Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma

Microsoft, Windows platformlarına yönelik Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma adlı yeni bir özelliğin kullanılabilir olduğunu duyurmaktadır. Bu özellik, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) kullanılarak ağ bağlantılarının kimliği doğrulanırken kimlik bilgilerinin daha iyi korunmasını ve işlenmesini sağlar.

Güncelleştirmenin kendisi kimlik bilgilerini iletme gibi belirli saldırılara karşı doğrudan koruma sağlamaz, ancak uygulamaların Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma seçeneğini kullanabilmesini sağlar. Bu danışma belgesinde, geliştiriciler ve sistem yöneticileri için bu yeni işlevsellik ve kimlik doğrulama bilgilerinin korunmasına yardımcı olmak üzere işlevselliğin nasıl dağıtılabileceği açıklanır.

Microsoft Bilgi Bankası makalesi 968389'daki güncelleştirme, SSPI'yı değiştirip Windows kimlik doğrulamasının çalışma biçimini geliştirerek, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) etkinleştirildiğinde kimlik bilgilerinin kolayca iletilememesini sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik Danışma Belgesi 973811. Bunu yapmak için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://www.microsoft.com/turkiye/technet/security/advisory/973811.mspx

GİRİŞ

Bu yazılımdaki bilinen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

 • 977073 DÜZELTME: Windows Server 2003 tabanlı bir üye sunucu Windows Server 2008 R2 etki alanı denetleyicisinde kimliğini doğrularken Özet kimlik doğrulaması başarısız oluyor

 • 979231 Windows Vista veya Windows Server 2008'de 968389 numaralı güncelleştirme yüklendikten sonra Schannel kimlik doğrulaması kullanılırsa bellek kullanımı sürekli olarak artıyor

Bilinen Sorunlar

Bu güvenlik güncelleştirmesi, SSPI'yı değiştirip Windows kimlik doğrulamasının çalışma biçimini geliştirerek, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) etkinleştirildiğinde kimlik bilgilerinin kolayca iletilememesini sağlar.

Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma etkinleştirildiğinde, kimlik doğrulama istekleri hem istemcinin bağlanmaya çalıştığı sunucunun Hizmet Asıl Adları'na (SPN) hem de IWA kimlik doğrulamasının gerçekleştirildiği dış Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) kanalına bağlıdır. Bu, uygulamaların yeni özelliği kullanmayı seçmelerine olanak veren bir temel güncelleştirmedir.

Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra, Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarı ayarlarını uygulamalısınız:

 • Koruma teknolojisini etkinleştirmek için HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\SuppressExtendedProtection kayıt defteri alt anahtarı değerini "0" (sıfır) olarak ayarlayın. Varsayılan olarak bu kayıt defteri alt anahtarı, güvenlik güncelleştirmesi yüklendiği sırada oluşturulmaz. Bu kayıt defteri alt anahtarı oluşturulmazsa, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır. SuppressExtendedProtection kayıt defteri girdisini "1" olarak ayarlarsanız veya bu alt anahtarı silerseniz, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır. SuppressExtendedProtection kayıt defteri girdisi "3" olarak ayarlandığında, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır ve uygulama tarafından sağlanmış olsalar da Kerberos tarafından gönderilen kanal bağlamaları da devre dışı bırakılır.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel kayıt defteri alt anahtarı değerini "3" olarak ayarlayın. Bu ayar, Windows XP ve Windows Server 2003'te varsayılan ayar değildir. Bu, NTLMv2 Kimlik Doğrulaması'nı etkinleştiren varolan bir anahtardır. Windows kimlik doğrulaması için genişletilmiş koruma yalnızca NTLMv2, Kerberos, özet ve anlaşma kimlik doğrulamaları için geçerli olup NTLMv1 için geçerli değildir.

Not Windows XP tabanlı bir bilgisayarda SuppressExtendedProtection ve LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerlerini ayarladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.

Daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirmelisiniz. Genişletilmiş Koruma'yı sizin adınıza etkinleştirmemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Otomatik Güncelleştirmeler'i kendiniz etkinleştirmeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzelt

Platformunuza yönelik güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurduktan sonra Genişletilmiş Koruma'yı otomatik olarak etkinleştirmek için Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın. Ardından, Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları izleyin.Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir; ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de kullanılabilir.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedip daha sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırabilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenirPlatformunuza yönelik güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurduktan sonra Genişletilmiş Koruma'yı kendi başınıza etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA

 3. SuppressExtendedProtection ve LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerlerinin bulunduğunu doğrulayın.

  Kayıt defteri değerleri yoksa, aşağıdaki adımları izleyerek onları oluşturun:

  1. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarı seçili olarak, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.

  2. SuppressExtendedProtection yazın ve ENTER tuşuna basın.

  3. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarı seçili olarak, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.

  4. LmCompatibilityLevel yazın ve ENTER tuşuna basın.

 4. SuppressExtendedProtection kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.

 5. Düzen menüsünde, Değiştir'i tıklatın.

 6. Değer verisi kutusuna 0 yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 7. LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.

 8. Düzen menüsünde, Değiştir'i tıklatın.


  Not Bu adım, NTLM kimlik doğrulaması gereksinimlerini değiştirir. Bu davranış konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmak için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleyi inceleyin.

  239869 NTLM 2 kimlik doğrulaması nasıl etkinleştirilir

 9. Değer verisi kutusuna 3 yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.

 11. Windows XP tabanlı bir bilgisayarda bu değişiklikleri yaparsanız, değişikliklerin etkinleştirilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.

Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirme

Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Windows XP Service Pack 2 ve Windows XP Service Pack 3 paketini şimdi karşıdan yükle.

x64 tabanlı sistemler için Windows XP Service Pack 2 ve x64 tabanlı sistemler için Windows XP Service Pack 3 paketini şimdi karşıdan yükle.

Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

x64 tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 ve Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 ve Windows Vista Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

x64 tabanlı sistemler için Windows Vista, x64 tabanlı sistemler için Windows Vista Service Pack 1 ve x64 tabanlı sistemler için Windows Vista Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

32-bit sistemler için Windows Server 2008 ve 32-bit sistemler için Windows Server 2008 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

x64 tabanlı sistemler için Windows Server 2008 ve x64 tabanlı sistemler için Windows Server 2008 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 ve Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2009

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

YÜKLEME BİLGİLERİ


Bu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Bu dosyaların tarih ve saatleri, yerel bilgisayarınızda yerel saatinize ve geçerli gün ışığından yararlanma saatine (DST) göre görüntülenir. Bu tarih ve saatler ayrıca dosyalarda belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde değişebilir.

Windows XP ve Windows Server 2003 dosya bilgileri

 • Belirli bir aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (QFE, GDR) için geçerli olan dosyalar "SP gereksinimi" ve "Hizmet dalı" sütunlarında belirtilmiştir.

 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. QFE hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.

 • Bu tablolarda listelenen dosyaların yanı sıra, bu yazılım güncelleştirmesi aynı zamanda bir Microsoft dijital imzası kullanılarak imzalanmış ilişkili bir güvenlik kataloğu dosyası yükler (BBnumara.cat).

Windows XP'nin tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.1.2600.3592

