Word belgelerinizin engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Bu konu başlığında, belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale Word adım adım yönergeler ve en iyi yöntemler verilmektedir. Belgeleriniz erişilebilir olduğunda, içeriğinizin kilidini herkese açabilirsiniz ve farklı özelliklere sahip kişiler içeriğinizi okuyabilir ve dosyalarınız üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, ekran okuyucu kullanan kişilerin resmin neyle ilgili olduğunu dinleyleri için resimlere alternatif metinler ekleme hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, başkalarla paylaşmadan önce renk ve stilleri kullanarak belgenizin kapsayıcılığını en Word kullanmayı da öğrenirsiniz.

9 Haziran’da araştırma ekibi iş yeri dışı etkinliğini duyuran el ilanı. Resimde bir fotoğraf ve konferans mekanı adresi vardır.

Word, farklı becerileri olan kişilerin belgeleri okuması ve yazması için yardımcı olan birçok yerleşik özelliği vardır. Word, engelli kişiler için sorunlara neden olan öğeleri bulan Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni de sunar.

Erişilebilirlik Denetleyicisi’nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Erişilebilirlik Denetleyicisi Kuralları.

Windows: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Microsoft 365'te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metin ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığı bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, belgenizin içinde okuması zor olan veya arka plandan ayrı olan metinleri de bakabilirsiniz.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Başlıkların sıralarının mantıklı olup olduğunu kontrol etmek için, belgenizin içindekiler tablosuna görsel olarak tarayın.

Ayrıca, her bir başlığı tıklar ve buna yerleşik bir başlık stili uygulayabilirsiniz.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve belgelerde yerleşik biçimlendirme araçlarını Word.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermey olduğundan emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, tablolarınızı görsel olarak tarayın ve tamamen boş satır veya sütun olup olmadığını kontrol edin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Metinde görsellere alternatif metin Microsoft 365

Aşağıdaki yordamlarda, çalışma belgelerinizin görsellere nasıl alternatif metin Word açık Microsoft 365:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3D modelleri gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara resimleri açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Bir resmi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Resimler için Word Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Resimler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Microsoft'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için Açıklama oluştur'u da kullanabilirsiniz. Bu, sonucu metin giriş alanında görmek için biraz zaman alır. Oraya eklenen tüm açıklamaları silmeyi Word, örneğin "Açıklama yüksek güvenle oluşturulur."

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 Şekiller için Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiği sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Grafikler için Word Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Grafikler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif hale

Dekoratif nesneler görsel olarak ilginçtir ancak bilgilendirici değildir (örneğin, stil kenarlıkları). Ekran okuyucu kullanan kişiler bu ifadelerin dekoratif olduğunu duyar, böylece önemli bir bilgiyi kaçırmayacaklarını anlarız.

 1. Görsele sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktarıyorsanız, dekoratif olarak işaretley istediğiniz tüm görseller, bunları yapıt olarak etiketleerek korunur.

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, çalışma belgelerinizin görsellere nasıl alternatif metin Word açık Office 2019:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3D modelleri gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara resimleri açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resim seçin ve Şeridi biçimlendir sekmesinde Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Bir resmi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Resimler için Word Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Resimler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Microsoft'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için Açıklama oluştur'u da kullanabilirsiniz. Bu, sonucu metin giriş alanında görmek için biraz zaman alır. Oraya eklenen tüm açıklamaları silmeyi Word, örneğin "Açıklama yüksek güvenle oluşturulur."

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekil veya SmartArt grafiği seçin ve Şeridi biçimlendir sekmesinde Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 Şekiller için Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Şekiller için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir grafik seçin ve Şeridi biçimlendir sekmesinde Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Grafiği sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Grafikler için Word Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Grafikler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif hale

Dekoratif nesneler görsel olarak ilginçtir ancak bilgilendirici değildir (örneğin, stil kenarlıkları). Ekran okuyucu kullanan kişiler bu ifadelerin dekoratif olduğunu duyar, böylece önemli bir bilgiyi kaçırmayacaklarını anlarız.

 1. Görsele sağ tıklayın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktarıyorsanız, dekoratif olarak işaretley istediğiniz tüm görseller, bunları yapıt olarak etiketleerek korunur.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, çalışma belgelerinizin görsellere nasıl alternatif metin Word açık Office 2016:

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemeniz, başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Nesneyi Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanı

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın, ardından Şekli Biçimlendir’i seçin.

