Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Temel görevleri yerine Outlook e-postayı klavyeniz ve ekran okuyucuyla kullanabilirsiniz. Bunu Ekran Okuyucusu ve JAWS ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettiği sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışıyor olabilir. Yeni e-posta oluşturup gönderebilir, alınan e-postaları okuyup yanıtlayabilir, arama ve filtreleme yapabilir, e-postaları yazdırabilir ve daha pek çok şeyi yapabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama veya iletme

Ekran okuyucunuzu ve klavye kısayollarını kullanarak e-postaları okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz. Yeni e-posta geldiğinde bir ses duyarsınız.

E-postayı açma ve okuma

 1. Gelen Kutusu’nda, ileti listesindeki ilk postayı duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Ekran okuyucunuz göndereni, konuyu, alındığı tarih ve saati duyurur, ayrıca e-postanın okunmadığını bildirir.

  • İleti listesine göz atmak için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

  • E-postayı açmak için Enter tuşuna basın.

  • E-postayı en üstten en alta kadar okumak için SR tuşu+Ctrl+R tuşlarına basın.

  • Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

  • Sonraki e-postaya geçmek için Alt+5 tuşlarına basın.

  • Önceki e-postaya geçmek için Alt+4 tuşlarına basın.

 2. E-postayı okumayı bitirdiğinizde Gelen Kutusu’na dönmek için Esc tuşuna basın.

E-postayı yanıtlama

 1. Bir e-postanın içinde veya Gelen Kutusu’ndaki bir e-postada şunlardan birini yapın:

  • Yalnızca özgün göndereni yanıtlamak için Ctrl+( tuşlarına basın. "Yeniden" ifadesini, ardından ileti konusunu duyarsınız.

  • İletinin birden çok alıcısı varsa ve hepsini yanıtlamak istiyorsanız Ctrl+Shift+R tuşlarına basın.

 2. Konusu aynı olan ve yalnızca göndereni veya özgün e-postaya eklenmiş olan herkesi yanıtlayacak şekilde ayarlanan yeni bir e-posta açılır. Odak, iletinin gövdesindedir. İletinizi yazın.

 3. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, e-postayı göndermek için Alt+S tuşlarına basın.

E-postayı iletme

 1. Bir e-postanın içinde veya Gelen Kutusu’ndaki bir e-postada Ctrl+F tuşlarına basın. "Es" ifadesini ve ardından ileti konusunu duyarsınız.

 2. Odak, Kime alanında olur. Alıcıların adlarını yazın.

 3. İleti eklemek için, "Gd" ifadesini, ardından iletinin konusunu ve "İleti düzenleme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 4. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, e-postayı göndermek için Alt+S tuşlarına basın.

E-posta oluşturma ve gönderme

 1. Gelen Kutusu'nda Ctrl+N tuşlarına basın. Şu ifadeyi duyarsınız: "Adsız, ileti", ardından ileti biçimi ve "Pencere, Son, düzenleme."

 2. Odak, Kime alanında olur. Alıcıların adlarını yazın.

 3. Bir kopyasını göndermek için Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Bilgi, düzenleme." Bilgi kopyasını alan kişilerin adlarını yazın.

 4. Gizli bir kopya göndermek için Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Gizli, düzenleme." Gizli kopyayı alan kişilerin adlarını yazın.

  "Gizli, düzenleme" sözlerini duymazsanız Gizli alanı gizlenmiş demektir. Bu alanı göstermek için Alt+P, B tuşlarına basın.

 5. E-postaya konu eklemek için "Konu, düzenleme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 6. İletinizi eklemek için, e-postanın konusunu ve ardından "İleti, düzenleme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 7. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, e-postayı göndermek için Alt+S tuşlarına basın.

Odaklanmış gelen kutusuyla çalışma

En önemli e-postalarınıza odaklanın. Varsayılan olarak, Outlook, bir Odaklanmış gelen kutusu, bir de Diğer gelen kutusu oluşturur. En önemli e-postalar Odaklanmış gelen kutusunda sıralanırken, geri kalanı kolayca erişilebilecek ancak ayrı duran Diğer gelen kutusunda yer alır.

Odaklanmış ve Diğer gelen kutuları arasında geçiş yapma

Varsayılan olarak, OutlookOdaklanmış gelen kutusunu açar.

 1. "Tablo, tablo görünümü" sözlerini ve ardından gelen kutunuzdaki satır sayısını duyana kadar F6 tuşuna basın.

 2. “Diğer düğmesi” sözlerini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın ve sonra Enter tuşuna basın.

 3. Odaklanmış gelen kutusuna dönmek için, "Tablo, tablo görünümü" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna ve ardından "Odaklanmış düğmesi" sözlerini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın. Seçmek için Enter tuşuna basın.

E-postayı Diğer gelen kutusundan Odaklanmış gelen kutusuna taşıma

 1. Diğer gelen kutunuzda, Odaklanmış gelen kutusuna taşımak istediğiniz e-postaya gidin.

 2. E-postayı taşımak için Shift+F10, V tuşlarına basın.

Odaklanmış gelen kutusunu gizleme

Odaklanmış gelen kutusunu gizleyebilir ve tek ileti listesiyle çalışabilirsiniz.

 1. Odaklanmış gelen kutusunun gösteriliyor mu yoksa zaten gizlenmiş mi olduğunu denetlemek için, "Tablo, tablo görünümü" sözlerini ve ardından gelen kutunuzdaki satır sayısını duyana kadar F6 tuşuna basın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Okuma bölmesi kapalıysa, Sekme tuşuna bir kez basın. "Odaklanmış düğmesi" sözlerini duyarsanız, Odaklanmış gelen kutusu gösteriliyordur.

  • Okuma bölmesi açıksa, Shift+Sekme tuşlarına iki kez basın. "Diğer düğmesi" sözlerini duyarsanız, Odaklanmış gelen kutusu gösteriliyordur.