298,496

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.1.2600.3592

92,544

22-Jun-2009

11:34

x86

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.1.2600.3592

724,480

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.1.2600.3592

133,632

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.1.2600.3592

168,448

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.1.2600.3592

56,320

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.1.2600.3592

59,392

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Kerberos.dll

5.1.2600.3592

301,568

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.1.2600.3592

92,544

22-Jun-2009

11:35

x86

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.1.2600.3592

729,600

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.1.2600.3592

136,192

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Netlogon.dll

5.1.2600.3520

408,064

06-Feb-2009

18:46

x86

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.1.2600.3592

168,448

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.1.2600.3592

56,320

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.1.2600.3592

59,392

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Kerberos.dll

5.1.2600.5834

301,568

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Ksecdd.sys

5.1.2600.5834

92,928

24-Jun-2009

11:18

x86

SP3

SP3GDR

Lsasrv.dll

5.1.2600.5834

730,112

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Msv1_0.dll

5.1.2600.5834

136,192

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Schannel.dll

5.1.2600.5834

147,456

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Secur32.dll

5.1.2600.5834

56,832

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Wdigest.dll

5.1.2600.5834

54,272

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Kerberos.dll

5.1.2600.5834

301,568

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Ksecdd.sys

5.1.2600.5834

92,928

24-Jun-2009

10:28

x86

SP3

SP3QFE

Lsasrv.dll

5.1.2600.5834

730,112

26-Jun-2009

19:11

x86

SP3

SP3QFE

Msv1_0.dll

5.1.2600.5834

136,704

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Schannel.dll

5.1.2600.5834

147,456

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Secur32.dll

5.1.2600.5834

56,832

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Wdigest.dll

5.1.2600.5834

54,272

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE


Windows Server 2003'ün ve Windows XP Professional x64 Edition'ın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

726,016

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

190,464

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

1,570,304

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

265,216

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

258,048

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

123,392

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

144,384

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

727,040

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

190,976

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

1,571,328

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

266,240

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

259,072

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

123,904

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

144,384

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Windows Server 2003'ün tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

134,656

15-Jun-2009

17:45

x86

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

817,664

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

65,536

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

135,168

15-Jun-2009

17:07

x86

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

818,176

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

65,536

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE


Windows Server 2003'ün tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

974,336

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

322,048

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

2,170,368

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

396,800

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

472,576

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

190,464

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

232,448

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

975,360

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

322,048

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

2,171,904

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

397,312

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

474,624

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

191,488

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

232,448

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Windows Vista ve Windows Server 2008 dosya bilgileriyle ilgili notlar

 • Belirli bir ürün, aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (LDR, GDR) için geçerli olan dosyalar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dosya sürümü numaraları incelenerek belirlenebilir:

  Sürüm

  Ürün

  Aşama

  Hizmet dalı

  6.0.600 0 . 16 xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.600 0.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.600 1.18xxx

  Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.600 1.22xxx

  Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

 • Service Pack 1, Windows Server 2008'in özgün yayın sürümüyle tümleşiktir. Dolayısıyla, RTM aşama dosyaları yalnızca Windows Vista'ya uygulanır. RTM aşama dosyaları, 6.0.0000.xxxxxx sürüm numarasına sahiptir.

 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. LDR hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.

 • Her çalışma ortamı için yüklenen MANIFEST dosyaları (.manifest) ve MUM dosyaları (.mum) ayrı olarak listelenmektedir. MUM ve MANIFEST dosyalarının yanı sıra bunların ilişkili güvenlik kataloğu (.cat) dosyaları, güncelleştirilmiş bileşenin durumunu korumak açısından kritik önem taşımaktadır. Güvenlik kataloğu dosyaları (öznitelikler listelenmez) Microsoft dijital imzasıyla imzalanır.

