SQL Server'da bir tablodaki yinelenen satırları kaldırma

Özet

Microsoft SQL Server tabloları hiçbir zaman yinelenen satırlar veya benzersiz olmayan birincil anahtarlar içermemelidir. Kısaltma amacıyla bu makalede birincil anahtarlar yerine zaman zaman "anahtar" veya "BA" terimi kullanılacaktır, ancak bu terimler her zaman "birincil anahtar" anlamına gelmektedir. Yinelenen BA'lar varlık tutarlılığını ihlal eder, bu nedenle ilişkisel bir sistemde yinelenen BA'lara izin verilmemelidir. SQL Server'da varlık tutarlılığı uygulanmasını zorlamak için dizinler, UNIQUE kısıtlamaları, PRIMARY KEY kısıtlamaları ve tetikleyiciler gibi çeşitli mekanizmalar kullanılır.

Buna karşın, beklenmedik durumlarda yinelenen birincil anahtarlar oluşabilir ve bunların ortadan kaldırılması gerekir. Yinelenen birincil anahtarların oluşmasına yol açan durumlardan biri de SQL Server dışındaki ilişkisel olmayan verilerde yinelenen BA'ların bulunması ve bu verilerin BA benzersizliğinin zorlanmadığı bir sırada alınmasıdır. Ayrıca, bunlar her bir tabloda varlık tutarlılığını zorlamamak gibi bir veritabanı tasarım hatası nedeniyle de oluşabilir.

Yinelenen BA'lar genellikle, benzersiz bir dizin oluşturulmaya çalışılırken yinelenen anahtarlar bulunursa yürütülen işlemin iptal edilmesi sonucunda fark edilir. Şu ileti alınır:

Msg 1505, Level 16, State 1 Create unique index aborted on duplicate key.

SQL Server 2000 veya SQL Server 2005 kullanıyorsanız, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Msg 1505, Level 16, State 1 CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for object name '%.*ls' and index name '%.*ls'. The duplicate key value is %ls.

Bu makalede, bir tablodaki yinelenen birincil anahtarların nasıl bulunacağı ve kaldırılacağı açıklanır. Ancak, yineleme oluşmasını önlemek üzere, bu çoğaltmaların oluşmasına izin veren işlemi yakından incelemelisiniz.

Ek Bilgi

Bu örnekte, yinelenen BA değerleri içeren aşağıdaki tabloyu kullanacağız. Bu tabloda birincil anahtar iki sütundur (col1, col2). İki satırda yinelenen BA olduğu için benzersiz dizin veya PRIMARY KEY kısıtlaması oluşturulamaz. Bu yordamda, yinelenen kopyaların nasıl belirleneceği ve kaldırılacağı gösterilmektedir.

create table t1(col1 int, col2 int, col3 char(50))
insert into t1 values (1, 1, 'data value one')
insert into t1 values (1, 1, 'data value one')
insert into t1 values (1, 2, 'data value two')

Birinci adım, yinelenen birincil anahtar değerleri olan satırları belirlemektir:

SELECT col1, col2, count(*)
FROM t1
GROUP BY col1, col2
HAVING count(*) > 1

Bu yordam, tablodaki her yinelenen BA değeri kümesi için bir satır döndürür. Bu sonuçtaki son satır, belirli bir BA değeri için yinelenen kopya sayısıdır.

col1

col2

1

1

2Yalnızca birkaç yinelenen BA değeri kümesi varsa, en uygun yordam, bunları el ile tek tek silmektir. Örneğin:

set rowcount 1
delete from t1
where col1=1 and col2=1

Rowcount değeri, belirli bir anahtar değeri için yinelenen kopya sayısına göre n-1 olmalıdır. Bu örnekte, 2 yinelenen olduğundan satır sayısı 1 olarak ayarlanmıştır. Col1/col2 değerleri, yukarıdaki GROUP BY sorgu sonucundan alınır. GROUP BY sorgusu birden çok satır döndürürse, bu satırların her biri için "set rowcount" sorgusunun bir kez çalıştırılması gerekir. Her çalıştırıldığında, rowcount değerini belirli bir BA değeri için yinelenen kopya sayısına göre n-1 olarak ayarlayın.

Satırları silmeden önce, tüm satırın yinelendiğini doğrulamalısınız. nadiren de olsa, BA değerleri yinelenmekle birlikte satırın tümü yinelenmiyor olabilir. Birincil anahtar olarak Sosyal Güvenlik Numarası değerinin yer aldığı ve her biri ayrı özniteliklere sahip olan iki farklı kişinin (veya satırın) bulunduğu bir tablo bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda, yinelenen hataya neden olan sorun, satıra geçerli benzersiz verilerin yerleştirilmesine de neden olmuş olabilir. Bu veriler silinmeden önce, gerektiğinde araştırma ve karşılaştırma amacıyla kullanılmak üzere başka bir yere kopyalanmalıdır.

Tabloda birbirinden farklı çok sayıda yinelenen BA değeri kümesi varsa, bunların tek tek kaldırılması uzun zaman alabilir. Bu durumda, aşağıdaki yordam kullanılabilir:

 1. İlk olarak, yukarıdaki GROUP BY sorgusunu çalıştırarak, yinelenen BA değeri kümesi sayısını ve her kümedeki yinelenen kopya sayısını belirleyin.

 2. Yinelenen anahtar değerlerini ayrı bir tabloda seçin. Örneğin:

  SELECT col1, col2, col3=count(*)
  INTO holdkey
  FROM t1
  GROUP BY col1, col2
  HAVING count(*) > 1
 3. Yinelenen satırları ayrı bir tabloda seçin ve bu işlem sırasında, yinelenen kopyaları kaldırın. Örneğin:

  SELECT DISTINCT t1.*
  INTO holddups
  FROM t1, holdkey
  WHERE t1.col1 = holdkey.col1
  AND t1.col2 = holdkey.col2
 4. Bu aşamada, holddups tablosunda benzersiz BA'lar olmalıdır; ancak t1 tablosunda yinelenen BA'lar ve benzersiz satırlar varsa (yukarıdaki SSN tablosunda olduğu gibi) bu durum geçerli değildir. Holddups tablosundaki her anahtarın benzersiz olduğunu, yinelenen anahtar bulunmadığını ve satırların benzersiz olduğunu doğrulayın. Öyleyse, işlemi burada sonlandırmanız ve belirli bir yinelenen anahtar değeri için hangi satırları korumak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Örneğin, şu sorgu:

  SELECT col1, col2, count(*)
  FROM holddups
  GROUP BY col1, col2

  her satır için 1 değerini döndürmelidir. Öyleyse, aşağıdaki 5. adıma geçin. Öyle değilse, yinelenen anahtarlarınız olmasına karşın benzersiz satırlar bulunmaktadır ve hangi satırların kaydedileceğine karar vermeniz gerekir. Bu işlem genelde bir satırın yoksayılmasını veya bu satır için yeni bir benzersiz anahtar değeri oluşturulmasını gerektirir. Holddups tablosundaki her bir yinelenen BA için bu iki adımdan birini uygulayın.

 5. Yinelenen satırları özgün tablodan silin. Örneğin:

  DELETE t1
  FROM t1, holdkey
  WHERE t1.col1 = holdkey.col1
  AND t1.col2 = holdkey.col2
 6. Benzersiz satırları özgün tabloya geri yerleştirin. Örneğin:

  INSERT t1 SELECT * FROM holddups

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×