Giriş

Microsoft Exchange Server 2003 için Microsoft Office Outlook Web Access'te (OWA) form tabanlı kimlik doğrulaması, gzip sıkıştırması ve ek engellemesi gibi birkaç yeni özellik bulunmaktadır. Bu makale, Exchange 2003 için Outlook Web Access 2003'ün çeşitli ayarlarını ve özelliklerini yapılandırma ile ilgili yönergeler içerir.

Ayar veya özellik hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümleri genişletin.
Outlook Web Access'i yalnızca iç istemciler için etkinleştirme veya devre dışı bırakma

alternate textNot Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) kullanıyorsanız, bu bölümdeki adımlar geçerli değildir. Exchange 2003 SP1'de WebDAV adres denetimi bulunmaz. Bunun yerine; Exchange 2003 SP1 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız, Outlook Web Access'e erişimi kısıtlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde, OWA kullanmasını kısıtlamak istediğiniz kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 2. Exchange Özellikleri sekmesini, Outlook Web Access'i ve sonra da Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

Varsayılan olarak, posta kutusu etkin Exchange 2003 kullanıcı hesapları, Exchange 2003'te Outlook Web Access için de etkinleştirilmiştir. 

Şirket ağınızdaki kullanıcıların Outlook Web Access'e erişmesine izin verebilirsiniz. Aynı zamanda, dış istemcilere erişimi reddedebilirsiniz. Bu yaklaşımdaki önemli nokta, bir alıcı ilkesiyle özel bir HTTP sanal sunucusunun bileşimidir. Bu yaklaşımı kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. Bir Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) etki alanı adına sahip bir alıcı ilkesi oluşturun. HTTP sanal sunucusuna bağlanan kullanıcıların sanal sunucuyla aynı SMTP etki alanına sahip bir e-posta adresi olmalıdır. Alıcı ilkesi oluşturmak, aynı SMTP etki alanını birden çok kullanıcıya uygulamanın etkili bir yoludur.

  alternate textNot Outlook Web Access kullanıcılarının SMTP etki alanı adını bilmesi gerekmez.

 2. Alıcı ilkesini, erişimini etkinleştirmek istediğiniz kullanıcı hesaplarına uygulayın.

 3. Ön uç sunucuda, alıcı ilkesinde kullanılan etki alanını belirten yeni bir HTTP sanal sunucusu oluşturun.

Bu adımları tamamladıktan sonra, e posta adresleri HTTP sanal sunucusuyla aynı SMTP etki alanına sahip olmayan kullanıcılar Outlook Web Access'te oturum açamaz ve Outlook Web Access'e erişemez. Ayrıca, varsayılan etki alanı olarak SMTP etki alanını kullanmadığınız sürece dış kullanıcılar SMTP etki alanını belirleyemez; çünkü kullanıcılar kuruluş dışına e-posta iletisi gönderdiğinde etki alanı Kimden alanında görünmez. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

293386 OWA'ya örtük veya açık olarak eriştiğinizde HTTP 401 veya 404 hata iletileri

Şirket ağınızdaki kullanıcılar için Outlook Web Access'i etkinleştirmenin yanı sıra, belirli iç kullanıcıların Outlook Web Access'e erişmesini de engelleyebilirsiniz. Bunun için, bu kullanıcılar için HTTP ve Ağ Haberleri Aktarım Protokolü (NNTP) protokollerini devre dışı bırakmalısınız.

Bir iç kullanıcının Outlook Web Access'e erişimini engellemek için şu adımları izleyin:

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde, kullanıcının Özellikler iletişim kutusunu açın.

 2. Exchange Özellikleri sekmesinde, Outlook Web Access'i ve sonra da Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

 3. IIS Yönetici Hizmeti'ni yeniden başlatın.

Bir tarayıcı dili kullanma

Outlook Web Access'e erişmek için Microsoft Internet Explorer 5 veya sonraki sürümünü kullandığınızda, yeni Exchange 2003 yüklemeleri ve Exchange 2003 yükseltmeleri e-posta iletileri ve toplantı istekleri gibi bilgileri kodlamak için kullanılacak karakter kümesini belirlemek üzere tarayıcının dil ayarlarını kullanır.