 2. Odaklanmış gelen kutusunu gizlemek için Alt+V, W tuşlarına basın.

E-postayı bulmak için aramayı ve filtrelemeyi kullanma

Bu önemli e-postayı bulmak için listelerle ve arşivlerle boğuşarak zaman harcamayın. Aradığınız hemen bulmak için aramayı veya filtrelemeyi kullanın.

E-postayı arama

 1. Gelen Kutusu’nda Ctrl+E tuşlarına basın. Odak, Arama metin alanına taşınır. Şunu duyarsınız: "Arama sorgusu, düzenleme, geçerli posta kutusunda arayın."

 2. Aramak istediğiniz klasörü değiştirmek için "Geçerli posta kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Ara Çubuğu’na basın. İstediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Arama sözcüklerinizi yazın.

 4. Önerilere göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. Öneri seçmek için Enter tuşuna basın. Arama sonuçları ileti listesinde görüntülenir.

 5. İlk iletiyi duyana kadar Sekme tuşuna basın. Listeye göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. E-postayı açmak için Enter tuşuna basın.

 6. Arama sonuçları listesini temizlemek için Esc tuşuna basın.

  Açık bir e-postadan Gelen Kutusu’na dönüp arama sonuçları listesini temizlemek için Esc tuşuna iki kez basın.

E-postayı bulmak için filtrelemeyi kullanma

 1. Gelen Kutusu’nda Alt+H, L tuşlarına basın. Odak, filtre seçenekleri listesindeki ilk öğeye taşınır.

 2. İstediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Tablo görünümünün yüklenmesi bitti."

 3. Filtreyle eşleşen e-posta listesine gitmek için ilk iletiyi duyana kadar Sekme tuşuna basın. Listeye göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. E-postayı açmak için Enter tuşuna basın.

 4. Sonuç listesini ve filtreyi temizlemek için Esc tuşuna basın.

  Açık bir e-postadan Gelen Kutusu’na dönüp arama sonuçları listesini temizlemek için Esc tuşuna iki kez basın.

Ekleri açma veya iliştirme

Outlook'ta e-postalarınızdaki ekleri açabilir ve iliştirebilirsiniz.

Ekleri açma

E-posta aldığınızda, ekran okuyucunuz e-postanın ekleri olup olmadığını ve ekli dosyaların sayısını duyurur.

 1. Eki olan bir e-postayı açın. Odak iletinin gövdesindedir.

 2. Ekin ayrıntılarını, örneği dosya adını ve türünü duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 3. Eki açmak için Enter tuşuna basın. Dosya uyumlu bir uygulamada açılır.

Ekleri iliştirme

Özgeçmişler, bültenler veya resimler gibi dosyaları kopya olarak veya OneDrive dosyası olarak gönderebilirsiniz.

 1. E-postada Alt+N, A, F tuşlarına basın. Bağlam menüsü açılır.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Son kullanılan dosyayı iliştirmek için, dosyayı duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  • Web konumdan dosya eklemek için W tuşuna basın. İlk çevrimiçi konumu, örneğin "OneDrive" sesini duyarsiniz. Seçmek için Enter tuşuna basın. Dosya Ekle iletişim kutusu açılır. Sekme tuşuna ve istediğiniz dosyayı duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Alt+S tuşlarına basın.

  • Yerel depolamadan, örneğin sabit sürücüden dosya eklemek için B tuşuna basın. Dosya Ekle iletişim kutusu açılır. Sekme tuşuna ve istediğiniz dosyayı duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Alt+S tuşlarına basın.

E-postayı yazdırma

E-postanızı kağıda veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz.

 1. Bir e-postanın içinde veya Gelen Kutusu’ndaki bir e-postada Ctrl+P tuşlarına basın. Yazdır iletişim kutusu açılır.

 2. Varsayılan ayarları kullanarak yazdırmak için Alt+F, P, P tuşlarına basın.

Görüntülü veya sesli bildirimleri açma veya kapatma

Yeni bir e-posta iletisi geldiğinde, bu size sesli ya da görüntülü efektlerle bildirilebilir. İşinizin kesilmemesi gerekiyorsa bildirimleri kapayabilirsiniz.

 1. Gelen Kutusu'taAlt+F, T tuşlarına basın. Outlook Seçenekleri penceresi açılır, odak Genel sekmesinde olur.

 2. M tuşuna basın. Posta sekmesi açılır.

 3. Sekme tuşuna basın ve sonra da P tuşuna basın. Şu ifadeyi duyarsanız: "İşaretli" veya "İşaretsiz" ve ardından "Ses çal, onay kutusu." Bu seçeneği seçmek veya seçimini kaldırmak için Ara Çubuğu'ne basın.

 4. Diğer bildirim seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna basın. Seçeneği seçmek veya seçimini kaldırmak için Ara Çubuğu’na basın. "Gözat, düğme" sözlerini duyduğunuzda seçecek başka bildirim seçeneği kalmamış demektir.

 5. Seçimlerinizi onaylamak ve Outlook Seçenekleri penceresinden çıkmak için "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook’ta klavye kısayolları

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook Posta’yı keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

E-postayı Mac için Outlook Mac OS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak temel görevleri gerçekleştirin. Yeni e-posta oluşturup gönderebilir, alınan e-postaları okuyup yanıtlayabilir, arama ve filtreleme yapabilir, e-postaları yazdırabilir ve daha pek çok şeyi yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama veya iletme

E-postayı okuma

Varsayılan olarak, Outlook uygulaması e-postaları en yeni en üstte olacak şekilde listeler.

 1. Outlook'ta, Posta ana görünümünü açmak için Command+1 tuşlarına basın. Posta görünümünde, odağı ileti listesine taşımak için şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "İleti Listesi Ana Hat Görünümü tablosu."

 2. İleti listesine göz atarken, bir sonraki iletiye gitmek için Control+] (Sağ köşeli ayracı) tuşlarına, bir önceki iletiye gitmek için de Control+[ (Sol köşeli ayracı) tuşlarına basın.