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6000.16870

408,136

15-Jun-2009

18:12

x86

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:16

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.16870

1,233,920

15-Jun-2009

15:23

x86

Lsass.exe

6.0.6000.16870

7,680

15-Jun-2009

13:10

x86

Secur32.dll

6.0.6000.16870

72,704

15-Jun-2009

15:28

x86

Ksecdd.sys

6.0.6000.21067

408,136

15-Jun-2009

23:20

x86

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

14:39

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.21067

1,235,456

15-Jun-2009

15:04

x86

Lsass.exe

6.0.6000.21067

7,680

15-Jun-2009

12:59

x86

Secur32.dll

6.0.6000.21067

72,704

15-Jun-2009

15:08

x86

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

439,896

15-Jun-2009

18:20

x86

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

1,256,448

15-Jun-2009

15:23

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

9,728

15-Jun-2009

12:57

x86

Secur32.dll

6.0.6001.18272

72,704

15-Jun-2009

15:24

x86

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

439,880

15-Jun-2009

18:40

x86

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

1,257,984

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

9,728

15-Jun-2009

13:03

x86

Secur32.dll

6.0.6001.22450

72,704

15-Jun-2009

15:25

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

439,864

15-Jun-2009

23:15

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

1,259,008

15-Jun-2009

14:52

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

9,728

15-Jun-2009

12:48

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18051

72,704

15-Jun-2009

14:53

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

439,880

15-Jun-2009

21:17

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

1,259,008

15-Jun-2009

14:58

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

9,728

15-Jun-2009

12:51

x86

Secur32.dll

6.0.6002.22152

72,704

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

175,104

15-Jun-2009

15:29

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

175,104

15-Jun-2009

15:09

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

494,592

15-Jun-2009

15:23

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

496,640

15-Jun-2009

15:04

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

216,576

15-Jun-2009

15:25

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

216,576

15-Jun-2009

15:06

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6000.16870

272,384

15-Jun-2009

15:28

x86

Schannel.dll

6.0.6000.21067

272,384

15-Jun-2009

15:08

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6000.16870

479,816

16-Jun-2009

00:39

x64

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:28

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.16870

1,664,000

15-Jun-2009

15:39

x64

Lsass.exe

6.0.6000.16870

9,728

15-Jun-2009

13:32

x64

Secur32.dll

6.0.6000.16870

95,232

15-Jun-2009

15:43

x64

Ksecdd.sys

6.0.6000.21067

479,816

16-Jun-2009

03:22

x64

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:29

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.21067

1,664,512

15-Jun-2009

15:40

x64

Lsass.exe

6.0.6000.21067

9,728

15-Jun-2009

13:34

x64

Secur32.dll

6.0.6000.21067

95,232

15-Jun-2009

15:46

x64

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

515,656

16-Jun-2009

01:31

x64

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

1,692,160

15-Jun-2009

15:45

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

24-Mar-2009

09:32

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

11,264

15-Jun-2009

13:26

x64

Secur32.dll

6.0.6001.18272

94,720

15-Jun-2009

15:46

x64

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

515,656

15-Jun-2009

23:35

x64

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

1,693,696

15-Jun-2009

15:17

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

16:31

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

11,264

15-Jun-2009

13:21

x64

Secur32.dll

6.0.6001.22450

94,720

15-Jun-2009

15:17

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

515,656

16-Jun-2009

06:00

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

1,689,600

15-Jun-2009

15:11

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

11,264

15-Jun-2009

13:15

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18051

94,720

15-Jun-2009

15:12

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

515,656

15-Jun-2009

23:48

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

1,689,600

15-Jun-2009

15:10

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:02

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

11,264

15-Jun-2009

13:12

x64

Secur32.dll

6.0.6002.22152

94,720

15-Jun-2009

15:12

x64

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

205,824

15-Jun-2009

15:44

x64

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

205,824

15-Jun-2009

15:46

x64

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

205,312

15-Jun-2009

15:46

x64

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

205,312

15-Jun-2009

15:17

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

205,312

15-Jun-2009

15:12

x64

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

658,944

15-Jun-2009

15:38

x64

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

661,504

15-Jun-2009

15:40

x64

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

656,384

15-Jun-2009

15:43

x64

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

657,408

15-Jun-2009

15:15

x64

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

656,896

15-Jun-2009

15:11

x64

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

657,408

15-Jun-2009

15:10

x64

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

270,336

15-Jun-2009

15:41

x64

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

270,336

15-Jun-2009

15:43

x64

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

268,800

15-Jun-2009

15:44

x64

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

269,312

15-Jun-2009

15:16

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

269,312

15-Jun-2009

15:11

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

269,312

15-Jun-2009

15:11

x64

Schannel.dll

6.0.6000.16870

343,040

15-Jun-2009

15:43

x64

Schannel.dll

6.0.6000.21067

343,552

15-Jun-2009

15:45

x64

Schannel.dll

6.0.6001.18272

338,944

15-Jun-2009

15:46

x64

Schannel.dll

6.0.6001.22450

338,944

15-Jun-2009

15:17

x64

Schannel.dll

6.0.6002.18051

338,432

15-Jun-2009

15:12

x64

Schannel.dll

6.0.6002.22152

338,432

15-Jun-2009

15:12

x64

Secur32.dll

6.0.6000.16870

77,312

15-Jun-2009

15:30

x86

Secur32.dll

6.0.6000.21067

77,312

15-Jun-2009

15:09

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.18272

76,800

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.22450

76,800

15-Jun-2009

15:26

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.18051

77,312

15-Jun-2009

14:54

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.22152

77,312

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

175,104

15-Jun-2009

15:29

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

175,104

15-Jun-2009

15:09

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

494,592

15-Jun-2009

15:23

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

496,640

15-Jun-2009

15:04

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

216,576

15-Jun-2009

15:25

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

216,576

15-Jun-2009

15:06

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6000.16870

272,384

15-Jun-2009

15:28

x86

Schannel.dll

6.0.6000.21067

272,384

15-Jun-2009

15:08

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

1,026,120

16-Jun-2009

01:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

3,245,568

15-Jun-2009

15:25

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

17,920

15-Jun-2009

13:15

IA-64

Secur32.dll

6.0.6001.18272

202,752

15-Jun-2009

15:28

