Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Özet

Bu güncelleştirme, Windows üzerinde SQL Server 2017, SQL server 2012 Için Service Pack 4, SQL server,Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 ve SQL Server 2016 SP1ÜZERINDE yenı bır yönetim komutu DBCC clonedatabase (Transact-SQL) içerir. Bu komut, belirtilen kaynak veritabanından tüm nesne ve istatistiklerin şemasını içeren yeni bir veritabanı oluşturur. 

Not SQL Server 2014 ortamlarında, FILESTREAM, FileTable ve ortak dil çalışma zamanı (CLR) nesnelerini klonlamanızı ve DBCC kullanarak NO_STATISTICS seçenekleriyle klonlamanızı sağlamak için SQL server 2014 SP2 Için toplu güncelleştirme 3 ' ü yüklemeniz gerekir.

SQL Server için hizmet paketleri hakkında

 

Hizmet paketleri birikimli. Her yeni hizmet paketi, yeni düzeltmelerle birlikte önceki hizmet paketlerindeki düzeltmeleri de içerir. Önerimiz en son hizmet paketini ve hizmet paketine yönelik en son toplu güncelleştirmeyi uygulamaktır. En son hizmet paketini yüklemeden önce önceki hizmet paketini yüklemeniz gerekmez. En son hizmet paketi ve toplu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makaledeki Tablo 1 ' i kullanın.

SQL Server ve bileşenlerinin sürümü, sürümü ve güncelleştirme düzeyini belirleme

DBCC CLONEDATABASE hakkında

Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri, sorgu iyileştiricisi ile ilgili bir performans sorununu araştırmak için DBCC CLONEDATABASE kullanarak veritabanının bir kopyasını üretmelerini isteyebilir.Not DBCC CLONEVERITABANıNDAN oluşturulan yeni oluşturulan veritabanı, üretim veritabanı olarak kullanılmak üzere desteklenmez ve öncelikle sorun giderme ve tanılama amaçlarına yöneliktir. Kopyalanan veritabanını veritabanı oluşturulduktan sonra ayırmayı öneririz. Kaynak veritabanının kopyalanması aşağıdaki işlemler tarafından gerçekleştirilir:

 • Kaynakla aynı dosya düzenini kullanan ancak varsayılan dosya boyutlarında model veritabanı gibi bir hedef veritabanı oluşturur.

 • Kaynak veritabanının iç anlık görüntüsünü oluşturur.

 • Sistem meta verilerini kaynaktan hedef veritabanına kopyalar.

 • Tüm nesnelerin tüm şemasını kaynaktan hedef veritabanına kopyalar.

 • Kaynaktaki tüm dizinlerin istatistiklerini hedef veritabanına kopyalar.

İndeki

DBCC CLONEDATABASE (source_database_name, target_database_name)[WITH [NO_STATISTICS][,NO_QUERYSTORE]] 

Değişkenini

 • source_database_nameBu bağımsız değişken, şemasının ve istatistiklerinin kopyalanması gereken veritabanının adıdır.

 • target_database_nameBu bağımsız değişken, kaynak veritabanından şema ve istatistiklerin kopyalandığı veritabanının adıdır. Bu veritabanı DBCC CLONEDATABASE tarafından oluşturulur ve henüz var olmamalıdır.

 • NO_STATISTICSBu bağımsız değişken, tablo/dizin istatistiklerinin kopya içinde dışlanmak zorunda olup olmadığını belirtir. Bu seçenek belirtilmezse, tablo/dizin istatistikleri otomatik olarak eklenir. Bu seçenek SQL Server 2014 SP2 CU3 ve SQL Server 2016 Service Pack 1 ' den itibaren kullanılabilir.

 • NO_QUERYSTOREBu bağımsız değişken, sorgu deposu 'nun kopya içinde dışlanmak zorunda olup olmadığını belirtir. Bu seçenek belirtilmezse, kaynak veritabanında etkinleştirilirse sorgu deposu verileri kopyaya kopyalanır. Bu seçenek SQL Server 2016 Service Pack 1 ' den itibaren kullanılabilir.

DBCC CLONEDATABASE ne zaman kullanılır?