 2. Sağ bölmede Düzen ve Özellikler’i seçtikten sonra Alternatif Metin’i seçin.

 3. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprülerini, metinlerini ve tablolarını Word açık almaktadır.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Bağla’yı seçin. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ve Ekran ipucu metni iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlığına çevirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda, Başlık 1 veya Başlık 2 gibi bir başlık stili seçin.

Başlık stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda,Word'de Madde İşaretleri düğmesi. (Madde İşaretleri) düğmesini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda,Word'de Numaralama düğmesi. (Numaralama) düğmesini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve ardından Giriş sekmesinde metin (Yazı Tipi Rengi) Word'de Yazı Tipi Rengi düğmesi. Otomatik'i seçin.

  Word'de Yazı Tipi Rengi menüsü.
 • Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni belgeyi analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için kullanın. Bu araç artık belgeleri; metin ve sayfa rengi arasındaki karşıtlık, tablo hücresi arka planları, vurgu, metin kutusu dolgu rengi, paragraf gölgelendirmesi, şekil ve SmartArt dolguları, üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar için denetler.

 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil "geçti" ima etmek için Excel yeşil onay işareti bir onay işareti ve kırmızı "başarısız" ima İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. bir X işareti ekleyin.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Giriş sekmesinde metninizi seçin.

 2. Paragraf grubunda, grubun sağ alt köşesinde Paragraf Ayarları düğmesini seçin.

  Word'de Paragraf Ayarları düğmesi.

 3. Paragraf iletişim kutusu açılır, Girintiler ve Aralıklar sekmesi gösterirlir.

 4. Aralık’ın altında, istediğiniz aralık seçeneğini belirleyin.

Word'de girintiler ve aralıklar menüsü.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Tasarımı sekmesinde, Tablo Stili Seçenekleri grubunda Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

  Word'de Tablo Stili Seçenekleri.
 3. Sütun başlıklarını yazın.

Ayrıca bkz.

Mac: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Microsoft 365'te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metin ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığı bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, belgenizin içinde okuması zor olan veya arka plandan ayrı olan metinleri de bakabilirsiniz.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Başlıkların sıralarının mantıklı olup olduğunu kontrol etmek için, belgenizin içindekiler tablosuna görsel olarak tarayın.

Ayrıca, her bir başlığı tıklar ve buna yerleşik bir başlık stili uygulayabilirsiniz.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve belgelerde yerleşik biçimlendirme araçlarını Word.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın altında yalnızca birkaç paragraf olmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermeyebilirsiniz.

Ayrıca, tablolarınızı görsel olarak tarayın ve tamamen boş satır veya sütun olup olmadığını kontrol edin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Metinde görsellere alternatif metin Microsoft 365

Aşağıdaki yordamlarda, çalışma belgelerinizin görsellere nasıl alternatif metin Word açık Microsoft 365:

Notlar: 

 • Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

 • Mac’te sağ tıklamayı etkinleştirmek için Sistem Tercihleri’nde İkincil tıklama seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3D modelleri gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara açıklamayı okuyabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resim seçin ve Resim Biçimi şerit sekmesinde Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Bir resmi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Word'de bağlam menüsünde alternatif metin seçeneği

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Resmin içeriğini ve bağlamını açıklamak için 1 - 2 cümle yazın.

  Word'de Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekil veya SmartArt grafiği seçin ve Şekil Biçimi şerit sekmesindeki Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  Şekle alternatif metin eklemek için bağlam menüsünde alternatif metin seçeneği

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Şeklin veya SmartArt grafiğinin içeriğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word'de Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir grafik seçin ve Şeridi biçimlendir sekmesinde Alternatif Metin düğmesine basın.

  • Grafiği sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

  İpucu: Doğru menüyü açmak için Grafik Alanı'nın içine sağ tıklayın, yani parçalarına değil tüm grafiği çevreleyen çerçevenin içinde bir yere tıklayın.

 2. Grafiğin içeriğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word'de Alternatif Metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif hale

Dekoratif nesneler görsel olarak ilginçtir ancak bilgilendirici değildir (örneğin, stil kenarlıkları). Ekran okuyucu kullanan kişiler bu ifadelerin dekoratif olduğunu duyar, böylece önemli bir bilgiyi kaçırmayacaklarını anlarız.

