Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler

Satınalma siparişi Microsoft Dynamics NAV 2009 için özel sipariş Satış siparişini Al işlevi içinde özel bir çalıştırdıktan sonra özel satınalma siparişinin başlığındaki Sevk Yeri Kodu alanında beklenmedik bir şekilde boş.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. Kod içinde GetDescriptionAndRcptName funtion değiştirmek aşağıdaki gibi kod ReqJnlManagement birimindeki (330):
  Varolan kodu

  ...ELSE
  Description := '';

  // Delete the following lines.
  ReqLine.Type::Item:
  IF Item.GET(ReqLine."No.") THEN
  Description := Item.Description
  ELSE
  Description := '';
  // End of the lines.

  END;
  END;

  IF ReqLine."Vendor No." = '' THEN
  ...

  Kod değiştirme

  ...ELSE
  Description := '';
  END;
  END;

  IF ReqLine."Vendor No." = '' THEN
  ...
 2. Yeni bir genel deðiþken Talep Çlş. add-sipariş kod (333) yapın ve ardından değişkeni aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: DropShptSpecialOrderExists

  • Veri türü: Boolean

 3. InsertPurchOrderLine işlevinde yer Talep Çlş. yeni bir yerel değişken Ekle-sipariş kod (333) yapın ve ardından değişkeni aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: SalesHeader

  • Veri türü: kayıt

  • Alt tür: Satış Başlığı

 4. InsertPurchOrderLine işlevinde yer Talep Çlş. yeni bir yerel değişken Ekle-sipariş kod (333) yapın ve ardından değişkeni aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: DropShptSplOrderDiffAddress

  • Veri türü: Boolean

 5. InsertPurchOrderLine işlevinde yer Talep Çlş. kodunu değiştirmek-sipariş kod (333) aşağıdaki gibi yapın:
  Varolan kodu

  ...WITH ReqLine2 DO BEGIN
  IF ("No." = '') OR ("Vendor No." = '') OR (Quantity = 0) THEN
  EXIT;


  IF (PurchOrderHeader."Buy-from Vendor No." <> "Vendor No.") OR
  (PurchOrderHeader."Sell-to Customer No." <> "Sell-to Customer No.") OR
  (PrevShipToCode <> "Ship-to Code") OR
  (PurchOrderHeader."Order Address Code" <> "Order Address Code") OR
  (PurchOrderHeader."Currency Code" <> "Currency Code") OR

  // Delete the following line.
  (PrevPurchCode <> "Purchasing Code")

  THEN BEGIN
  ...

  Kod değiştirme

  ...WITH ReqLine2 DO BEGIN
  IF ("No." = '') OR ("Vendor No." = '') OR (Quantity = 0) THEN
  EXIT;

  // Add the following lines.
  DropShptSpecialOrderExists := FALSE;
  IF SalesHeader.GET(SalesHeader."Document Type"::Order,"Sales Order No.") THEN BEGIN
  DropShptSpecialOrderExists := PurchOrderHeader.DropShptSplOrderExists(SalesHeader);
  IF DropShptSpecialOrderExists THEN
  DropShptSplOrderDiffAddress :=
  NOT PurchOrderHeader.CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,FALSE);
  END;
  // End of the lines.

  IF (PurchOrderHeader."Buy-from Vendor No." <> "Vendor No.") OR
  (PurchOrderHeader."Sell-to Customer No." <> "Sell-to Customer No.") OR
  (PrevShipToCode <> "Ship-to Code") OR
  (PurchOrderHeader."Order Address Code" <> "Order Address Code") OR
  (PurchOrderHeader."Currency Code" <> "Currency Code") OR

  // Add the following lines.
  (PrevPurchCode <> "Purchasing Code") OR
  (DropShptSplOrderDiffAddress)
  // End of the lines.

  THEN BEGIN
  ...
 6. InsertHeader işlevinde yer Talep Çlş. yeni bir yerel değişken Ekle-sipariş kod (333) yapın ve ardından değişkeni aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: SalesHeader

  • Veri türü: kaydı

  • Alt tür: Satış Başlığı

 7. InsertHeader işlevinde yer Talep Çlş. kodunu değiştirmek-sipariş kod (333) aşağıdaki gibi yapın:
  Varolan kodu

  ...PurchOrderHeader.SetShipToForSpecOrder;
  END;

  PurchOrderHeader.MODIFY;
  ...

  Kod değiştirme

  ...PurchOrderHeader.SetShipToForSpecOrder;
  END;

  // Add the following lines.
  IF DropShptSpecialOrderExists THEN BEGIN
  SalesHeader.GET(SalesHeader."Document Type"::Order,"Sales Order No.");
  PurchOrderHeader."Ship-to Name" := SalesHeader."Ship-to Name";
  PurchOrderHeader."Ship-to Name 2" := SalesHeader."Ship-to Name 2";
  PurchOrderHeader."Ship-to Address" := SalesHeader."Ship-to Address";
  PurchOrderHeader."Ship-to Address 2" := SalesHeader."Ship-to Address 2";
  PurchOrderHeader."Ship-to Post Code" := SalesHeader."Ship-to Post Code";
  PurchOrderHeader."Ship-to City" := SalesHeader."Ship-to City";
  PurchOrderHeader."Ship-to Contact" := SalesHeader."Ship-to Contact";
  END;
  // End of the lines.

