Windows için okuyucu uygulaması: SSS bölümünde özetlenmiştir

 

PDF, XPS veya TIFF dosyasını açmayı denediğinizde, çoğunlukla bu dosyalar otomatik olarak Okuyucu'da açılır. Böyle olmazsa, Okuyucu'yu bu tür dosyalar için varsayılan uygulama olarak ayarlayabilirsiniz. (Bunun nasıl yapıldığını sonraki bölümde göstereceğiz.)

Okuyucu zaten açıksa ve bir dosya açmak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz:

 • Gözat'a dokunun veya tıklayın.

 • Gözat'ı görmüyorsanız, uygulamanın içinde alt kenardan yukarı doğru çekin veya sağ tıklayıp Başka bir dosya aç düğmesine dokunun veya tıklayın.

 • Geçerli dosyayı kapatmak ve onun yerine yeni bir dosya açmak istiyorsanız, Dosya aç'a dokunun veya tıklayıp Gözat'a dokunun veya tıklayın. Geçerli dosyayı açık tutmak ve aynı zaman başka bir dosyayı da açmak istiyorsanız, Dosyayı yeni sekmede aç'a dokunun veya tıklayıp Gözat'a dokunun veya tıklayın. (Zaten beş dosyanız açık olduğunda, dosyayı yeni bir sekmede açma seçeneği kullanılamaz. çünkü okuyucunun aynı anda yalnızca beş dosyası açılabilir).

 • Dosyanın depolandığı klasöre veya konuma göz atın.

 • TBirveya daha fazla dosyayı tıklatarak seçin ve Aç ' a dokunun veya tıklayın.

Not

Okuyucu'da aynı anda en fazla beş dosya açık olabilir. Beş dosya açıkken bir dosya daha açarsanız Okuyucu diğer dosyalardan birini kapatır. Okuyucu'nun kapatmak istediği dosyada değişiklik yaptıysanız bu değişiklikleri kaydetmeniz istenir.

 

PDF, XPS veya TIFF dosyaları başka bir uygulamada açılıyorsa, Windows'a o uygulama yerine Okuyucu'yu kullanmasını söyleyebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

 1. Ekranın sağ köşesinden çekin ve ardından Ayarlar'a dokunun.
  (Fare kullanıyorsanız ekranın sağ alt köşesine gidin, fare işaretçisini yukarıya hareket ettirin ve ardından Ayarlar'a tıklayın.)

 2. Bilgisayar ayarlarını değiştir seçeneğine dokunun veya tıklayın.

 3. Arama ve uygulamalar'a ve sonra da Varsayılanlar'a dokunun veya tıklayın.

 4. Dosya türüne göre varsayılan uygulamaları seç'e dokunun veya tıklayın (bu seçeneği görmek için ekranı en alta kadar kaydırmanız gerekebilir).

 5. Ad bölümünde .pdf seçeneğini görene kadar ekranı aşağı kaydırın.

 6. .pdf seçeneğinin yanında gösterilen uygulamanın adına dokunun veya tıklayın ve Uygulama seçin alanında Okuyucu'ya dokunun veya tıklayın.

 7. Reader 'da açmak istediğiniz her dosya türü için (örneğin,. oxps,. XPS veya. tiff) bu işlemi yineleyin.

 1. uygulama komutlarını görmek için alt kenardan çekin.
  (Fare kullanıyorsanız uygulamanın içinde sağ tıklayın.)

 2. Geçiş yapmak istediğiniz dosyaya dokunun veya tıklayın.

 1. İlk dosyayı açın.

 2. Alt kenardan yukarı doğru çekin veya dosyanın içinde sağ tıklayın, Başka bir dosya aç düğmesine dokunun veya tıklayın, sonra da Dosyayı yeni sekmede aç'a dokunun veya tıklayın.

 3. Açmak istediğiniz dosya son açılan dosyalar listesinde gösteriliyorsa buna dokunun veya tıklayın. Gösterilmiyorsa, Gözat'a dokunun veya tıklayın, dosyanın bulunduğu klasöre veya konuma gidin, açmak istediğiniz dosyaya dokunun veya tıklayın, sonra da 'a dokunun veya tıklayın.

 4. Açık durumdaki dosyalarınızın küçük resimlerini görüntülemek için alt kenardan yukarı doğru çekin veya sağ tıklayın.

 5. Diğer dosyanın küçük resmini basılı tutun veya sağ tıklayın, sonra da Yeni pencerede aç'a dokunun veya tıklayın. Dosyalar yan yana görüntülenir.

 • Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

 • Dosyanın içinde alt kenardan yukarı doğru çekin veya sağ tıklayın ve ardından Yazdır'a dokunun veya tıklayın.

 • Yazıcınızın adına dokunun veya tıklayın. Listede yazıcınızı görmüyor ancak Diğer seçeneğini görüyorsanız, bu seçeneğe dokunun veya tıklayın ve yazıcınızın gösterilip gösterilmediğine bakın. Yazıcınızı yine de görmüyorsanız muhtemelen eklemeniz gerekir.

 • İstediğiniz yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve Yazdır ' a dokunun veya tıklayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Parmaklarınızı kullanarak ekranı sıkıştırın; her sayfanın küçük resimleri görüntülenir. (Klavye kullanıyorsanız, her sayfanın küçük resimlerini görene kadar CTRL + eksi Işareti (-) tuşlarına basın.) Ardından, gitmek istediğiniz sayfaya dokunun veya tıklayın.

 • sol üst köşede (veya CTRL + G tuşlarına basın) görüntüleniyorsa sayfa numarasına dokunun veya tıklayın ve gitmek istediğiniz sayfanın numarasını girin.