 3. Siz ilerledikçe, VoiceOver Gelen Kutusu’nuzda yer alan e-postalar hakkındaki bilgileri okur. Örneğin şunları duyarsınız:

  • Gönderenin adı

  • E-postanın konusu

  • Gönderme tarihi

  • Eklerinin olup olmadığı

 4. Tek bir e-postayı veya birçok iletisi olan bir e-posta konuşmasını açmak için Command+O tuşlarına basın. İleti penceresi açılır ve şunu duyarsınız: "İletiyi aç. Şimdi <ileti konusu>."

  Sonraki e-postaya hızlıca geçmek için Ctrl+Sol parantez ([) tuşlarına basın. Önceki e-postaya geçmek için Ctrl+Sağ parantez (]) tuşlarına basın.

 5. E-postayı veya konuşmadaki iletileri okumak için Sağ veya Sol ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe, VoiceOver ileti alanlarını okur.

 6. Bitirdiğinizde, ileti penceresini kapatmak için Command+W tuşlarına basın. İleti pencereleri kapatılır ve odak Gelen Kutusu ileti listesine taşınır.

Bildirim Merkezi’nden e-posta okuma

Outlook'tan, en son e-postaları okumak için Mac bilgisayarınızda Bildirim Merkezi’ne gidin.

 1. Menü çubuğundaki menü ek özelliklerine gitmek için Control+Option+MM tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Menü Ek Özellikleri."

 2. Bildirim Merkezi’ne gitmek için, "Bildirim merkezi, menü ek özelliği" sözlerini duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu’na basın.

 3. Bildirim Merkezi’ndeki Bildirimler’e gitmek için, "Bildirimler, radyo düğmesi" sözlerini duyana kadar Control+Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın ve ardından Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Bildirimler listesine göz atmak için Sağ veya Sol ok tuşuna basın. Bir bildirime Outlook VoiceOver bildirimi "Microsoft Outlook" olarak okur ve ardından ileti saati, konu, gönderen ve ileti gövdesi okunur. E-postayı açmak için Return tuşuna basın.

E-postayı yanıtlama

 1. E-posta iletisinde şunlardan birini yapın:

  • İletiyi göndereni yanıtlamak için Command+R tuşlarına basın.

  • Tümünü yanıtlamak için Shift+Command+R tuşlarına basın.

 2. Konusu aynı olan ve yalnızca göndereni veya özgün e-postaya eklenmiş olan herkesi yanıtlayacak şekilde ayarlanan yeni bir e-posta açılır. Odak, iletinin gövdesindedir. İletinizi yazın.

 3. İletiyi oluşturmayı bitirdikten sonra, e-postayı göndermek için Command+Return tuşlarına basın.

E-postayı iletme

 1. E-posta iletisinde Command+J tuşlarına basın.

 2. Odak, Kime alanında olur. Şunu duyarsınız: "Kime, metni düzenleme." Her alıcının adını yazın.

 3. İleti eklemek isterseniz, "Belge metni" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 4. İletiyi oluşturmayı bitirdikten sonra, e-postayı göndermek için Command+Return tuşlarına basın.

E-posta oluşturma ve gönderme

 1. Outlook'ta, Posta ana görünümünü açmak için Command+1 tuşlarına basın.

 2. Yeni e-posta oluşturmak için Command+N tuşlarına basın. Yeni ileti penceresi açılır ve odak Kime alanında olur. Şunu duyarsınız: "Adsız (...) penceresi, Kime metni düzenleme."

 3. Kime alanına her alıcının adını yazın.

 4. Bilgi kopyası göndermek için, Sekme tuşuna basarak Bilgi alanına gidin. Şunu duyarsınız: "Bilgi, metni düzenleme." Bilgi kopyasını almasını istediğiniz kişilerin adlarını yazın.

  Gizli kopya göndermek için "İletiler, seçili sekme" sözlerini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın ve sonra Sağ ok tuşuna basın; "Seçenekler sekmesi" sözlerini duyarsınız. Seçenekler sekmesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu’na basın; "Gizli işaretsiz onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu’na basın. Gizli alanı iletiye eklenir. "Gizli, metni düzenleme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve kişi adlarını yazın.

 5. E-postanın konusunu yazmak için "Konu, metni düzenleme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve istediğiniz konuyu yazın.

 6. İletinizi yazmak için "Belge metni" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve istediğiniz iletiyi yazın.

 7. İletiyi oluşturmayı bitirdikten sonra, e-postayı göndermek için Command+Return tuşlarına basın.

E-postayı bulmak için aramayı ve filtrelemeyi kullanma

Bu önemli e-postayı bulmak için listelerle ve arşivlerle boğuşarak zaman harcamayın. Aradığınız hemen bulmak için arama veya filtreleme seçeneklerini kullanın.

E-postayı arama

 1. Posta görünümünde, geçerli klasörde arama yapmak için Option+Command+F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Ara, arama metni alanı." Arama sözcüklerinizi yazın ve Return tuşuna basın.

 2. Arama sonuçları listesine gitmek için şunu duyana tadar Sekme tuşuna basın: "İleti Listesi Ana Hat Görünümü tablosu."

 3. Arama sonuçlarına göz atmak için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz iletinin konusu, göndereni ve tarihine göre VoiceOver iletileri duyurur.

 4. E-postayı açmak için Command+O tuşlarına basın. E-posta penceresini kapatmak ve Posta görünümüne dönmek için Command+W tuşlarına basın.

 5. Bitirdiğinizde, Posta görünümünde Ara seçeneğinden çıkmak için "Ara, arama metni alanı" sözlerine duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Esc tuşuna basın.

E-postayı bulmak için filtrelemeyi kullanma

 1. Posta görünümünde, "E-postayı filtrele, menü düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. Filtreleme seçeneklerinin listesini açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. İstediğiniz filtreleme seçeneğini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Odak, filtreyle eşleşen e-postaların bulunduğu ileti listesine taşınır.

 3. Filtreyle eşleşen e-postalara göz atarken bir sonraki iletiye gitmek için Control+] (Sağ köşeli ayracı) tuşlarına, bir önceki iletiye gitmek için de Control+[ (Sol köşeli ayracı) tuşlarına basın. Siz listede ilerledikçe VoiceOver ileti ayrıntılarını okur.

