İlgili konular
×

Yayımlanma Tarihi:

24.10.2018

Sürüm:

İS Derlemesi 17134.376

İyileştirmeler ve düzeltmeler

Bu güncelleştirmede kalite iyileştirmeleri bulunmaktadır. Bu güncelleştirmede yeni işletim sistemi özellikleri bulunmamaktadır. Önemli değişiklikler şunlardır:

 • Belgelerin bazen Microsoft Edge Geliştirici Araçları hata ayıklayıcısında görünmesini engelleyen sorunu giderir.

 • Microsoft Edge uzantı betiklerinin bazı durumlarda Microsoft Edge Geliştirici Araçları'nda görünmesini engelleyen sorunu giderir.

 • Venezuela Merkez Bankası'nın Bolivar Soberano'nun dolaşıma girmesi için uyguladığı yerel para birimi yeniden değerleme sorununu giderir.

 • Güncelleştirilen saat dilimi bilgileri ile ilgili ek sorunları giderir.

 • Bazı kayıt defteri anahtarlarını silerken yarış durumu nedeniyle denetim modunda sysprep/generalize komutunun çalışmamasına neden olan sorunu giderir.

 • Eski Bluetooth® Temel Hız (BR) cihazı gelen eşleme sorununu giderir.

 • Bluetooth cihazı yanlışlıkla kaldırıldığında işletim sisteminin çalışmayı durdurmasına neden olan sorunu giderir. 

 • Olay Günlüğü hizmetinin yanıt vermemeye başlamasına neden olan ve yeniden başlatılıncaya kadar işletim sisteminin çeşitli alanlarında güvenilirliği düşüren sorunu giderir. Bu durum, Olay Günlüğü dolduğunda ve Günlük Özellikleri–Sistem > En büyük olay günlüğü boyutuna ulaşıldığında: seçeneğini Olayların üzerine yazma (Günlükleri elle temizle) olarak belirlediğinizde oluşur. 

 • "Sınırı Gelişmiş" Grup İlkesi ayarı listesinde Microsoft Office olaylarını destekleme sorununu giderir. 

 • Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) modu etkinleştirildiğinde TLS 1.0 ve TLS 1.1'i devre dışı bırakabilmeyi sağlayan sorunu giderir. 

 • 4 GB'tan fazla belleği olan sistemlerde CreateProcessWithLogonW() çağrılırken uygulamaların Erişim Reddedildi hata kodu "0x5"i alması sorununu giderir. 

 • Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center kaynağı için Olay Günlüğü girişindeki AccountName'in ve Olay Kimliği 7'nin bazen bozuk görünmesine neden olan sorunu giderir.

 • TLS protokolüyle istemci kimlik doğrulama sertifikaları kullanırken uygulamalarda tutamaç sızıntısı olmasına neden olan sorunu giderir. Bu sorun, uygulama kodunda DeleteSecurityContext çağrısından önce FreeCredentialsHandle çağrısı meydana geldiğinde oluşur.

 • Windows Kapsayıcısında çalışan bir uygulama için açılan TCP bağlantılarının düzensiz olarak kesilmesine neden olabilen sorunu giderir. Bu, kapsayıcı Windows Ağ Adresi Çevirisi (WinNAT) tarafından sağlanan bir Ağ Adresi Çevirisi (NAT) Ağında çalışırken oluşur. Maksimum SYN Yeniden İletme sayısına eriştikten sonra bir SYN zaman aşımı oluşur.

 • PDF yazdırmak için Microsoft Edge kullanırken görüntülenen uyarı mesajıyla ilgili sorunu giderir.

 • SharePoint Online'dan PDF dosyaları yazdırmanın "PDF açılamadı" hatasıyla başarısız olmasına neden olan sorunu giderir.

 • App-V paketlerinin eksik dosya veya DLL hatası nedeniyle başarısız olmasına yol açabilen sorunu giderir.

 • Eksik dosya hatası nedeniyle kapsayıcı anlık görüntü geri yüklemesinin başarısız olmasına neden olabilen sorunu giderir.

 • Anlık Görev eylemleri için Grup İlkesi tercihlerini yapılandırmanızda olduğu gibi Anlık Görevlerin silinmesini silme zamanlayıcıları oluştuğunda engelleyen sorunu giderir.