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

1,026,120

15-Jun-2009

23:34

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

3,249,152

15-Jun-2009

15:07

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

16:32

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

17,920

15-Jun-2009

13:09

IA-64

Secur32.dll

6.0.6001.22450

202,752

15-Jun-2009

15:10

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

1,026,104

16-Jun-2009

01:54

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

3,260,416

15-Jun-2009

14:38

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:34

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

17,920

15-Jun-2009

12:50

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18051

202,752

15-Jun-2009

14:40

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

1,026,120

16-Jun-2009

00:12

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

3,260,416

15-Jun-2009

14:58

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:02

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

17,920

15-Jun-2009

12:56

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.22152

202,752

15-Jun-2009

15:01

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

482,304

15-Jun-2009

15:29

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

482,304

15-Jun-2009

15:11

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

482,304

15-Jun-2009

15:02

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

1,392,640

15-Jun-2009

15:25

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

1,394,688

15-Jun-2009

15:07

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

1,393,152

15-Jun-2009

14:38

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

1,394,688

15-Jun-2009

14:58

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

570,368

15-Jun-2009

15:26

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

570,368

15-Jun-2009

15:09

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

570,880

15-Jun-2009

14:39

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

570,368

15-Jun-2009

14:59

IA-64

Schannel.dll

6.0.6001.18272

788,480

15-Jun-2009

15:28

IA-64

Schannel.dll

6.0.6001.22450

788,480

15-Jun-2009

15:10

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.18051

788,480

15-Jun-2009

14:40

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.22152

788,480

15-Jun-2009

15:01

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.18272

76,800

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.22450

76,800

15-Jun-2009

15:26

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.18051

77,312

15-Jun-2009

14:54

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.22152

77,312

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Windows Server 2008 ve Windows Vista için ek dosya bilgileri

Windows Server 2008 ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File name

Package_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,711

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,450

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,010

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,445

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,005

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,441

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,998

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,604

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,169

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,448

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,009

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,449

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,009

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,868

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,591

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,905

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,997

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,747

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,835

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,710

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,429

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,747

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,835

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,408

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,348

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,368

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,930

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,952

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,995

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,927

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,966

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,670

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,930

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,713

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,402

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,405

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,960

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

X86_0566b8bf665ce3dd246a3822094cd8bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_95cb1fb3a2b5c48d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_0e7e6bd21b7b3662e8c7dadddf369ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d44a5745732e65d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_0f222f6f431e1561a69e12c95257e67d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b30ae8c13699130d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_11591fed0ac34c01c1277bdbac2a7863_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_fafb49154dc730d9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_11f410f406074953ca4664e24a284264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f8e1fe82bb194852.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_288f8c19278596de20db5e4b9805103e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_f1792fbe80f3df25.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_2ed882c2e7287dbdc217d13c1f80aec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f51dbbe3ae224e31.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_3bf828682e56f2d574c37006d8262039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_28b2d53ea6d7057f.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_3e493eb52f000a82e3557572e044905c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_13c0773ade176d21.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_4002a26d0dad584c25c96706f2d5e4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7bea49fab0c3baef.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_7385616e70f646cbb73671c110438ec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_21256312d8ff5a98.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_793125c663157ce07689d705a2133aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_54678c813eb87df6.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_a7921b6cdbbb346075c52f8c935bd4ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_35de6416dbcdbedc.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_b34c52b27ac4cd8fb64f774cfce550dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8305ae6d15ff17f.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_b36b085205d0d6a469b6db0636fe49b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1be43f1020f0a1a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d02ba8fae1cb10ba8e05b22b0365458a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b60dce6c866a9cbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d0af0030c2f2e57201030d9820da0b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d2231011f764b7d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d74cfbd7607e8912ba82ad2326828e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_337eed1b28699080.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_ec308f05dff3f549183c8a776645360c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8a3f40b1a2956593.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:20