Tarayıcının dil ayarını kullanacak biçimde değiştirilmiş bir Exchange 2000 Server çalıştıran bir sunucuyu yükseltirseniz, Exchange 2003 aynı şekilde davranmaya devam eder. Aşağıdaki tabloda dil grupları ve karşılık gelen karakter kümeleri listelenmektedir.

Dil grubu

Karakter kümesi

Arapça

Windows 1256

Baltık

iso-8859-4

Çince (Basitleştirilmiş)

Gb2131

Çince (Geleneksel)

Big5

Kiril

koi8-r

Doğu Avrupa Dilleri

iso-8859-2

Yunanca

iso-8859-7

İbranice

windows-1255

Japonca

iso-2022-jp

Kore dili

ks_c_5601-1987

Tay Dili

windows-874

Türkçe

iso-8859-9

Vietnam Dili

windows-1258

Batı Avrupa Dilleri

iso-8859-1

Kuruluşunuzdaki Outlook Web Access kullanıcılarının sık sık posta göndermesini bekliyorsanız, kayıt defteri ayarlarını değiştirerek Internet Explorer 5 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran kullanıcıların posta gönderirken UTF-8 ile kodlanmış UNICODE karakterler kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Outlook Web Access için varsayılan dil ayarını değiştirmek üzere şu adımları izleyin.
alternate textÖnemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme

 1. Exchange bilgisayarında, Exchange yönetici hesabını kullanarak oturum açın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA

 3. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.

 4. DWORD adı olarak UseRegionalCharset yazın ve Enter tuşuna basın.

 5. UseRegionalCharset DWORD değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.

 6. Değer verisi kutusuna 0 yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 7. Değişiklikleri kaydetmek için Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Oturum açma sayfası ayarlama

Form tabanlı kimlik doğrulamasını (Tanımlama bilgisi kullanan kimlik doğrulaması) etkinleştirmek, kullanıcının adını ve parolasını tarayıcı yerine bir tanımlama bilgisinde saklayan yeni bir Outlook Web Access oturum açma sayfasını etkinleştirmenize olanak sağlar. Kullanıcı tarayıcıyı kapattığında tanımlama bilgisi temizlenir. Bir süre etkinlik görülmezse de tanımlama bilgisi otomatik olarak temizlenir. E-postaya erişmek için, yeni oturum açma sayfası kullanıcının bir etki alanı, kullanıcı adı ve parola girmesini veya tam kullanıcı birincil adı (UPN) e-posta adresi ve parolası girmesini gerektirir. Form tabanlı kimlik doğrulamalı oturumu açma, Outlook Web Access ile Windows Live ID kimlik doğrulamasını desteklemez. Bu, Exchange 2003'teki Form Tabanlı Kimlik Doğrulaması özelliğinin bir kısıtlamasıdır.

Bu oturum açma sayfasını etkinleştirmek için, öncelikle sunucuda form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmeniz ve sonra tanımlama bilgisi zaman aşımı süresini ve istemci tarafı güvenlik ayarlarını ayarlamak suretiyle oturum açma sayfasının güvenliğini sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, "Form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirme" ve "Tanımlama bilgisi kimlik doğrulama zaman aşımını ayarlama" bölümlerine bakın.

Exchange 2003'te, form tabanlı kimlik doğrulaması Exchange Sistem Yöneticisi'ndeki Exchange sanal dizininde bulunan Temel Kimlik Doğrulaması için varsayılan etki alanını otomatik olarak ters eğik çizgi (\) olarak ayarlar. Bu kısıtlama, UPN biçimini kullanan kullanıcı oturumlarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Internet Information Services'ın (IIS) varsayılan etki alanı ayarını, varsayılan etki alanı ayarı "\" dışında bir ayar olarak değiştirirseniz, Exchange Sistem Yöneticisi sunucudaki varsayılan etki alanı ayarını "\" şeklinde sıfırlar.

Ayrıca, form tabanlı kimlik doğrulaması bir ön uç/arka uç yapılandırmasında dağıtılırsa, arka uç sunucudaki varsayılan etki alanı ayarının ön uç sunucudaki varsayılan etki alanı ayarıyla eşleşmesi gerekir; aksi halde kimlik doğrulaması sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ön uç sunucu için varsayılan etki alanı olarak "\" gerektiği için, ön uç sunucuda form tabanlı kimlik doğrulaması etkinleştirilmişse arka uç sunucudaki varsayılan etki alanı da Exchange Sistem Yöneticisi'nde "\" olarak ayarlanmalıdır.