 4. E-postayı açmak için Command+O tuşlarına basın.

 5. Filtreleme seçeneğini kaldırmak için, Posta görünümünde "E-postayı filtrele, menü düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve sonra da Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. "Tüm filtreleri kaldır" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Ekleri açma veya iliştirme

E-postalarınızı e-postanıza ek olarak açıp Mac için Outlook.

Eki açma

VoiceOver alınan e-postanın ekleri olup olmadığını duyurur.

 1. Bir veya birden çok eki olan e-postayı açın.

 2. "Ek" ifadesini, ardından dosya adını ve boyutunu duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Ara Çubuğu'ne basın. Ek desteklenen uygulamada açılır.

Ek ekleme

Özgeçmiş, fotoğraf veya toplantı daveti gibi dosyaları ek olarak gönderebilirsiniz.

Dosya ekleme

 1. İletiyi oluştururken, yeni e-posta penceresinde "Dosya ekle, düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Bir iletişim kutusu açılır ve Belgeler veya iCloud gibi bir konumdan eklemek istediğiniz dosyaya göz atabilirsiniz.

 2. İstediğiniz dosyaya göz atın ve dosyayı seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Dosya e-postanıza eklenir ve odak yeni e-posta penceresine döner.

Görüntü veya resim ekleme

 1. İletiyi oluştururken, yeni e-posta penceresinde "Resimler menü düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Resimler alt menüsünü genişletmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 2. "Dosyadan Resim" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu'na basın. Bir iletişim kutusu açılır ve eklemek istediğiniz resim dosyasına göz atabilirsiniz.

 3. İstediğiniz resme göz atın ve seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Görüntü veya resim ileti gövdesine eklenir.

E-postayı yazdırma

E-postanızı kağıda veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz.

 1. Outlook'ta yazdırmak istediğiniz e-postayı seçin.

 2. Yazdır iletişim kutusunu açmak için Command+P tuşlarına basın. E-postayı yazdırmak için, "Yazdır, varsayılan düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Belgeyi varsayılan yazıcınıza göndermek için Return tuşuna basın.

Görüntülü veya sesli bildirimleri açma veya kapatma

Bildirimleri hızla açıp kapatabilirsiniz.

 1. Outlook'ta, Outlook Tercihleri’ni açmak için Command+Virgül (,) tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Tercihler, tümünü göster düğmesi."

 2. "Bildirimler ve sesler düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu’na basın. Bildirimler ve Sesler penceresi açılır.

 3. Tüm bildirimleri açmak veya kapatmak için, "Masaüstünde uyarı görüntüle" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından ayarı açmak ("işaretli") veya kapatmak ("işaretsiz") için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Sesli bildirimleri açmak veya kapatmak için, "Yeni ileti" veya "Anımsatıcı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından yeni iletiler veya anımsatıcılarda sesli bildirimleri açmak ("işaretli") veya kapatmak ("işaretsiz") için Boşluk Çubuğu'na basın.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook’ta klavye kısayolları

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook Posta’yı keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Temel görevleri yerine getirmek için iOS için Outlook'ta e-postayı iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın. Yeni e-posta oluşturup gönderebilir, alınan e-postaları okuyup yanıtlayabilir, arayabilir, filtreleyebilir, yazdırabilir ve Odaklanmış iletiler ile eklerle çalışabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama veya iletme

E-postayı okuma

Varsayılan olarak, Outlook uygulaması en yeni e-postayı en üstte listeler.

İpucu: İleti listesinde ve bir e-postadayken, iletiyle ilgili gerçekleştirebileceğiniz eylemleri dinlemek için yukarı veya aşağı doğru çekin. Eylem gerçekleştirmek için, seçeneği duyduğunuz anda ekrana iki kez dokunun.

 1. VoiceOver’ın Gelen Kutunuzdaki e-postaları okuduğunu duymak için, ileti listesinde sağa doğru çekin veya listede parmağınızı aşağı kaydırın. Örneğin şunları duyarsınız:

  • Gönderenin adı

  • E-postanın konusu

  • Gönderme tarihi

  • Ekler (varsa)

  • E-posta iletisinin ilk birkaç satırı

  • Konuşmadaki ileti sayısı

 2. Tek bir e-postayı veya birçok iletinin yer aldığı bir e-posta konuşmasını açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. E-postayı veya konuşmadaki iletileri okumak için sağa doğru çekin ya da parmağınızı ekranın üstünden e-posta listesine doğru aşağı kaydırın. Konuyu, gönderenin adını, iletiyi ve konuşmada kaç ileti olduğunu duyarsınız.

 4. Konuşma uzunsa, dinlemek için iletinin tamamını açmanız gerekebilir. İlk ileti okunduktan sonra sağa doğru çekin. "Tüm iletiyi aç düğmesi" sözlerini duyarsanız konuşmada daha fazla metin var demektir. Açmak için ekrana iki kez dokunun.

  Daraltılmış ileti görünümüne dönmek için "Kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Sonraki e-postaya hızlıca geçmek için, "Sonraki ileti düğmesi" sözlerini duyana kadar sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Önceki e-postaya geçmek için, "Önceki ileti düğmesi" sözlerini duyana kadar sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. İletiyi okumayı bitirdiğinizde, Gelen Kutusu’na dönmek için "Geri düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

E-postayı yanıtlama

 1. E-postada, "Yanıtla düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Şunu duyarsınız: "Uyarı, Yanıtla düğmesi." Yalnızca özgün göndereni yanıtlamak için ekrana iki kez dokunun. İletinin birden çok alıcısı varsa ve yanıtı hepsine göndermek istiyorsanız, "Tümünü yanıtla düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. Konusu aynı olan ve yalnızca göndereni veya özgün e-postaya eklenmiş olan herkesi yanıtlayacak şekilde ayarlanan yeni bir e-posta açılır. Odak iletinin gövdesindedir ve ekran klavyesi de ekranın alt yarısındadır. İletinizi yazın.