 1. Görsele sağ tıklayın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanı gri görünür.

  Alternatif Metin bölmesinde seçili dekoratif onay kutusu

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktarıyorsanız, dekoratif olarak işaretley istediğiniz tüm görseller, bunları yapıt olarak etiketleerek korunur.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin görsellere nasıl alternatif metin Word açık almaktadır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. SmartArt’ı Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprülerini, metinlerini ve tablolarını Word açık almaktadır.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

  Seçtiğiniz metin Görüntülenecek Metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna hedef URL’yi yazın.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ve Ekran ipucu metni iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlık metnini seçin.

 2. Giriş sekmesinde Başlık 1 veya Başlık 2 gibi bir başlık stili seçin.

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda Madde İşaretleri düğmesini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Numaralandırma düğmesini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Mac için Word yazı tipi renk seçimi menüsü
 • Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni belgeyi analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için kullanın. Bu araç artık belgeleri; metin ve sayfa rengi arasındaki karşıtlık, tablo hücresi arka planları, vurgu, metin kutusu dolgu rengi, paragraf gölgelendirmesi, şekil ve SmartArt dolguları, üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar için denetler.

 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil "geçti" ima etmek için Excel yeşil onay işareti bir onay işareti ve kırmızı "başarısız" ima İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. bir X işareti ekleyin.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Satır ve Paragraf Aralığı > Satır Aralığı Seçenekleri’ni seçin.

  Paragraf iletişim kutusu açılır ve Girintiler ve Aralıklar sekmesi gösterilir.

 4. Aralık’ın altında, istediğiniz aralık seçeneğini belirleyin.

Tablo üst bilgilerini kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Tasarımı sekmesinde Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Ayrıca bkz.

iOS: Word belgelerini erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (11pt veya daha büyük), sans serif yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söylerler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Metin aralığı kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve Word’ün yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprülerini, metinlerini ve tablolarını Word açık almaktadır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Diğer düğmesine dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Bağlantı komutuna dokunun.

 5. Seçtiğiniz metin GÖRÜNTÜLEME kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse değiştirin.

 6. Köprü eklemek için, ADRES kutusuna URL'yi yazın.

 7. Ekranın üst kısmındaki Bitti'ye dokunun.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

URL’nin (adres) ve görüntülenecek metnin gösterildiği Bağlantı komutu

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Diğer düğmesine dokunun.

 3. Stiller komutuna dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Başlık 1 seçeneğinin seçili olduğu Stiller komutu

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Diğer düğmesine dokunun.

 3. Madde İşaretleri komutuna dokunun.

 4. İstediğiniz madde işareti seçeneğine dokunun.

 5. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Biçimlendirme seçeneklerinin gösterildiği Madde İşaretleri komutu

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Diğer düğmesine dokunun.

 3. Numaralama komutuna dokunun.

 4. İstediğiniz numaralandırma seçeneğine dokunun.

 5. Sıralı adımları yazın.

Biçimlendirme seçeneklerini gösteren, genişletilmiş numaralama komutu

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Yazı tipleri için Otomatik renk ayarının ekran görüntüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil "geçti" ima etmek için Excel yeşil onay işareti bir onay işareti ve kırmızı "başarısız" ima İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. bir X işareti ekleyin.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Tümceler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın:

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Diğer düğmesine dokunun.

 3. Satır aralığı için Paragraf > dokunun.

 4. İstediğiniz aralık seçeneğine dokunun.

Biçimlendirme seçeneklerinin gösterildiği ve 1,15’in seçili olduğu Satır Aralığı komutu

Tablo üst bilgilerini kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Giriş > Ekle > Tablo’ya dokunun.

 3. Stil Seçenekleri komutuna dokunun.

 4. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

 5. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırı seçili olarak genişletilmiş Stil Seçenekleri komutu

Ayrıca bkz.

Android: Word belgelerini erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Metin aralığı kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve belgelerde yerleşik biçimlendirme araçlarını Word.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin görsel ve tablolarına nasıl alternatif metin Word açık almaktadır.

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara resimleri açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Alternatif Metin seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Android için Word resim alternatif metin iletişim kutusu

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok .

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Alternatif Metin seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloda herhangi bir yere dokunun.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Sekmesi düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Alternatif Metin seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprülerini, metinlerini ve tablolarını Word açık almaktadır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Ekranı aşağı kaydırarak Bağlantı seçeneğine dokunun ve Bağlantı Ekle'ye dokunun.

 5. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse değiştirin.