Exchange Sistem Yöneticisi'nde Exchange ve Public (Ortak) sanal dizinlerinin ayarlarını neden değiştirmeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

240105 Exchange 2000 Server'da Dizin Hizmeti/metatabanı eşitlemesi ile ilgili genel bilgiler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)264941 Sanal dizin ayarlarında yapılan değişiklikler korunmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Outlook Web Access'te Logon.asp sayfasını etki alanınızı belirtecek veya etki alanı adlarının listesini içerecek şekilde değiştirin.

alternate textNot Outlook Web Access'te Logon.asp sayfasını özelleştirirseniz, daha sonra Exchange 2003'e yükselttiğinizde veya Exchange 2003'ü yeniden yüklediğinizde değişikliklerinizin üzerine yazılabilir. Logon.asp sayfasını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

820378 Form tabanlı kimlik doğrulaması kullanıldığında Outlook Web Access oturumundan beklenmedik biçimde çıkılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.) (Bu sayfa İngilizce olabilir)alternate textÖnemli Microsoft, Outlook Web Access nesnelerinin özelleştirilmesine yönelik yardım sağlamaz ve Outlook Web Access'in özelleştirilmiş olduğu bir sunucuda görülen Outlook Web Access sorunuyla ilgili olarak Microsoft'a başvurursanız, özelleştirilmiş dosyaların yerine dosyaların özgün sürümlerini yerleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

327178 Exchange için Outlook Web Access'in özelleştirilmesi ile ilgili Microsoft destek ilkesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirme

Form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmeden önce sunucu üzerinde Güvenli Yuva Katmanı'nı (SSL) etkinleştirmelisiniz. Microsoft Windows Server 2003'te SSL'yi etkinleştirmeden önce bir sertifikanın nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

816794 Windows Server 2003'te alınan sertifikalar bir Web sunucusuna nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Exchange 2003'te form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için şu adımları izleyin.

alternate textNot Ön uç/arka uç sunucu ortamında, form tabanlı kimlik doğrulamasını yalnızca ön uç sunucuda etkinleştirmelisiniz. Form tabanlı kimlik doğrulamasını arka uç sunucuda etkinleştirmeyin. Ön uç sunucu kullanılmayan bir ortamda, form tabanlı kimlik doğrulamasını posta kutusu sunucusunda etkinleştirin.

 1. Exchange System Manager'ı başlatın.

 2. Yönetim grupları etkinleştirilmişse, Yönetimsel Gruplar'ı genişletin.

 3. Sunucular'ı ve sonra da ön uç sunucunuzu genişletin.

 4. Protokoller'i genişletin, HTTP'yi genişletin, Exchange Sanal Sunucusu'nu sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 5. Ayarlar sekmesini tıklatın ve Form Tabanlı Kimlik Doğrulamasını Etkinleştir onay kutusunu tıklatıp seçin.

 6. Sıkıştırma listesinde, istediğiniz sıkıştırma düzeyini tıklatın.

  alternate textNot Tek sunuculu bir ortamda sıkıştırma sunucuya ek yük ekleyeceği için, sıkıştırmayı tek sunuculu bir ortamda etkinleştirmemeniz önerilir.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. IIS hizmetinin yeniden başlatılması gerektiğini bildiren bir ileti alırsanız Tamam'ı tıklatın. IIS'yi yeniden başlatmak için bir komut istemi açın, aşağıdaki komutu yazın ve ardından ENTER tuşuna basın: iisresetÖn uç sunucuda form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirdiyseniz, arka uç sunucularınızda şu adımları izleyin:

 1. Exchange System Manager'ı başlatın.

 2. Yönetim grupları etkinleştirilmişse, Yönetimsel Gruplar'ı genişletin.

 3. Sunucular'ı ve sonra da arka uç sunucunuzu genişletin.

 4. Sırasıyla Protokoller'i, HTTP'yi ve ardından Exchange Sanal Sunucusu'nu genişletin.

 5. Exchange Sanal Sunucusu kapsayıcısında görünen Exchange sanal dizinini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 6. Erişim sekmesini ve ardından Kimlik Doğrulaması'nı tıklatın.