 4. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

E-postayı iletme

 1. E-postada, "İlet düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Şunu duyarsınız: "Kime, metin alanı, düzenleme." Odak Kime alanındadır ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir. Her alıcının adını yazın.

 3. İleti eklemek istiyorsanız, “Çok satırlı metin alanı” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından iki kez dokunun. İletinizi yazın.

 4. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Odaklanmış iletilerle çalışma

En önemli e-postalarınıza odaklanın. Varsayılan olarak, Outlook bir Odaklanmış gelen kutusu, bir de Diğer gelen kutusu oluşturur. En önemli e-postalar Odaklanmış gelen kutusunda sıralanırken, geri kalanı kolayca erişilebilecek ancak ayrı duran Diğer gelen kutusunda yer alır.

Varsayılan olarak, OutlookOdaklanmış gelen kutusunu açar. Diğer gelen kutusuna geçmek için:

 1. "Diğer, düğme" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Odaklanmış gelen kutusuna dönmek için "Odaklanmış, düğme" sözlerini duyana kadar sola veya sağa çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

E-postayı Diğer gelen kutusundan Odaklanmış gelen kutusuna taşımak için:

 1. Taşımak istediğiniz iletiye gidin ve ekrana iki kez dokunun.

 2. "Diğer konuşma eylemleri" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 3. "Odaklanmış gelen kutusuna taşı, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Bir uyarı duyarsınız. İstediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Odaklanmış gelen kutusunu devre dışı bırakmak ve tek ileti listesiyle çalışmak için:

 1. "Ayarlar, sekme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. "Odaklanmış gelen kutusu, değiştir düğmesi, Açık" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Outlook artık tek gelen kutusu gösterir.

E-posta oluşturma ve gönderme

 1. İleti listesinde, "Oluştur düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Yeni İleti penceresi açılır, odak Kime alanındadır ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir. Alıcıların adlarını yazın.

 3. Bilgi kopyası veya gizli kopya göndermek için, "Bilgi/Gizli düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bilgi metin alanı, düzenleniyor." Gizli kopyayı alan kişilerin adlarını yazın.

  Gizli kopya göndermek için sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Gizli, sıfır genişlikte aralık, metin alanı." Ekrana iki kez dokunun ve kişi adlarını yazın.

 4. E-postanın konusunu yazmak için, "Konu, metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin, ekrana iki kez dokunun ve iletinizi yazın.

 5. İletinizi yazmak için, "Çok satırlı metin alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. İleti oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

E-postayı bulmak için aramayı ve filtrelemeyi kullanma

Bu önemli e-postayı bulmak için listelerle ve arşivlerle boğuşarak zaman harcamayın. Aradığınız hemen bulmak için aramayı veya filtrelemeyi kullanın.

E-postayı arama

 1. İleti listesinde "Ara düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Odak, Posta Ara alanına taşınır. Arama sözcüklerinizi yazmaya başlayın. Siz yazdıkça arama sonuçları listesi de güncelleştirilir.

 3. Arama sonuçlarına göz atmak için sağa doğru çekin. Siz listede ilerledikçe VoiceOver da ayrıntıları ve iletiyi okur.

 4. Açmak istediğiniz bir e-postayı duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun.

 5. Arama’dan çıkmak için, "İptal düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

E-postayı bulmak için filtrelemeyi kullanma

 1. İleti listesinde, "Filtre düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz filtreleme seçeneğini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Filtreyle eşleşen e-postalara göz atmak için sağa doğru çekin. Siz listede ilerledikçe VoiceOver da ayrıntıları ve iletiyi okur.

 4. Açmak istediğiniz bir e-postayı duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun.

 5. Filtreleme seçeneğini kaldırmak için, gelen kutusunda "Filtreyi iptal et düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ekleri açma veya iliştirme

iOS için Outlook uygulamasında e-postalarınızdaki ekleri açabilir ve iliştirebilirsiniz.

Eki açma

VoiceOver alınan e-postanın ekleri olup olmadığını duyurur.

 1. Bir veya birden çok eki olan e-postayı açın.

 2. Ek dosya türünü ve ardından "Ek" ifadesini, dosya adını ve boyutunu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ek, desteklenen uygulamada açılır.

Ek ekleme

Özgeçmiş, fotoğraf veya toplantı daveti gibi dosyaları ek olarak gönderebilirsiniz.

Dosya ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Dosya veya fotoğraf ekle, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Dosya ekle." Ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz dosyaya göz atın ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. "Dosya ekle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Fotoğraf ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Dosya veya fotoğraf ekle, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Eklemek üzere cihaz kamerasıyla fotoğraf çekmek için:

 1. Sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Fotoğraf çek, düğme."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Kamera etkinleştirilir.

 3. “Resim çek, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. “Fotoğrafı kullan” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Çekilen son fotoğrafı eklemek için "Çekilen son fotoğrafı kullan" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Fotoğraflar klasöründen resim eklemek için:

 1. "Kitaplıktan fotoğraf seç" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz resme göz atın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Toplantı daveti ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Toplantı ekle, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Şunu duyarsınız: "Uygunluk durumunu gönder, düğme." Toplantı için uygun olan ilk zaman aralığınızı göndermek için ekrana iki kez dokunun.

  Alternatif olarak, yeni davet oluşturmak için "Davet oluştur, düğme" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Takvim Outlook penceresi açılır. Toplantı davetleri oluşturma yönergeleri için, Outlook'ta takvimle birlikte ekran okuyucu kullanarak temel görevlere bakın.

 3. Toplantı zamanlamayı bitirdiğinizde, Takvim olayı penceresinde "Bitti düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook Posta’yı keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Temel görevleri yerine getirmek için Android için Outlook'ta e-postayı Android’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın. Yeni e-posta oluşturup gönderebilir, alınan e-postaları okuyup yanıtlayabilir, arayabilir, filtreleyebilir, yazdırabilir ve Odaklanmış iletiler ile eklerle çalışabilir ve daha pek çok şeyi yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama veya iletme

E-postayı okuma

Varsayılan olarak, en yeni e-postalar en üstte listelenir.

