Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

GİRİŞ

Uzak bir bilgisayardan Microsoft SQL Server 2005'in bir örneğine bağlanmaya çalıştığınızda, bir hata iletisi alabilirsiniz. Bu sorun, SQL Server'a bağlanmak için herhangi bir programı kullandığınızda oluşabilir. Örneğin, SQL Server'a bağlanmak için SQLCMD yardımcı programını kullandığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Sqlcmd: Hata: Microsoft SQL Native Client: Sunucuya bağlantı kurarken bir hata oluştu. SQL Server 2005'e bağlanırken, bu hata varsayılan ayarlar altında SQL Server'ın uzaktan bağlantılara izin vermemesinden kaynaklanabilir.

Bu sorun, SQL Server 2005 uzak bağlantıları kabul etmek üzere yapılandırılmamışsa oluşabilir. Varsayılan olarak, SQL Server 2005 Express Edition ve SQL Server 2005 Developer Edition uzaktan bağlantılara izin vermez. SQL Server 2005'i uzaktan bağlantılara izin verecek şekilde yapılandırmak için şu adımları tamamlamanız gerekir:

 • Uzak bir bilgisayardan bağlanmak istediğiniz SQL Server örneğinde uzak bağlantıları etkinleştirin.

 • SQL Server Browser hizmetini açın.

 • Güvenlik duvarını, SQL Server ve SQL Server Browser hizmetiyle ilgili ağ trafiğine izin verecek şekilde yapılandırın.

Bu makalede, bu adımların her biri nasıl tamamlanır açıklanmaktadır.

Ek Bilgi

SQL Server 2005 örneğinde uzaktan bağlantıları etkinleştirmek ve SQL Server Browser hizmetini açmak için SQL Server 2005 Surface Area Configuration aracını kullanın. SQL Server 2005'i yüklediğinizde Surface Area Configuration aracı yüklenir. SQL Server 2005 Express veya SQL Server 2005 Developer Edition için uzak bağlantıları etkinleştirme

Uzak bir bilgisayardan bağlanmak istediğiniz SQL Server 2005'in her örneği için uzak bağlantıları etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Başlat'ıtıklatın, Programlaraişaret edin, Microsoft SQL Server 2005'eişaret edin, Yapılandırma Araçları'nıişaret edin ve ardından SQL Server Surface Area Configuration'ıtıklatın.

 2. SQL Server 2005 Surface Area Configurationsayfasında, Hizmetler ve Bağlantılar için Yüzey Alanı Yapılandırması'nıtıklatın.

 3. Hizmetler ve Bağlantılar için Yüzey Alanı Yapılandırması sayfasında, Veritabanı Motorugenişletmek, Uzak Bağlantılartıklayın, Yerel ve uzak bağlantılarıtıklatın, ortamınız için etkinleştirmek için uygun protokolü tıklatın ve sonra Uygula'yıtıklatın. Not Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:

  Bağlantı Ayarları'ndaki değişiklikler, Veritabanı Altyapısı hizmetini yeniden başlatana kadar etkili olmaz.

 4. Hizmetler ve Bağlantılar için Yüzey Alanı Yapılandırması sayfasında, Veritabanı Altyapısı'nıgenişletin, Hizmetitıklatın, Ara'yıtıklatın, MSSQLSERVER hizmeti durana kadar bekleyin ve ardından MSSQLSERVER hizmetini yeniden başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

SQL Server Browser hizmetini etkinleştirme

Bir örnek adı kullanarak SQL Server 2005 çalıştırıyorsanız ve bağlantı dizenizde belirli bir TCP/IP bağlantı noktası numarası kullanmıyorsanız, uzaktan bağlantılara izin vermek için SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmeniz gerekir. Örneğin, SQL Server 2005 Express, VarsayılanÖrnek Adı Bilgisayar Adı \SQLEXPRESS ile yüklenir. Kaç tane SQL Server 2005 örneği çalıştırdığınıza bakılmaksızın, SQL Server Browser hizmetini yalnızca bir kez etkinleştirmeniz gerekir. SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Önemli Bu adımlar güvenlik riskinizi artırabilir. Bu adımlar, bilgisayarınızıveya ağınızı kötü amaçlı kullanıcılar veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılımlar tarafından saldırılara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu makalede, programların tasarlandıkları şekilde çalışmasını sağlamak veya belirli program özelliklerini uygulamak için açıklanan işlemi öneririz. Bu değişiklikleri yapmadan önce, bu işlemin belirli ortamınızda uygulanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirmenizi öneririz. Bu işlemi uygulamayı seçerseniz, sisteminizi korumaya yardımcı olmak için uygun ek adımları uygulayın. Bu işlemi yalnızca gerçekten bu işleme ihtiyacınız varsa kullanmanızı öneririz.

 1. Başlat'ıtıklatın, Programlaraişaret edin, Microsoft SQL Server 2005'eişaret edin, Yapılandırma Araçları'nıişaret edin ve ardından SQL Server Surface Area Configuration'ıtıklatın.