 7. Temel kimlik doğrulama onay kutusunu seçin.

 8. Varsayılan Etki Alanı kutusuna bir ters eğik çizgi (\) girin.

 9. Özellik pencerelerini kapatmak için iki kez Tamam'ı tıklatın.

Tanımlama bilgisi kimlik doğrulama zaman aşımını ayarlama

Outlook Web Access oturum açma sayfanız için kullanıcılara kimlik doğrulama için iki farklı türde güvenlik seçeneği sunabilirsiniz. Gereksinimlerine bağlı olarak, kullanıcılar Outlook Web Access oturum açma sayfasında bu güvenlik seçeneklerinden birini seçebilir:

 • Ortak veya paylaşılan bilgisayar - Kullanıcılarınız kuruluşunuzun güvenlik ayarlarını kullanmayan bir bilgisayardan Outlook Web Access'e erişiyorsa bu seçeneği kullanmalarını söyleyin. Örneğin, kuruluşunuzun güvenlik ayarlarını kullanmayan bir Internet bilgi noktası (kiosk) bilgisayarı olabilir. Ortak veya paylaşılan bilgisayar seçeneği varsayılandır ve 15 dakikalık kısa bir varsayılan zaman aşımı seçeneği sağlar.

 • Özel bilgisayar - Kullanıcılarınız bilgisayardaki tek operatörse ve bilgisayar kuruluşunuzun güvenlik ayarlarını kullanıyorsa bu seçeneği kullanmalarını söyleyin. Bu seçenek, oturumu otomatik olarak sonlandırmadan önce çok daha uzun bir işlem yapmama süresi tanır. İç varsayılan değeri 24 saattir. Özel bilgisayar seçeneği, ofislerinde veya evlerinde kişisel bilgisayar kullanan Outlook Web Access kullanıcıları için düşünülmüştür.

Ayrıca, Outlook Web Access istemcileri form tabanlı kimlik doğrulaması kullanarak oturum açtığında, aşağıdaki iki Outlook Web Access istemci sürümü türünden birini seçebilirler:

 • Zengin - Bu, varsayılan sürümdür. Tüm Outlook Web Access özelliklerini sağlar.

  alternate textNot Outlook Web Access zengin istemcinin özel kodu sayesinde, ileti gövdesinde yazma etkinlik olarak nitelendirilir.

 • Temel - Bu sürüm, zengin istemciye göre daha hızlı performans sağlamasına karşın daha az özelliği vardır. Bu sürümü, bağlantınız yavaşsa kullanın.

Exchange 2003'te, Outlook Web Access kullanıcı kimlik bilgileri bir tanımlama bilgisinde saklanır. Kullanıcı Outlook Web Access oturumunu kapattığında, tanımlama bilgisi temizlenir ve kimlik doğrulama için artık geçerli değildir. Ayrıca varsayılan olarak, kullanıcınız bir ortak bilgisayar kullanıyorsa ve Outlook Web Access oturum açma ekranında Ortak veya paylaşılan bilgisayar seçeneğini belirlerse, kullanıcı 15 dakika süreyle etkin olmadığında bu bilgisayardaki tanımlama bilgileri otomatik olarak zaman aşımına uğrar.

Otomatik zaman aşımı, kullanıcı hesabına yetki dışı erişimi engellemeye yardımcı olduğu için değerlidir. Ancak, otomatik zaman aşımının yetki dışı erişim riskini önemli ölçüde azaltmasına karşın, bir ortak bilgisayarda oturum açık bırakılırsa yetkisiz bir kullanıcının Outlook Web Access hesabına erişebilme riskini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, kullanıcılarınızı riski azaltmaya yönelik önlemler konusunda eğitmelisiniz.