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a4b3e75378eccda6.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,373

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:19

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69e1da376115b2a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,373

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:51

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,354

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:36

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a886901f7335e2fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,354

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:00

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:24

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_3936a7a898d6a939.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:24

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b20ddf895fb36bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:54

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d095074931fbe8f.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:03

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e4a4f2ddb3dfbcec.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:22

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e54039bcccef2568.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68d3217b104808b.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:22

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72a700cca13b2ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:53

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8884573ae1b819d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e912e288c7383abe.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:01

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7a810285659cf00c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:22

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7b1c49647eac5888.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6941bf62c1b3ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:22

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d067fb47bd0e60c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:53

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e64551b5fd8b4bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7eeef23078f56dde.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:01

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_1fe460c0585503b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:23

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_207fa79f71646c31.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21cc9ffa5579c754.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:23

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2269ddef6e88f9b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:54

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c7b3565290c866.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2452506b6bad8187.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:02

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File name

Amd64_0131c82b6bded9df1b0f4ce8a230bb93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_686d6e4a4afe8943.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_113c3925e606e5f4e02e5c9aba690e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_55aacd12517d9d7e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,726

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1a32b5831bb83423a27fc96cc2230ee2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_deb8747ec8c1262c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1af7ca75ff7fe5fb9b305714f89640e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ff5f272e14558e24.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1de558a5851e6372e996a9e175b908c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3d02944c7f1ebc19.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_20f17a50da23ecd0ddfada5666f051d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_9d693e66e24141b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_25372fb4080648098ce01a4ca2eecc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_df2a3c141dfc8fba.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_26cb7435ca1103fa63375457f7cf2b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_da9b25ccfa16dcdb.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_340ca7d48f2fcf04aaf6eb6f19e7940c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c3e3887cae4ca08f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_377250310ded3f09669bf2036a740904_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00ef646ed791ae3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_3be8bf8b4f1e03f39f689d02872671a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1653e2b2e00afedb.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_40561da03d073b39c53cf3283197b3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c48f1764e0741ed5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_492c5253c18a6fa26479ffa3adde59f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_f4da8c3272b17642.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5b7fabb0d3478ecd69e7721413733a99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a48d6c4484ad3251.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5d9129a8d93774bd6c529bab0d90df4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_34696a5f7da2481e.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5e73c6b7f742c94a3b37600dd9f0581a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_39858d799f595604.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_65145e830b9b34f181766a1b8d02aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_cf8cbfe55ccecace.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,726

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_69c09ae0dc1c9ba45234108476a8d8ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00215f1bdd0610a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_71f6df3902903cd7df50dc6ea187db11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d10f8c16d9862971.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_9245aeae0585ed303f93b41db6a601e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7aac7342962e0d45.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_98cb51eac6d9f7701045d0180d794abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2b785408a76c16b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_9e50d690950d329f1ebb487f20cde0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7308e4d934fdf2f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_a39ee71d1c7abb3e16b3714bd719a270_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9bb2e06c30a0dab3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_ae55fe746aac862231376270a556f788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0a7e8581bce84821.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_b4b756a5984a56e103391727add8404c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_ab85cd795ac77189.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_ba8596c10681dd1529d88cd62c2a4301_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_c03b4c8de0f85f52.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_bea31805c15f223c88a088a1577f1024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6313a9126bbd4dbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_c45ed836f7033a2e4c09dbe794afa07d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fd1cee3b4e3aca64.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_e334460e4e447d69e3cb1a3513156598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6d75e290949d9c49.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_eaa49595fc6eb3770ee446e78628fd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a8273abe18c887ed.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_f358dc5bf5470cc3aea2803bbc14d721_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_428cf67e60bdccec.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,530

