her şey tek bir m mürekkep tonu olarak yazdırılır ve bu da çoğunlukla siyahtır. Bu, uzaklık tuşuna basılacak en ucuz renk modelidir çünkü yalnızca bir mürekkep gerektirir.

Nokta renkleri

Nokta rengi kullanarak yazdırılırsanız, yayınınızda yer alan her şey tek bir m mürekkep tonu (çoğunlukla siyah) ve ek bir rengin tonu ( genellikle aksan olarak kullanılan nokta rengi) olarak yazdırılır. Publisher, nokta rengi ® için PANTONE veya pantone renkleri kullanır.

Bu renk modeli için en az iki mürekkep gerekir ve ekli her mürekkeple bir ofset basım maliyeti artırabilir.

Not: Bazı durumlarda, nokta renklerini yazdırma işlemi renklerini kullanmaya göre daha pahalı olabilir. Bu durum genellikle kısa süreli işler için de böyledir.

İşlem renkleri

Bu renk modelini kullanıyorsanız, normalde CMYK (Siyan, Emaye, Sarı, Tuş) olarak kısaltılan işlem rengi mürekkeplerinin farklı yüzdelerini birleştirerek yayınınız tam renkli yazdırılır. Renk yelpazesinin neredeyse tamamını elde etmek için bu dört marakı birleştirebilirsiniz, ancak bazı renkleri eldeamazsiniz. Örneğin, CMYK renk modeli yüksek doygunlukta olan metalik renkler veya renkler ürete sahiptir.

İşlem rengi yazdırma, her zaman dört CMYK marakası ile basın ayarını gerektirir. Ayrıca, kayıt olarak adlandırılan diğer mürekkep izlenimini başka bir mürekkeple aynı çizgide yapmak için, basın işlecinin bir bölümünde beceri gerektirir. Bu gereksinimler, işlem rengi yazdırmayı nokta rengi yazdırmaya göre daha pahalı hale geliyor.

İşlem ve nokta renkleri

Bu renk modeli, işlem rengi yazdırmayı (dört mürekkep) bir veya birden çok nokta rengi marakası ile birleştir olduğundan yazdırmak için en pahalı modeldir. Bu renk modelini yalnızca hem tam renk hem de CMYK kullanılarak üretil olmayan yüksek doygun veya metalik bir renk istiyorsanız kullanabilirsiniz.

Renk modeli seçme

Microsoft Office Publisher'da bir renk modeli seçerseniz, Renk Seçici yalnızca seçtiğiniz renk modelinde bulunan renkleri görüntüler. Örneğin, renk modelinizi Tek Renk olarak ayarsanız, tek mürekkep rengiyle yalnızca çizgi, dolgu ve metin renkleri seçebilirsiniz. Renk modelini Nokta Renkleri olarak ayarsanız, yalnızca nokta rengi mürekkeplerinizi kullanarak yapılacak çizgi, dolgu ve metin renklerini seçebilirsiniz.

3. İpucu: Yayın sayfalarınızı doğru boyutta olduğundan emin olun

Yayınnızı oluşturmadan önce, yazdırılan yayının hangi boyutta yazdırılacak olduğuna karar verebilirsiniz. Ticari basım hizmetinize danış mutlaka.

Sayfa boyutunu istediğinize karar verdikten sonra, Sayfa Yapısı iletişim kutusunda ayarlayın.

Bu aşamada, Sayfa Yapısı iletişim kutusunda seçtiğiniz sayfa boyutunun istediğiniz boyutta olduğundan emin olun. Yayınını tasarlamaya başladıktan sonra sayfa boyutunu değiştirmek zordur. Ayrıca, basım yazıcınız yayınını ayardan farklı bir sayfa boyutuna yazdırmakta sorunecektir.

Sayfa yapısı ve yazdırmada sayfa boyutunun ve kağıt boyutunun iki farklı şey olduğunu unutmayın:

 • Sayfa boyutu, kırpmadan sonra her zaman son sayfanın boyutuna başvurur.

 • Kağıt boyutu, kırpmadan önce her zaman yayını yazdırılmış olan kağıdın boyutuna başvurur.

Birçok durumda, kağıt boyutunun sayfa boyutundan büyük olması ve sayfa başına birden çok kenar taşmasıyazıcı işaretleri yazdırmayı etkinleştirmeniz gerekir.

