Not Microsoft Exchange Server 2010'da Exchange Management Console'da yer alan Karma Yapılandırma sihirbazı artık desteklenmez. Bu nedenle, artık eski Karma Yapılandırma sihirbazını kullanmamalısınız. Bunun yerine, http://aka.ms/HybridWizard'dabulunan Office 365 Karma Yapılandırma sihirbazını kullanın. Daha fazla bilgi için Exchange 2010 için Office 365 Karma Yapılandırma sihirbazınabakın.

SORUN

Ücretsiz/Meşgul aramaları, tesisler arası bir ortamda veya şirket içi Exchange Server ve Exchange Online'ın karma dağıtımında kullanıcılar için çalışmayı durdurur. Ayrıca, bu sorunlar Microsoft Federation Ağ Geçidi'nedayanan diğer özelliklere de yayılabilir. Test-FederationTrustcmdlet'i çalıştırıyorsanız, Temsilci belirteci doğrulama sorunları olduğunu belirten bir hata iletisi alırsınız. Örneğin, aşağıdakilere benzeyen bir hata iletisi alırsınız:

Id : Belirteç Validasyonu Türü : Hata İleti : Temsilci belirteci doğrulanmadı.

Ayrıca, Exchange Web Hizmetleri (EWS) Yanıtlarında aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:

İletideki güvenlik belirteçleri işlenirken bir hata oluştu

Autodiscover hata System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException ile User@contoso.com e-posta adresi için başarısız oldu: İleti için güvenlik doğrularken bir hata oluştu

NEDEN

Bu sorun, Microsoft Federation Ağ Geçidi'ndeki (veya şirket içi ortamda) sertifika ve diğer meta veri bilgilerinin eskimiş veya geçersiz hale gelmesi durumunda oluşur.

ÇÖZÜM

Bu sorunu gidermek için Get-FederationTrust | Set-FederationTrust –RefreshMetadata komutu.

Not: Bu komut, Federasyon güveni için kullanılan bilgileri güncelleştirir. Kuruluş ilişkilerini veya paylaşım ilkelerini yeniden oluşturmanız gerekmez. Komutlar, Özgür/Meşgul isteğinin hedef ortamında çalıştırılmalıdır.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Exchange Management Shell'i şirket içi Exchange sunucusunda açın.

  2. Aşağıdaki cmdlet çalıştırın:

    Get-FederationTrust | Set-FederationTrust –RefreshMetadata 

DAHA FAZLA BİLGİ

Bu sorun, Microsoft Federation Ağ Geçidi'nikullanan tüm ortamları etkileyebilir. Bu ortamlar, kuruluşları yla diğer şirket içi kuruluşlar arasında ücretsiz/meşgul veya paylaşım ilkeleri kuran şirket içi kuruluşları veya Office 365'teExchange Online'ı içerir. Yordamı "Çözüm" bölümünde otomatik bir görev olarak çalıştırmak ve gelecekteki sorunları önlemek için Exchange sunucusunda bir komut istemi açın ve ardından aşağıdaki komutu çalıştırın. Bunu yapmak, Federasyon güvenini her gün günceller.

Schtasks /create /sc Daily /tn FedRefresh /tr "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe 
-version 2.0 -command Add-PSSnapIn Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010;
$fedTrust = Get-FederationTrust;Set-FederationTrust -Identity $fedTrust.Name -RefreshMetadata" /ru System 

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Microsoft Topluluğu'na veya Exchange TechNet Forumlarınagidin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×