  PurchOrderHeader.MODIFY;
  ...
 8. Dist. tümleştirme kod (5702) EnterPurchaseItemCrossRef işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...IF Found THEN BEGIN
  "Cross-Reference No." := ItemCrossReference."Cross-Reference No.";
  "Unit of Measure (Cross Ref.)" := ItemCrossReference."Unit of Measure";
  "Cross-Reference Type" := ItemCrossReference."Cross-Reference Type";
  "Cross-Reference Type No." := ItemCrossReference."Cross-Reference Type No.";

  // Delete the following lines.
  IF ItemCrossReference.Description <> '' THEN BEGIN
  Description := ItemCrossReference.Description;
  "Description 2" := '';
  END;
  // End of the lines.

  END ELSE BEGIN
  "Cross-Reference No." := '';
  "Cross-Reference Type" := "Cross-Reference Type"::" ";
  "Cross-Reference Type No." := '';

  // Delete the following lines.
  IF "Variant Code" <> '' THEN BEGIN
  ItemVariant.GET("No.","Variant Code");
  Description := ItemVariant.Description;
  "Description 2" := ItemVariant."Description 2";
  END ELSE BEGIN
  Item.GET("No.");
  Description := Item.Description;
  "Description 2" := Item."Description 2";
  END;
  // End of the lines.

  GetItemTranslation;
  ...

  Kod değiştirme

  ...IF Found THEN BEGIN
  "Cross-Reference No." := ItemCrossReference."Cross-Reference No.";
  "Unit of Measure (Cross Ref.)" := ItemCrossReference."Unit of Measure";
  "Cross-Reference Type" := ItemCrossReference."Cross-Reference Type";
  "Cross-Reference Type No." := ItemCrossReference."Cross-Reference Type No.";
  END ELSE BEGIN
  "Cross-Reference No." := '';
  "Cross-Reference Type" := "Cross-Reference Type"::" ";
  "Cross-Reference Type No." := '';
  GetItemTranslation;
  ...
 9. Dist. tümleştirme kod (5702) GetSpecialOrders işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...TESTFIELD("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Sell-to Customer No.");
  TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Delete the following line.
  PurchHeader.SetShipToForSpecOrder;

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Kod değiştirme

  ...TESTFIELD("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Sell-to Customer No.");
  TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Add the following lines.
  IF DropShptSplOrderExists(SalesHeader) THEN
  CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,TRUE);
  // End of the lines.

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...
 10. Kopya belge yönetimi kod (6620) TransfldsFromSalesToPurchLine işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...VALIDATE("Direct Unit Cost");
  END;
  ...

  Kod değiştirme

  ...VALIDATE("Direct Unit Cost");

  // Add the following lines.
  Description := FromSalesLine.Description;
  "Description 2" := FromSalesLine."Description 2";
  // End of the lines.

  END;
  ...
 11. Kod satınalma kodunu değiştirmek-(76) açılan sevk kod aşağıdaki gibi Al:
  Varolan kodu 1

  ...TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Add the following line.
  IF DropShptSplOrderExists(SalesHeader) THEN
  CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,TRUE);
  // End of the lines.

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Varolan kodu 2

  ...CopyDocMgt.TransfldsFromSalesToPurchLine(SalesLine,PurchLine);
  PurchLine.Description := SalesLine.Description;
  PurchLine."Sales Order No." := SalesLine."Document No.";
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...CopyDocMgt.TransfldsFromSalesToPurchLine(SalesLine,PurchLine);
  PurchLine.Description := SalesLine.Description;

  // Add the following line.
  PurchLine."Description 2" := SalesLine."Description 2";

  PurchLine."Sales Order No." := SalesLine."Document No.";
  ...
 12. Satış Siparişlerini Getir raporunda (698) InsertReqWkshLine kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ..."Sell-to Customer No." := SalesLine."Sell-to Customer No.";
  SalesHeader.GET(1,SalesLine."Document No.");
  IF SpecOrder <> 1 THEN
  ...

  Kod değiştirme

  ..."Sell-to Customer No." := SalesLine."Sell-to Customer No.";

  // Add the following lines.
  Description := SalesLine.Description;
  "Description 2" := SalesLine."Description 2";
  // End of the lines.

