Обмежена гарантія виробника

УВАГА! Умови цієї Обмеженої гарантії розповсюджуються на продукти, що продаються під брендами «Nokia», «Lumia» та «Asha», а також на супутні аксесуари. У разі протиріч між умовами та правилами, викладеними тут і в документації у комплекті продукту, переважну силу матимуть останні.

Ця Обмежена гарантія доповнює та не обмежує ваших юридичних (законних) прав згідно з чинним законодавством країни щодо торгівлі споживчими товарами.

Примітка. :

Ця Гарантія не обмежує Ваші права, які можуть надаватися Вам законами про захист прав споживачів, що мають обов’язкову силу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця обмежена Гарантія (далі — «Гарантія») Microsoft Mobile Oy (далі — «Виробник») надається на продукцію Виробника, що входить в оригінальний комплект продажу (далі — «Продукція»), випущений компанією для продажу на території Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, України (далі — «Охоплені країни»). Придбана Вами Продукція є складним електронним пристроєм. Виробник настійно рекомендує ознайомитися з посібником користувача та слідувати його інструкціям. Також необхідно взяти до уваги, що Продукція може містити комплектуючі, які можуть пошкодитися у випадку недбалого поводження.

Виробник гарантує, що протягом гарантійного строку Виробник або його авторизований сервісний центр у комерційно розумний строк безоплатно усуне дефекти матеріалів, конструкції та виготовлення шляхом ремонту або заміни Продукції у відповідності до цієї Гарантії (якщо це не суперечить законодавству). Ця гарантія діє та має силу лише в країні, де Ви придбали Продукцію, за умови, що вона випущена Виробником для продажу в цій країні.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний строк починає обчислюватися з моменту первісного придбання Продукції першим кінцевим користувачем. Доказом цього можуть служити (і) документи, що підтверджують покупку в первісного роздрібного продавця, або (іі) дата першої реєстрації Вашої Продукції. Продукція може складатися з декількох різних частин, причому для різних частин може встановлюватися різний гарантійний строк.

Виробник надає гарантію на таку продукцію, що входить до комплекту продажу:

  1. 12 (дванадцять) місяців для мобільного пристрою, незнімного акумулятора та приладдя (проданих у комплекті з мобільним пристроєм або окремо), не включаючи витратних частин і приладдя, перерахованих нижче у підпунктах (2) і (3);

  2. 6 (шість) місяців для таких витратних частин і приладдя: знімних акумуляторів, зарядних пристроїв, підставок, гарнітур, кабелів, кришок для телефону та чохлів;

  3. 90 (дев’яносто) днів для носіїв програмного забезпечення (наприклад, компакт-дисків, карт пам’яті).

Претензії щодо дефектів у компонентах Продукції, перерахованих у підпунктах (ii) і (iii), не приймаються після закінчення відповідного гарантійного строку.

Гарантійний період не підлягає продовженню, поновленню чи іншій зміні внаслідок подальшого перепродажу, ремонту або заміни Продукції в авторизованому сервісному центрі Виробника. У цьому випадку відремонтовані або замінені протягом гарантійного строку частини забезпечуються Гарантією на залишок первісного гарантійного строку.

ПОРЯДОК ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ви хочете заявити претензію згідно з умовами цієї Гарантії, поверніть Продукцію або несправний компонент (якщо з ладу вийшов не весь пристрій) в авторизований сервісний центр Виробника.

Інформація про довідкові центри та авторизовані сервісні центри Виробника доступна на веб-сайті Виробника.

Для пред’явлення будь-якої претензії в рамках цієї Гарантії Вам потрібно повідомити Виробника або його авторизований сервісний центр про можливий дефект протягом розумного строку після його виявлення та, звичайно, до спливання відповідного гарантійного строку.

Щоб заявити претензію згідно з умовами цієї Гарантії, потрібно надати: (і) Продукцію (або несправну частину), (іі) оригінал документа, що підтверджує покупку, з чітким зазначенням найменування й адреси продавця, дати та місця покупки, а також (ііі) гарантійний талон, заповнений належним чином, скріплений печаткою та підписаний продавцем.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ

Ця Гарантія не поширюється на посібники користувача та програмне забезпечення, параметри, контент, дані та посилання сторонніх постачальників, встановлені або завантажені у Продукцію, а також додані під час установлення, збирання, постачання на ринок або на будь-якому іншому етапі доставки чи іншим чином придбані Вами. Виробник не гарантує, що будь-яке програмне забезпечення буде відповідати Вашим вимогам, буде сумісним із будь-якими апаратними засобами або програмним забезпеченням, наданими третьою особою, що функціонування будь-якого програмного забезпечення буде безперебійним або безвідмовним або що дефекти програмного забезпечення можуть бути усунуті або будуть усунуті.

Ця Гарантія не поширюється на: а) звичайне зношення (включаючи зношення об’єктива камери, акумуляторів або дисплеїв), б) дефекти, спричинені неакуратним поводженням (включаючи дефекти, спричинені гострими предметами, згинанням, стисканням, киданням тощо), в) дефекти або пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією Продукції (приклади надано в посібнику користувача Продукції), а також інші дії, що виходять за межі контролю Виробника.