 6. Köprü eklemek için, Adres kutusuna URL’yi yazın.

 7. Ekranın üst kısmında Uygula'ya dokunun.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Görüntülenecek metin ve adresin gösterildiği Bağlantı komutu

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Stiller seçeneğine dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Android için Word başlık stilleri menüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Madde İşaretleri seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. İstediğiniz madde işareti seçeneğine dokunun.

 5. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Android için Word madde işaretli listeler menüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Numaralama seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. İstediğiniz numaralandırma seçeneğine dokunun.

 5. Numaralı listede her öğeyi yazın.

Android için Word sıralı listeler menüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Android için Word yazı tipi rengi menüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil "geçti" ima etmek için Excel yeşil onay işareti bir onay işareti ve kırmızı "başarısız" ima İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. bir X işareti ekleyin.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Seçenekler düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Paragraf Biçimlendirme seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. İstediğiniz aralık seçeneğine dokunun.

Android için Word paragraf biçimlendirme menüsü

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki Diğer Sekmesi düğmesine Yukarı ok dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırarak Stil Seçenekleri seçeneğine kaydırın ve dokunun.

 4. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

  İpucu: Bir seçenek seçildiğinde gri görünür.

 5. Tablonıza her sütun başlığını yazın.

Android için Word tablo stili seçenekleri menüsü

Ayrıca bkz.

Mobil cihazlar için Windows: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, “buraya tıklayın” metnini kullanmak yerine, bağlantıda hedef sayfa başlığının tamamı yazılmalıdır.

Köprü metni ekleme

Grafiklere, tablolara, şekillere ve diğer görsellere alternatif metinler ekleyin.

Alternatif metinler, ekranı görenen kişilerin resimlerdeki ve SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, bağlantılı resimler, mürekkep çizimleri ve videolar gibi diğer görsellerde nelerin önemli olduğunu anlamalarını sağlar.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Görselleri dekoratif hale

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir. Bir anlamı iletmek için tek başına renk kullanmamaya dikkat edin. Renklerin veya diğer duyusal özelliklerin anlamını yineleyen metinler oluşturun.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgelerinizdeki metinler yüksek karşıtlık modunda, görsel engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilmelidir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (18pt veya daha büyük), sans-serif yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler sayfadaki sözcükleri hareketli olarak veya metni karışmış (bir metin satırı alttaki satıra sıkışmış) olarak algılayabilir. Ayrıca metin başka bir şekilde birleşebilir veya deforme olabilir.

Okuma yükü azaltmak için örneğin şunları yapabilirsiniz:

 • Arial veya Calibri gibi tanıdık sans-serif yazı tiplerini kullanın.

 • Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının.

 • Satırlar ve paragraflar arasında yeteri kadar boş alan bırakın.

 • Paragraflarınızda iki yana yaslama yerine sola hizalama kullanın. Bu, sözcükler arasında büyük boşluklar olmasını önlemeye yardımcı olur. Büyük boşluklar, görsel olarak paragraf boyunca akan bir beyaz boşluk yolu efekti oluşturabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Uygun metin aralığını kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve Word’ün yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgilerini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin görsel ve tablolarına nasıl alternatif metin Word açık almaktadır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı eklemelisiniz.

Resimlere alternatif metin ekleme

Ekran okuyucuların resmin açıklamasını okuyabilmelerini için fotoğraflar, grafikler ve ekran görüntüleri gibi resimlere alternatif metin ekleyin.

 1. Belgenizde resmi seçin.

 2. Resim menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Resim menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve resmin içeriğini ve işlevini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Word Mobile alternatif metin iletişim kutusu

Şekillere alternatif metin ekleme

Satır içi şekiller, SmartArt içindeki şekiller ve diğer şekiller kullanılarak iletilen görsel bilgiler, alternatif metin eklemediğiniz sürece ekran okuyucular tarafından okunamayabilir.

 1. Belgenizde şekli seçin.

 2. Şekil menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Şekil menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve şeklin içeriğini ve işlevini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Tablolara alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleyerek, ekran okuyucu kullanan kullanıcılar için tablo içeriğinin kısa bir özetini sağlayın.

 1. Tablonun içinde herhangi bir yere dokunun.

 2. Tablo menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Tablo menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve tablo içeriğinin kısa bir özetini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Görselleri dekoratif hale

Dekoratif nesneler görsel olarak ilginçtir ancak bilgilendirici değildir (örneğin, stil kenarlıkları). Ekran okuyucu kullanan kişiler bu ifadelerin dekoratif olduğunu duyar, böylece önemli bir bilgiyi kaçırmayacaklarını anlarız.

