Bug #: 12089083 (sqlbuvsts01)
Bug #: 84147 (Content Idea)

Belirtiler

Aşağıdaki senaryoyu inceleyin:

  • Güç BI masaüstünden dinamik bir rolde Canlı Bağlan seçeneğini kullanarak bir SQL Server Çözümleme Hizmeti (SSAS) tablo modeline bağlayın.

  • Satır düzeyinde güvenlik (RLS) kullanın.

  • "False" gibi sütun başvuruları içermeyen dinamik bir rol için bir ifade kullanın

  • Bire bir ilişki gibi döngüleri şema içerir.

.pbix dosyasını açtığınızda, bu senaryoda, SSAS hizmeti çöküyor. Hizmet yaklaşık 30 saniyeden 10 dakikaya çökmesine alabilir.

Çözüm

Bu sorun, SQL Server 2016 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme 2 ' de giderilmiştir.

SQL Server 2016 yapıları hakkında

Her yeni yapı SQL Server 2016 için önceki yapı tüm düzeltmeleri ve güvenlik düzeltmelerini içerir. En son sürüme SQL Server 2016 içinyüklemenizi öneririz.

Durum

Microsoft bu sorunun "Uygulandığı öğe" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Stack dump

CLRDLL: Consider using ".cordll -lp <path>" command to specify .NET runtime directory.
This dump file has an exception of interest stored in it.
The stored exception information can be accessed via .ecxr.
(5d14.be3c): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntdll.dll
ntdll!RtlDosApplyFileIsolationRedirection_Ustr+0x183:
00007ffc`e1f2f063 e848020000      call    ntdll!sxsisol_PathAppendDefaultExtension (00007ffc`e1f2f2b0)
0:055> .ecxr
rax=0000000bd3341320 rbx=0000000bd3341328 rcx=0000000bd3341050
rdx=00007ffce1ef4db8 rsi=0000000bd3341340 rdi=0000000000000000
rip=00007ffce1f2f063 rsp=0000000bd3341000 rbp=0000000bd3341100
r8=0000000bd3341088  r9=0000000bd3341030 r10=00007ffce1ef4db8
r11=fffffffa72af1fa0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000001
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
cs=0033  ss=002b  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010202
ntdll!RtlDosApplyFileIsolationRedirection_Ustr+0x183:
00007ffc`e1f2f063 e848020000      call    ntdll!sxsisol_PathAppendDefaultExtension (00007ffc`e1f2f2b0)
0:055> k
  *** Stack trace for last set context - .thread/.cxr resets it
# Child-SP          RetAddr           Call Site
00 0000000b`d3341000 00007ffc`e1f1db6d ntdll!RtlDosApplyFileIsolationRedirection_Ustr+0x183 [FilePath\FileName @ 346]
01 0000000b`d3341210 00007ffc`e1f517bb ntdll!LdrpApplyFileNameRedirection+0x42d [FilePath\FileName @ 347]
02 0000000b`d33412d0 00007ffc`e1f5169c ntdll!LdrGetDllHandleEx+0x10b [FilePath\FileName @ 905]
*** WARNING: Unable to verify timestamp for KERNELBASE.dll
03 0000000b`d33414d0 00007ffc`df461fd4 ntdll!LdrGetDllHandle+0x1c [FilePath\FileName @ 789]
04 0000000b`d3341510 00007ffc`df46203f KERNELBASE!BasepGetModuleHandleExW+0x40 [FilePath\FileName @ 1606]
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msmdsrv.exe
05 0000000b`d3341550 00007ff7`52d1361e KERNELBASE!GetModuleHandleW+0x1b [FilePath\FileName @ 1715]
06 (Inline Function) --------`-------- msmdsrv!PFDebugStackUtilityImplementor::InitDbgStackCapturer+0x13 [FilePath\FileName @ 502]
07 (Inline Function) --------`-------- msmdsrv!PFDebugStackUtilityImplementor::Init+0x13 [FilePath\FileName @ 231]
08 0000000b`d3341580 00007ff7`53f40ac4 msmdsrv!PFDebugStackUtility::GetInstance+0x16f [FilePath\FileName @ 653]
09 0000000b`d33415e0 00007ff7`53f41464 msmdsrv!PFStackTraceHashElement::GoCaptureStackBackTrace+0x44 [FilePath\FileName @ 112]
0a 0000000b`d3341630 00007ff7`52d8cb85 msmdsrv!PFStackTrace::AddStackTraceElement+0x34 [FilePath\FileName @ 493]
0b 0000000b`d33417c0 00007ff7`52d7fcb5 msmdsrv!PFWatsonMiniDumpToLocalFile+0x2c5 [FilePath\FileName @ 720]
0c 0000000b`d3342cd0 00007ff7`52d803a1 msmdsrv!PFSetLastErrorFromExceptionExTag+0x85 [FilePath\FileName @ 3190]
0d 0000000b`d3342d60 00007ff7`52d7421b msmdsrv!PFSetErrorInfoFromException+0x191 [FilePath\FileName @ 3429]
*** WARNING: Unable to verify timestamp for xmsrv.dll
0e 0000000b`d3342e80 00007ffc`ac7c4107 msmdsrv!ExceptionHandlerFilter+0x7c [FilePath\FileName @ 152]
0f 0000000b`d3342ed0 00007ffc`d567f2d5 xmsrv!ExceptionHandlerFilter+0x47 [FilePath\FileName @ 47]
10 0000000b`d3342f10 00007ffc`d567dbb7 msvcr120!_CallSETranslator+0x3d [FilePath\FileName @ 273]
11 0000000b`d3342f80 00007ffc`d567dacc msvcr120!FindHandlerForForeignException+0x9f [FilePath\FileName @ 850]
12 0000000b`d3343030 00007ffc`d567ed54 msvcr120!FindHandler+0x468 [FilePath\FileName @ 782]
13 0000000b`d3343120 00007ffc`d567f5c7 msvcr120!__InternalCxxFrameHandler+0x208 [FilePath\FileName @ 448]
14 0000000b`d3343180 00007ffc`ac7f737a msvcr120!__CxxFrameHandler+0x77 [FilePath\FileName @ 224]
15 0000000b`d33431d0 00007ffc`e1f8349d xmsrv!__GSHandlerCheck_EH+0x6e [FilePath\FileName @ 106]
16 0000000b`d3343200 00007ffc`e1f448d7 ntdll!RtlpExecuteHandlerForException+0xd [FilePath\FileName @ 131]
17 0000000b`d3343230 00007ffc`e1f8262a ntdll!RtlDispatchException+0x197 [FilePath\FileName @ 535]
18 0000000b`d3343900 00007ffc`ab98cba2 ntdll!KiUserExceptionDispatch+0x3a [FilePath\FileName @ 715]
19 (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFWinOS::TlsGetValue+0x3 [FilePath\FileName @ 94]
1a (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFThreadContextMngrInfo::GetThreadContextFast+0x3 [FilePath\FileName @ 286]
1b (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFThreadContextPushToDebugActivityStack+0x17 [FilePath\FileName @ 333]
1c (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFIDebugActivity::PushToActivityStack+0x17 [FilePath\FileName @ 68]
1d (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFAutoLatchDebugActivity::PushToActivityStack+0x17 [FilePath\FileName @ 96]
1e (Inline Function) --------`-------- xmsrv!PFAutoLatch<PFRWNestedSpinlock,1,PFAutoLatchDebugActivity>::{ctor}+0x3f [FilePath\FileName @ 354]
1f 0000000b`d3344000 00007ffc`abb5349d xmsrv!XMRelationship::GetReferencedColumn+0xb2 [FilePath\FileName @ 10067]
20 0000000b`d33440a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x13d [FilePath\FileName @ 3784]
21 0000000b`d3344140 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
22 0000000b`d33441e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
23 0000000b`d3344280 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
24 0000000b`d3344320 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
25 0000000b`d33443c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
26 0000000b`d3344460 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
27 0000000b`d3344500 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