 2. SQL Server 2005 Surface Area Configurationsayfasında, Hizmetler ve Bağlantılar için Yüzey Alanı Yapılandırması'nıtıklatın.

 3. Hizmetler ve Bağlantılar için Yüzey Alanı Yapılandırması sayfasında SQL Server Browser'ıtıklatın, Başlangıç türüiçin Otomatik'i tıklatın ve sonra Uygula'yıtıklatın. NotOtomatik seçeneğini tıklattığınızda, Microsoft Windows'u her başlattığınızda SQL Server Browser hizmeti otomatik olarak başlar.

 4. Başlat'ıtıklatın ve sonra Tamam'ıtıklatın.

Not Bir bilgisayarda SQL Server Browser hizmetini çalıştırdığınızda, bilgisayar, bilgisayarda çalışan her SQL Server örneğinin örnek adlarını ve bağlantı bilgilerini görüntüler. Bu risk, SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmemek ve SQL Server örneğine doğrudan atanmış bir TCP bağlantı noktası üzerinden bağlanarak azaltılabilir. TCP bağlantı noktası üzerinden doğrudan SQL Server örneğine bağlanmak bu makalenin kapsamı dışındadır. SQL Server Browser sunucusu ve SQL Server'ın bir örneğine bağlanma hakkında daha fazla bilgi için SQL Server Books Online'da aşağıdaki konulara bakın:

 • SQL Server Tarayıcı Hizmeti

 • SQL Server Veritabanı Motoruna Bağlanma

 • İstemci Ağı Yapılandırması

Windows Güvenlik Duvarı'nda özel durumlar oluşturma

Bu adımlar, Windows XP Hizmet Paketi 2 (SP2) ve Windows Server 2003'te bulunan Windows Güvenlik Duvarı sürümü için geçerlidir. Farklı bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, daha fazla bilgi için güvenlik duvarı belgelerinize bakın. SQL Server 2005 çalıştıran bilgisayarda bir güvenlik duvarı çalıştırıyorsanız, SQL Server 2005 ve SQL Server Browser hizmeti güvenlik duvarı üzerinden iletişim kuramadığı sürece SQL Server 2005'e dış bağlantılar engellenir. Uzak bağlantıları kabul etmek istediğiniz her SQL Server 2005 örneği için bir özel durum ve SQL Server Browser hizmeti için bir özel durum oluşturmanız gerekir. SQL Server 2005, program dosyalarını yüklediğinizde yolun bir parçası olarak bir örnek kimliği kullanır. SQL Server'ın her örneği için bir özel durum oluşturmak için doğru örnek kimliğini tanımlamanız gerekir. Örnek kimlik almak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Başlat'ıtıklatın, Programlaraişaret edin, Microsoft SQL Server 2005'eişaret edin, Yapılandırma Araçları'nıişaret edin ve ardından SQL Server Configuration Manager'ıtıklatın.

 2. SQL Server Configuration Manager'da sağ bölmedeki SQL Server Browser hizmetini tıklatın, ana penceredeki örnek adını sağ tıklatın ve ardından Özellikler'itıklatın.

 3. SQL Server Tarayıcı Özellikleri sayfasında Gelişmiş sekmesini tıklatın, özellik listesindeörnek kimliğini bulun ve ardından Tamam'ıtıklatın.

Windows Güvenlik Duvarı'nı açmak için Başlat'ıtıklatın, Çalıştır'ıtıklatın, firewall.cplyazın ve ardından Tamam'ıtıklatın.

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server 2005 için bir özel durum oluşturma

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server 2005 için bir özel durum oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Windows Güvenlik Duvarı'nda Özel Durumlar sekmesini tıklatın ve ardından Program Ekle'yitıklatın.

 2. Program Ekle penceresinde Gözat'ıtıklatın.

 3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe'yi tıklatın, Aç'ıtıklatın ve sonra Tamam'ıtıklatın. Not SQL Server 2005'in nerede yüklendiğine bağlı olarak yol farklı olabilir. MSSQL.1, önceki yordamın 3.

 4. Bir özel durum gerektiren SQL Server 2005'in her örneği için 1'den 3'e kadar olan adımları yineleyin.

Windows Güvenlik Duvarı'ndaki SQL Server Browser hizmeti için bir özel durum oluşturma

Windows Güvenlik Duvarı'ndaki SQL Server Browser hizmeti için bir özel durum oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Windows Güvenlik Duvarı'nda Özel Durumlar sekmesini tıklatın ve ardından Program Ekle'yitıklatın.

 2. Program Ekle penceresinde Gözat'ıtıklatın.

 3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe yürütülebilir programı tıklatın, Aç'ıtıklatın ve sonra Tamam'ıtıklatın. Not SQL Server 2005'in nerede yüklendiğine bağlı olarak yol farklı olabilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×