Yenilikler: Excel işlevlerinde yapılan değişiklikler

Geliştirilmiş işlev doğruluğu, beklentileri karşılayan tutarlı işlevsellik ve görevleri daha doğru tanımlayan işlev adları sağlamak için Excel 2010 içinde bazı Excel işlevleri güncelleştirilmiş, yeniden adlandırılmış veya işlev kitaplığına eklenmiştir.

Geriye dönük uyumluluk açısından, yeniden adlandırılmış işlevler eski adıyla da kullanılmaya devam etmektedir.

Bu makalede

Doğruluğu geliştirilen işlevler

Yeniden adlandırılan işlevler

Yeni işlevler

Geriye Dönük Uyumluluk

Doğruluğu geliştirilen işlevler

Aşağıdaki işlevler için, işlev doğruluğunu ve performansını geliştirmek üzere algoritma değişiklikleri uygulanmıştır. Örneğin, BETADAĞ işlevi tam doğru olmadığından, bu işlevin doğruluğunu artırmak üzere yeni bir algoritma uygulanmıştır. MOD işlevi şimdi doğruluk ve hız elde etmek için yeni algoritmalar kullanmakta ve S_SAYI_ÜRET işleviyse artık yeni bir rastgele sayı algoritması kullanmaktadır.

Geliştirilmiş işlev

İşlev kategorisi

ASİNH işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

BETA. DAĞ işlevi, BETADAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru) , Uyumluluk işlevleri (başvuru)

BETA.TERS işlevi, BETATERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru) , Uyumluluk işlevleri (başvuru)

BİNOM.DAĞ işlevi, BİNOMDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

BINOM.INV işlevi, KRİTİKBİNOM işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi, KİKARETERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

KİKARE.TEST işlevi, KİKARETEST işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

ÇEVİR işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

TOPÖDENENFAİZ işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

TOPANAPARA işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

HATAİŞLEV işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

TÜMHATAİŞLEV işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

F.DAĞ.SAĞK işlevi, FDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

F.TERS.SAĞK işlevi, FTERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

ÇİFTFAKTÖR işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

GAMA.DAĞ işlevi, GAMADAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

GAMA.TERS işlevi, GAMATERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Uyumluluk işlevleri

GAMALN işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

GEOORT işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

HİPERGEOM.DAĞ işlevi, HİPERGEOMDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

SANLOG2 işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

SANKUVVET işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

FAİZTUTARI işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

DOT işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

LOGNORM.DAĞ işlevi, LOGNORMDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

LOGNORM.TERS işlevi, LOGNORMTERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

MOD işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

NEGBİNOM.DAĞ işlevi, NEGBİNOMDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

NORM.DAĞ işlevi, NORMDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri

NORM.TERS işlevi, NORMTERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri

NORM.S.DAĞ işlevi, NORMSDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

NORM.S.TERS işlevi, NORMSTERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

DEVRESEL_ÖDEME işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

POISSON.DAĞ işlevi, POISSON işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

S_SAYI_ÜRET işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

STDSAPMA.S işlevi, STDSAPMA işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

T.DAĞ.SAĞK işlevi, TDAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

T.DAĞ.2K işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

T.TERS.2K işlevi, T.TERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

VAR.S işlevi, VAR işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru), Uyumluluk işlevleri (başvuru)

AİÇVERİMORANI işlevi

Finansal işlevler (başvuru)

Sayfanın Başı

Yeniden adlandırılan işlevler

Aşağıdaki İstatistiksel işlevler (başvuru), bilimsel topluluğun işlev tanımlarıyla ve Excel’deki diğer işlev adlarıyla daha tutarlı olması için yeniden adlandırılmıştır. Ayrıca, yeni işlev adları gerçekleştirdikleri işlevi daha doğru açıklamaktadır. Örneğin, KRİTİKBİNOM işlevi binom dağılımının tersini verdiği için, BİNOM.TERS daha uygun bir addır.

BETA.DAĞ gibi yeniden adlandırılan bazı işlevler, dağıtımın türünü (solda azalan kümülatif veya olasılık yoğunluğu) belirtebilmeniz için ek bir parametreye sahiptir.

Önceki Excel sürümleriyle geriye dönük uyumluluk açısından bu işlevler, Uyumluluk işlevleri (başvuru) kategorisindeki eski adlarıyla yine kullanılabilir. Bununla birlikte, geriye dönük uyumluluk gerekmiyorsa, yeniden adlandırılmış işlevleri kullanmaya başlamanız iyi olur.

