Erişilebilirlik için Windows klavye kısayolları

Microsoft 365 ile istediğiniz yerde ve tüm cihazlardan çalışın

En son özellikler ve güncelleştirmelerle herhangi bir yerde çalışmak için Microsoft 365 ' e yükseltin.

Şimdi yükselt

Erişilebilirlik kısayolları, bilgisayarınızı klavye veya yardımcı bir cihazla kullanmanıza yardımcı olabilir.

Aşağıdaki Büyüteç, yüksek karşıtlık ve diğerleri dahil Windows 10'daki yardımcı teknolojilere ilişkin klavye kısayollarının listesidir.

Windows 10'daki Ekran okuyucusu'na ilişkin klavye kısayolları ve dokunma hareketlerinin listesini görmek için Ekran okuyucusu klavye komutları ve dokunma hareketleri başlıklı makaleye bakın.

Büyüteç klavye kısayolları

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + Artı işareti (+)

Büyüteç’i açma

Windows logo tuşu  + Esc

Büyüteç’i kapatma

Windows logo tuşu + artı işareti (+) veya eksi işareti (-)

Büyüteç açıkken büyütme veya küçültme

Ctrl + Alt + fare kaydırma tekerleği

Fare kaydırma tekerleğini kullanarak büyütme ve küçültme

Windows logo tuşu  + Ctrl + M

Büyüteç ayarlarını açma

Ctrl + Alt + ok tuşları

Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Ctrl + Alt + I

Renkleri ters çevirme

Ctrl + Alt + F

Tam ekran görünümüne geçme

Ctrl + Alt + L

Mercek görünümüne geçme

Ctrl + Alt + D

Yerleşik görünüme geçme

Ctrl + Alt + M

Görünümlerde gezinme

Ctrl + Alt + R

Merceği fareyle yeniden boyutlandırma

Shift + Alt + ok tuşları

Merceği klavyeyle yeniden boyutlandırma

Ctrl + Alt + Boşluk çubuğu

Tam ekran modu görünümünü kullanırken hızlı bir şekilde tüm masaüstüne bakma

Komutları okuyan büyüteç

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + Artı işareti (+)

Büyüteç’i açma

Okumayı başlatma, duraklatma ve sürdürme

Değiştirici tuş + Enter

Okumayı durdurma

Herhangi bir tuş

Fare işaretçisinden okuma

Değiştirici tuş + Sol Fare tıklaması

Önceki tümceyi okuma

Değiştirici tuş + H

Sonraki tümceyi okuma

Değiştirici tuş + K

Okuyan Büyüteç hakkında daha fazla bilgi için bkz. Okuyan Büyüteç’i kullanma

Ek erişilebilirlik klavye kısayolları

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Sekiz saniye süreyle sağ Shift tuşunu basılı tutma

Filtre Tuşları'nı açma ve kapatma

Sol Alt + sol Shift + Print screen tuşu

Yüksek Karşıtlık'ı açma veya kapatma

Sol Alt + sol Shift + Num lock

Fare Tuşları'nı açma veya kapatma

Beş defa Shift tuşuna basma

Yapışkan Tuşlar'ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num lock tuşunu basılı tutma

Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu  + U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Windows logo tuşu  + Ctrl + C

Renk filtrelerini açma veya kapatma

Windows logo tuşu  + Ctrl + N

Ekran Okuyucusu ayarlarını aç

Windows logo tuşu  + Ctrl + S

Windows Konuşma Tanıma'yı açma

Windows logo tuşu  + Ctrl + O

Ekran Klavyesi’ni açma

Ek klavye kısayolları

Windows 8.1’i klavyeyle kontrol etmenize yardımcı olan klavye kısayolları.

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Sekiz saniye süreyle sağ Shift tuşunu basılı tutma

Filtre Tuşları'nı açma ve kapatma

Sol Alt + sol Shift + Print Screen tuşu

Yüksek Karşıtlık'ı açma veya kapatma

Sol Alt + sol Shift + Num Lock

Fare Tuşları'nı açma veya kapatma

Beş defa Shift tuşuna basma

Yapışkan Tuşlar'ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma

Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu  + U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Büyüteç klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + artı (+) veya eksi (-)

Büyütme veya küçültme

Ctrl + Alt + Boşluk çubuğu

Masaüstünü tam ekran modunda önizleme

Ctrl + Alt + D

Yerleşik moda geçme

Ctrl + Alt + F

Tam ekran moduna geçme

Ctrl + Alt + I

Renkleri ters çevirme

Ctrl + Alt + L

Mercek moduna geçme

Ctrl + Alt + R

Merceği yeniden boyutlandırma

Ctrl + Alt + ok tuşları

Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Windows logo tuşu  + Esc

Büyüteç’ten çıkma

Ekran Okuyucusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Ara çubuğu veya Enter tuşu