Kitapçık oluşturmak için tek bir kağıda birden çok kopya veya sayfa yazdırmak için, bunu Publisher'da kolayca yapabilirsiniz. Tek bir sayfada birden çok sayfayı yazdırarak, bir dizi sayfayı konumlandırma olarak adlandırılan katlanabilir ve kırpabilirsiniz.

İpucu: Konumlandırma ile en iyi sonuçları elde etmek için yayınlarınızı ayarlamadan önce ticari yazıcınız ile konuşabilirsiniz. Ticari yazıcınız yayınınızı dayatma için üçüncü taraf bir imlik programı kullanabilir.

Genel bir kural olarak, ister konumlandırma kullan ister kullanmayabilirsiniz, sayfa boyutunu öğenin son boyutu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Kartvizit, dizin kartı ve kartpostal boyutları    Tek letter boyutlu (8,5 inç x 11 inç) bir kağıda kartvizitler gibi birkaç küçük öğe yazdırmak için yayın sayfa boyutunu yazdırılacak kağıt boyutuna değil kartvizitlerin boyutuna (2 inç x 3,5 inç) ayarlayın. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, sayfa başına kaç kopya yazdırılacak?

  Nasıl mı?

  1. Sayfa Tasarımı sekmesinde, Sayfa Yapısı grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın.

  2. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, Düzen türü altında, yaprak başınaBirden çok sayfaya veya başka bir uygun seçen tıklayın.

  3. Seçenekler altında,Yan Kenar Boşluğu, Üst Kenar Boşluğu,YatayAralık ve Dikey Boşluk kutularınaistediğiniz değerleri girin.

  4. Tamam 'ı tıklatın.

   Seçtiğiniz kağıt boyutuna ve girdiğiniz kenar boşluğu değerlerine bağlı olarak, Publisher sayfaya öğenin mümkün olduğu kadar çok kopyasını sığar. Yayın penceresinde yalnızca bir kopya görmeye devam edersiniz, ancak yayını yazdırırken Publisher bir kağıda birden çok kopya yazdırır.

 • Katlanmış broşür boyutları    Yayınınız, üçe katlanan broşür veya tebrik kartı gibi bir veya birden çok kez katlanmış tek bir kağıt sayfası ise, sayfa boyutunu katlamadan önce bitmiş boyutla aynı olması gerekir. Broşürü her paneli ayrı bir sayfa olarak değerlendirmeyebilirsiniz. Örneğin, yayınınız letter boyutlu kağıda yazdırılacak üçe katlanan bir broşürse, Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Letter sayfa boyutuna tıklayın.

 • Broşür boyutları    Yayınınız birden çok katlanmış sayfa içeren bir kitapçıksa (örneğin, katalog veya dergi), parça katlandığında sayfa boyutu tek bir sayfayla aynı olmalı. Örneğin, yayın sayfa boyutunuz 5,5 inç x 8,5 inç ise, bu sayfaları tek letter boyutlu tek bir kağıdın her iki tarafına da yan yana yazdırabilirsiniz. Publisher'daki kitapçık yazdırma özelliği sayfaları, yazdırılan sayfaları birleştirin ve katlayınca doğru sırayla yerleştirecek şekilde düzenlenmiştir.

  Kitapçık ayarlamak için bkz. Letter boyutlu bir kitapçık veya bülten ayarlama ve yazdırma.

 • Karmaşık imposition    Bazı imposition, tek bir sayfada yazdırılmış, daha sonra birkaç kez katlanmış ve üç kenardan kırpılmış ve sıralı olarak numaralanmış bir grup sayfa üretmek için çok fazla sayıda sayfayı içerir. Bu tür bir imposition, yalnızca üçüncü taraf bir imposition programı kullanılarak yapılabilir.

4. İpucu: Kenar taşmalarına izin verme

Yayınınızda sayfanın kenarına yazdırmak istediğiniz öğeler varsa, bunları kenar taşması olarak ayarlayın. Kenar taşması, öğenin yayın sayfasının dışında genişlene yeridir. Yayın, son sayfa boyutundan büyük olan bir kağıt boyutuna yazdırılır ve kırpılır. Kenar taşması gereklidir, çünkü ofset yazdırma baskıları da dahil olmak üzere çoğu yazdırma cihazı kağıdın kenarına yazdırılmaz ve kağıt kırpılırken ince, beyaz, yazdırılmamış bir kenar ılabilir.

Publisher'da kenar taşması oluşturmak için, kenar taşması yapmak istediğiniz öğeleri büyüterek sayfanın kenarını en az 0,125 inç kadar genişletmelerini sağlar.

