Nasıl bir Dağıtım Yöneticisi'nde Microsoft Dynamics CRM 4.0 için en az izinleri atamak için

GİRİŞ

Bu makalede, bir Dağıtım Yöneticisi'nde Microsoft Dynamics CRM 4.0 için en az izinleri atamak nasıl açıklanır.

Daha fazla bilgi

Kuruluşunuzda, Dağıtım Yöneticisi'ni kullanarak yeni kuruluşlar oluşturan kullanıcı gereksinimi olabilir. Bu kullanıcı dağıtım yöneticisidir. Genellikle, farklı bir Microsoft Dynamics CRM yöneticileri aynı kullanıcı değildir. Bu durumda, yeni bir organizasyon oluşturmak için gerekli izinleri Dağıtım Yöneticisi'ni çalıştıran kullanıcının vermesi gerekir.

Microsoft Dynamics CRM Dağıtım dağıtım yöneticisini yönetir. Dağıtım Yöneticisi aşağıdaki özellikleri içerir:

 • Organizasyonlar oluşturmak

 • Kuruluşların alma

 • Kuruluşlar etkinleştir

 • Kuruluşlar devre dışı bırakma

 • Organizasyonlar düzenlemek

Notlar

 • Dağıtım Yöneticisi olan bir kullanıcı varolan kuruluş için otomatik olarak eklenmez. Bununla birlikte, kullanıcı bir kullanıcı Microsoft Dynamics CRM'de varolan bir kuruluşa eklenebilir.

 • Dağıtım yöneticisini oluşturduğunda veya alır, kuruluşunuzun sistem yöneticisi dağıtım yöneticisidir. Ayrıca, Dağıtım Yöneticisi, Microsoft Dynamics CRM'de organizasyonun erişimi vardır.

Dağıtım Yöneticisi aşağıdaki rolleri ve izinleri olması gerekir:

 • Microsoft SQL Server çalıştıran bilgisayarda, kullanıcı aşağıdaki grupların bir üyesi olmanız gerekir:

  • Yerel Yöneticiler grubu

  • Microsoft SQL Server Yönetici grubu

  Not: Kullanıcı aşağıdaki grupların bir üyesi olmanız gerekmez:

  • PrivReportingGroup

  • PrivUserGroup

 • SQL Server Reporting Services'i çalıştıran bilgisayarda, kullanıcı aşağıdaki en az ayrıcalıklara sahip olmalıdır:

  • Kök klasör düzeyinde içerik yöneticisi rolü ayrıcalıkları

  • Site çapında ayar düzeyinde sistem yönetici ayrıcalıkları

SQL Server

Kullanıcı yerel Yöneticiler grubuna eklenmiş olması gerekir. Ayrıca, kullanıcı SysAdmin rolüne eklenmesi gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Kullanıcı yerel Yöneticiler grubuna ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Microsoft Dynamics CRM sunucusuna yerel yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

  2. Başlat' ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar' ı ve sonra da Bilgisayar Yönetimi' ni tıklatın.

  3. Sistem Araçları' nı genişletin.

  4. Yerel Kullanıcılar ve gruplar'ıgenişletin.

  5. Gruplar' ı genişletin.

  6. Administrators' ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın.

  7. Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcı hesabı eklemek için Ekle' yi tıklatın.

 2. SysAdmin rolüne kullanıcı ekleme. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.

  2. Güvenlik' i genişletin ve ardından Oturumlar' ı tıklatın.

  3. Aşağıdaki adımlardan birini kullanın:

   • Kullanıcı yoksa, oturum açmalarve Yeni oturum açma' yı tıklatın. Kullanıcının oturum açma adını aşağıdaki biçimde yazın:

    domainname\useraccount

   • Kullanıcı varsa, kullanıcının adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın. Sonra Sunucu rolleriSayfa Seçaltında tıklatın ve sonra aşağıdaki onay kutularını tıklatıp seçin:

    • Sistem Yöneticisi

    • Ortak

Microsoft Dynamics CRM sunucusu

Microsoft Dynamics CRM sunucusuna oturum açın ve Dağıtım Yöneticisi'ni başlatmak için kullanıcı bir yerel yönetici olması gerekir. Kullanıcı bir yerel yönetici olarak eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Kullanıcı yerel Yöneticiler grubuna ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Microsoft Dynamics CRM sunucusuna yerel yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

  2. Başlat' ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar' ı ve sonra da Bilgisayar Yönetimi' ni tıklatın.

  3. Sistem Araçları' nı genişletin.

  4. Yerel Kullanıcılar ve gruplar'ıgenişletin.

  5. Gruplar' ı genişletin.

  6. Administrators' ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın.

  7. Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcı hesabı eklemek için Ekle' yi tıklatın.

 2. Kullanıcı Dağıtım Yöneticisi olarak ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. Microsoft Dynamics CRM sunucusuna Microsoft Dynamics CRM yüklü olan bir kullanıcı veya dağıtım yöneticisi olan bir kullanıcı olarak oturum açın.

