20 Eylül 2018—KB4457127 (İS Derlemesi 14393.2515)

Sürüm Tarihi:

Sürüm:

20.09.2018

İS Derlemesi 14393.2515

Windows 10, sürüm 1607, 10 Nisan 2018’de hizmet sonuna ulaştı. Windows 10 Home veya Pro sürümleri bulunan cihazlar bu tarihten sonra en yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacaktır. Güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Microsoft en yeni Windows 10 sürümüne güncelleştirmenizi önerir.

ÖNEMLİ: Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümleri altı ay boyunca ücretsiz olarak ek hizmeti almaya devam edecektir. Uzun Süreli Hizmet Kanallarındaki (LTSC) cihazlar Yaşam Döngüsü İlkesi sayfası uyarınca Ekim 2026'ya kadar güncelleştirmeleri almaya devam edecektir. Intel "Clovertrail" yonga kümesi bulunan Windows 10 Yıl Dönümü Güncelleştirmesi (sürüm 1607) cihazları Microsoft Community blogu’na göre Ocak 2023’e kadar güncelleştirmeleri almaya devam edecektir.

İyileştirmeler ve düzeltmeler

Bu güncelleştirmede kalite iyileştirmeleri bulunmaktadır. Bu güncelleştirmede yeni işletim sistemi özellikleri yer almayacaktır. Önemli değişiklikler şunlardır:

 • Internet Explorer güvenlik ve sertifika iletişim kutularında istemlerin bazı durumlarda ön plan yerine arka planda görüntülenmesine neden olan sorunu giderir.

 • Ayarlar Sayfası görünürlük Grup İlkesini Kullanıcı Yapılandırması ve Bilgisayar Yapılandırması'nın altında kullanılabilir hale getirir. GPO'lar şu yollardadır:

  • Kullanıcı Yapılandırması/Yönetim Şablonu/Denetim Masası/Ayarlar Sayfası Görünürlüğü

  • Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonu/Denetim Masası/Ayarlar Sayfası Görünürlüğü

 • Bazı Ağa Bağlı Depolama (NAS) yapılandırmalarında klasör içeriklerindeki doğru değişiklikleri gösteren sorunu giderir.

 • CommercialID kayıt defteri anahtarı "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" var olduğunda, Windows Analytics'te kayıtlı cihazlar için tanılama ardışık düzeniyle ilgili sorunu giderir.

 • Device Guard kilitleme ilkesi etkinse App-V istemcisinin zamanlanmış görevinin eşitlenmesini engelleyen sorunu giderir.

 • Bir Uzak Masaüstü Sunucusu'nda oturum açmak için akıllı kart kullanırken oturum açılamamasına neden olan sorunu giderir. Hata "STATUS_LOGON_FAILURE"dır.

 • Aşağıdakiler için bazen olay günlüğü girişlerinin bozuk görünmesine neden olan sorunu giderir:

  • Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center kaynağı.

  • Event kimliği 4933, 4928 ve 4937.

 • Şifreli e-posta kullanırken oluşan sorunu giderir. Müşteri, ilk kez PIN sorulduğunda İptal'i seçerse istem sonunda kaybolmadan önce birden çok PIN istemi görünür.

 • İstemci kimlik doğrulama sertifikası TPM cihazında depolandığında, bir Doğrudan Erişim Bağlantısının kurulamamasına neden olan sorunu giderir.

 • Sistemin geçerli ve güvenilmesi gereken sürücüler için olumsuz olayları kaydetmesine neden olan sorunu giderir. Sorun, Windows Defender Uygulama Denetimi (Device Guard) denetim modunda çalışırken oluşur.

 • Bir Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı sunucusunun oturum açma sırasında zaman zaman yanıt vermeyi kesmesine neden olan sorunu giderir.

 • Yerel Güvenlik Yetkilisi Alt Sistem Hizmeti (LSASS) işleminin hatalı biçimlendirilmiş bir güvenlik tanımlayıcısını (SID) işlemeye çalışırken çalışmayı kesmesine neden olabilecek sorunu giderir.

 • Açık veya var olan dosyanın bir hata mesajı görüntülenmeden yazdırılamamasına neden olan sorunu giderir. Bu sorun, Microsoft PDF veya XPS Belge Yazdırma Yazıcısı kullanırken oluşur.