Yönetici, kuruluşun güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla Exchange ön uç sunucusunda etkinlik zaman aşımı değerlerini yapılandırabilir. Exchange 2003, kullanıcı etkinliğini belirlemek için aşağıdaki bilgileri kullanır:

 • İstemci ile sunucu arasındaki etkileşim etkinlik olarak nitelendirilir. Örneğin kullanıcı bir öğeyi açar, gönderir veya kaydederse, klasörler ya da modüller arasında geçiş yaparsa veya görünümü ya da web tarayıcı penceresini yenilerse, bu işlemler etkinlik olarak nitelendirilir.

 • Kullanıcı Outlook Web Access öğelerine metin girerse, bu etkinlik olarak nitelendirilmez. Örneğin kullanıcı randevular, toplantı istekleri, postalar, kişiler, görevler veya başka öğeler yazarsa, bu işlemler etkinlik olarak nitelendirilmez.

Zaman aşımı değerini yapılandırmak için, öncelikle form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmeniz ve sonra sunucudaki kayıt defteri ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

Outlook Web Access form tabanlı kimlik doğrulaması ortak bilgisayar tanımlama bilgisi zaman aşımı değerini ayarlamak için şu adımları izleyin.
alternate textÖnemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme

 1. Exchange ön uç sunucusunda, Exchange yönetici hesabını kullanarak oturum açın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.

 4. DWORD adı olarak PublicClientTimeout yazın ve Enter tuşuna basın.

 5. PublicClientTimeout DWORD değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.

 6. Taban altında, Ondalık'ı tıklatın.

 7. Değer verisi kutusuna, zaman aşımı için dakika cinsinden bir değer yazın. Bu sayı 1 ile 43200 arasında olmalıdır. (43200 dakika, 30 güne karşılık gelir.) Bir değer ayarlamazsanız, varsayılan olarak 15 değeri kullanılır.

  alternate textNot Kullanılabilen en yüksek değer, 30 gün için 43200 değeridir.

 8. Tamam'ı tıklatın.

  alternate textÖnemli Değişikliklerin etkinleştirilmesi için IIS'yi yeniden başlatmalısınız. Ayrıca, TrustedClientTimeout değerini PublicClientTimeout değerinden daha küçük bir değere ayarlarsanız, TrustedClientTimeout değeri PublicClientTimeout değerine eşit bir değer kullanır. Benzer şekilde, PublicClientTimeout değerini TrustedClientTimeout değerinden daha büyük bir değere ayarlarsanız, TrustedClientTimeout değeri PublicClientTimeout değerine eşit bir değer kullanır.

Outlook Web Access form tabanlı kimlik doğrulaması güvenilen bilgisayar tanımlama bilgisi zaman aşımı değerini ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Exchange ön uç sunucusunda, Exchange yönetici hesabını kullanarak oturum açın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.

 4. DWORD adı olarak TrustedClientTimeout yazın ve Enter tuşuna basın.

 5. TrustedClientTimeout DWORD değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.

 6. Taban altında, Ondalık'ı tıklatın.

 7. Değer verisi kutusuna, zaman aşımı için dakika cinsinden bir değer yazın. Bu sayı 1 ile 43200 arasında olmalıdır. (43200 dakika, 30 güne karşılık gelir.) Bir değer ayarlamazsanız, varsayılan olarak 1440 değeri kullanılır.

  alternate textNot Kullanılabilen en yüksek değer, 30 gün için 43200 değeridir.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Bir komut istemi açın, net stop w3svc yazın ve Enter tuşuna basın.

 10. Hizmetler durdurulduktan sonra net start w3svc yazın ve Enter tuşuna basın.

Outlook Web Access (gzip) sıkıştırmasını etkinleştirme

Exchange 2003'te form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirdiğinizde, Exchange 2003 sanal dizinlerinde ve sanal sunucularında bulunan statik ve dinamik dosyalar için de gzip sıkıştırmasını etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcılar sıkıştırma kullandığında, geleneksel çevirmeli ağ erişimi gibi yavaş bağlantılarda yüzde 50'ye varan oranlarda kadar performans artışı yaşayabilir.

Kullandığınız sıkıştırma ayarına bağlı olarak, Outlook Web Access sıkıştırması statik veya dinamik web sayfalarını sıkıştırma yoluyla çalışır.