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,530

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:40

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,461

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:13

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,461

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:55

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:41

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9555432c51341a6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:18

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_973f797c4e58a7f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:58

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:45

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_9927ebf84b7d2fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:51

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_40c38e616c3d2e22.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_415ed540854c969e.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:42

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_42abcd9b6961f1c1.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:16

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_43490b9082712422.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:57

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_44a6e0f76678f2d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_45317e0c7f95abf4.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_d69f9e091dfa6142.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d73ae4e83709c9be.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:42

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d887dd431b1f24e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:16

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d9251b38342e5742.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:57

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_da82f09f183625f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:43

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_db0d8db43152df14.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7c02fc4410b274eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:48

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7c9e432329c1dd67.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:43

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7deb3b7e0dd7388a.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:17

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7e88797326e66aeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:58

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7fe64eda0aee399c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8070ebef240af2bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:50

File name

Package_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,595

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,897

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,547

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,258

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,467

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,043

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,463

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,545

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,257

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,546

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,257

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,754

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

10,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,134

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,122

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,958

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,594

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,896

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,958

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,356

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,944

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,007

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,941

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,980

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,680

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,944

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,413

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,432

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,992

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifest

File version

Not Applicable

File size

20,972

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0b272d2965ab00d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

20,972

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9fa9ed7e8594dc6a.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_4b1838b3a09df01d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:16

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4bb37f92b9ad5899.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:47

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:32

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:55

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e0f4485b525b233d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:16

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e18f8f3a6b6a8bb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8657a696451336e6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_86f2ed755e229f62.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File name

Ia64_13af3080ded5120be02f09fa4620232d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e06effb9599cb639.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_25d5a48e758f2eae857adb503200ff81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8d6674b3b70b29de.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_485e5b560c07bea4a5dd549039f59864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_c4a78d3ca659a4f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_61f6cfa749f335a2f7f32570014be060_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d0d62b7415b5dcae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_7d4adc7c9125c4a8e44f31916a89cb23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fdcc3fe4606dc89a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_8a16c5e63016a91dda7aedabef116257_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8ba2563b9e887c67.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_8e52be77fe069f0fbfc7deb4d821a07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_03b25cc2fd23d889.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_9006bf6bc055586ae6cb0bbbcc19c31f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_27f9eee4bb11e38f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_9d0201ce8c5e3b50b0b63befdb363861_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_906457e8751acd44.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_aeb663f28a455c8389287a5e5c302c25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b1b9b21237868629.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_b5e303ebf45c5b28601d0ee40547371d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_da9c931482211f57.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,420

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_b997b27f0192d48cc6dd94b9ce32a1b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_5d4813f1f8334c34.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_c5d9852791a955fa0f0e9a18eb2e088b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7e167aff9c38f21e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,420

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_d0f96ed97e2631fad3fb1f0bb9959c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d9db5651176e5163.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_d88e762f5e13e2e78626993080bbd7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_98a1fd66bdbc037d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_e047645b1977ea4446380d6d3188f13b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d1f7bc6e881e2592.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_e230bc020d996c7b2209e61445225121_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2e816c2c1d26f445.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_f55d37c2e084dd78a185ca0696f54590_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_babbd584c918d734.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_f7ba130f1c22c3f5901a03d920aad0b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e8c8142847d5cc64.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:39

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69fc199760f6426.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:48

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a88834157333ebf8.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b2281ee95f93fb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:50

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d0af46a931dc78b.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:46

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68ed60db1028987.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72c1402ca11bbe8.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e889e969ae198a99.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:49

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e914867ec73643ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6ae5b562bfbca7.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d0823aa7bceef08.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e65f9115fd6bdb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:49

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7ef0962678f376da.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21ce43f05577d050.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_226b81e56e8702b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c9574c528ed162.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:50

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2453f4616bab8a83.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:45

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,452

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,017

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,532

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,236

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,534

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,238

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,947

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,947

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,771

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,806

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,675

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,775

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,810

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,689

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:47

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:32

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:55

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

DOSYA BİLGİLERİ

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×