 • Bir DNS sunucusunun kesme işlemi gerektiren büyük bir yinelemeli yanıtı ele alırken bir sorgu için hata vermesine neden olabilen sorunu giderir.

 • Görev Zamanlayıcı kullanarak bir görevde birden fazla eylem oluşturduğunuzda ve görev Var olan örneği durdur kuralının altında zamanlandığında sonraki eylemlerin çalışmasını engelleyen sorunu giderir.

 • Yineleme ayarı olan bir görevle ilgili sorunu giderir. Görev zamanlanmamıştır ve devre dışı bırakılıp yeniden etkinleştirildikten sonra başlamaz. Görev Zamanlayıcı'daki Sonraki Çalışma Zamanı doğru zamanı gösterir, ancak görev bu zamanda başlamaz.

 • Belirsiz bir süreye sahip zamanlanmış bir görevle ilgili sorunu giderir. Görev, Tetikleyiciler sekmesinde ayarlanan zaman yerine oluşturulur oluşturulmaz başlar.

 • Günlük, yinelenen bir görevin görev ilk oluşturulduğunda beklenmedik bir şekilde başlaması veya görev güncelleştirildiğinde başlatması sorununu giderir.

 • Bir konuk Hizmet Ana Bilgisayarı (svchost), Windows Server 2016'da çalışmayı kestiğinde oluşan sorunu giderir. Konuktaki Hyper-V saati eşitleme hizmeti (vmictimesync) çalışmayı kesebilir ve zaman eşitleme sorunu ortaya çıkabilir. Böylece konuk yanlış donanım veya yanlış Ağ Saati Protokolü (NTP) örnekleri nedeniyle süre kaymasına karşı savunmasız olabilir.

 • Yeni Active Directory kullanıcılarının lastLogonTimestamp özniteliğinin güncelleştirmesini engelleyen sorunu giderir. Bu sorun bir Windows Server 2016 etki alanı denetleyicisine karşı basit LDAP bağlantıları gerçekleştirirken oluşur.

 • MSCEP/NDES sunucusu tarafından bazı kurum yönlendiricilerinden alınan sertifika kaydı isteklerinin gerçekleştirilememesine neden olan Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) sorununu giderir. İstek "Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti istemcinin http iletisinin kodlanmış bölümlerini (veya POSTPKIOperation için istek gövdesi) dönüştüremiyor veya dönüştürülen ileti (veya POSTPKIOperation için istek gövdesi) 64K boyutundan büyük (%1). %2" hatasıyla yerine getirilemiyor.

 • Bir kullanıcının yapılandırılan Yaşam Süresi (TTL) ötesinde yapılandırılan gölge sorumluyla ilişkiyi korumasına neden olabilecek Active Directory Domain Services (AD DS) Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi sorununu giderir. Bu sorun, bir DC TTL geçerliyken yükseltildiğinde oluşur.

 • Windows Server Yedekleme'nin NetApp'te iki birimi birlikte tek konumda yedeklerken hata vermesi sorununu giderir.

 • Windows Server Yedekleme'nin Microsoft Exchange 2016 yedeklerini geri yükleyememesi sorununu giderir.

 • Bir İstemci Erişim Noktası oluşturmanın, bir güvenlik duvarı alt etki alanı denetleyicilerine erişimi engellediğinde uzun sürmesi sorununu giderir.

 • Küme Sistem Durumu Hizmetindeki bellek sızıntılarını giderir.

 • Bir NFS paylaşımına erişmeyi denediğinizde hataya neden olabilecek sorunu giderir.

 • TMG ara sunucusu kullanarak bir SharePoint sunucusu sitesinde Gezgin görünümünün açılamaması sorununu giderir. Bu sorun, sunucu SSL ve TLS istemci sertifikası kimlik doğrulaması gerektirdiğinde ve güvenilir CA veren listeleri gönderdiğinde oluşur.

 • Bir NFS sürücüsünü -u-p seçeneği bulunan komut satırını kullanarak bağladığınızda sistemin çalışmayı kesmesine neden olabilecek sorunu giderir. Bu sorun, parolanın uzunluğu, etki alanı adının uzunluğundan farklı olursa oluşur.