Sıkıştırma ayarı

Açıklama

Yüksek

Statik ve dinamik sayfaları sıkıştırır

Düşük

Yalnızca statik sayfaları sıkıştırır

Yok

Sıkıştırma kullanılmaz

Exchange 2003'te Outlook Web Access'e yönelik veri sıkıştırması kullanabilmeniz için aşağıdaki önkoşulları karşılamanız gerekir:

İstemci

İstemci sisteminde Windows 2000 veya sonraki bir sürüm çalıştırılmalıdır ve aşağıdaki web tarayıcılarından biri kullanılmalıdır:

 • 328970 toplu güncelleştirmesi veya sonrası yüklü olan Internet Explorer 6. 328970 toplu güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere şu makale numarasını tıklatın:

  328970 MS02-066: Kasım 2002, Internet Explorer için toplu düzeltme eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

 • Netscape Navigator 6.0 veya sonraki sürümleri.

Sunucu

Forms tabanlı kimlik doğrulama etkinleştirilmiş olmalıdır.

Exchange ortamınızda gzip sıkıştırmasını etkinleştirdiğinizde, dağıtım senaryosu türünü de göz önüne almalısınız. Önerilen yaklaşım, adanmış ön uç sunucular dağıtmaktır. Bu senaryoda, aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

 • Ön uç Exchange 2003 bilgisayarında Windows Server 2003 çalışmalıdır.

 • Arka uç Exchange 2003 bilgisayarlarda Windows 2000 veya Windows Server 2003 çalışabilir.

Başka bir dağıtım senaryosunda, adanmış ön uç Exchange bilgisayarların dağıtılması gerekmez (arka uç dağıtım olarak da bilinir). Bu durumda, Exchange 2003 bilgisayarlarda Windows Server 2003 çalışmalıdır.

alternate textNot Exchange 2000 arka uç sunuculara erişmek için Exchange 2003 ön uç sunucular kullanırsanız, tüm arka uç sunucular Exchange 2003'e yükseltilinceye kadar ön uç sunucularda Outlook Web Access sıkıştırma desteğini devre dışı bırakın.

Önceki önkoşulların yanı sıra, bazı çevirmeli ağ bağlantılarında proxy sunucular üzerinden HTTP 1.1 desteğini de etkinleştirmeniz gerekebilir. (Sıkıştırmanın düzgün çalışabilmesi için HTTP 1.1 desteği gerekir.)

Veri sıkıştırmayı etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Exchange'in üzerine gelin ve sonra System Manager'ı (Sistem Yöneticisi) tıklatın.

 2. Sırasıyla Servers'ı (Sunucular), SunucuAdı'nı, Protocols'u (Protokoller) ve sonra da HTTP'yi tıklatın.

 3. Exchange SMTP Virtual Server'ı (Exchange Sanal Sunucusu) sağ tıklatın ve sonra Properties'i (Özellikler) tıklatın.

 4. Settings (Ayarlar) sekmesini tıklatın.

 5. Form Tabanlı Kimlik Doğrulamasını Etkinleştir onay kutusunu seçin.

 6. Sıkıştırmayı yapılandırmak için, kullanmak istediğiniz sıkıştırma düzeyini Compression (Sıkıştırma) kutusunda tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Aşağıdaki hizmetleri yeniden başlatın:

  • Microsoft Exchange Sistem Katılımcısı hizmeti

  • IIS Yönetimi Hizmeti  alternate textNot Sunucuda form tabanlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için, öncelikle IIS'de SSL'yi yapılandırmalısınız.

Web işaretlerini engelleme

Exchange 2003'te, Outlook Web Access e-posta adreslerini ele geçirmek amacıyla işaretler kullanılan gereksiz e-posta iletileri gönderen kişilerin işini zorlaştırmaktadır. İşaretler, genelde kullanıcı bir gereksiz e-posta öğesini açtığında bilgisayarına indirilen resimler biçimindedir. Resimler indirildikten sonra, gereksiz e-postayı gönderene bir işaret bildirimi gönderilerek kullanıcınızın e-posta adresinin geçerli olduğu bildirilir. Sonuç olarak, gereksiz e-postanın göndericisi artık e-posta adresinin geçerli olduğunu bildiği için kullanıcı daha çok gereksiz e-posta almaya başlar.