Sorgu performans sorunlarını araştırmak için bir üretim veritabanının şema ve istatistik kopyasını oluşturmak üzere DBCC CLONEDATABASE kullanılmalıdır. Aşağıdaki kısıtlamalara ve desteklenen nesnelere dikkat edin:

 • KaydedilAşağıdaki doğrulamalar DBCC CLONEDATABASEtarafından gerçekleştirilir. Doğrulamalardan herhangi biri başarısız olursa komut başarısız olur.

  • Kaynak veritabanı bir kullanıcı veritabanı olmalıdır. Sistem veritabanlarının (Master, model, msdb, tempdb, dağıtım veritabanı vb.) kopyalanması kullanılamaz.

  • Kaynak veritabanı çevrimiçi veya okunabilir olmalıdır.

  • Kopya veritabanıyla aynı adı kullanan bir veritabanı, varolmaması gerekir.

  • Komut bir Kullanıcı işleminde değil.

  Tüm doğrulamalar başarılı olursa, DBCC CLONEDATABASE aşağıdaki işlemleri çalıştırır:

  • Birincil veri dosyası ve günlük dosyası oluşturuluyor

  • İkincil veri uzayları ekleme

  • İkincil dosyalar ekleme

  Not Hedef veritabanındaki tüm dosyalar, model veritabanından boyut ve büyüme ayarlarını devralır. Dosya adı kuralı: hedef veritabanının dosya adları source_file_name _underscore_random numarası kuralına uyar. Oluşturulan dosya adı hedef klasörde zaten varsa, DBCC CLONEDATABASE başarısız olur.

 • Dahili veritabanı anlık görüntüsüDBCC clonedatabase , kopyalamayı gerçekleştirmek için gereken işlem tutarlılığı için kaynak veritabanının iç veritabanı anlık görüntüsünü kullanır. Bu komutlar yürütüldüğünde engellemeyi ve eşzamanlılık sorunlarını engeller. Anlık görüntü oluşturulamıyorsanız, DBCC CLONEDATABASE başarısız olur. Kopyalama işleminin aşağıdaki adımları sırasında veritabanı düzeyi kilitleri tutulur:

  • Kaynak veritabanını doğrulama

  • Kaynak veritabanı için S kilidini alma

  • Kaynak veritabanının anlık görüntüsünü oluşturma

  • Kopya veritabanı oluşturma (Bu, modelden devralan boş bir veritabanıdır)

  • Kopya veritabanı için X kilidi alma

  • Verileri kopya veritabanına kopyalama

  • Tüm VERITABANı kilitlerini bırakma

  Komutun çalışması bittiğinde iç anlık görüntü bırakılır. Klonlanmış veritabanında güvenilir ve DB_CHAINING seçenekleri kapalıdır.

Desteklenen nesneler

Hedef veritabanında yalnızca aşağıdaki nesneler şeması kopyalanır. Şifrelenen nesneler klonlanmış ancak SQL Server 'ın bu sürümündeki klonda desteklenmiyor. Aşağıdaki bölümde listelenmeyen tüm nesneler klonda desteklenmez:

 • UYGULAMA ROLÜ

 • KULLANıLABILIRLIK GRUBU

 • COLUMNSTORE DIZINI

 • CDB

 • CDC

 • Değişiklik izleme (SQL Server 2016 SP2 CU10, SQL Server 2017 CU17, SQL Server 2019 CU1 ve sonraki sürümleri)

 • CLR (SQL Server 2014 SP2 CU3, SQL Server 2016 Service Pack 1 ve sonraki sürümler)

 • VERITABANı ÖZELLIKLERI

 • VARSAYÝLAN

 • DOSYALAR VE DOSYA GRUPLARı

 • Tam metin (SQL Server 2016 SP1 CU2)

 • IşLEVI

 • PARMAĞı

 • AÇıLAMADı

 • PARTITION IŞLEVI

 • BÖLÜM DÜZENI

 • ANLATıLAN Not T-SQL yordamları SQL Server 2014 SP2'YI Başlatan tüm sürümlerde desteklenir. SQL Server 2014 SP2 CU3 ile CLR yordamları desteklenmektedir. Doğal olarak derlenen yordamlar SQL Server 2016 SP1'I başlatıyor.