Geçerli öğeyi etkinleştirme

Sekme ve ok tuşları

Ekranın çevresinde hareket etme

Ctrl

Okumayı durdurma

Caps Lock + D

Öğeyi okuma

Caps Lock + M

Okumayı başlatma

Caps Lock + H

Belgeyi okuma

Caps Lock + V

İfadeyi yineleme

Caps Lock + W

Pencereyi okuma

Caps Lock + Page Up veya Page Down

Sesin düzeyini artırma veya azaltma

Caps Lock + artı (+) veya eksi (-) işareti

Sesin hızını artırma veya azaltma

Caps Lock + Boşluk çubuğu

Varsayılan eylemi yapma

Caps Lock + Sol veya Sağ oklar

Önceki/sonraki öğeye gitme

Caps Lock+F2

Geçerli öğeye yönelik komutları göster

Caps Lock tuşuna art arda iki kez basın

Caps Lock tuşunu açma veya kapatma

Caps + Esc

Ekran Okuyucusu’ndan çık

Ekran Okuyucusu'nun dokunma özelliği için dokunmatik klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, dört noktalı dokunmatik özelliğine sahip bir tablet bilgisayarda Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

İki parmakla bir kez dokunma

Ekran Okuyucusu’nun okumasını durdurur

Dört parmakla üç kez dokunma

Tüm ekran Okuyucusu komutlarını gösterme (bu listede olmayanlar da dahil)

İki kez dokunma

Birincil eylemi etkinleştirir

Üç kez dokunma

İkincil eylemi etkinleştirir

Tek parmakla dokunma veya sürükleme

Parmaklarınızın altındakini okuma

Bir parmakla sola/sağa hızlı kaydırma

Sonraki veya önceki öğeye gitme

İki parmakla sola/sağa/yukarı/aşağı çekme

Kaydırma

Üç parmakla aşağı doğru çekme

Bulunabilen metinde okumaya başlama

Ek klavye kısayolları

Windows 7’yi klavyeyle kontrol etmenize yardımcı olan klavye kısayolları.

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Sekiz saniye süreyle sağ Shift tuşunu basılı tutma

Filtre Tuşları'nı açma ve kapatma

Sol Alt + sol Shift + Print Screen tuşu

Yüksek Karşıtlık'ı açma veya kapatma

Sol Alt + sol Shift + Num Lock

Fare Tuşları'nı açma veya kapatma

Beş defa Shift tuşuna basma

Yapışkan Tuşlar'ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma

Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu + U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Büyüteç klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yapılacak işlem

Windows logo tuşu + Plus (+) veya eksi (-)

Büyütme veya küçültme

Ctrl + Alt + Boşluk çubuğu

Masaüstünü tam ekran modunda önizleme

Ctrl + Alt + D

Yerleşik moda geçme

Ctrl + Alt + F

Tam ekran moduna geçme

Ctrl + Alt + I

Renkleri ters çevirme

Ctrl + Alt + L

Mercek moduna geçme

Ctrl + Alt + R

Merceği yeniden boyutlandırma

Ctrl + Alt + ok tuşları

Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Windows logo tuşu + ESC

Büyüteç’ten çıkma

Programları açmak için klavye kısayolları oluşturma

Programları açmak için klavye kısayolları oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce klavye kısayolu atamak istediğiniz program için bir kısayol oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için programın yürütülebilir dosyasını içeren klasörü açın, dosyaya sağ tıklayın ve Kısayol oluştur'a tıklayın.

Programların kısayollarını oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Kısayol oluşturma veya silme konusuna bakın.

  1. Klavye kısayolu oluşturmak istediğiniz programın kısayoluna gelin.

  2. Kısayola sağ tıklayın ve sonra Özellikler'e tıklayın.

  3. Kısayol Özellikleri iletişim kutusunda Kısayol sekmesine tıklayın.

  4. Kısayol tuşu kutusuna tıklayın, klavyenizde Ctrl + Alt ile birlikte (klavye kısayolları otomatik olarak Ctrl + Alt ile başlar) kullanmak istediğiniz tuşa basın ve sonra Tamam’a tıklayın. Yönetici parolası veya onaylamanız istenirse , parolayı yazın veya onay verin.

    Yeni oluşturduğunuz kısayolda aynı tuş bileşimini kullanan bir klavye kısayoluna sahip bir program kullanıyorsanız, kısayolunuz çalışmayabilir.

Notlar: 

  • Kısayol tuşu kutusunda siz bir tuşa basana kadar Yok sözcüğü görüntülenir. Daha sonra Ctrl + Alt + bastığınız tuş ile değiştirilir.

  • Klavye kısayolu oluşturmak için Esc, Enter, Tab, Boşluk, PrtScn, Shift veya Geri tuşlarını kullanamazsınız.

Ek klavye kısayolları

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın
Topluluğa sorun
Destek alın
Bize Başvurun

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×