  2. Başlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ı, Microsoft Dynamics CRMve Deployment Manager' ı tıklatın.

  3. Dağıtım Administrators' ı sağ tıklatın ve Yeni Dağıtım Yöneticisi' ni tıklatın.

  4. Dağıtım yöneticisini olmasını istediğiniz kullanıcıyı ekleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Active Directory dizin hizmeti

Oluşturur, değiştirir, düzenlemeler ve kuruluşlar Microsoft Dynamics CRM'de alır kullanıcının Active Directory'de aşağıdaki Microsoft Dynamics CRM güvenlik gruplarındaki izinlere sahip olmalıdır:

 • ReportingGroup

 • PrivUserGroup

 • KullanıcıGrubu

Not: Beş Microsoft Dynamics CRM güvenlik grupları vardır. Ancak, Dağıtım Yöneticisi yalnızca üç beş grupların erişimi gerekiyor.


Dağıtım Yöneticisi güvenlik gruplarında aşağıdaki izinlere sahip olmalıdır:

 • İzinler

  • Okuma

  • Yazma

  • Kendini Ekle/üye olarak Kaldır

 • Gelişmiş izinler

  • Liste içeriği

  • Tüm özellikleri oku

  • Tüm özellikleri Yaz

  • Okuma izinleri

  • İzinleri değiştirme

  • Tüm doğrulanmış yazma işlemleri

  • Kendini Ekle/üye olarak Kaldır

Üç Microsoft Dynamics CRM güvenlik gruplarında bu kullanıcı için izinleri eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Etki alanı denetleyicisi sunucusunda etki alanı yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

 2. Başlat' ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar' ı ve ardından Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nıtıklatın.

 3. Görünüm menüsünde Gelişmiş Özellikler' i tıklatın.

 4. Gezinti bölmesinde, ağacı aşağıdaki güvenlik gruplarından birini genişletin:

  • ReportingGroup

  • PrivUserGroup

  • KullanıcıGrubu

 5. Güvenlik grubu sağ tıklatın, Özellikler' i tıklatın ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.

 6. Grup veya kullanıcı adları listesinde, kullanıcı hesabını tıklatın. Hesap listelenmiyorsa, Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcının kullanıcı hesabı eklemek için Ekle ' yi tıklatın.

 7. Yazma izni için izin ver onay kutusunu seçmek için tıklatın. Sistem otomatik olarak seçmek bu eylemi neden Ekle/Kaldır kendini üye olarak onay kutusu.

  Not: Varsayılan olarak, Okuma izni için izin ver onay kutusu seçilir.

 8. Gelişmiş'e tıklayın.

 9. İzin listesinde, Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcının kullanıcı hesabını tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

 10. İzinleri değiştirmekiçin izin ver onay kutusunu seçmek için tıklatın.

  Not: Varsayılan olarak, aşağıdaki izinler için izin ver onay kutusunun seçili olduğundan:

  • Liste içeriği

  • Tüm özellikleri oku

  • Tüm özellikleri Yaz

  • Okuma izinleri

  • Tüm doğrulanmış yazma işlemleri

  • Kendini Ekle/üye olarak Kaldır

 11. Üç kez Tamam'ı tıklatın.

 12. Diğer iki güvenlik grupları için 4-10 Bu bölümdeki adımları yineleyin.

SQL Server Raporlama Hizmetleri sunucusu

Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcı için kök düzeyinde içerik yöneticisi rolüne ekleyin. Ayrıca, sistem yöneticisi rolünü site geneli düzeyinde Microsoft Dynamics CRM yükleyen kullanıcı için ekleyin. Bunu yapmak için Reporting Services'i çalıştıran bilgisayarda şu adımları izleyin:

 1. Windows Internet Explorer'ı başlatın ve aşağıdaki sitesini bulun:

  http://srsserver/reports

 2. Özellikler sekmesini tıklatın ve Sonra yeni rol ataması' nı tıklatın.

 3. Grup veya kullanıcı adı kutusuna, yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcının adını yazın, İçerik Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Not: Kullanıcı adını yazdığınızda aşağıdaki biçimi kullanın:

  domainname\username

 4. Site ayarları' nı tıklatın.

 5. Güvenlik, site genelinde güvenliği yapılandır'ıtıklatın ve Sonra yeni rol ataması' nı tıklatın.

 6. Grup veya kullanıcı adı kutusuna, yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcının adını yazın, Sistem Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Notlar

  • Yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcının adını yazdığınızda aşağıdaki biçimi kullanın:

   domainname\username

  • Raporlama Hizmetleri bulunduğu sunucu değiştirirseniz, Dağıtım Yöneticisi Raporlama Servisleri sunucusunda aşağıdaki izinlere sahip olmalıdır:

   • Kök klasör düzeyinde içerik yöneticisi rolü ayrıcalıkları

   • Site çapında ayar düzeyinde sistem yönetici ayrıcalıkları

   Dağıtım Yöneticisi, Microsoft Dynamics CRM Kuruluş Raporlama hizmetlerini yeni sunucuya işaret edecek şekilde düzenlemek için bu izinleri olması gerekir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×