  SalesHeader.GET(1,SalesLine."Document No.");
  IF SpecOrder <> 1 THEN
  ...
 13. Satınalma Başlığı tablosunda (38) yeni bir genel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: NameAddressDetails

  • Veri türü: metin

  • Uzunluk: 512

 14. Satınalma Başlığı tablosunda (38) yeni bir genel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: NameAddressDetails2

  • Veri türü: metin

  • Uzunluk: 512

 15. Yeni bir metin sabiti Satınalma Başlığı tablosunda (38) ekleyin ve sonra sabit metin aşağıdaki gibi belirtin:

  • Adı: Text051

  • ConstValue: Satınalma siparişi %2 üzerinde %1 alanının %3 satış siparişi aynı olmalıdır.

 16. Satınalma Başlığı tablosunda (38) CheckAndAddShipToAdd yeni bir işlev oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. CheckAndAddShipToAdd işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra da parametre aşağıdaki gibi belirtin:

   • Var: No

   • Adı: SalesHeader

   • Veri türü: kayıt

   • Alt tür: Satış Başlığı

  2. CheckAndAddShipToAdd işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra da parametre aşağıdaki gibi belirtin:

   • Var: No

   • Adı: ShowError

   • Veri türü: Boolean

  3. CheckAndAddShipToAdd işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) dönüş değeri ekleyin ve sonra dönüş değeri aşağıdaki gibi belirtin:

   • Dönüş türü: Boolean

  4. CheckAndAddShipToAdd işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:

   • Adı: PurchLine2

   • Veri türü: kayıt

   • Alt tür: PurchLine2

  5. CheckAndAddShipToAdd işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) aşağıdaki kodu ekleyin:

   IF ShowError THEN BEGINPurchLine2.RESET;
   PurchLine2.SETRANGE("Document Type","Document Type"::Order);
   PurchLine2.SETRANGE("Document No.","No.");
   IF NOT PurchLine2.ISEMPTY THEN BEGIN
   IF "Ship-to Name" <> SalesHeader."Ship-to Name" THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Name"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF "Ship-to Name 2" <> SalesHeader."Ship-to Name 2" THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Name 2"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Address" <> SalesHeader."Ship-to Address") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Address"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Address 2" <> SalesHeader."Ship-to Address 2") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Address 2"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Post Code" <> SalesHeader."Ship-to Post Code") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Post Code"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to City" <> SalesHeader."Ship-to City") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to City"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Contact" <> SalesHeader."Ship-to Contact") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Contact"),"No.",SalesHeader."No.");
   END ELSE BEGIN
   // no purchase line exists
   "Ship-to Name" := SalesHeader."Ship-to Name";
   "Ship-to Name 2" := SalesHeader."Ship-to Name 2";
   "Ship-to Address" := SalesHeader."Ship-to Address";
   "Ship-to Address 2" := SalesHeader."Ship-to Address 2";
   "Ship-to Post Code" := SalesHeader."Ship-to Post Code";
   "Ship-to City" := SalesHeader."Ship-to City";
   "Ship-to Contact" := SalesHeader."Ship-to Contact";
   END;
   END ELSE BEGIN
   NameAddressDetails :=
   SalesHeader."Ship-to Name" + SalesHeader."Ship-to Name 2" +
   SalesHeader."Ship-to Address" + SalesHeader."Ship-to Address 2" +
   SalesHeader."Ship-to Post Code" + SalesHeader."Ship-to City" +
   SalesHeader."Ship-to Contact";
   IF NameAddressDetails2 = '' THEN
   NameAddressDetails2 := NameAddressDetails;
   EXIT(NameAddressDetails2 = NameAddressDetails);
   END;
 17. Satınalma Başlığı tablosunda (38) DropShptSplOrderExists yeni bir işlev oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. DropShptSplOrderExists işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) yeni bir yerel parametre ekleyin ve sonra da parametre aşağıdaki gibi belirtin:

   • Var: No

   • Adı: SalesHeader

   • Veri türü: kayıt

   • Alt tür: Satış Başlığı

  2. DropShptSplOrderExists işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) dönüş değeri türü ekleyin ve sonra dönüş değeri aşağıdaki gibi belirtin:

   • Dönüş türü: Boolean

  3. DropShptSplOrderExists işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) yeni bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:

   • Adı: SalesLine2

   • Veri türü: kayıt

   • Alt tür: Satış satırı

  4. DropShptSplOrderExists işlevinde Satınalma Başlığı tablosundaki (38) aşağıdaki kodu ekleyin:

   // returns TRUE if sales is either Drop Shipment of Special OrderSalesLine2.RESET;
   SalesLine2.SETRANGE("Document Type",SalesLine2."Document Type"::Order);
   SalesLine2.SETRANGE("Document No.",SalesHeader."No.");
   SalesLine2.SETRANGE("Drop Shipment",TRUE);
   IF NOT SalesLine2.ISEMPTY THEN
   EXIT(TRUE);

   SalesLine2.SETRANGE("Drop Shipment");
   SalesLine2.SETRANGE("Special Order",TRUE);
   EXIT(NOT SalesLine2.ISEMPTY);

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×