28 0000000b`d33445a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
29 0000000b`d3344640 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2a 0000000b`d33446e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2b 0000000b`d3344780 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2c 0000000b`d3344820 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2d 0000000b`d33448c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2e 0000000b`d3344960 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
2f 0000000b`d3344a00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
30 0000000b`d3344aa0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
31 0000000b`d3344b40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
32 0000000b`d3344be0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
33 0000000b`d3344c80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
34 0000000b`d3344d20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
35 0000000b`d3344dc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
36 0000000b`d3344e60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
37 0000000b`d3344f00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
38 0000000b`d3344fa0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
39 0000000b`d3345040 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3a 0000000b`d33450e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3b 0000000b`d3345180 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3c 0000000b`d3345220 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3d 0000000b`d33452c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3e 0000000b`d3345360 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
3f 0000000b`d3345400 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
40 0000000b`d33454a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
41 0000000b`d3345540 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
42 0000000b`d33455e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
43 0000000b`d3345680 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
44 0000000b`d3345720 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
45 0000000b`d33457c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
46 0000000b`d3345860 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
47 0000000b`d3345900 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
48 0000000b`d33459a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
49 0000000b`d3345a40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4a 0000000b`d3345ae0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4b 0000000b`d3345b80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4c 0000000b`d3345c20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4d 0000000b`d3345cc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4e 0000000b`d3345d60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
4f 0000000b`d3345e00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
50 0000000b`d3345ea0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
51 0000000b`d3345f40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
52 0000000b`d3345fe0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
53 0000000b`d3346080 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
54 0000000b`d3346120 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
55 0000000b`d33461c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
56 0000000b`d3346260 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
57 0000000b`d3346300 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
58 0000000b`d33463a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
59 0000000b`d3346440 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5a 0000000b`d33464e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5b 0000000b`d3346580 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5c 0000000b`d3346620 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5d 0000000b`d33466c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5e 0000000b`d3346760 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
5f 0000000b`d3346800 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
60 0000000b`d33468a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
61 0000000b`d3346940 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
62 0000000b`d33469e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
63 0000000b`d3346a80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
64 0000000b`d3346b20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
65 0000000b`d3346bc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
66 0000000b`d3346c60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
67 0000000b`d3346d00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
68 0000000b`d3346da0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
69 0000000b`d3346e40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6a 0000000b`d3346ee0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6b 0000000b`d3346f80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6c 0000000b`d3347020 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6d 0000000b`d33470c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6e 0000000b`d3347160 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
6f 0000000b`d3347200 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
70 0000000b`d33472a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
71 0000000b`d3347340 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
72 0000000b`d33473e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
73 0000000b`d3347480 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
74 0000000b`d3347520 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
75 0000000b`d33475c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
76 0000000b`d3347660 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
77 0000000b`d3347700 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
78 0000000b`d33477a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
79 0000000b`d3347840 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7a 0000000b`d33478e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7b 0000000b`d3347980 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7c 0000000b`d3347a20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7d 0000000b`d3347ac0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7e 0000000b`d3347b60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
7f 0000000b`d3347c00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