 1. İleti listesinde, TalkBack’in e-postaları okumasını dinlemek için sola veya sağa doğru çekin ya da parmağınızı aşağı kaydırın. Her e-posta hakkında aşağıdaki bilgileri dinlersiniz:

  • Gönderenin adı

  • İletinin alındığı tarih veya saat

  • Konu

  • E-posta içeriğinin ilk birkaç satırı

 2. E-postayı açmak için ekrana iki kez dokunun. TalkBack otomatik olarak iletiyi başından okumaya başlar.

  Alternatif olarak, TalkBack'in e-posta iletisini en üstten en alta kadar okumasını dinlemek için, aşağı ve sağa doğru çekebilirsiniz. Genel Bağlam Menüsü açılır. “En üstten oku” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İletiye hızla göz gezdirmek için ekranın en üstünden parmağınızı aşağı kaydırın.

  Aşağı gitmek için iki parmağınızla iletiyi yukarı kaydırın. Yukarı gitmek için iki parmağınızla aşağı kaydırın.

 3. İletiyi okumayı bitirdiğinizde, gelen kutusuna dönmek için "Yukarı git düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

E-postayı yanıtlama

 1. E-posta açık durumdayken aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca özgün göndereni yanıtlamak için "Yanıtla düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • İletinin birden çok alıcısı varsa, siz de yanıtı hepsine göndermek istiyorsanız, "Tümünü yanıtla düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Konusu aynı olan yeni bir e-posta açılır ve göndereni veya özgün e-postadaki herkesi yanıtlayacak şekilde ayarlanır. Odak iletinin gövdesindedir ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir. İletinizi yazın.

 3. İletiyi oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder" sözünü duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Gönderildi, Outlook, klavye gizli."

E-postayı iletme

TalkBack kullanarak bir e-postayı kolayca iletebilirsiniz.

 1. E-posta iletisi açık durumdayken, "İlet düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Konusu aynı olan yeni bir e-posta açılır. Odak Kime alanındadır ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir.

 2. Her alıcının adını yazın.

 3. İleti yazmak için, "İleti gövdesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. İletinizi yazın.

 4. İletiyi oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder" sözünü duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Odaklanmış iletilerle çalışma

En önemli e-postalarınıza odaklanın. Varsayılan olarak, Outlook bir Odaklanmış gelen kutusu, bir de Diğer gelen kutusu oluşturur. En önemli e-postalar Odaklanmış gelen kutusundayken, geri kalanı kolayca erişilebilecek ancak ayrı duran Diğer gelen kutusunda yer alır.

Varsayılan olarak, OutlookOdaklanmış gelen kutusunu açar. Diğer gelen kutusuna geçmek için:

 1. "Diğer postalara geç, değiştir" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Odaklanmış gelen kutusuna dönmek için "Odaklanmış postalara geç, düğme" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

E-postayı Diğer gelen kutusundan Odaklanmış gelen kutusuna taşımak için:

 1. Taşımak istediğiniz iletiye gidin ve ekrana iki kez dokunun. "Seçildi" ifadesini ve ardından ileti ayrıntılarını duyarsınız.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. "Odaklanmış gelen kutusuna taşı, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Bir uyarı duyarsınız. İstediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Odaklanmış gelen kutusunu devre dışı bırakmak ve tek ileti listesiyle çalışmak için:

 1. “Ayarlar” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. "Odaklanmış gelen kutusu, Açık" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Outlook artık tek gelen kutusu gösterir.

E-posta oluşturma ve gönderme

 1. İleti listesinde "Oluştur düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yeni ileti penceresi açılır, odak Kime alanındadır ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir.

 2. Alıcıların adlarını veya e-posta adreslerini yazın. Eşleşen kişiler listesi siz yazdıkça güncelleştirilir.

  Not: Cihaza bağlı olarak, "Arama dizini" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekmeniz ve kişi aramak için de ekrana iki kez dokunmanız gerekebilir.

 3. Kişi seçmek için, istediğiniz kişinin adı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. İletinin kopyasını başka alıcılara göndermek için "Bilgi alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Önceki adımda açıklandığı gibi alıcıları ekleyin.

 5. Başka alıcılara gizli kopya göndermek için "Gizli alanı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin, ekrana iki kez dokunun ve alıcıları ekleyin.

 6. E-postanın konusunu eklemek için sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Konu, düzenleme kutusu." Ekrana iki kez dokunun ve konuyu yazın.

 7. İletinizi yazmak için sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: "İleti gövdesi." Ekrana iki kez dokunun ve iletinizi yazın.

 8. İletiyi oluşturmayı bitirdiğinizde, "Gönder" sözünü duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

E-postayı bulmak için aramayı ve filtrelemeyi kullanma

Bu önemli e-postayı bulmak için listelerle ve arşivlerle boğuşarak zaman harcamayın. Aradığınız hemen bulmak için aramayı veya filtrelemeyi kullanın.

E-postayı arama

 1. İleti listesinde, “Ara” sözünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Odak Posta Ara metin alanına taşınır ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir. Arama sözcüklerinizi yazmaya başlayın. Siz yazdıkça arama sonuçları listesi de güncelleştirilir.

 3. Arama sonuçlarına göz atmak için sağa doğru çekin. Siz listede ilerledikçe TalkBack de ayrıntıları ve iletiyi okur.

 4. Açmak istediğiniz bir e-postayı duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun.

 5. Ara alanından çıkmak için, "Daraltılmış düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

E-postayı bulmak için filtrelemeyi kullanma

 1. İleti listesinde "Filtreler düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz filtreleme seçeneğini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Filtreyle eşleşen e-postalara göz atmak için sağa doğru çekin. Siz listede ilerledikçe TalkBack ileti ayrıntılarını okur.

