Giriş

Bu makalede, yeni özellikler ve Güncelleştirme Toplaması 3'ü için Microsoft Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi (DPM) ile giderilen sorunlar anlatılmaktadır. Ayrıca bu makalede, Sistem Merkezi 2012 veri koruma Yöneticisi R2 için Güncelleştirme Toplaması 3 yükleme yönergelerini içerir.

Bu güncelleştirme toplamasının uygulanır özellikleri

 • Ölçeklenebilir VM yedekleme

  Bu güncelleştirme toplaması, Hyper-V ve Windows Server 2012 R2 altyapısına üzerinde sanal makinesi (VM) yedeklemeler için ölçekte güvenilirliğini artırır. Bu özellik, Küme Paylaşılan birimleri (CSV) ve genişleme dosya sunucusu (SOFS) depolama yapılandırmaları VMs üzerinde desteklenir.

  Önkoşullar

 • Yedekleme ve tutarlılık onay penceresi

  Önemli Bu özellik yalnızca disk koruması VM veri kaynakları için desteklenir.

  Bu özellik Windows PowerShell ile yapılandırılmış, yedekleme ve tutarlılık kısıtlamak için belirli bir zaman windows sağlar (CC) işleri denetleyin. Bu pencere koruma grubu başına uygulanabilecek ve tüm işleri o koruma belirtilen zaman penceresi için sınırlar.

  Tüm devam eden işler yedekleme işi bittikten sonra devam edebilirsiniz. Yedekleme ve tutarlılık işleri dışında herhangi sıraya alınan işleri otomatik olarak iptal edilir.

  Bu özellik yalnızca zamanlanmış işleri etkiler ve kullanıcı tarafından tetiklenen belirli işleri etkilemez.

  Microsoft TechNet'te Windows PowerShell komut dosyası örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler PowerShell cmdlet'leri yedekleme ve tutarlılık pencere oluşturmak için nasıl kullanılacağını açıklar.

  Notlar

  • Bu özelliği, teyp veya Bulut koruma işleri için desteklenmiyor.

  • Bu özellik için VM olmayan veri kaynakları desteklenmiyor.

  • Bu windows ayarı değiştirmek koruma grubu iş akışı çalıştıran aynıdır. • Sentetik fiber kanal teyp için destek

  Bu güncelleştirme toplamasının Sentetik fiber kanal teyp işlem desteği sunar. Veri Koruma Yöneticisi 2012 R2 ve Windows Server 2012 R2 kullandığınızda, üçüncü taraf teyp aygıtları için teyp sertifika işlemi uygulayın.

Bu güncelleştirme toplaması ile giderilen sorunlar

 • İlk yedeklenmesinden asıl SQL örneğinin yansıtma şimdi ise bir yansıtılmış SQL örneğinin yedek başarısız olur.

 • Bir recatalog DPM konsol çöker veya alınan bir banda "serbest olarak işaretle" işlemi gerçekleştirilir.

 • Ne zaman MSDPM hizmeti çöküyor korumalı veri kaynakları uzun adları vardır.

 • SQL örneklerinin bir veritabanı adı eşleşen veya korumalı sunucuda barındırılan bir SQL örneği adı alt dizeyi yineleme oluşturma sırasında DPMRA hizmeti çöküyor.

 • Bu güncelleştirme, DPMRA bağlantı noktasını yapılandırın ve aşağıdaki adımları izleyerek varsayılan olmayan bağlantı noktası seçin yöneticilerin sağlar:

  1. UR3 DPM 2012 R2 yükleyin.

  2. Setagentcfg.exe, aşağıdaki komutu kullanarak çalıştırma:

   setagentcfg.exe s <protected_server_FQDN> <alternative_port>
   Notlar

   • Bu komutta < alternatif bağlantı noktası > varsayılan olmayan bağlantı noktasını temsil eder.

   • Varsayılan olarak, bu komut aşağıdaki klasöre yerleştirilmesi gerekir:

    %PROGRAMFILES%/Microsoft Sistem Merkezi 2012 R2/DPM/DPM/Kur

  3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında yeni bir giriş oluşturulduğunu doğrulayın:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft veri koruma Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. Setagentcfg.exe dosyasını DPM sunucu ile korunan bilgisayarda aşağıdaki klasöre kopyalayın:

   %PROGRAMFILES%\Microsoft veri koruma Manager\DPM\bin

  5. Korumalı bir sunucuda aşağıdaki komutu çalıştırın:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   Not: 1. adımda belirtilen aynı bağlantı noktası numarasını kullanın.

  6. DPM sunucu yeniden başlatın.

  7. Korumalı sunucuda DPMRA hizmetini yeniden başlatın.

Nasıl elde edilir ve Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi için Güncelleştirme Toplaması 3'ü yükleme

İndirme bilgileri

Güncelleştirme paketleri için veri koruma Yöneticisi, Microsoft Update veya el ile karşıdan yükleme yoluyla kullanılabilir.

Microsoft Update

Edinme ve Microsoft Update sitesinden bir güncelleştirme paketini yüklemek için uygulanabilir bir Sistem Merkezi 2012 R2 bileşeninin yüklü olduğu bir bilgisayarda şu adımları izleyin:

 1. Başlat'a tıklayın ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Denetim Masası'ndaki Windows Update' ı çift tıklatın.

 3. Windows Update penceresinde, Microsoft Update'ten güncelleştirmeleri çevrimiçi denetle'yitıklatın.

 4. Önemli güncelleştirmeleri kullanılabilir' i tıklatın.