 • OEM OOBE uygulaması sırasında Hyper-V ana bilgisayarında Fransızca veya İspanyolca dil ayarı seçilirse kurulumun yapılmamasına neden olabilecek sorunu giderir.

 • Rapor tarihinin Uzak Masaüstü Lisans Yöneticisi'nde "Bilinmeyen" olarak görüntülenmesi sorununu giderir.

 • Tüm Windows güncelleştirmeleri için uygulama ve cihaz uyumluluğu sağlamaya yardımcı olmak üzere Windows ekosisteminin uyumluluk durumunu değerlendirme sorununu giderir.

 • Sanal Makineler yeniden başlatıldıktan sonra UNIX NLB bulunan tüm Konuk Sanal Makinelerinin NLB isteklerine yanıt verememesi sorununu giderir.

 • QoS etkinken birçok giriş ve çıkış (G/Ç) hatasına neden olan sorunu giderir. Sistem yeniden denemeye çalışmaz ve hata kodu "STATUS_Device_Busy"dir. Bu, Windows Kümesi depolama havuzu kullanıyorsa ve Çok Yollu G/Ç (MPIO) etkinse periyodik yük devri sırasında oluşur. Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, bir yeniden denemeye izin vermek için “0x1” değerine sahip bir kayıt defteri anahtarı (Red_DWORD) oluşturabilirsiniz. Kayıt defteri yolu “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags“dir.

Önceki güncelleştirmeleri yüklediyseniz cihazınıza yalnızca bu paketteki yeni düzeltmeler indirilip yüklenir.

 

Windows Update İyileştirmeleri

Microsoft, güvenilirliği iyileştirmek için doğrudan Windows Update istemcisine yönelik bir güncelleştirme yayımlamıştır. Enterprise ve Pro sürümleri de dahil olmak üzere, Windows Update’ten güncelleştirmeleri otomatik olarak almak için yapılandırılan Windows 10 çalıştıran tüm cihazlara cihaz uyumluluğu ve İş İçin Windows Update erteleme ilkesi temel alınarak en son Windows 10 özellik güncelleştirmesi sunulacaktır. Bu, uzun süreli hizmet sürümleri için geçerli değildir.

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar

Belirti

Geçici Çözüm

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra Windows Server 2019 ve 1809 LTSC Anahtar Yönetim Merkezi (KMS) ana bilgisayar anahtarlarını (CSVLK) yükleme ve istemci etkinleştirme işlemleri her zamanki gibi çalışmaz.

Bu sorun, KB4467684 ile giderilmiştir.

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra kök olmayan etki alanları oluşturan Windows Server 2016 promosyonları, Active Directory geri dönüşümü gibi isteğe bağlı özelliklerin etkinleştirildiği ormanlarda başarısız olur. "Çoğaltma işlemi, bir veritabanı hatasıyla karşılaştı." hatası oluşur.

Bu sorun, KB4467684 ile giderilmiştir.

Ağustos Kalite Toplama Önizlemesi'ni veya 11 Eylül 2018 .NET Framework güncelleştirmesini yüklemenizden sonra SqlConnection örnek oluşturma işlemi, özel bir durum oluşturabilir. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:

Ağustos-Eylül 2018 .NET Framework güncelleştirmelerinden sonra .NET 4.6 ve daha sonraki sürümlerde SqlConnection örnek oluşturma özel durumu 4470809

Bu sorun, KB4480977 ile giderilmiştir.

Bu güncelleştirmeyi edinme

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce

Windows toplu güncelleştirmeleri için en son toplu güncelleştirmeyi (LCU) yüklemeden önce işletim sisteminize uygun en son hizmet yığını güncelleştirmesini (SSU) yüklemeniz gerekir. Bu, LCU'yu yüklerken olası sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. Hizmet yığını güncelleştirmeleri.

Windows Update'i kullanıyorsanız en son SSU (KB4132216) size otomatik olarak sunulur. En son SSU'nun bağımsız paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu'na gidin. 

Bu güncelleştirmeyi yükleme

Bu güncelleştirmeyi indirip yüklemek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update'e gidip Güncelleştirmeleri denetle'yi seçin.

Bu güncelleştirmeye yönelik tek başına paketi edinmek için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4457127 toplu güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin. 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×