Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Bu makale, Microsoft Ekran Okuyucusu, JAWS veya NVDA with Microsoft 365 ürünleri gibi bir ekran okuyucu programı kullanan, görsel veya bilişsel engeli olan kişiler içindir. Bu makale, uygulamalarımız hakkında daha fazla erişilebilirlik bilgisi bulabileceğiniz Microsoft 365 ekran okuyucu desteği içerik setinin bir parçasıdır. Genel yardım için Microsoft Desteği girişveya Son Office sorunları için düzeltmeler veya geçici çözümler sayfalarını ziyaret edin.

Word, siz yazarken olası yazım ve dil bilgisi hatalarını otomatik olarak denetler. Hataları gözden geçirmek ve düzeltmek için klavyenizi ve bir ekran okuyucu kullanın. Bunu Ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir.

Dekoratif simge Word’te, bir ekran okuyucusu kullanmadan yazım ve dil bilgisi denetleme hakkında yönergelere mi ihtiyacınız var? Bkz. Office'te yazım ve dil bilgisini denetleme.

Notlar: 

Bu konuda

Yazım ve dil bilgisini denetleme ve düzeltme

 1. Yazım veya dil bilgisi hatalarını denetlemek istediğiniz belgeyi açın ve ardından F7 tuşuna basın.

  Denetimi başlatmak için şeridi de kullanabilirsiniz. Gözden Geçir sekmesini açmak için Alt + R tuşlarına basın ve ardından C, 1 tuşlarına basarak Belgeyi Denetle seçeneğini belirleyin.

  Düzenleyici bölmesi açılır. "Düzenleyici’ye genel bakış" ifadesini ve ardından bulguların sayısını duyarsınız.

  İpucu: Belgenizin yalnızca bir tümcesinin veya bir paragrafının yazım ve dil bilgisini denetlemek için denetlemek istediğiniz metni seçin ve ardından F7 tuşuna basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem yazım, hem de dil bilgisi hatalarını gözden geçirmek için Enter tuşuna basın.

  • Yalnızca yazım hatalarını gözden geçirmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Düzeltmeler kartı." “Yazım Denetimi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  • Yalnızca dil bilgisi hatalarını gözden geçirmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Düzeltmeler kartı." “Dil bilgisi” sözcüğünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Yazım ve dil bilgisi hatasıyla birlikte özgün cümleyi duyarsınız. Hatanın nasıl düzeltileceği hakkında ilk öneriyi duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Kullanmak istediğiniz öneriyi duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca geçerli hatada önerilen düzeltmeyi kullanmak için, Enter tuşuna basın.

  • Geçerli belgedeki hatanın tüm örneklerinde önerilen düzeltmeyi kullanmak için Alt + Aşağı ok tuşlarına basın ve ardından A tuşuna basın.

  Hata düzeltilir ve Word sonraki hataya geçer. Her hata için bu adımı yineleyin.

  İpucu: Bir sonraki hatanın özgün cümlesini okumak için, Özgün cümleyi oku düğmesine ulaşana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Word, belgeyi gözden geçirmeyi bitirdiğinde şunu duyarsınız: “Microsoft Word iletişim kutusu, Tamam düğmesi.” Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Bir yazım veya dil bilgisi bulgusunu yoksayma

Bir bulgunun hata olmadığını düşünüyorsanız, dosyayı bir kez veya belgenin tamamında yoksayabilirsiniz. Bulgu düzeltilmez ve Word listede bir sonraki hataya geçer.

 1. Düzenleyicisi bölmesinde, bulguya ilişkin özgün cümleyi dinlediyseniz, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir bulguyu bir kez yoksaymak için I tuşuna basın.

  • Bir bulguyu belgedeki her yerde yoksaymak için G tuşuna basın.

Düzenleyici bölmesi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Düzenleyici bölmesinin klavye kısayolları özetlenir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Algılanan sözcüğü bir kez yoksayma, ama sonra yeniden denetleme.

I

Algılanan sözcüğü belgenin tamamında yoksayma.

G

Algılanan sözcüğü programın sözlüğüne ekleme.

A

Değişikliği geri alma. Önceki düzeltmeler için tekrar tekrar basın.