 5. Yüklemek istediğiniz güncelleştirme toplaması paketlerinin seçin ve Tamam' ı tıklatın.

 6. Seçili güncelleştirme paketlerini yüklemek için Güncelleştirmeleri Yükle' yi tıklatın.


El ile karşıdan yükleme paketleri

El ile güncelleştirme paketleri Microsoft Update Kataloğu'ndan karşıdan yüklemek için aşağıdaki Web sitesine bakın:

Download Veri Koruma Yöneticisi güncelleştirmesi paketini şimdi karşıdan yükle.

Yükleme yönergeleri

Bu güncelleştirme için veri koruma Yöneticisi'ni yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce veri koruma Yöneticisi veritabanının bir yedeğini alın.

 2. Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi'ni çalıştıran bir sunucuda bu toplaması paketini yükleyin. Bunu yapmak için sunucuda Microsoft Update'i çalıştırın.

  Not: Microsoft Update bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce veri koruma Yöneticisi konsolunu kapatılmalıdır. Veri Koruma Yöneticisi sunucusu, bu güncelleştirme paketi yüklendikten sonra yeniden başlatmanız gerekebilir.

 3. Veri Koruma Yöneticisi konsolunda koruma aracıları güncelleştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

  Not: Bu UR3 Aracısı güncelleştirmesi oluşturmak veya koruma gruplarını değiştirmek için Korunmuş sunucular yeniden başlatmanızı gerektirir. Sunucu yeniden başlatılıncaya kadar VM yedeklemeleri, Windows Server 2012 R2'de başarısız olabilir.

  Yöntem 1: veri koruma Yöneticisi konsolundan koruma aracıları güncelleştir

  1. Veri Koruma Yöneticisi konsolunu açın.

  2. Yönetim sekmesini tıklatın ve sonra da aracıları sekmesini tıklatın.

  3. Korunan bilgisayar listesinde, bir bilgisayar seçin ve Eylem bölmesinde Güncelleştir ' i tıklatın.

  4. Evet' i tıklatın ve sonra Güncelleştirme Aracısı' ı tıklatın.  Yöntem 2: korunan sunucularda koruma aracıları güncelleştir

  1. Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi sunucusu üzerinde aşağıdaki dizininden Koruması Aracısı güncelleştirme paketini edinin:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   Yükleme paketleri aşağıdaki gibidir:

   • X86 tabanlı güncelleştirmeleri: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • X64 tabanlı güncelleştirmeleri: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. Aracısı mimarisine dayalı korumalı her sunucuda uygun DPMProtectionAgent.msp paketi çalıştırın.

  3. Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi sunucusu üzerindeki veri koruma Yöneticisi konsolunu açın.

  4. Yönetim sekmesini tıklatın ve sonra seçin korumalı sunucu aracıları sekmesini tıklatın, bilgileri güncelleştirmek ve sonra Aracı sürüm numarası 4.2.1254.0olduğunu doğrulayın.  Yöntem 3: Windows Server 2003 sunucuları üzerinde koruma aracıları güncelleştir

  Veri Koruma Yöneticisi 2012 R2 için Güncelleştirme Toplaması 3'ü kullanarak Windows Server 2003 sunucularını korumak için Windows Server 2003 aracısı yükleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Microsoft Visual C++ 2008 yeniden dağıtılabilir, önceden yüklü değilse, Windows Server 2003 sunucularına yükleyin.   Not: C++ yeniden dağıtılabilir yüklü değilse aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

   Veri koruma yöneticisi Kur

   Kur başlatma ekranı yüklenemedi. Lütfen Microsoft Ürün Destek birimine başvurun.

  2. Windows Server 2003 Aracısı yükleyici DPM sunucunun Windows Server 2003 sunucusuna kopyalayın ve sonra aracısı yükleyin.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Bir yönetici komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. DPM sunucu ile bağlantı kurmak için aşağıdaki Windows PowerShell cmdlet'ini çalıştırın:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. DPM sunucu üzerinde yenileme Yönetimi kullanıcı Arabiriminin bağlandığı aracısı üzerinde iki kez tıklatın. Daha sonra sağlık hizmetinin durumunu başlatıldığını doğrulayın.

Önemli bilgiler

 1. Güncelleştirme Toplaması 3 Aracısı güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra korumalı bilgisayarı yeniden başlatmanızı öneririz.

 2. Güncelleştirme Toplaması 3'ü uyguladıktan sonra korumalı bilgisayarlar yeniden değil, aşağıdakiler ortaya çıkabilir:

  • Hyper-V/Windows Server 2012 R2 altyapısı üzerinde VM yedekleme işleri başarısız olursa ve aşağıdaki hata iletilerinden birini oluşturabilir (Protected_Computer) bilgisayar veya diğer küme düğümleri yeniden başlatın:

   Protected_Computer yeniden başlatılması gerekiyor. Çünkü koruma Aracı yüklendikten sonra bilgisayar yeniden başlatılmamış olabilir. (48 Ayrıntılar kimliği: parametre yanlış (0x80070057):)


   DPM, Protected_Computer ile bir iletişim hatası nedeniyle koruma Aracısı ile iletişim kurmak başarısız oldu. (53 ayrıntıları kimliği: (0x80000001) uygulanmadı)

  • Korumalı, Güncelleştirme Toplaması 3'ü uyguladıktan sonra eklenen bilgisayardan veri kaynağı seçtiğinizde, koruma grubu oluştur eylemi başarısız ve aşağıdakilerden herhangi birini benzer bir hata iletisi oluşturur.

   Not: Bu sorunu önlemek için bilgisayarı yeniden başlatın (Protected_Computer).

   • Dosya sistemi veya hiper veri kaynağı

    ID: 31309

   • SQL veri kaynağı

    ID: 31307

   • SharePoint veri kaynağı

    ID: 31308

   • Exchange veri kaynağı

    ID: 31304

Değişmiş olan dosyalar

Dosya boyutu (KB)

Dosya sürümü

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×