 • SORGU deposu (yalnızca SQL Server 2016 Service Pack 1 ve sonraki sürümlerinde) Not Sorgu deposu yalnızca kaynak veritabanında etkinse kopyalanır. Sorgu deposu 'nun bir parçası olarak en son çalışma zamanı istatistiğini kopyalamak için, sp_query_store_flush_db yürütün

 • ROLÜ

 • PARAGRAF

 • ŞEMAYLA

 • DIZEYI

 • UZAMSAL DIZIN

 • ISTATISTIK

 • Tablo

 • BELLEK için IYILEŞTIRILMIŞ tablolar (yalnızca SQL Server 2016 SP1 ve sonraki sürümlerinde).

 • FıLESTREAM ve FILETABLE NESNELERI (SQL Server 2014 SP2 CU3, SQL Server 2016 SP1 ve sonraki sürümleri).

 • LEYIN

 • YAZıP

 • YÜKSELTME DB

 • KULLANıCıLARıN

 • GÖRÜNÜMÜNDE

 • XML DIZINI

 • XML ŞEMA KOLEKSIYONU

 

İzne

Sysadmin sabit sunucu rolünde üyeliğe sahip olmanız gerekir.

Sınırlamalar ve hususlar

DBCC CLONEDATABASE, model veritabanında oluşturulmuş herhangi bir kullanıcı nesnesi (tablolar, dizinler, şemalar, roller vb.) varsa, kopya oluşturmayı desteklemez. Kullanıcı nesneleri model veritabanında varsa, veritabanı kopyası aşağıdaki hata iletisiyle başarısız olur:

İleti 2601, düzey 14, durum 1, satır 1,nesne <sistem>tablosu Yinelenen anahtar değeri <anahtar değeridir>   

Kopyalanan veritabanlarında veri güvenliğiyle ilgili bilgi için aşağıdaki Web günlüğüne bakın:kopyalanan veritabanlarında veri güvenliğini anlama.

Sütun deposu dizinleriniz varsa,DBCC clonedatabase komutunu çalıştırmadan önce, columnstore dizin istatistiklerini güncelleştirmek için,kopyalama veritabanları üzerindeki columnstore dizinleri

Hata günlüğü iletileri

Kopyalama işlemi sırasında hata günlüğüne aşağıdaki iletiler kaydedilir:

<zaman damgası> spid53 ' sourcedb sourcedb_clone ' için veritabanı kopyalama <zaman damgası> spid53 ' sourcedb_clone ' veritabanı başlatılıyor. <zaman damgası> SPID53 ' sourcedb_clone ' veritabanı için güvenilen veritabanı seçeneğini kapattırın . <zaman damgası> spid53 veritabanı seçeneğini DB_CHAINING ' sourcedb_clone ' veritabanı için. TimestampTimestamp Klonlanmış bir veritabanı yalnızca tanılama amacıyla kullanılmalıdır ve üretim ortamında kullanılamaz. <zaman damgası> ' SourceDB ' için veritabanı kopyalama tamamlandı. Kopyalanan Veritabanı ' sourcedb_clone '.

Veritabanı özelliği

Yeni veritabanı özelliği Veritabanı, DBCC CLONEDATABASEkullanılarak oluşturulursa, databasepropertyex (' dbname ', ' ısclone ')1 değerini döndürür.

Örneklerden

 1. AdventureWorks veritabanının şema, istatistik ve sorgu deposu içeren bir kopyasını oluşturma (SQL Server 2016 SP1 ve sonraki sürümleri)

  Transact-SQL -- Generate the clone of AdventureWorks database.  DBCC CLONEDATABASE (AdventureWorks, AdventureWorks_Clone);  GO 
 2. SQL 2014 Server 'da (SQL Server 2014 SP2 CU3 ve sonraki sürümler) AdventureWorks veritabanının yalnızca şema kopyalarını oluşturma

  DBCC CLONEDATABASE (AdventureWorks, AdventureWorks_Clone) WITH NO_STATISTICS
 3. AdventureWorks veritabanının istatistikleri ve sorgu deposu olmadan yalnızca şema kopyalarını oluşturma (SQL Server 2016 SP1 ve sonraki sürümleri)

  DBCC CLONEDATABASE (AdventureWorks, AdventureWorks_Clone) WITH NO_STATISTICS,NO_QUERYSTORE

Başvurular

Microsoft 'un yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı terminoloji hakkında bilgi edinin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×