Ctrl+Z

Programın tüm belgeler için yazım ve dil bilgisini nasıl düzelteceğini seçmek ve değiştirmek için Word seçenekleri penceresindeki Yazım Denetleme bölmesini açın.

S

Daha önce yoksaymayı seçtiğiniz sözcükleri ve dil bilgisini bulgularını yeniden denetleme

 1. Yeniden denetlemek istediğiniz Word belgesinde Alt + F, T tuşlarına basın. Word seçenekleri penceresi açılır.

 2. P tuşuna basın ve sonra da Sekme tuşuna bir kez basın. Yazım Denetleme bölmesi açılır ve odak Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesinde olur.

 3. Belgeyi tekrar denetle seçeneğine gitmek ve etkinleştirmek için K tuşuna basın. Eylemi onaylamanız istendiğinde, belgeyi yeniden denetlemek için Enter tuşuna basın. Belgeyi yeniden denetlemek istemiyorsanız, Sağ Ok tuşuna basarak Hayır düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

Dil bilgisi ve yazım denetimiyle ilgili klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Word belgelerinizde dil bilgisi ve yazım denetimi yapmanıza yardımcı olacak klavye kısayollarının özeti sağlanır.

Yapılacak işlem

Tuş

Word Seçenekleri penceresini açın.

Alt+F, T

Word Seçenekleri penceresinde Yazım Denetleme bölmesini açın.

P ve sonra da Sekme tuşuna basın

Yazım Denetleme bölmesinde Otomatik Düzelt iletişim kutusunu açın.

A

Otomatik Düzelt iletişim kutusunda Otomatik Düzeltme Dışında Kalanlar iletişim kutusunu açın.

E

Yazım Denetleme bölmesinde yazımı ve dil bilgisini yeniden denetleyin.

K

Yazım Denetleme bölmesinde Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

P

Yazım Denetleme bölmesinde Dil bilgisi ve yazım denetimini birlikte yap onay kutusunu seçin veya temizleyin.

iki kez H

Yazım Denetleme sekmesinde Yalnızca bu belgedeki yazım hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

S

Yazım Denetleme bölmesinde Yalnızca bu belgedeki dil bilgisi hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

D

Otomatik yazım ve dil bilgisi denetimini açma veya kapatma

Otomatik yazım ve dil bilgisi denetimi kapatabilir ve belgenizi tamamlandıktan sonra denetleyebilirsiniz. Metninizi hızla denetlemek istediğinizde belgenizde yazım ve dil bilgisini aynı anda denetlemek yararlı olur.

 1. Bir Word belgesinde Alt + F, T tuşlarına basın. Word Seçenekleri penceresi açılır.

 2. Yazım Denetleme bölmesini açmak için, P tuşuna basın ve sonra da Sekme tuşuna basın. Yazım Denetleme bölmesi açılır ve odak Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesinde olur.

 3. Yazarken yazımı denetle onay kutusunu temizlemek veya seçmek için P tuşuna basın.

 4. Yazarken dil bilgisi hatalarını işaretle onay kutusuna gitmek için, M tuşuna iki kez basın. Onay kutusunu temizlemek veya seçmek için Ara Çubuğu'na basın.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek ve Word Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için, Tamam düğmesine ulaşana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak belgenize döner.

Not:  Word programının siz yazarken nasıl otomatik düzeltme yapacağını belirtmek için, Yazım Denetleme sekmesine gidip A tuşuna basın. Otomatik Düzeltme iletişim kutusunda istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgedeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’teki yenilikler

Mac için Word, siz yazarken olası yazım ve dil bilgisi hatalarını otomatik olarak denetler. Mac OS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanarak hataların üzerinden geçip bunları düzeltebilirsiniz.

Dekoratif simge Word’te, bir ekran okuyucusu kullanmadan yazım ve dil bilgisi denetleme hakkında yönergelere mi ihtiyacınız var? Bkz. Office'te yazım ve dil bilgisini denetleme.