 • Zamanlanmış Görevlerin, ilk kullanıcı bir Windows 10 sürüm 1803 cihazında oturum açana kadar sırada kalmasına ve yürütülmemesine neden olan sorunu giderir. Etkilenen bazı senaryolar şunlardır:

  • Kurulumun son aşamasında tanımlanan Zamanlanmış Görevler yürütülmez.

  • “Otomatik kayıt” bilgisayar sertifikaları ve "kök ve ara" sertifikaları eksiktir.

 • Hizmet sağlama sonrasında Windows 10N (Avrupa) cihazlarında Windows Defender Application Guard'ın (WDAG) başlatılmasını engelleyen sorunu giderir.

 • Kullanıcı hakları Grup İlkesi ayarını yapılandırdıktan sonra kullanıcı ilkelerinin uygulanmadığını yanlış bir şekilde gösteren sorunu giderir. RSOP.MSC veya Gpresult.exe /h gibi raporlama araçları, kullanıcı hakları ilkelerini göstermez veya bunun yerine kırmızı bir "X" görüntüler.

 • Bağlantı grubu klasörlerinin düzgün bir şekilde birleştirilmemesi sorununu giderir.

 • Haftanın belirli bir gününde çalıştırılacak şekilde yapılandırılan Zamanlanmış Görevlerin beklenen zamanda yürütülmemesi sorununu giderir.

 • Bölge biçimi İspanyolca (İspanya) ve sıralama yöntemi Geleneksel olduğunda saat ve tarih penceresinin görünmesini engelleyen sorunu giderir.

 • 10 Temmuz 2018 ve 14 Ağustos 2018 düzeltme eklerinden sonra System.Security.Cryptography.Algorithms başvurusunun .NET Framework 4.7.1'e doğru yüklenmemesi sorununu giderir.

 • Bazı Windows Presentation Foundation (WPF) uygulamalarının TaskCanceledException nedeniyle kapanması sırasında sistemin durmasına neden olabilen sorunu giderir. Bu soruna karşı savunmasız olan uygulamalar, Application.Run() işlevi değerleri verdikten sonra zayıf olaylar ya da veri bağlama içeren işler yapar.

 • Geçici dosyalar ve bazı virüsten koruma tarayıcılarında .NET Framework uygulamalarının durmasına neden olan bir yarış durumunu giderir. Hata mesajı "İşlem <geçici dosyanın adı> dosyasına erişemiyor".

 • Dönemlerdeki ilk yıl için Japon tarihlerinin biçiminde .NET Framework'ün desteğini güncelleştirir. Biçim deseni "y年" olduğunda, yıl biçiminde 元 simgesini kullanılır ve 1 yıl sayısı kullanılmaz. Ayrıca .NET Framework 元 içeren tarihleri destekler. Daha fazla bilgi için bkz. KB4469068.

 • Venezuela para birimi bilgilerini güncelleştirir. Bu "es-VE" kültürünü şu şekilde etkiler:

  • Para birimi simgesi "Bs.S"dir.

  • İngilizce para birimi adı "Bolivar Soberano"dur.

  • Yerel para birimi adı ise "bolívar soberano"dur.

  • Uluslararası Para Birimi Kodu "VES"dir.

 • Alt penceresi olan bir uygulamanın fare girişlerini işlemeyi durdurmasına neden olabilen sorunu giderir. Bu sorun hassas bir dokunmatik yüzey bir WM_MOUSEWHEEL olayı tetiklerse oluşur.

 • Tabletin çıkarılmasından sonra bazı uygulamaların çalışmayı durdurmasına neden olabilen sorunu giderir.

 • Beklenmedik şekilde uzun olan uygulama başlıklarının öngörülebilir biçimde üç nokta (…) kullanılarak görüntülenmemesi sorununu giderir. Metin kesilmeleri bazı durumlarda kullanıcının kafasını karıştırabilir.

 • Windows 8.1 uygulamasının ProjectionManager.StartProjectingAsync API'sini çağırdığında çalışmayı durdurmasına neden olan sorunu giderir. Hata kodu 0x80070057 alınır.

 • Windows Metin Girişi Çerçevesi ile ilgili sorunu giderir. Düzen isteği bazı uygulama metin girişi öğelerinin yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilir.

