Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bu makalenin Microsoft Excel 2000 sürümü için bkz. 213798.

Bu makalenin Microsoft Excel 98 ve Excel sürümleri hakkında bilgi için bkz. 149689.

Özet

Bu makalede, çeşitli Visual Basic for Applications dizi türleriyle çalışmak için kullanabileceğiniz örnek Microsoft Güvenlik Verileri yordamları yer almaktadır.

Ek Bilgi

Microsoft, açık veya zımni garanti olmaksızın yalnızca çizim için programlama örnekleri sağlar. Bu, ticarete uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makalede, göstermekte olan programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak için kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsaymaktadır. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevlerini açıklamaya yardımcı olabilir, ancak bu örnekleri değiştirerek sizin özel gereksinimlerinizi karşılayacak ek işlevler veya yapı yordamları sağlamazlar. NOT: Visual Basic for Applications, kesme işareti (') işaretikten sonra gelen sözcükler açıklama olur.

Bir Diziyi Doldurmak ve Sonra Çalışma Sayfasına Kopyalamak için

 1. Yeni bir çalışma kitabı açın ve modül Visual Basic ekleme.

 2. Modül sayfası üzerinde aşağıdaki kodu yazın.

  Sub Sheet_Fill_Array()
  Dim myarray As Variant
  myarray = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  Range("a1:a10").Value = Application.Transpose(myarray)
  End Sub
 3. Sayfa1'i seçin.

 4. Araçlar menüsünde Makro üzerine gelin ve Makrolar'a tıklayın.

 5. Makro iletişim kutusunda, Makro'ya Sheet_Fill_Array Çalıştır'a tıklayın.

Çalışma Sayfasından Değer Almak ve Diziyi Doldurmak için

 1. A1:A10 hücrelerine Sayfa1'de değerleri yazın.

 2. Kaynak Visual Basic, aşağıdaki kodu yazın:

  Sub from_sheet_make_array()
  Dim thisarray As Variant
  thisarray = Range("a1:a10").Value

  counter = 1 'looping structure to look at array
  While counter <= UBound(thisarray)
  MsgBox thisarray(counter, 1)
  counter = counter + 1
  Wend
  End Sub
 3. Sayfa1'i seçin.

 4. Araçlar menüsünde Makro üzerine gelin ve Makrolar'a tıklayın.

 5. Makro iletişim kutusunda, Makro'ya from_sheet_make_array Çalıştır'a tıklayın.

Diziyi Geçmek ve Almak için

 1. Bir modül sayfası için aşağıdaki kodu yazın:

  Sub pass_array()
  Dim thisarray As Variant
  thisarray = Selection.Value
  receive_array (thisarray)
  End Sub

  Sub receive_array(thisarray)
  counter = 1
  While counter <= UBound(thisarray)
  MsgBox thisarray(counter, 1)
  counter = counter + 1
  Wend
  End Sub
 2. Sayfa1'i seçin ve A1:A10 aralığını vurgulayın.

 3. Araçlar menüsünde Makro üzerine gelin ve Makrolar'a tıklayın.

 4. Makro iletişim kutusunda, Makro'ya pass_array Çalıştır'a tıklayın.

İki Diziyi Karşılaştırmak için

 1. Sayfa1'de iki adlandırılmış aralık oluşturun. Bir aralık1 ve diğer aralığı2 olarak adlar.

  Örneğin, A1:A10 hücre aralığını vurgulayın ve aralığı1 olarak anlayın; B1:B10 hücre aralığını vurgulayın ve aralığı2 olarak adlayın.

 2. Modül sayfası üzerinde aşağıdaki kodu yazın.

  Sub compare_two_array()
  Dim thisarray As Variant
  Dim thatarray As Variant

  thisarray = Range("range1").Value
  thatarray = Range("range2").Value
  counter = 1
  While counter <= UBound(thisarray)
  x = thisarray(counter, 1)
  y = thatarray(counter, 1)
  If x = y Then
  MsgBox "yes"
  Else MsgBox "no"
  End If
  counter = counter + 1
  Wend
  End Sub
 3. Sayfa2'yi seçin.

 4. Araçlar menüsünde Makro seçeneğinin üzerine gelin ve Makro'ya tıklayın.

 5. Makro iletişim kutusunda, Makro'ya compare_two_array Çalıştır'a tıklayın.

  Her karşılaştırma için bir ileti kutusu görüntülenir.

Dinamik Diziyi Doldurmak için

 1. Bir modül sayfası için aşağıdaki kodu yazın:

  Sub fill_array()

  Dim thisarray As Variant
  number_of_elements = 3 'number of elements in the array

  'must redim below to set size
  ReDim thisarray(1 To number_of_elements) As Integer
  'resizes this size of the array
  counter = 1
  fillmeup = 7
  For counter = 1 To number_of_elements
  thisarray(counter) = fillmeup
  Next counter

  counter = 1 'this loop shows what was filled in
  While counter <= UBound(thisarray)
  MsgBox thisarray(counter)
  counter = counter + 1
  Wend

  End Sub
 2. Araçlar menüsünde Makro üzerine gelin ve Makrolar'a tıklayın.

 3. Makro iletişim kutusunda, Makro'ya fill_array Çalıştır'a tıklayın.

NOT: "Özel" number_of_elements değiştiri, dizinin boyutunu belirler.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×