Sistem Merkezi 2012 R2 Yapılandırma Yöneticisi'nde bulut tarafından yönetilen kullanıcılara mobil aygıt yönetimi ayarları uygulanmıyor

Belirtiler

Bir kullanıcı bir bulut tarafından yönetilen kullanıcı olduğunda Microsoft SystemCenter 2012 R2 Yapılandırma Yöneticisi'nde ayarları ilke ataması kullanıcı için hedef değil.

Notlar

  • Bu sorun, Intune Bağlayıcısı Yapılandırma Yöneticisi ile birlikte kullanan ortamları etkiler.

  • Yalnızca toplu güncelleştirme 2 veya toplu güncelleştirme 3 için Yapılandırma Yöneticisi yüklü olduğunda bu sorun oluşur.


Çözüm

Bu sorunu gidermek için bu düzeltmeyi uygulayın. Düzeltme, bu ilke ataması sorun oluşmasını engeller.

Not: Bu düzeltmeyi uygulamak için ilke atamalarını eksikse, bu düzeltmeyi uygulamadan önce "Daha fazla bilgi" bölümüne bakın.

Düzeltme bilgileri

Microsoft, desteklenen bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. Ancak bu düzeltme yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu düzeltmeyi yalnızca bu makalede açıklanan sorunun yaşandığı sistemlere uygulayın. Bu düzeltme, ek test süreci gerektirebilir. Bu nedenle bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

İndirilebilir bir düzeltme varsa, bu Bilgi Bankası makalesinin üst kısmında "Düzeltme İndirilebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek'e başvurun.

Not: Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gerekiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Tam listesi Microsoft Müşteri Hizmetleri ve destek telefon numaralarını veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportNot: "Düzeltme indirilebilir” formu, düzeltmenin indirilebildiği dilleri görüntüler. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bu dil için bir düzeltme mevcut değil demektir.

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için toplu güncelleştirme 2 veya System Center 2012 R2 Configuration Manager için toplu güncelleştirme 3 olmalıdır.

Yeniden başlatma bilgileri

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Not: Bu düzeltme paketini uygulamadan önce Configuration Manager yönetim konsolunu kapatmanızı öneririz.

Düzeltme değiştirme bilgileri

Bu düzeltme önceden yayımlanmış bir düzeltmenin yerini almaz.

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'te (UTC) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde koordinatlı evrensel saat yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.

System Center 2012 R2 Configuration Manager için toplu güncelleştirme 2

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Update.sql

Geçerli değil

4,249

29-May-2014

23:25

Geçerli değil

System Center 2012 R2 Configuration Manager için toplu güncelleştirme 3

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Update.sql

Geçerli değil

4,247

24-Aug-2014

23:25

Geçerli değil


Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla bilgi

Bu düzeltmeyi yüklemeden önce ilke atamalarını eksikse, bu durumda aşağıdaki SQL komut dosyası çalıştırarak düzeltebilirsiniz. Düzeltme uygulandıktan sonra çalıştırılmalıdır.

SET NOCOUNT ONSET NOEXEC OFF
IF dbo.fnIsCas() = 1
BEGIN
RAISERROR(N'This script needs to be run in primary site', 15, 1)
SET NOEXEC ON
END
GO
DECLARE @PolicyCollMap TABLE (PADBID INT, CollectionID INT)
DECLARE @CollectionID INT
DECLARE @PADBID INT
DECLARE @TotalAddedRows INT = 0
DECLARE @AddedRows INT = 0
INSERT INTO @PolicyCollMap (PADBID, CollectionID)
SELECT PC.PADBID, PC.CollectionID FROM PolicyCollMapFlat PC
INNER JOIN Collections C ON PC.CollectionID = C.CollectionID
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PC.PADBID
INNER JOIN MDMPolicy MP ON MP.PolicyID = PA.PolicyID
WHERE PC.AutoTarget = 1 AND C.CollectionType = 1 AND MP.PolicyType = 1
WHILE EXISTS (SELECT * FROM @PolicyCollMap)
BEGIN
SELECT TOP (1) @PADBID = PADBID, @CollectionID = CollectionID, @TotalAddedRows = 0 FROM @PolicyCollMap
WHILE (1 = 1)
BEGIN
MERGE TOP (1000) MDMUserPolicyAssignment MDMUPA
USING
(
SELECT DISTINCT PA.PolicyID, U.CloudUserID, MDMP.PolicyBodyHash, MDMP.PolicyType, GETUTCDATE()
FROM Collections C
INNER JOIN PolicyCollMapFlat PCMF ON PCMF.AutoTarget = 1 AND PCMF.PADBID = @PADBID AND PCMF.CollectionID = C.CollectionID AND C.CollectionID = @CollectionID AND C.CollectionType = 1 -- User Collection
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PCMF.PADBID
INNER JOIN ResPolicyCollMap RPCM ON PCMF.PADBID = RPCM.PADBID AND RPCM.CollectionID = PCMF.CollectionID
INNER JOIN User_DISC U ON U.ItemKey = RPCM.MachineID
INNER JOIN MDMPolicy MDMP ON MDMP.PolicyID = PA.PolicyID AND MDMP.PolicyType = 1
WHERE ISNULL(U.CloudUserID, N'00000000-0000-0000-0000-000000000000') != N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
) Source ( PolicyID, CloudUserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime )
ON (MDMUPA.PolicyID = Source.PolicyID AND
MDMUPA.UserID = Source.CloudUserID AND
MDMUPA.PolicyType = Source.PolicyType)
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT ( PolicyID, UserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime)
VALUES ( Source.PolicyID, Source.CloudUserID, Source.PolicyBodyHash, Source.PolicyType, Source.LastUpdateTime);
SET @AddedRows = @@ROWCOUNT
SET @TotalAddedRows = @TotalAddedRows + @AddedRows
IF @AddedRows < 1000
BEGIN
BREAK
END
END
PRINT N'Added ' + CAST(@TotalAddedRows AS NVARCHAR(100)) + N' users into MDMUserPolicyAssignment for PADBID = ' + CAST(@PADBID AS NVARCHAR(100)) + N' and CollectionID = ' + CAST(@CollectionID AS NVARCHAR(100))
DELETE @PolicyCollMap WHERE PADBID = @PADBID AND CollectionID = @CollectionID
END


Başvurular

Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı terminoloji hakkında ek bilgi edinin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×