 4. Açmak istediğiniz e-postayı duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun.

 5. Filtreleme seçeneklerini kaldırmak ve ileti listesinde tüm e-postaları görüntülemek için "İleti filtresini temizle düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ekleri açma veya iliştirme

Android için Outlook uygulamasında e-postalarınızdaki ekleri açabilir ve iliştirebilirsiniz.

Eki açma

TalkBack, alınan e-postada ek olup olmadığını duyurur.

 1. Bir veya birden çok eki olan e-postayı açın.

 2. Dosya türünü, adını ve boyutunu duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Şu uygulamalarla aç" sözlerini duyarsanız, istediğiniz seçeneği duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Eki seçilen uygulamada açmak için ekrana iki kez dokunun.

Ek ekleme

Özgeçmiş, fotoğraf veya toplantı daveti gibi dosyaları ek olarak gönderebilirsiniz.

Dosya ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Dosyaları ekle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Dosyalardan seçin."

 2. Outlook'tan dosya eklemek için ekrana iki kez dokunun. Cihazınızdan dosya eklemek için, "Cihaz dosyalarından seç" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. İstediğiniz dosyaya gidin, ardından seçmek ve eklemek ekrana iki kez dokunun.

Fotoğraf ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Dosyaları ekle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Eklemek üzere cihaz kamerasıyla bir fotoğraf çekmek için:

 1. Sağa doğru çekin. Şunu duyarsınız: “Fotoğraf çek, düğme.”

 2. Ekrana iki kez dokunun. Kamera etkinleştirilir.

 3. “Deklanşör düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Fotoğraf çekilir.

 4. "Deklanşör düğmesi şimdi etkinleştirildi, bitti" sözlerini duyarsanız, fotoğrafı eklemek için ekrana iki kez dokunun.

  "Deklanşör düğmesi şimdi etkinleştirildi, bitti" sözlerini duymazsanız, “Tamam, düğme” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve fotoğrafı eklemek için ekrana iki kez dokunun.

Fotoğraflar klasöründen resim eklemek için:

 1. “Fotoğraflardan seç” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz resme göz atın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Cihaza bağlı olarak, önce fotoğrafların kaydedilmiş olduğu konuma göz atmanız gerekebilir.

Toplantı daveti ekleme

 1. İletiyi oluştururken, "Toplantı ekle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Şunu duyarsınız: "Uygunluk durumunu gönder." Toplantı için uygun olan ilk zaman aralığınızı göndermek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Yeni davet oluşturmak için, "Davet oluştur" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Takvim Outlookaçılır. Toplantı davetleri oluşturma yönergeleri için, Yeni randevu veya toplantı zamanlama'ya başvurun.

 4. Toplantı zamanlamayı bitirdiğinizde, Takvim olayı penceresinde "Bitti" sözünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz:

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Outlook Posta’yı keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Posta Web üzerinde Outlook temel görevleri gerçekleştirmek için klavyenizi ve ekran okuyucuyu kullanarak klavyenizi kullanın. Onu Narrator ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir. Yeni e-posta oluşturup gönderebilir, alınan e-postaları okuyup yanıtlayabilir, arama ve filtreleme yapabilir, e-postaları yazdırabilir ve daha pek çok şeyi yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Şu anda Outlook.office.com (Web üzerinde Outlook) sayfasını güncelleştiriyoruz. Yeni Outlook deneyimini kullanan bazı kullanıcılarımız dışındaki diğer kullanıcılarımız güncelleştirme tamamlanana kadar klasik sürümden yararlanmaya devam edecek. Daha fazla bilgi için Yeni Web üzerinde Outlook ile ilgili yardım alın sayfasına gidin. Bu konudaki yönergeler yeni deneyim için geçerli olduğundan, klasik deneyimden yeni Outlook’a geçmenizi öneririz. Yeni Outlook geçmek için “Komut, yeni Outlook’u dene” sözlerini duyana kadar Ctrl + F6 tuşlarını basılı tutun ve sonra Enter’a basın. “Komut, yeni Outlook’u dene” yerine “Komut araç çubuğu” sözlerini duyarsanız zaten yeni Outlook’u kullanıyorsunuz demektir.

 • Bu konuda, Okuma bölmesinin kapalı olduğu varsayılır.

 • Web üzerinde Outlook kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web üzerinde Outlook web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi sık kullanılan kısayollar Web üzerinde Outlook uygulamasında değil, web tarayıcısında kullanılabilir.

Bu konuda

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama veya iletme

Ekran okuyucunuzu ve klavye kısayollarını kullanarak e-postaları okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz. Yeni e-posta geldiğinde bir ses duyarsınız.

İpucu: Konuşma görünümünü kullanmıyorsanız iletide gezinmek daha kolaydır. Bunu kapalı yapmak için Alt+Q tuşlarına basın, "Ayarlar, düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve Ayarlar menüsünü açmak için Enter tuşuna basın. "Konuşma görünümü" ifadesini ve ardından seçili durumdaki seçeneği duyana kadar Sekme tuşuna basın. "Kapalı" olarak ayarlanmazsa, "Seçili, kapalı" ifadesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve Ayarlar menüsünü kapatmak için Esc tuşuna basın.

E-postayı okuma

Posta'daki ileti listesinde bir e-postaya gidin ve ekran okuyucunuzun e-postayı ve ayrıntılarını okumasını dinleyin.

Not: Bu yönergeleri izlemeden önce okuma bölmesinin kapalı olması gerekir. Bunu onaylamak için Alt+Q tuşlarına basın, "Ayarlar, düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve Ayarlar menüsünü açmak için Enter tuşuna basın. "Okuma bölmesi" ifadesini ve ardından seçili durumdaki seçeneği duyana kadar Sekme tuşuna basın. "Sağda göster" veya "En altta göster" ifadesini duyarsanız, "Gizle" ifadesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve Ayarlar menüsünü kapatmak için Esc tuşuna basın.

 1. Posta ana görünümünde, "İleti listesi, bölge, bölge yer işareti" ifadesini duyana kadar Ctrl+F6 veya Shift+Ctrl+F6 tuşlarına basın ve ardından "İleti listesi" ifadesini ve ardından gelen kutunuzda e-postanın başlığını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Istediğiniz e-postayı bulana kadar Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın ve sonra da iletiyi içerik bölmesinde açmak için Enter tuşuna basın.