Kenar taşmaları olan yayın

Öğe Publisher'da oluşturduğunuz bir Otomatik Şekilse, bunu kolayca uzatabilirsiniz. Öte yandan, şekil bir resimse, resmin orantıdan çıkmaması veya sayfa kırptılmasıyla resmin tutmak istediğiniz bir kısmını kaybetmeyebilirsiniz.

5. İpucu: Yapay yazı tipi stillerini kullanmaktan kaçınma

Yazı tipleri genellikle yazı biçimi çeşitlemelerini temsil edecek şekilde farklı yazı tipleriyle tasarlanmıştır. Örneğin, Times New Roman yazı tipi aslında dört yazı tipidir:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Italik

 • Times New Roman Bold İtalik

Çeşitlemeleri kullanmayı basitleştirmek için, Publisher'da metne kalın veya italik biçimlendirmeyi uygularsanız, Varsa Microsoft Windows uygun yazı tipini uygular. Örneğin, Times New Roman'da bir metin seçer ve biçimlendirme araç çubuğunda Kalın'a tıklarsanız, Windows yazı tipinin yerine Times New Roman Bold kullanır.

Birçok yazı tipinin kalın ve italik yazı tiplerini temsil edecek ayrı yazı tipleri yoktur. Bu yazı tiplerinin kalın veya italik biçimlendirmesini uygulayan Windows, bu stilde yazı biçiminin yapay bir sürümünü oluşturur. Örneğin, Komik Sans MS yazı tipinin italik yazı tipi sürümü yok. Komik Sans MS'de metne italik biçimlendirmeyi uygulayan Windows, karakterleri yaslamayla metnin italik gibi bir görünüme sahip olduğunu gösterir.

Masaüstü yazıcıların çoğu yapay yazı tipi stillerini beklendiği gibi yazdırıyor, ancak baskı yazıcılar gibi yüksek kaliteli baskı cihazları genellikle beklendiği gibi yapay yazı tiplerini yazdırmaz. Bunu ticari yazıcınıza teslim ederken yayınınızda yapay yazı tipi stillerinin olmadığını denetleyin.

Yazdırmak istediğiniz ayrı yazı tiplerini denetleme

Yapay yazı tipi stilleriniz olduğundan emin olmak için, hangi yazı tiplerini kullanmakta olduğunu ve ayrı yazı tipleri olarak hangi çeşitlemelerin mevcut olduğunu bilmek gerekir. Yayınınızda hangi yazı tiplerini kullandığınızı görmek için şunları yapın:

 • Dosya sekmesinde Bilgi'ye tıklayın ve sonra DaEklenmiş Yazı Tiplerini Yönet'e tıklayın.

  Yazı Tipleri iletişim kutusu, yayınınızda kullanılan tüm yazı tiplerini gösterir.

Yazı tipinin hangi stil çeşitlemelerinin ayrı yazı tipleri olarak kullanılabilir olduğunu görmek için, şunları yapın:

 1. Başlat menüsünde Çalıştır'atıklayın.

 2. Çalıştır iletişim kutusunda, Aç kutusuna yazı tiplerini yazın veTamam'a tıklayın.

  Yazı Tipleri penceresi açılır ve bilgisayarınızda yüklü olan tüm yazı tiplerinin ve yazı tipi çeşitlemelerinin listesi görüntülenir.

 3. Yayınınızda kullanmakta olan yazı tiplerinin, kullanmak istediğiniz stiller için ayrı yazı tipleri olup denetleme.

Yazı biçimi yalnızca bir çeşitlemeyle listelenmişse kalın, italik veya kalın italik biçimlendirme için ayrı yazı tipleri kullanılamaz. Yalnızca bir yazı tipi bulunan yazı tiplerinin çoğu dekoratif yazı tipleridir ve diğer çeşitlemelerde kullanılacak şekilde tasarlanmaz.

6. İpucu: Küçük yazı tipi boyutlarından metin için renk tonları kullanmaktan kaçının

Renkli metin küçük bir yazı tipi boyutunda ise, düz nokta rengi mürekkepleri veya düz işlem rengi mürekkeplerinin bir bileşimiyle yapılmış renkleri kullanın. Renk tonları kullanmaktan kaçının.

Publisher, tonları düz bir mürekkep renginin ekran veya yüzde olarak yazdırır. Yakından görüntülendiğinde, ekran nokta deseni olarak görünür. Örneğin, yeşilin yüzde 50 tonu düz yeşil maraktanın yüzde 50'si olarak yazdırılır.