80 0000000b`d3347ca0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
81 0000000b`d3347d40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
82 0000000b`d3347de0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
83 0000000b`d3347e80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
84 0000000b`d3347f20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
85 0000000b`d3347fc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
86 0000000b`d3348060 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
87 0000000b`d3348100 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
88 0000000b`d33481a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
89 0000000b`d3348240 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8a 0000000b`d33482e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8b 0000000b`d3348380 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8c 0000000b`d3348420 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8d 0000000b`d33484c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8e 0000000b`d3348560 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
8f 0000000b`d3348600 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
90 0000000b`d33486a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
91 0000000b`d3348740 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
92 0000000b`d33487e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
93 0000000b`d3348880 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
94 0000000b`d3348920 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
95 0000000b`d33489c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
96 0000000b`d3348a60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
97 0000000b`d3348b00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
98 0000000b`d3348ba0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
99 0000000b`d3348c40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9a 0000000b`d3348ce0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9b 0000000b`d3348d80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9c 0000000b`d3348e20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9d 0000000b`d3348ec0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9e 0000000b`d3348f60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
9f 0000000b`d3349000 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a0 0000000b`d33490a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a1 0000000b`d3349140 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a2 0000000b`d33491e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a3 0000000b`d3349280 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a4 0000000b`d3349320 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a5 0000000b`d33493c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a6 0000000b`d3349460 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a7 0000000b`d3349500 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a8 0000000b`d33495a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
a9 0000000b`d3349640 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
aa 0000000b`d33496e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ab 0000000b`d3349780 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ac 0000000b`d3349820 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ad 0000000b`d33498c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ae 0000000b`d3349960 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
af 0000000b`d3349a00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b0 0000000b`d3349aa0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b1 0000000b`d3349b40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b2 0000000b`d3349be0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b3 0000000b`d3349c80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b4 0000000b`d3349d20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b5 0000000b`d3349dc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b6 0000000b`d3349e60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b7 0000000b`d3349f00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b8 0000000b`d3349fa0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
b9 0000000b`d334a040 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ba 0000000b`d334a0e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
bb 0000000b`d334a180 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
bc 0000000b`d334a220 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
bd 0000000b`d334a2c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
be 0000000b`d334a360 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
bf 0000000b`d334a400 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c0 0000000b`d334a4a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c1 0000000b`d334a540 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c2 0000000b`d334a5e0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c3 0000000b`d334a680 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c4 0000000b`d334a720 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c5 0000000b`d334a7c0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c6 0000000b`d334a860 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c7 0000000b`d334a900 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c8 0000000b`d334a9a0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
c9 0000000b`d334aa40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ca 0000000b`d334aae0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
cb 0000000b`d334ab80 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
cc 0000000b`d334ac20 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
cd 0000000b`d334acc0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
ce 0000000b`d334ad60 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
cf 0000000b`d334ae00 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
d0 0000000b`d334aea0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
d1 0000000b`d334af40 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
d2 0000000b`d334afe0 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183 [FilePath\FileName @ 3789]
d3 0000000b`d334b080 00007ffc`abb534e3 xmsrv!XMVSColumn::BindRRAux+0x183

Başvurular

Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı terminoloji hakkında ek bilgi edinin.

KE: cobibi
Author:
Writer: v-thomr
Tech Reviewer: sqlprev; daleche; v-astr; wyzheng; fame; cobibi
Editor: v-jesits

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×