Dosya istediğiniz boyuta gelene kadar parmaklarınızla ekranı sıkıştırın veya genişletin. (Klavye kullanıyorsanız yakınlaştırmak için Ctrl+Artı İşaretine (+) veya uzaklaştırmak için Ctrl+Eksi İşaretine (-) basın.)

 

Okuyucu'nun okuduğunuz belgeyi görüntüleme biçimini değiştirebilirsiniz. Aynı anda ekranda gösterilen sayfa sayısını değiştirmek veya yatay kaydırmayla dikey kaydırma arasında geçiş yapmak istediğinizde bu kullanışlı bir seçenektir. Geçerli belgenin okuma düzenini değiştirebilir veya varsayılan bir okuma düzeni ayarlayarak gelecekte açacağınız belgelerin de tercih ettiğiniz gibi görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Geçerli belgenin okuma düzenini değiştirmek için

 1. uygulama komutlarını görmek için alt kenardan çekin.
  (Fare kullanıyorsanız uygulamanın içinde sağ tıklayın.)

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • tek seferde iki sayfa görüntülemek Için (ve yatay olarak kaydırmak), iki sayfayadokunun veya tıklayın.

  • Bir kerede bir sayfa görüntülemek için (ve yatay olarak kaydırmak), tek sayfayadokunun veya tıklayın.

  • Bir kerede bir sayfa görüntülemek için (ve dikey olarak kaydırın), sürekliöğesine dokunun veya tıklayın.

Varsayılan okuma düzenini değiştirmek için

 1. ekranın sağ kenarından çekip Ayarlar ' a dokunun.
  (Fare kullanıyorsanız, ekranın sağ alt köşesine gidip fare işaretçisini yukarı doğru kaydırın ve Ayarlar ' a tıklayın.

 2. Seçeneklere dokunun veya tıklayın.

 3. Varsayılan düzen altında, tercih ettiğiniz görüntüleme seçeneğine dokunun veya tıklayın.

Bu seçeneği ayarladıktan sonra açtığınız belgeler, seçtiğiniz düzende açılır.
 

 1. Vurgulamak istediğiniz ilk sözcüğe dokunun ve sonra seçim tutamacını vurgulamak istediğiniz metnin sonuna sürükleyin. Not ekliyorsanız notun ilgili olduğu metni seçin. (Fare kullanıyorsanız fareyi metnin üzerinde sürükleyerek seçim yapın.)

 2. Seçilen metne dokunun veya sağ tıklayın, sonra Vurgula'ya veya Not ekle'ye dokunun veya tıklayın.

Not

Metni vurgulayabilmeniz veya not ekleyebilmeniz için yazarın bunları yapmanıza izin vermiş olması gerekir. Verilen izinleri görmek için uygulamanın içinde alt kenardan yukarı doğru çekin veya sağ tıklayın, Diğer'e ve sonra da Bilgi'ye dokunun veya tıklayın. İzinler'in altında Not ekle ve vurgula'nın seçili olup olmadığına bakın. Seçili değilse metni vurgulayamaz veya not ekleyemezsiniz.

 

 1. Kopyalamak istediğiniz ilk sözcüğe dokunun ve sonra seçim tutamacını kopyalamak istediğiniz metnin sonuna sürükleyin. (Fare kullanıyorsanız fareyi metnin üzerinde sürükleyerek seçim yapın.)

 2. Seçili metnin içinde ya da sağ tıklayın, ardından Kopyala' ya dokunun veya tıklayın.

 1. Alt kenardan içeri doğru çekerek uygulama komutlarını açın. (Fare kullanıyorsanız uygulamanın içinde sağ tıklayın.)

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kaydet'e dokunun veya tıklayın.

  • Farklı kaydet'e dokunun veya tıklayın, dosyayı kaydederken kullanmak istediğiniz dosya adını girin ve Kaydet'e dokunun veya tıklayın.

Dosyalar, varsayılan olarak belgelere kaydedilir.
 

 1. Uygulama komutlarını görmek için alt kenardan içeri çekin. (Fare kullanıyorsanız, uygulamanın içinde sağ tıklayın.) Açık dosyaların küçük resmi ekranın üst kısmında gösterilir.

 2. Kapatmak istediğiniz her dosya için × simgesine dokunun veya tıklayın.

ekranın üst kenarından aşağı doğru çekin ve okuyucu penceresini ekranın alt kenarına sürükleyin. 

Klavye kullanıyorsanız, alt + F4 tuşlarına basarak Reader 'ı kapatabilirsiniz.
 

Bu tuşa basın

Bunu yapmak için

CTRL + O

Yeni dosya açma (açık durumda olan bir dosya varsa, onun yerini alır)

Ctrl + T

Dosyayı yeni bir sekmede açma

Ctrl + P

Dosyayı yazdırma

Ctrl + Artı İşareti (+)

Yakınlaştırma

Ctrl + Eksi İşareti (-)

Uzaklaştırma

Ctrl + R

Belgeyi saat yönünün tersine döndürme

F8

Okuma düzenleri arasında geçiş yapma

Ctrl + F

Sözcük veya tümcecik arama

Ctrl + G

Sayfaya gitme

Ctrl + S

Dosyayı kaydetme

Ctrl + Shift + S

Dosyayı başka bir adla kaydetme

Ctrl + W

Dosyayı kapatma

Ctrl + Sekme veya Ctrl + Shift + Sekme

Açık dosyalar arasında geçiş yapma

Windows logo tuşu + Z

Uygulama komutlarını görüntüleme

Shift + F10

Seçili metne yönelik seçenekleri içeren bir menü görüntüleme

 

 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×