 3. E-postanın tamamını okumak için SR tuşu+R tuşlarına basın. Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın. E-postayı kapatmak ve ileti listesine dönmek için Esc tuşuna basın.

E-postayı yanıtlama

E-postalarınızı e-postanıza hemen yanıt vermek için ekran okuyucuyu Web üzerinde Outlook.

 1. İleti listesinde veya açık durumdaki e-postada, yanıtlamak istediğiniz e-postanın üzerindeyken Ctrl+R tuşlarına basın. Tümünü yanıtlama istiyorsanız, Ctrl+Shift+R tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "İçerik bölmesi, ileti gövdesi, düzenleme."

 2. Yanıtınızı yazın.

 3. E-postayı göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

E-postayı iletme

Klavye kısayollarını ve ekran okuyucunuzu kullanarak e-postayı kolayca iletebilirsiniz.

 1. İleti listesinde veya açık durumdaki e-postada, iletmek istediğiniz e-postanın üzerindeyken Ctrl+Shift+F tuşlarına basın. Şu ifadeyi duyarsiniz: "İçerik bölmesi, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." Odak, e-postanın Kime alanında olur.

 2. Alıcının adını veya e-posta adresini yazın. Yazmaya başiken, Web üzerinde Outlook öneriler sunar. Önerilere göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. Öneriler arasında doğru kişiyi bulursanız, Bunları To alanına eklemek için Enter tuşuna basın.

 3. "İleti gövdesi, düzenleme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 4. E-postayı göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

E-posta oluşturma ve gönderme

Ekran okuyucunuzun yeni e-posta oluşturmanıza ve iletinizi oradan göndermenize yardımcı olmasına izin verin.

 1. Posta ana görünümünde Ctrl+N tuşlarına basın. Şu ifadeyi duyarsiniz: "İçerik bölmesi, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." Odak, yeni e-postanın Kime alanında olur.

 2. Alıcının adını veya e-posta adresini yazın. Yazmaya başiken, Web üzerinde Outlook öneriler sunar. Önerilere göz atmak için Aşağı ok tuşuna basın. Öneri arasında doğru kişilerin olduğunu bulursanız, Bunları To alanına eklemek için Enter tuşuna basın.

 3. E-postanın bir kopyasını birine göndermek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Düzenlenebilir birleşik giriş kutusu." Kopya alıcının e-posta adresini yazın.

 4. Sekme tuşuna basın. Şu ifadeyi duyarsiniz: "Konu ekleyin." E-posta için konu yazın.

 5. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "İleti gövdesi, düzenleme."

 6. İletinizi yazın.

  İpucu: İleti biçimlendirme seçeneklerine gidin, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Biçimlendirme seçenekleri." Biçimlendirme seçenekleri menüsünde hareket etmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basın. Seçenek belirtmek veya alt menüleri genişletmek için Ara Çubuğu'na basın.

 7. E-postayı göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Ekleri indirme veya ekleme

E-postalarınızı e-postanıza indirip ek iliştirebilirsiniz Web üzerinde Outlook.

Ek indirme

Ekran okuyucunuz ileti listesinde ve okuma bölmesinde bir e-postayı okurken, e-posta ek içeriyorsa bunu haber veren bir duyuru yapılır.

 1. Okuma bölmesinde, e-postada ekin adını duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Sekme tuşuna bir kez basın. Şunları duyarsınız: "İndir, düğme." Enter tuşuna basın.

 3. Ekran okuyucularınız yeni bir bildirim duyurursa, odağı oraya taşımak için Alt+N tuşlarına basın. Ardından seçeneklere göz atmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve seçim yapmak için Enter tuşuna basın.

Ek ekleme

Özgeçmişler, bültenler veya sevimli kedi yavrularının resimleri gibi dosyaları kopya olarak veya OneDrive dosyası olarak gönderebilirsiniz.

OneDrive'dan dosya ekleme

 1. Yeni posta ekleyebilirsiniz, "Ekle, daraltılmış, menü öğesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'ya basarak menüyü açın.

 2. "Bulut konumlarına gözat" ifadesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak, OneDrive klasörünüzdedir.

 3. Dosya listesinde, eklemek istediğiniz dosya adını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Dosya otomatik olarak seçilir.

 4. "Sonraki, düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. "Kutucuk görünümüne geç" ifadesini duyarsiniz.

 5. Dosyayı kopya olarak eklemek veya dosya olarak paylaşmak OneDrive için, seçmek istediğiniz seçeneği duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Bilgisayarınızdaki bir yerel dosyayı ekleme

 1. Yeni posta ekleyebilirsiniz, "Ekle, daraltılmış, menü öğesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'ya basarak menüyü açın. Şu ifadeyi duyarsınız: "Bu bilgisayara gözat." Ara çubuğuna basın. Windows Dosya aç iletişim kutusu açılır.

 2. Eklemek istediğiniz dosyaya gitmek için Sekme tuşunu ve ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın.

E-postayı yazdırma

E-postanızı kağıda veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz.

 1. İleti listesinde, yazdırmak istediğiniz e-postada bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın.

 2. “Yazdır, menü öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Yazdır iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda, yazdırma seçeneklerini belirtin. Seçenekler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın. Seçenek menülerini genişletmek için Ara Çubuğu'ne basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Koyu modu kullanma

Koyu bir odada Web üzerinde Outlook, Koyu modunu kullanmak gözlerinizi daha az zorlar.

 1. Posta ana görünümünde Alt+Q tuşlarına basın, "Ayarlar, düğme" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve Ayarlar menüsünü açmak için Enter tuşuna basın.

 2. "Kapalı, Koyu mod" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve modu açıp kapatma için Enter tuşuna basın.

 3. Ayarlar menüsünü kapatmak için Esc tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Outlook’ta yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook Posta’yı keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×