Notlar: 

Bu konuda

Belgede yazım ve dil bilgisi denetimini yapma

 1. Yazım veya dil bilgisi hatalarını denetlemek istediğiniz belgeyi açın ve ardından Command+L tuşlarına basın.

  İpucu: Belgenizde yalnızca bir tümcesinin veya bir paragrafının yazım ve dil bilgisini denetlemek için, denetlemek istediğiniz metni seçin ve ardından Option+Command+L tuşlarına basın. Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarına basarak imleci hareket ettirin.

 2. Yazım ve Dil Bilgisi iletişim kutusu açılır. Şunları duyarsınız: "Yazım ve dil bilgisi" ve yazım denetleme dili. Odak, yanlış yazılmış sözcüğü veya dil bilgisi hatasını düzenleyebileceğiniz metin alanındadır. İletişim kutusunda önerilen yazımlar veya önerilen dil bilgisi düzeltmeleri de gösterilir. "Öneriler, tablo" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Bunları dinlemek, olası hatayı nasıl yanıtlayacağınıza karar verirken size yardımcı olacaktır.

 3. Word'ün tanımladığı bir sorunu yanıtlamak için, seçmek istediğiniz komutu duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Boşluk Çubuğu'na basın:

  • Seçili durumdaki metni atlayıp bir sonraki öğeye geçmek için Yoksay’ı seçin.

  • Seçili durumdaki metnin tüm örneklerini atlayıp sonraki öğeye geçmek için Tümünü Yoksay’ı seçin.

  • Seçili durumdaki metni sözlüğe eklemek ve böylelikle Word'ün gelecekte bu sözcüğü hata olarak algılamasını önlemek için Ekle’yi seçin. Bu yalnızca, yanlış yazılan sözcükler için işe yarar. Özel dil bilgisi kurallarını sözlüğe ekleyemezsiniz.

  • Bil dil bilgisi hatasını atlayıp bir sonrakine geçmek için, Sonraki Tümce'yi seçin.

  • Değişiklikleri uygulamak için, Sözcük önerileri tablosundaki yazım önerilerinden birini seçin. Yazım önerilerine göz atmak için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe VoiceOver önerileri söyler. Öneriye ulaştığınızda, "Değiştir" veya "Tümünü değiştir" (değişikliği metnin tüm örneklerine uygulamak için) sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Siz bir hatayı düzelttikten veya atladıktan sonra, Word sonraki hataya geçer. Her hata için gözden geçirme işlemini yineleyin.

 5. Yazım denetimi tamamlandığında şunları duyarsınız: "Yazım ve dil bilgisi denetimi tamamlandı." Yalnızca seçili metinde denetim yaptıysanız, şunları duyarsınız: "Word seçimi denetlemeyi tamamladı."

 6. Belgenize dönmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

  Not: VoiceOver metni okurken, Word olası bir yazım hatası algılarsa sözcükten önce "yanlış yazılmış" sözlerini de duyarsınız.

Daha önce yoksaymayı seçtiğiniz sözcükleri ve dil bilgisini yeniden denetleme

Yoksayılan Sözcükler ve Dil Bilgisi listesini temizleyebilir veya sıfırlayabilir, böylelikle Word’ün daha önce atladığınız yazım ve dil bilgisi sorunlarını yeniden denetlemesini sağlayabilirsiniz.

Not: Yoksayılan Sözcükler ve Dil Bilgisi listesini sıfırladığınızda liste yalnızca açık olan belge için temizlenir. Diğer Word belgelerinde atladığınız hiçbir yazım veya dil bilgisi hatası bundan etkilenmez.

 1. Menü çubuğuna gitmek için, yeniden denetlemek istediğiniz Word belgesinde Control+Option+M tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Menü çubuğu Apple."

 2. "Araçlar" sözünü duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından "Yazım ve dil bilgisi, alt menü" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Yazım ve Dil Bilgisi alt menüsünü genişletmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Yoksayılan Sözcükleri ve Dil Bilgisini Sıfırla" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. Bildirim penceresi açılır. Sıfırlamayı onaylamak için, "Evet, varsayılan düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 5. Yazım ve dil bilgisini yeniden denetlemek için Option+Command+L tuşlarına basın.

