GİRİŞ

Bu makalede, Windows Server 2008 tabanlı bilgisayarlarda Microsoft Dynamics CRM 4.0 desteği açıklanır.

Daha fazla bilgi

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0 ve Outlook için Microsoft Dynamics CRM 3.0 istemcisi, Windows Server 2008 tabanlı bilgisayarlarla uyumlu değildir.

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 tabanlı bilgisayarlarla uyumludur. Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM 4.0 istemcisi, Terminal Hizmetleri veya Citrix ile birlikte kullanıldığında Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde desteklenir.

Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'nin aşağıdaki sürümleri desteklenir:

 • Windows Server 2008 Standard'ın 32-bit ve 64-bit sürümleri

 • Windows Server 2008 Enterprise'ın 32-bit ve 64-bit sürümleri

 • Windows Server 2008 Datacenter'ın 32-bit ve 64-bit sürümleri

 • Windows Server 2008 Web Server'ın 32-bit ve 64-bit sürümleri


Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı Windows Server 2008 üzerine yükleme
Not: Microsoft Dynamics CRM 4.0 şimdilik yalnızca IPv6 ortamında desteklenmemektedir.

Not: Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yükleme işlemi sırasında Hizmet Hesabı olarak Ağ Hizmeti hesabını kullanmazsanız yükleme başarısız olur.

Sunucu rolü, sunucunun birincil işlevini tanımlar. Windows Server 2008'de yöneticiler, tüm bilgisayara tek bir sunucu rolü atayabilir veya aynı bilgisayara birden çok sunucu rolü yükleyebilirler. Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı Windows Server 2008 üzerine yüklemek için, aşağıdaki Windows Server 2008 Sunucu rollerinin yüklü olması gerekir.

 • Statik İçerik rol hizmeti (Web Sunucusu (IIS) rolünde bulunur)

 • Dinamik İçerik Sıkıştırma rol hizmeti (Web Sunucusu (IIS) rolünde bulunur)

 • Windows Kimlik Doğrulaması IIS rol hizmeti (Web Sunucusu (IIS) rolünde bulunur)

 • Uyumluluk Bileşenleri rol hizmeti (Web Sunucusu (IIS) rolünde bulunur)

 • Dizin Oluşturma Hizmeti (Dosya Hizmetleri rolünde bulunur)


Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yüklemeden önce yukarıdaki rolleri eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Roller'i sağ tıklatın ve ardından Rol Ekle'yi tıklatın.

 3. İleri'yi tıklatarak Sunucu Rolü ekranını görüntüleyin.

 4. Aşağıdaki rollerin onay kutularını işaretleyip İleri'yi tıklatın.

  • Uygulama Sunucusu

  • Dosya Hizmetleri

 5. İleri'yi tıklatarak Uygulama Sunucusu için Rol Hizmetleri'ni görüntüleyin.

 6. Web Sunucusu (IIS) Desteği'nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Rol Ekleme Sihirbazı kutusu görüntülendiğinde, Gereken Rol Hizmetlerini Ekle'yi ve ardından İleri'yi tıklatın.

 7. İleri'yi tıklatarak Web Sunucusu Rol Hizmetleri'ni görüntüleyin, zaten işaretli olan onay kutularını koruyarak IIS 6 Yönetim Uyumluluğu'nun yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve sonra İleri'yi tıklatın.

 8. İleri'yi tıklatarak Dosya Hizmetleri Rol Hizmetleri'ni görüntüleyin, Dizin Oluşturma Hizmeti'nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve sonra İleri'yi tıklatın.

 9. Yükle'yi tıklatın


Uygulama Sunucusu, Dosya Hizmetleri veya Web Sunucusu (IIS) hizmetini zaten etkinleştirdiyseniz, belirli Rol Hizmetleri'ni etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Roller'i genişletin ve gereksinim duyduğunuz role bağlı olarak Uygulama Sunucusu, Dosya Hizmetleri veya Web Sunucusu (IIS) rol hizmetini sağ tıklatıp Rol Hizmetleri Ekle'yi tıklatın.

 3. İstediğiniz rol hizmetlerini eklemek üzere sihirbazı tamamlayın.

MoreInformation

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ile birlikte Windows Server 2008'i kullandığınızda oluşabilecek sorunlar

Yukarıdaki roller yüklü değilse, Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı Windows Server 2008 ile birlikte kullandığınızda aşağıdaki bilinen sorunlar oluşabilir. . Kullanılabilecek geçici çözümler de açıklanır.

Sorun 1: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web uygulamasını açmaya çalıştığınızda hata iletisi:

"Bu Web sayfasındaki bazı sorunlar, düzgün görüntülenmesini veya çalışmasını engelleyebilir" Satır: 194 Karakter: 1 Hata: Nesne bekleniyor Kod: 0 URL: http://localhost/


Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Web Sunucusu (IIS) rolünde Statik İçerik rol hizmetini etkinleştirin.Sorun 2: Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yüklediğinizde hata iletisi:

"Microsoft.Crm.Setup.Server.EnableCompressionAction eylemi başarısız oldu" System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80005006): HRESULT özel durumu: 0x80005006


Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Web Sunucusu (IIS) rolünde Dinamik İçerik Sıkıştırma rol hizmetini etkinleştirin.Sorun 3: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web uygulamasını açmaya çalıştığınızda hata iletisi:

"HTTP Hatası 401.2 – Yetkisiz"


Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Web Sunucusu (IIS) rolünde Windows Kimlik Doğrulaması rol hizmetini etkinleştirin.Sorun 4: Microsoft Dynamics CRM 4.0 sunucusunu yüklemeye çalıştığınızda hata iletisi:

"Windows Server 2008 üzerinde IIS 6 Uyumluluk Bileşenleri'nin yanı sıra Internet Information Services (IIS) 7 de yüklü olmalıdır"

Microsoft Dynamics CRM 4.0 yalnızca IIS 6.0 Yönetim Uyumluluğu rol hizmetini destekler.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Web Sunucusu (IIS) rolündeki IIS 6.0 Uyumluluğu rol hizmetini yüklemelisiniz.Sorun 5: Yalnızca IPv6'yı etkinleştirirseniz, Microsoft Dynamics CRM 4.0'da aşağıdaki sorunlar oluşabilir. Şu senaryoyu inceleyin. Yalnızca IPv6 ortamına Microsoft Dynamics CRM 4.0 Internet'e Yönelik Dağıtım (IFD) yüklersiniz. internalnetworkaddress kayıt defteri anahtarını bir IPv6 adresi olarak ayarlarsınız. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web uygulamasını açmayı denersiniz. Bu senaryoda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:


Geçersiz IP adresi belirtildi.

Şu senaryoyu inceleyin. Yalnızca IPv6 ortamına Microsoft Dynamics CRM 4.0 sunucusunu yüklemeye çalışırsınız. Daha sonra, Kurulum işlemini, Microsoft Dynamics CRM sunucusu olarak kullanılacak Web sitesini oluşturmak üzere yapılandırırsınız. Bu senaryoda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

WebServerValidator öğesini denetleyin: Hata: İstenen iletişim kuralıyla uyumsuz bir adres kullanıldı


Bu sorunlara geçici bir çözüm bulmak için, IPv6 ile birlikte IPv4'ün de etkinleştirilmiş ve Güncelleştirme Toplaması 3 ya da sonrasının yüklü olduğundan emin olun.Sorun 6: Şu senaryoyu inceleyin: Windows Server 2008 üzerinde Etki Alanı Kullanıcı hesabı altında çalışan bir Güvenlik Hesabı ile Microsoft Dynamics CRM 4.0 Sunucusu'nu yüklemeye çalışırsınız. Microsoft Dynamics CRM 4.0 yüklemesi, etki alanı kullanıcısını IIS Çalışan İşlem Grubu'na (IIS_WPG) eklemeye çalışır. Windows Server 2008, IIS 7.0'ı çalıştırır. Ancak Microsoft Dynamics CRM 4.0, IIS 6 uyumluluk modunu kullanmaktadır. Bu senaryoda, Kurulum işlemi başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureAspNetAccountAction eylemi başarısız oldu. System.ComponentModel.Win32Exception: Grup adı bulunamadı.

Bu sorun, IIS 6 uyumluluk modunda artık IIS_WPG grubunun bulunmaması nedeniyle oluşur.Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Ağ hizmetini seçerek Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı başlatmalısınız.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 yüklenip çalışır duruma geldiğinde, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek hizmet hesabını bir etki alanı kullanıcısı olarak değiştirebilirsiniz:

 1. Microsoft Dynamics CRM sunucusunda sırasıyla Başlat'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Web Sunucusu adını genişletin ve ardından Uygulama Havuzları'nı tıklatın.

 3. CRMAppPool'u sağ tıklatın ve sonra Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

 4. Kimlik'i tıklatın, Kimlik değerini oluşturduğunuz Hizmet Hesabı olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, iisreset yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Active Directory Değişiklikleri:

 1. Etki alanı denetleyicisinde sırasıyla Başlat'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.

 2. Microsoft Dynamics CRM Güvenlik Grupları'nın oluşturulduğu konuma gidin ve hizmet hesabını hem PrivUserGroup hem de SQLAccessGroup altına ekleyin.2008 IIS Sunucusu'ndaki Dosya Sistemi Değişiklikleri:

 1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nda, C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\ konumuna gidin.

 2. Bu dizine TAM DENETİM hizmet hesabını atayarak İzleme Dizini izinlerini değiştirin.


Hizmet hesabını, Microsoft Dynamics CRM sunucusunda aşağıdaki gruplara ekleyin:

 • Yerel IIS_IUSRS grubu

 • Yerel CRM_WPG grubu


Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Microsoft Dynamics CRM sunucusunda Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Yapılandırma'yı genişletin, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin ve sonra da Gruplar'ı genişletin.

 3. Gruplar bölmesinde IIS_IUSRS grubunu sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Ekle'yi tıklatın, hizmet hesabını yazın, Adları Denetle'yi tıklatın ve sonra da iki kez Tamam'ı tıklatın.

 5. Gruplar bölmesinde CRM_WPG grubunu sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 6. Ekle'yi tıklatın, hizmet hesabını yazın, Adları Denetle'yi tıklatın ve sonra da iki kez Tamam'ı tıklatın.Sorun 7: Windows Server 2003'ten Windows Server 2008'e yükselttiğinizde Dizin Oluşturma Hizmeti kaldırılıyor. Dizin Oluşturma Hizmeti kaldırıldığında, Microsoft Dynamics CRM 4.0'da uygulamanın Yardım dosyalarını kullanamıyorsunuz.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, Dosya Hizmetleri rolündeki Dizin Oluşturma Hizmeti rol hizmetini etkinleştirin.


Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

948680 Windows Server 2008'de desteklenen Microsoft sunucu uygulamalarının açıklaması

Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×