Outlook Web Access'te, bir işaret olarak kullanılabilecek herhangi bir içeriğe sahip olan gelen iletiler, gerçekte bir işaret içerip içermemesine bakılmaksızın Outlook Web Access'in aşağıdaki uyarı iletisini görüntülemesine neden olur:

Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için, bu iletideki resimler, sesler ve diğer dış içerik engelledi. İçeriğin engellenmemesi için burayı tıklatın.

Kullanıcılar bir iletinin meşru olduğunu biliyorsa, uyarı iletisindeki İçeriğin engellenmemesi için burayı tıklatın bağlantısını tıklatıp içeriğin engellenmesini kaldırabilir. Kullanıcılar göndereni veya iletiyi tanımıyorsa, içeriğin engellenmesini kaldırmadan iletiyi açabilir ve işaretleri tetiklemeden iletiyi silebilir. Kuruluşunuz bu özelliği kullanmak istemezse, Outlook Web Access için engelleme seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Engelleme seçeneğini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

 1. Bir web tarayıcısı kullanarak Outlook Web Access'e erişin.

 2. Seçenekler'i tıklatın.

 3. Gizlilik ve Önemsiz E-postaları Önleme altında, HTML e-posta iletilerindeki dış içeriği engelle onay kutusunu tıklatıp temizleyin.

Ekleri engelleme

Outlook Web Access ile, kullanıcıların belirli ek türlerini açmasını, göndermesini veya almasını engelleyebilirsiniz. Özellikle, şunları yapabilirsiniz:

 • Kullanıcıların belirli dosya türlerindeki eklere erişmesini engelleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm yeni Exchange 2003 kurulumlarında 1. ve 2. Düzey dosya türlerinin yanı sıra 1. ve 2. Düzey MIME türlerindeki ekler engellenir. Bu özellik, Outlook Web Access kullanıcılarının ortak Internet terminallerinde ekleri açmasını engellemek amacıyla kullanılabilir. Ortak Internet terminallerinde ekleri açmak şirket güvenliğinin aşılmasına olanak sağlayabilir. Bir ek engellenmişse, e-posta iletisinin Bilgi Çubuğu'nda kullanıcının eki açamayacağını bildiren bir uyarı iletisi görüntülenir. Ofislerinde çalışan veya şirket ağına evlerinden bağlı olan Outlook Web Access kullanıcıları ekleri açabilir ve okuyabilir. URL'yi arka uç sunuculara göndermek ve Exchange arka uç sunuculardaki eklere izin vermek yoluyla eklere tam intranet erişimini etkinleştirebilirsiniz.

 • Kullanıcıların virüs içerebilecek belirli dosya adı uzantılarına sahip olan ekleri gönderip almasını engelleyebilirsiniz. Bu Outlook Web Access özelliği, Outlook'un ek engelleme işlevine eşdeğerdir. Alınan iletilerde, e-posta iletisinin Bilgi Çubuğu'nda ekin engellendiğini bildiren bir uyarı iletisi görüntülenir. Gönderilen iletilerde, kullanıcılar engelleme listesinde görüntülenen uzantılara sahip olan dosyaları karşıya yükleyemez.

Ek engelleme ayarlarını değiştirmek için, sunucuda kayıt defteri ayarlarını değiştirmelisiniz.

alternate textNot Ön uç/arka uç yapılandırmasında, kayıt defteri değişiklikleri arka uç sunucuda yapılmalıdır.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

alternate textÖnemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme

 1. Exchange bilgisayarında, Exchange yönetici hesabını kullanarak oturum açın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.

 4. DWORD değeri adı olarak DisableAttachments yazın ve Enter tuşuna basın.

 5. DisableAttachments DWORD değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.

 6. Taban altında, Ondalık'ı tıklatın.

 7. Değer verisi kutusuna, aşağıdaki sayılardan birini yazın:

  • Tüm eklere izin vermek için 0 yazın.

  • Hiçbir eke izin vermemek için 1 yazın.

  • Yalnızca arka uç sunuculardan eklere izin vermek için 2 yazın.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Bir komut istemi açın, net stop w3svc yazın ve Enter tuşuna basın.

 10. Hizmetler durdurulduktan sonra net start w3svc yazın ve Enter tuşuna basın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×