Dil bilgisi ve yazım denetimiyle ilgili klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Word belgelerinizde dil bilgisi ve yazım denetimi yapmanıza yardımcı olacak klavye kısayollarının özeti sağlanır.

Not:  Mac için Word, yaygın komutlar için işlev tuşlarını kullanır. Varsayılan olarak, bir VoiceOver komutunda işlev tuşu kullanmak için Fn tuşuna basmanız gerekir. Mac için Word'da işlev tuşlarının nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Mac için Word’de klavye kısayolları konusunun İşlev tuşu kısayollarını kullanma bölümüne bakın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Word Tercihler'i açma.

Command+Virgül (,)

Yazım ve Dil Bilgisi iletişim kutusunu açma.

Option+Command+L

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

Fn+Option+F7

Seçili sözcüğü Eş Anlamlılar Sözlüğü görev bölmesinde arama.

Fn+Shift+F7

Seçili metni İnternet’te arama.

Command+Shift+L

Otomatik yazım ve dil bilgisi denetimini açma ve kapatma

Word belgelerinde otomatik yazım ve dil bilgisini denetimini kapatabilir ve daha sonra yeniden açabilirsiniz.

 1. Tercihler'i açmak için Command+Virgül (,) tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Word tercihleri."

 2. "Yazım ve dil bilgisi, düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın. Yazım ve Dil Bilgisi iletişim kutusu açılır.

 3. Otomatik yazım denetimini açmak veya kapatmak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yazarken yazımı denetle, onay kutusu." Onay kutusunun "işaretli" veya "işaretsiz" olduğunu duyarsınız. Yazarken yazımı denetle onay kutusunu işaretlemek veya temizlemek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Otomatik dil bilgisi denetimini açmak veya kapatmak için, "Yazarken dil bilgisini denetle, onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Onay kutusunun "işaretli" veya "işaretsiz" olduğunu duyarsınız. Yazarken dil bilgisini denetle onay kutusunu işaretlemek veya temizlemek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 5. Belgenize dönmek için Esc tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de belgedeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’deki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’teki yenilikler

iOS için Word, siz yazarken olası yazım hatalarını otomatik olarak denetler ve iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanarak hataların üzerinden geçip bunları düzeltebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgenin yazımını denetleme

Belgenizde yazım hataları olup olmadığını denetleyin ve sonra yazım denetleyicisinin belirtimini kabul edip etmediğinize karar verin.

 1. Yazım hatalarını denetlemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. “Birinci sayfanın içeriği, <sayfa içeriği>, metin alanı” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Birinci sayfa, metin alanı, düzenleniyor."

 3. Rotoru "Sözcükler" öğesine döndürün.

 4. VoiceOver'ın yanlış yazılmış sözcüğü duyurduğunu duyana kadar aşağı doğru çekin. Odak, sözcüğün üzerindedir.

 5. Ekrana çift parmakla iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 6. "Seç" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana tek parmakla iki kez dokunun. Yanlış yazılmış sözcük seçilir.

 7. Ekrana çift parmakla iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır.

 8. “Menü öğesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Düzeltme önerileri listesi görüntülenir.

 9. Kabul etmek istediğiniz öneriyi duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Otomatik yazım denetimini açma veya kapatma

Belgenizin üzerinde çalışırken otomatik yazım denetimini kapatabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, otomatik denetimi yeniden açabilir ve belgenin tamamında yazım denetimi yapabilirsiniz.

 1. "Şeridi göster düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şerit açılır ve odak geçerli sekme adında olur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Seçildi, <geçerli sekmenin adı>."

 3. “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. “Yazım denetleme araçları düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. “Yazım denetimi, Açık” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Artık otomatik yazım denetimini kapatılmıştır.

 6. Otomatik denetimi yeniden açmak için, yukarıda açıklandığı gibi Yazım Denetleme Araçları düğmesine gidin, "Yazım denetimi, Kapalı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’teki yenilikler

Android için Word, siz yazarken olası yazım hatalarını otomatik olarak denetler ve Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack'i kullanarak hataların üzerinden geçip bunları düzeltebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgenin yazımını denetleme

Belgenizde yazım hataları olup olmadığını denetleyin ve sonra yazım denetleyicisinin belirtimini kabul edip etmediğinize karar verin.