 1. Belgenizin görselini seçin.

 2. Menüyü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Aşağı kaydırarak Alternatif Metin'e ilerleyin ve dokunun.

 4. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprüleri, metinlerini ve tablolarını nasıl Word daha erişilebilir hale nasıl ulaşabilirsiniz.

Köprü metni ekleme

Kullanıcının bağlantının arkasında ne olduğunu öğrenebilmesi için, metninize açıklayıcı bir köprü ekleyin.

 1. Köprü eklemek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Bağlantı (Word Mobile bağlantı düğmesi simgesi) düğmesini bulana kadar araç çubuğunu sağa kaydırın ve dokunun.

 3. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin alanında gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse, bunu değiştirebilirsiniz.

  İpucu: “Buraya tıklayın” ifadesini veya açıklayıcı olmayan benzer ifadeleri kullanmaktan kaçının. Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

 4. Köprü eklemek için, Adres kutusuna URL’yi yazın.

 5. Ekranın üst kısmındaki Ekle'ye dokunun.

Word Mobile bağlantı metni iletişim kutusu

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin biçimlendirmenizi geliştirmek için, düz sans-serif bir yazı tipi seçin, büyük yazı tipi boyutu kullanın, metninizi sola hizalayın ve tümü büyük harf veya italik metinleri aşırı kullanmaktan kaçının.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Giriş menüsünde, örneğin büyük yazı tipi ve sans-serif yazı tipi seçebilirsiniz. Ayrıca, vurgu için kalın yazı tipi gibi başka biçimlendirme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Word Mobile’da metin biçimlendirme menüsünün ekran görüntüsü.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Metnin yüksek karşıtlık modunda sorunsuz görüntülendiğinden emin olmak için yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Yazı Tipi Rengi seçeneğinde, sağ oka dokunun.

 4. Otomatik’e dokunun.

Otomatik seçeneğinin seçili olduğu Yazı Tipi Rengi menüsünün ekran görüntüsü.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Yerleşik başlık stillerini kullanarak ekran okuyucular için belgenin bir ana hattını oluşturun. Yerleşik stiller uygulanmadığı sürece, ekran okuyucular büyük ve kalın yazı tipinin kullanıldığı metin parçasını başlık olarak yorumlamaz.

 1. Başlık olacak metni seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Stiller’e gelin ve dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Word Mobile’da Başlık 1 seçeneğinin seçili olduğu Stiller menüsünün ekran görüntüsü.

Madde işaretli listeler kullanma

Uygun olduğunda, okunabilirliği ve erişilebilirliği iyileştirmek için, metni madde işaretlerine ayırın.

 1. İmleci belgenizde listenin eklenmesini istediğiniz yere getirin ve listeye eklenecek metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Madde İşaretleri’ne gelin ve dokunun.

 4. Kullanmak istediğiniz madde işareti stiline dokunun.

 5. Gerekirse, liste öğelerini yazın.

  İpucu: Ekran okuyucuların duraklaması için her liste öğesinin sonunda nokta veya virgül kullanın.

Word Mobile'da madde işareti stilini seçmeye yönelik Madde İşaretleri menüsünün ekran görüntüsü.

Sıralı listeler kullanma

Uygun olduğunda, numaralandırılmış listeler kullanın çünkü bunlar sürekli bir metin bloğundan daha kolay izlenebilir.

 1. İmleci belgenizde listenin eklenmesini istediğiniz yere getirin ve listeye eklenecek metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Numaralandırma’ya gelin ve dokunun.

 4. Kullanmak istediğiniz numaralandırma stiline dokunun.

 5. Gerekirse, liste öğelerini yazın.

  İpucu: Ekran okuyucuların duraklaması için her liste öğesinin sonunda nokta veya virgül kullanın.

Word Mobile’da numaralandırma stilinin seçili olduğu Numaralandırma menüsünün ekran görüntüsü.

Uygun metin aralığını kullanma

Okunabilirliği geliştirmek için tümceler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Paragraf Biçimlendirmesi’ne gelin ve dokunun.

 4. Satır Aralığı’na dokunun ve kullanmak istediğiniz satır aralığı seçeneğini belirtin.

Satır aralığı değerini seçmeye yönelik Word Mobile menüsünün ekran görüntüsü.

Tablo üst bilgileri kullanma

Ekran okuyucuların sütun ve satırları izlemesine yardımcı olmak için tablonuza üst bilgiler ekleyin.