 • Kullanıcıların, yükseltme işlemi sırasında parola ipuçlarını oluşturulmaları istendiğinde Doğu Asya metni girememeleri sorununu giderir.

 • Ekran modu değiştirildikten sonra tam ekran modunda olan bir uygulamayı yanlış işleyebilen çoklu monitör sorununu giderir.

 • Pencerenin yok edilmesi sırasında pencereyle ilgili Grafik Cihaz Arabirimi (GDI) nesnelerinin sızıntılarıyla ilgili sorunu giderir.

 • Ekran klavyesi kullanarak bir Windows Presentation Foundation (WPF) uygulamasının metin kutusunda yazarken oluşan sorunu giderir. Tahmini metin önerilerden birini seçerseniz bu sözcük girilecek gibi görünür ancak farklı bir denetim seçtiğinizde kaybolur.

 • Uygulamalar tam ekran modunda olduğunda uygulamaların bir açılır pencere veya iletişim kutusunda görüntülenmesini engelleyen sorunu giderir. Örneğin bir tam ekran oyununda Çoklu Örnekleme Düzgünleştirme (MSAA) gibi ayarları değiştirme girişimi, onay iletişim kutusunun görünmemesi nedeniyle başarısız olur. Bu iletişim kutusu, uygulamanın arkasında gizlidir.

 • Gezintinin Japon Takvimi görünümünde dönemler arasında durmasına neden olan bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi için bkz. KB4469068.

 • Japon dönem takvimi için tarih biçimiyle ilgili bir sorunu giderir. Daha fazla bilgi için bkz. KB4469068.

 • GetCalendarInfo işlevinin Japon dönemi için yanlış bir değer döndürmesine neden olan sorunu giderir. Daha fazla bilgi için bkz. KB4469068.

 • Nesneleri Dosya Gezgini'ne taşımak üzere ICopyHook kabuk uzantısını kullanan uygulamalar için hatalar döndüren sorunu giderir.

Önceki güncelleştirmeleri yüklediyseniz cihazınıza yalnızca bu pakette yer alan yeni düzeltmeler indirilir ve yüklenir.

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar

Belirti

Geçici Çözüm

Geliştirici Araçları (F12), Microsoft Edge'de başlatılamayabilir.

Bu sorun, KB4467702 ile giderilmiştir.

Ağustos Kalite Toplama Önizlemesi'ni veya 11 Eylül 2018 .NET Framework güncelleştirmesini yüklemenizden sonra SqlConnection örnek oluşturma işlemi, özel bir durum oluşturabilir. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:

Ağustos-Eylül 2018 .NET Framework güncelleştirmelerinden sonra .NET 4.6 ve daha sonraki sürümlerde SqlConnection örnek oluşturma özel durumu 4470809

Bu sorun, KB4480976 ile giderilmiştir.

Bazı kullanıcılar, bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra Birlikte aç… komutu veya Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan uygulamalar seçeneğini kullanarak belirli uygulama ve dosya türü kombinasyonları için Win32 program varsayılanlarını ayarlayamamaktadır.

Bazı durumlarda Microsoft Not Defteri veya diğer Win32 programları varsayılan olarak ayarlanamamaktadır.

Bu sorun, KB4467682 ile giderilmiştir.

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra kullanıcılar, belirli dosyaları oynatırken Windows Media Player'daki Araştırma Çubuğu'nu kullanamayabilirler. Bu sorun, normal kayıttan yürütmeyi etkilemez.

Bu sorun KB4471324 ile giderilmektedir.

 

Bu güncelleştirmeyi edinme

Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce

Windows toplu güncelleştirmeleri için en son toplu güncelleştirmeyi (LCU) yüklemeden önce işletim sisteminize uygun en son hizmet yığını güncelleştirmesini (SSU) yüklemeniz gerekir. Bu, LCU'yu yüklerken olası sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için Hizmet yığını güncelleştirmeleri başlıklı makaleye bakın.

Windows Update'i kullanıyorsanız en son SSU (KB4456655) size otomatik olarak sunulacaktır. En son SSU'nun tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

Bu güncelleştirmeyi yükleme

Bu güncelleştirmeyi indirip yüklemek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update'e gidip Güncelleştirmeleri denetle'yi seçin.

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

 

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4462933 toplu güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin. 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×