 1. Yazım hatalarını denetlemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. "İşaretlenmedi, düğmeyi genişlet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şerit açılır ve odak geçerli sekme adında olur.

 3. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Seçildi, <geçerli sekmenin adı>."

 4. “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. “Yazım denetimi, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yazım denetimi artık etkinleştirilmiştir. TalkBack bulduğu ilk yazım hatasını duyurur; örneğin, "<Yanlış yazılmış sözcük>, seçildi."

 6. Yanlış yazılmış sözcüğü düzeltme önerileri sağlanıp sağlanmadığını denetlemek için, önerileri duyana kadar sağa doğru çekin. Birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 7. Bu hataya yönelik önerileri yoksaymak ve bir sonraki yazım hatasına gitmek için, "Sonraki hata düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Tüm önerileri yoksaymak ve yazım denetimini bitirmek için, "Tümünü yoksay düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Yazım denetimi tamamlandı. Devam edebilirsiniz."

Yazım denetleme işaretlerini gizleme veya gösterme

Siz belge üzerinde çalışırken TalkBack'in yazım hatalarını duyurmaması için, yazım denetleme işaretlerini gizleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, işaretleri gösterebilir ve TalkBack ile yazımı denetleyebilirsiniz.

 1. "İşaretlenmedi, düğmeyi genişlet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır ve odak geçerli sekme adında olur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Seçildi, <geçerli sekmenin adı>."

 3. “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazım ve dil menüsü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Yazım denetleme işaretlerini gizlemek için, "İşaretlenmedi, Tüm yazım denetleme işaretlerini gizle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Metnin belirli bir bölümünde yazım denetleme işaretlerini gizlemek için, önce belgede metni seçin ve ardından yukarıda açıklandığı gibi Yazım ve Dil menüsüne gidin. Menüde, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "İşaretlenmedi, yazım denetleme işaretlerini seçili metinde gizle." Sonra da ekrana iki kez dokunun.

 6. İşaretleri göstermek için, yukarıda açıklandığı gibi Yazım ve Dil menüsüne gidin. Menüde, "İşaretli, tüm yazım denetleme işaretlerini gizle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’teki yenilikler

Word Mobile, siz yazarken olası yazım hatalarını otomatik olarak denetler ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu'nu kullanarak hataların üzerinden geçip bunları düzeltebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgenin yazımını denetleme

Belgenizde yazım hataları olup olmadığını denetleyin ve sonra yazım denetleyicisinin belirtimini kabul edip etmediğinize karar verin.

 1. Yazım hatalarını denetlemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. "Diğer seçenekler, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şerit açılır ve odak geçerli sekme adında olur.

 3. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Menü, <geçerli sekmenin adı>, seçili."

 4. “Gözden Geçir” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. “Yazım denetimi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yazım denetimi artık etkinleştirilmiştir. Ekran Okuyucusu bulduğu ilk yazım hatasını duyurur ve söz konusu sözcük belgede seçilir.

 6. Yanlış yazılmış sözcüğü düzeltme önerileri sağlanıp sağlanmadığını denetlemek için, önerileri duyana kadar sağa doğru çekin. Birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 7. Önerileri yoksaymak için, "Tümünü yoksay, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Yazım denetleme işaretlerini gizleme veya gösterme

Siz belge üzerinde çalışırken Ekran Okuyucusu'nun yazım hatalarını duyurmaması için, yazım denetleme işaretlerini gizleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, işaretleri gösterebilir ve Ekran Okuyucusu ile yazımı denetleyebilirsiniz.

 1. "Diğer seçenekler, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şerit açılır ve odak geçerli sekme adında olur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Menü, <geçerli sekmenin adı>, seçili."

 3. “Gözden Geçir” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Yazım ve dil düğmesi daraltıldı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Yazım denetleme işaretlerini gizlemek için, "İşaretsiz, tüm yazım denetleme işaretlerini gizle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Metnin belirli bir bölümünde yazım denetleme işaretlerini gizlemek için, önce belgede metni seçin ve ardından yukarıda açıklandığı gibi Yazım ve Dil menüsüne gidin. Menüde, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "İşaretsiz, yazım denetleme işaretlerini seçili metinde gizle." Sonra da ekrana iki kez dokunun.