Düz ve renk tonlu metnin büyütülmüş uyarlaması

Tonlu metin küçük bir yazı tipi boyutunda olduğunda, ekranı değiştiren noktalar karakterlerin şeklini açıkça tanımlamak için yetersiz olabilir. Sonuçta elde edilen metin bulanık, benekli ve zor okunur. Ton bir işlem rengi ise (birden çok mürekkep kullanarak), mürekkeplerin kaydı düzgün hizalanmamış olabilir ve bu da metne bulanık bir kenar ekleyebilir.

Metni küçük yazı tipi boyutlarında renklendirmek için, renk tonları değil, düz mürekkep olarak yazdırılacak renkleri kullanmaya emin olun. Aşağıda bazı olası renk seçenekleri yermektedir:

 • Siyah

 • Beyaz

 • Cyan

 • E magenta

 • Sarı

 • Kırmızı (yüzde 100 Eken, yüzde 100 Sarı)

 • Yeşil (yüzde 100 Siyan, yüzde 100 Sarı)

 • Mavi (yüzde 100 Siyan, yüzde 100 Kırmızı)

 • Herhangi bir nokta renginin yüzde 100 ton

Not: Daha büyük yazı tipi boyutlarda, kabaca 18 nokta ve daha büyük metinler için tonlar sorun değildir. Ticari yazıcınızın renk tonlarını değiştirmek istediğiniz yazı tiplerini tartışmayı denetleyin.

7. İpucu: Dijital fotoğrafları ve taranmış resimleri uygun şekilde boyuta

Boyama programı, tarama programı veya dijital kamera tarafından oluşturulan grafikler, piksel olarak adlandırılan farklı renkli karelerden oluşturulmuş bir kılavuzdan oluşur. Grafik ne kadar çok piksele sahip olursa, o kadar fazla ayrıntıyı gösterir.

Resmin çözünürlüğü inç başına piksel sayısıyla (ppi) ifade eder. Her resmin sonlu bir piksel sayısı vardır. Daha büyük bir resmi ölçeklendirmek çözünürlüğü (daha az ppi) azaltıyor. Daha küçük olan resmi ölçeklendirmek çözünürlüğü artırır (daha fazla ppi).

Resim çözünürlüğü fazla düşükse daha fazla blok olarak yazdırılır. Resim çözünürlüğü fazla yüksekse, yayının dosya boyutu gereksiz yere büyük olur ve açılması, düzenlemesi ve yazdırılmış olması daha uzun zaman alır. 1.000 ppi'den fazla olan resimler hiç yazdırılabilir.

Resmin çözünürlüğü yazıcının yazdırabilecekten büyükse (örneğin, 300 ppi yazıcıda 800 ppi resmi), yazıcı yazdırılan parçada daha fazla ayrıntı göstermeden resim verilerini işlemeye daha fazla zaman alır. Resim çözünürlüğünü yazıcının çözünürlüğüyle eşleşmeyi deneyin.

Ticari yazıcıda yazdırmayı planlamış olacağınız renkli resimlerin 200 ile 300 ppi arasında olması gerekir. Resimlerinizin çözünürlüğü daha yüksek olabilir (en çok 800 ppi) ama daha düşük çözünürlükleri olmaz.

Not: Bazen resim çözünürlüğünü ppi yerine inç başına nokta /inç (dpi) olarak ifade eden bir resim çözünürlüğüyle karşı karşınız olabilir. Bu terimler çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır.

Etkin çözünürlük

Resim, yayınınızda daha büyük veya daha küçük ölçekle aynı miktarda bilgi içerir. Resminizi büyüttüğerken daha fazla ayrıntının görünmesini istemiyorsanız, daha yüksek etkin çözünürlüğü olan bir resimle başlamanız gerekir.

Yayınınızdaki tüm resimlerin, grafiğin özgün çözünürlüğü ile bunu Publisher'da ölçeklendirmenin etkisini hesaba katan bir etkin çözünürlüğü vardır. Örneğin, özgün çözünürlüğü 300 ppi olan ve yüzde 200 büyütülmüş olarak ölçeklendirilen bir resmin etkin çözünürlüğü 150 ppi'dir.

Yayınınızdaki resmin etkin çözünürlüğünü bulmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Görünüm sekmesinde Grafik Yöneticisi'nin yanındaki onay kutusunu seçin.

 2. Grafik Yöneticisi görev bölmesinde, Resim seçin altında,resmin yanındaki oka tıklayın ve sonra da Ayrıntılar'a tıklayın.