Yeniden adlandırılan istatistiksel işlevler

Yeniden adlandırılan işlev

Uyumluluk işlevi

BETA.DAĞ işlevi

BETADAĞ işlevi

BETA.TERS işlevi

BETATERS işlevi

BİNOM.DAĞ işlevi

BİNOMDAĞ işlevi

BİNOM.TERS işlevi

KRİTİKBİNOM işlevi

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi

KİKAREDAĞ işlevi

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi

KİKARETERS işlevi

KİKARE.TEST işlevi

KİKARETEST işlevi

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi

GÜVENİRLİK işlevi

KOVARYANS.P işlevi

KOVARYANS işlevi

ÜSTEL.DAĞ işlevi

ÜSTELDAĞ işlevi

F.DAĞ.SAĞK işlevi

FDAĞ işlevi

F.TERS.SAĞK işlevi

FTERS işlevi

F.TEST işlevi

FTEST işlevi

GAMA.DAĞ işlevi

GAMADAĞ işlevi

GAMA.TERS işlevi

GAMATERS işlevi

HİPERGEOM.DAĞ işlevi

HİPERGEOMDAĞ işlevi

LOGNORM.DAĞ işlevi

LOGNORMDAĞ işlevi

LOGNORM.TERS işlevi

LOGTERS işlevi

ENÇOK_OLAN.TEK işlevi

ENÇOK_OLAN işlevi

NEGBİNOM.DAĞ işlevi

NEGBİNOMDAĞ işlevi

NORM.DAĞ işlevi

NORMDAĞ işlevi

NORM.TERS işlevi

NORMTERS işlevi

NORM.S.DAĞ işlevi

NORMSDAĞ işlevi

NORM.S.TERS işlevi

NORMSTERS işlevi

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi

YÜZDEBİRLİK işlevi

YÜZDERANK.DHL işlevi

YÜZDERANK işlevi

POISSON.DAĞ işlevi

POISSON işlevi

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi

DÖRTTEBİRLİK işlevi

RANK.EŞİT işlevi

RANK işlevi

STDSAPMA.P işlevi

STDSAPMAS işlevi

STDSAPMA.S işlevi

STDSAPMA işlevi

T.DAĞ.2K işlevi

TDAĞ işlevi

T.DAĞ.SAĞK işlevi

TDAĞ işlevi

T.TERS.2K işlevi

TTERS işlevi

T.TEST işlevi

TTEST işlevi

VAR.P işlevi

VARS işlevi

VAR.S işlevi

VAR işlevi

WEIBULL.DAĞ işlevi

WEIBULL işlevi

Z.TEST işlevi

ZTEST işlevi

Sayfanın Başı

Yeni işlevler

Aşağıdaki işlevler Excel işlev kitaplığına eklenmiştir. Bu işlevler, Excel'in geçerli sürümünde kullanılabilir, ancak önceki Excel sürümleriyle uyumlu değildir. Geriye dönük uyumluluk gerekiyorsa, Uyumluluk Denetleyicisi’ni çalıştırarak, hatalar olmaması için çalışma sayfanızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Yeni işlev

İşlev kategorisi

Amaç

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi

Tarih ve saat işlevleri (başvuru)

İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir

İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi

Tarih ve saat işlevleri (başvuru)

Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir

TOPLAMA işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

Listede veya veritabanında bir toplam verir.

TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

ISO.TAVAN işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

KİKARE.DAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.TERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

GÜVENİLİRLİK.T işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

KOVARYANS.S işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

Hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi

Mühendislik işlevleri (başvuru)

X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

F.DAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

F olasılık dağılımını verir

F.TERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

F olasılık dağılımının tersini verir

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru)

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

GAMALN.DUYARLI işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç

YÜZDERANK.HRC işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

RANK.ORT işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

T.DAĞ işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.TERS işlevi

İstatistiksel işlevler (başvuru)

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

Sayfanın Başı

Geriye Dönük Uyumluluk

Çalışma sayfanızı, Excel 2010 kullanmayan başkalarıyla paylaşırsanız, yeniden adlandırılan işlevler yerine uyumluluk işlevlerini kullanabilirsiniz. Excel'in önceki sürümleri eski adları tanır ve beklenen sonuçları verir.

Uyumluluk işlevlerini bulma

Tüm uyumluluk işlevlerini bulmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Formüller sekmesinde, İşlev Kitaplığı grubunda, İşlev Ekle’ye tıklayın.

  2. Veya kategori seçin kutusunda, Uyumluluk’a tıklayın.

    İşlev Ekleme iletişim kutusu

Çalışma sayfasında doğru işlevi seçme

Çalışma sayfasına bir işlev girmeye başladığınızda, Formülü Otomatik Tamamlama özelliği yeniden adlandırılan işlevleri hem de uyumluluk işlevlerini listeler. Simgeleri ayırt etmek, istediğinize tıklamanızı kolaylaştırır.

formülü otomatik tamamlama örneği

Uyumluluk sorunlarını denetleme

Bu makalede daha önce belirtildiği gibi, yeni işlevler önceki Excel sürümleriyle uyumlu değildir. Excel'in önceki sürümleri, yeni işlevleri tanımaz ve beklenen sonuçlar yerine #NAME? hataları görüntülenir. Çalışma kitabınızı Excel'in önceki sürümlerinden bir dosya biçiminde kaydetmeden önce, yeni işlevler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Uyumluluk Denetleyicisi’ni çalıştırabilirsiniz. Böylece, hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Office Düğmesi’ne ve sonra Bilgi’ye tıklayın.

  2. Dağıtım için Hazırla altında, Sorunları Denetle'ye ve sonra da Uyumluluğu Denetle'ye tıklayın.

    uyumluluk denetleyicisi iletişim kutusu

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×