Ця Гарантія не поширюється на дефекти або підозри на дефекти, викликані спільним використанням Продукції із програмним забезпеченням або підключенням Продукції до будь-якого виробу, приладдя або сервісу, які надаються не Виробником, а також неналежним використанням Продукції. Дефекти можуть бути викликані вірусами, які з’явилися внаслідок несанкціонованого доступу Вами або третіми сторонами до сервісів, інших облікових записів, комп’ютерних систем або мереж. Несанкціонований доступ може відбуватися шляхом незаконного проникнення в систему, злому пароля та іншими способами.

Ця Гарантія не поширюється на дефекти, спричинені коротким замиканням акумулятора, порушенням ізоляції акумуляторного відділення чи елементів живлення, у тому числі за наявності ознак маніпуляції з ними, а також у випадку, якщо акумулятор використовувався не в тому обладнанні, для якого він призначений.

Ця Гарантія не підлягає примусовому виконанню, якщо а) Продукція була відкрита, модифікована або відремонтована іншою особою, ніж авторизований сервісний центр Виробника, б) під час ремонту використовувалися неавторизовані запасні частини, в) серійний номер Продукції, код дати для мобільного приладдя або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) був будь-яким чином видалений, стертий, пошкоджений, змінений або зроблений нерозбірливим, що визначається за винятковим розсудом Виробника.

Ця Гарантія не підлягає примусовому виконанню, якщо Продукція піддавалася впливу вологи, вогкості, екстремальних температурних умов або умов довкілля (або у випадку різкої зміни таких умов), корозії, окиснення, попадання їжі або рідини, а також впливу хімікатів.

ІНШІ ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

SIM-картка, стільникова та/або інша мережа або система, за допомогою якої функціонує Продукція, надаються стороннім оператором, незалежним від Виробника. У зв’язку з цим у рамках даної Гарантії Виробник не приймає на себе відповідальності за функціонування, сумісність, доступність, покриття, послуги або діапазон охоплення такої стільникової або іншої мережі чи системи. До того як Виробник або авторизований сервісний центр Виробника зможе відремонтувати або замінити Вашу Продукцію, можливо, знадобиться, щоб оператор відключив блокування SIM-картки або інше блокування, які могли бути встановлені для прив’язки Продукції до конкретної мережі або оператора. У цьому випадку Вам слід спочатку звернутися до оператора для зняття блокування Продукції.

Слід пам’ятати про необхідність робити резервні копії або вести письмові записи всього важливого контенту та даних, що зберігаються у Вашій Продукції, оскільки вміст та дані можуть бути втрачені під час ремонту або заміни Продукції. Згідно з положеннями, наведеними в параграфі «Обмеження відповідальності Виробника» нижче, Виробник не несе прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які втрати чи збитки, що виникли в результаті пошкодження, втрати або спотворення вмісту чи даних під час ремонту або заміни Продукції.

Усі частини Продукції або інше обладнання, замінені Виробником, стають власністю Виробника. Під час ремонту або заміни Продукції Виробник може використовувати нові або відремонтовані частини чи продукцію.

Якщо ця Гарантія не поширюється на Вашу Продукцію або на проблему, у зв’язку з якою вимагається сервісне обслуговування, Виробник та його авторизовані сервісні центри зберігають за собою право стягнути плату за ремонт або заміну Вашої Продукції, а також збір за обслуговування.

Придбана Вами Продукція може містити елементи, у тому числі програмне забезпечення, розроблені для конкретної країни. Гарантійне обслуговування в конкретній країні може обмежуватися обслуговуванням для Продукції та елементів, доступних у даній країні. У випадку реекспорту Вашої Продукції з первісної країни призначення в іншу країну в ній можуть міститися елементи, спеціально розроблені для іншої країни, що не вважається дефектом відповідно до цієї Гарантії, навіть якщо такі елементи не функціонують.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА

Ця Гарантія є Вашим єдиним і виключним засобом правового захисту по відношенню до Виробника та встановлює виключну відповідальність Виробника щодо дефектів Продукції. Ця Гарантія замінює всі інші усні, письмові, передбачені законом (диспозитивні), договірні, деліктні чи інші гарантії та зобов’язання Виробника, включаючи, зокрема, в обсязі, дозволеному чинним законодавством, будь-які умови, гарантії або інші положення стосовно задовільної якості або придатності для конкретної мети. Проте ця Гарантія не виключає та не обмежує (і) будь-які Ваші законні права за чинним законодавством або (іі) будь-які Ваші права по відношенню до продавця Продукції.

Примітка. :

Придбана Вами Продукція є складним електронним пристроєм. Ми настійно рекомендуємо Вам ознайомитися з посібником користувача та інструкціями з використання Продукції, які постачаються разом із Продукцією. Також необхідно взяти до уваги, що Продукція може містити дисплеї з високою роздільною знатністю, об’єктиви камери та інші компоненти, які можуть подряпатись або пошкодитись іншим чином у випадку недбалого поводження з ними.

Властивості

Ідентифікатор статті: 10811 – останній перегляд: 2 трав. 2016 р. – виправлення: 3

Зворотний зв’язок
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)