 3. Ayrıntılar penceresinde, Etkin Çözünürlük alanı çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) olarak görüntüler.

Yüksek çözünürlükteki grafiklerin çözünürlüğünü düşürme

Çözünürlüğü fazla yüksek olan yalnızca birkaç grafiği varsa, bunları yazdırmakta sorun olmaz. Birkaç yüksek çözünürlüklü grafiğiniz varsa çözünürlüklerini azaltırsanız yayınınız daha verimli bir şekilde yazdırılır.

Önemli: Grafiğin çözünürlüğünü azaltmadan önce, ihtiyacınız olan çözünürlükle ilgili ticari basım hizmetinize danışın.

Publisher'da, bir, birkaç veya tüm resimleri sıkıştırarak bunların çözünürlüklerini düşürebilirsiniz.

 1. Publisher'da çözünürlüğünü azaltmak istediğiniz bir veya daha fazla resmi seçin, bunlardan birini sağ tıklatın ve sonra Resmi Biçimlendir'i tıklatın.

 2. Resmi Biçimlendir iletişim kutusunda Resim sekmesine tıklayın.

 3. Sıkıştır öğesini tıklatın.

 4. Resimleri Sıkıştır iletişim kutusunda, Hedef Çıktı'nın altındaTicari Basım'a tıklayın.

 5. Sıkıştırma ayarlarını şimdi uygula altında, yayındaki tüm resimleri mi, yalnızca seçtiğiniz resimleri mi sıkıştırmak istediğiniz belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 6. Resim iyileştirmeyi uygulamak istediğinize soran bir ileti görüntülenirse Evet'e tıklayın.

  Aynı resim veya resimlerin 300 ppi sürümü, yüksek çözünürlüklü özgün resmin veya resimlerin yerini almaktadır.

8. İpucu: Bağlantılı resimleri kullanma

Yayınınıza resim eklerken, bunları yayına embed veya resim dosyalarına bağlantı sabilirsiniz. Yayınınıza bağlantı olarak resim eklemek yayının boyutunu azaltır ve yazıcının resimleri ayrı ayrı düzenlemesine veya tüm resimlerin renklerini tek bir toplu işlemle yönetmesine mümkün olur.

Bağlantılı resimler eklerken, yayınla birlikte resim dosyalarını da bas yazıcınıza teslim edin. Yayınını ticari basım için hazırlamak için Paketle ve Git Sihirbazı'nı kullanırsanız, bağlantılı resimler paketli dosyaya dahil edilir.

Encapsulated PostScript (EPS) grafiklerini kullanıyorsanız bağlantılı resimlerle yayın teslim etmek özellikle önemlidir, çünkü Publisher'daki bir resmi EPS biçiminde kaydedesiniz. EPS grafiği, yalnızca ayrı bir bağlantılı dosya olarak sağlanmalıdır, ticari yazıcınız tarafından kullanılabilir.

Resmi bağlantı olarak eklemek için şunları yapın:

 1. Ekle menüsünde Resim'in üzerine gelin veardından Dosyadan'a tıklayın.

 2. Resim Ekle iletişim kutusunda, istediğiniz resme göz atarak resme tıklayın.

 3. Ekle'nin yanındaki oku tıklatın, sonra Dosyaya Bağla'yı tıklatın.

9. İpucu: Yayın dosyanızı hazırlamak için Paketle ve Git Sihirbazı'nı kullanma

Paketle ve Git Sihirbazı yayını ve bağlantılı dosyalarını, ticari bir yazıcıya götürebilirsiniz, sıkıştırılmış tek bir dosyada paketler. Paketle ve Git Sihirbazı'nı kullanırsınız, Publisher şunları yapar:

 • Dosyanın bir kopyasını kaydeder ve ekleme izni verilen TrueType yazı tiplerini de katıştırır.

 • Yayını ve tüm bağlantılı grafiklerini içeren sıkıştırılmış bir arşiv dosyası oluşturur.

 • Yazıcınızın PDF tercih ettiği bir dosya oluşturur.

  Not: Yalnızca eklenti yükledikten sonra, bir 2007 Microsoft Office sistemi programından PDF veya XPS dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PDF veya XPS'yi kaydetme veya PDF'ye dönüştürme.

 • Paketli dosyayı istediğiniz sürücüye kopyalar.

Paketle ve Git sihirbazını çalıştırmak için bkz. Dosyayı ticari basım için kaydetmek için Paketle ve Git Sihirbazı'nı kullanma.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×