 6. İşaretleri göstermek için, yukarıda açıklandığı gibi Yazım ve Dil menüsüne gidin. Menüde, "İşaretli, tüm yazım denetleme işaretlerini gizle" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Web için Word belgesinde yazım denetimi yapmak için Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu'nu kullanın. Web için Word, siz yazdıkça olası yazım hatalarını otomatik olarak denetler. Yazım hataları kırmızı dalgalı çizgiyle işaretlenir.

Dekoratif simge Word’te, bir ekran okuyucusu kullanmadan yazım ve dil bilgisi denetleme hakkında yönergelere mi ihtiyacınız var? Bkz. Office'te yazım ve dil bilgisini denetleme.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Office ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web için Word web tarayıcınızda çalıştığı için, klavye kısayolları masaüstü programına göre farklıdır. Örneğin, komutların içine ve komutlardan dışarı atlamak için F6 yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Bu konuda

Belgenin yazımını denetleme

 1. Yazım hatalarını denetlemek istediğiniz belgede, şeritteki Yazım Denetimi komutuna gidin, Alt+Windows logo tuşlarına ve sonra da R ve S tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Yazım denetimi menü öğesi."

 2. Yazım denetimi yapmak için Enter tuşuna basın. Odak belgedeki ilk yanlış yazılmış sözcüğe taşınır ve bağlam menüsü açılır. Önerilen bir yazım varsa, öneriyi duyarsınız.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Birden çok yazım önerisi varsa, kullanmak istediğiniz yazımı duyana kadar Aşağı Ok tuşunu kullanın. Sözcüğü değiştirmek için, önerinin üzerindeyken Ara Çubuğu'na basın.

  • Word'ün tanımladığı yazım hatasını yoksaymak istiyorsanız, "Tümünü yoksay" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın.

 4. Hatayı düzelttikten veya yoksaydıktan sonra, sonraki hataya geçmek için Ara Çubuğu'na basın. Her hata için gözden geçirme işlemini yineleyin.

 5. Tüm hatalar gözden geçirildikten sonra, "İletişim kutusu odak Tamam düğmesinde" sözlerini duyarsınız. Belgenize dönmek için Ara Çubuğu’na basın.

Not:  Web için Word dil bilgisini denetlemez, ama masaüstü uygulamanız varsa belgeye hemen orada açabilir ve dil bilgisini denetleyebilirsiniz. uygulamasında, belgeyi masaüstü uygulamasında açmak için Alt+Windows logo tuşlarına ve sonra da O tuşuna basın. Masaüstü uygulamasında dil bilgisini denetleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Word'de bir belge üzerinde yazım denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma</c0> konusuna bakın.

Yazım denetleme işaretlerini gizleme veya gösterme

Siz belge üzerinde çalışırken Ekran Okuyucusu'nun yazım hatalarını duyurmaması için, yazım denetleme işaretlerini gizleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde de işaretleri gösterebilir ve Ekran Okuyucusu ile yazımı denetleyebilirsiniz.

 1. İmleci, yazım denetleme işaretleri olan sözcüğün üzerine getirin.

 2. Bağlam menüsünü açmak için Shift+F10 tuşlarına basın. Ardından, şu sözleri duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın: "Yazım denetleme dilini ayarla menü öğesi." Seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Dil iletişim kutusu açılır.

 3. Yazım denetleme işaretlerini gizlemek için, Dil iletişim kutusunda "İşaretsiz, yazım denetimi yapma onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Şunu duyarsınız: "İşaretlendi."

 4. Yazım hatasındaki yazım denetleme işaretlerini göstermek için, Dil iletişim kutusunda "İşaretli, yazım denetimi yapma onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Şunu duyarsınız: "İşaretsiz."

 5. İletişim kutusunu kapatmak ve odağı belgeye taşımak için, "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’deki klavye kısayolları

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’teki yenilikler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın

TOPLULUĞA SORUN >

Destek alın

BİZE ULAŞIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×