 1. Tablonuzda, imleci ilk satırın herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo menüsünü açmak için Diğer ( ... )düğmesinedokunun.

 3. Tablo menüsünde Ekle'yedokunun.

 4. Yukarı Ekle’ye dokunun.

 5. Önceki menüye dönmek için, Ekle menü üst bilgisinde sol oka dokunun.

 6. Tablo menüsünde, aşağı kaydırarak Stil Seçenekleri’ne gelin ve dokunun.

 7. Üst Bilgi Satırı’nı seçin.

 8. Tablonuza dönün ve sütun başlıklarını yazın.

Üst Bilgi Satırı seçeneğinin seçili olduğu Stil Seçenekleri menüsünün ekran görüntüsü.

Ayrıca bkz.

Office Online: Belgeleri erişilebilir Web için Word için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Web için Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Resimlere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Eksik alternatif metni bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığı bulmak için, belgenizin içinde okuması zor olan veya arka plandan ayrı olan metinleri bulun.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Yerleşik stillerin kullanılmadığı başlıkları bulmak için, başlık gibi görünecek şekilde biçimlendirilmiş metinleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın. Bu metni seçin ve sonra bir başlık stilinin kullanılıp kullanılmadığını görmek için şeridin Giriş sekmesine bakın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve belgelerde yerleşik biçimlendirme araçlarını Web için Word.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tabloların bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermey olduğundan emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, tablolarınızı görsel olarak tarayın ve tamamen boş satır veya sütun olup olmadığını kontrol edin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloyla iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş satır ve sütunlar da ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir bilginin bulunmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Resimlere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, çalışma belgelerinizin resimlerine ve tablolarına nasıl alternatif metin Web için Word açıkmektedir.

Not: Yalnızca Açıklama alanına metin koymanız ve Başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Bir resim seçin.

 2. Alternatif Metin > Seçin. Ekranın sağ tarafından Resmi Biçimlendir bölmesi açılır.

 3. Açıklama kutusuna alternatif metninizi yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Web için Word'de Resmi Biçimlendir Alternatif Metin bölmesi.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Alternatif Metin > Seçin. Alternatif Metin iletişim kutusu açılır. Alternatif Metin seçeneğini görmek için ... düğmesini seçmeniz gerekiyor olabilir. 

 3. Açıklama kutusuna alternatif metninizi yazın ve Tamam'ı seçin.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Web için Word'de Tablo Alternatif Metin iletişim kutusu.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, belgelerinizin köprülerini, metinlerini ve tablolarını Web için Word açık almaktadır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Bağla’yı seçin. Seçtiğiniz metin Görüntüleme metni kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin ve Ekle'yi seçin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Web için Word'de ekleme iletişim kutusunu bağlama.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra Otomatik olarak Giriş > Web için Word'de Yazı Tipi Rengi düğmesi. (Yazı Tipi Rengi) > seçin.

  Word Online yazı tipi rengi seçimi menüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil "geçti" ima etmek için Excel yeşil onay işareti bir onay işareti ve kırmızı "başarısız" ima İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. bir X işareti ekleyin.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlık metnini seçin ve ardından Giriş sekmesini seçin.

 2. Stiller düğmesini seçin ve ardından Başlık 1 veya Başlık 2 gibi bir başlık stili seçin.

Word Online metin stilleri menüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Web için Word'de Madde İşaretleri düğmesi. (Madde İşaretleri) düğmesini seçin ve sonra da kullanmak istediğiniz madde işareti stilini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Word Online madde işaretleri menüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Web için Word'de Numaralama düğmesi. (Numaralama) düğmesini seçin ve sonra da kullanmak istediğiniz liste stilini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Word Online numaralama menüsü

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda, grubun sağ alt köşesinde İletişim kutusu başlatıcı düğmesini seçin.

  Web için Word'de Paragraf Seçenekleri düğmesi.

  Genel, Girinti ve Aralık seçeneklerinin görüntüolduğu Paragraf iletişimkutusu açılır.

 4. Aralık altında,istediğiniz aralık seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı seçin.

Web için Word'de Paragraf seçenekleri iletişim kutusu.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Üst Bilgi Satırı >Tasarım'ı seçin.

  Web için Word'de seçilen Tablo Üst Bilgisi Satırı.

 3. Sütun başlıklarınızı yazın.

Ayrıca bkz.

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×