УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

КІНОСЦЕНИ MICROSOFT

Ці умови ліцензії є угодою між корпорацією Майкрософт або однією з її афілійованих осіб (залежно від того, де ви мешкаєте) і вами. Прочитайте їх. Вони застосовуються до вищезазначеного програмного забезпечення, до складу якого, при наявності, входять всі носії, на яких ви могли придбати цей програмний продукт. Умови також застосовуються до будь-якого з наступних виробів корпорації Microsoft

 • оновлень;
 • доповнень;
 • Інтернет-послуг;
 • технічної підтримки,

якщо їх використання В іншому разі застосовуються відповідні умови.

Використовуючи програмний продукт, ви тим самим погоджуєтесь на ці умови. Якщо ви не погоджуєтесь на них, не використовуйте програмний продукт.

Як зазначено нижче, використання деяких функцій вважається вашою згодою на передачу певних стандартних відомостей про ваш комп’ютер для Інтернет-послуг.

У разі дотримання цих умов ліцензії вам на постійній основі надаються зазначені нижче права.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ І ВИКОРИСТАННЯ.
  1. Інсталяція та використання. Вам дозволяється інсталювати та використовувати необмежену кількість копій програмного забезпечення на своїх пристроях.
  2. Програми Майкрософт, що входять до складу продукту. Програмний продукт включає інші програми Майкрософт. Ці умови ліцензії поширюються на використання вами цих програм.
 2. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА/АБО ПРАВА НА КОРИСТУВАННЯ.

  Медіаелементи та шаблони. Ви можете копіювати та використовувати зображення, графіку, анімацію, звукові фрагменти, музику, фігури, відеокліпи та шаблони, які входять до складу програмного продукту та позначені для такого використання в документах та проектах, що ви створюєте. Такі проекти й документи дозволяється розповсюджувати у некомерційних цілях. Якщо вам потрібно використовувати такі елементи мультимедіа або шаблони для будь-яких інших цілей, відвідайте веб-сторінку www.microsoft.com/permission, щоб дізнатись, чи дозволяється таке використання.
 3. ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ. Корпорація Майкрософт надає Інтернет-послуги разом із програмним забезпеченням. Вона може будь-коли змінити їх або скасувати.
  1. Згода на отримання послуг через Інтернет. Функції програмного забезпечення, що описуються нижче, підключається до комп’ютерних систем корпорації Майкрософт або постачальника послуг через Інтернет. Іноді підключення відбувається без окремого сповіщення. У деяких випадках можна вимкнути ці компоненти або не користуватися ними. Додаткові відомості про ці функції див. на веб-сайті служби підтримки Майкрософт. Використовуючи ці функції, ви погоджуєтеся на передачу цієї інформації. Корпорація Майкрософт не використовуватиме ці відомості для встановлення вашої особи або звернення до вас.
   1. Відомості про комп’ютер. За допомогою протоколів Інтернету зазначені далі компоненти надсилають до відповідних систем інформацію про комп’ютер, зокрема ІР-адресу, тип операційної системи, тип браузера, назву та версію використовуваного програмного забезпечення та мовний код пристрою, на якому його інстальовано. Зібрані відомості використовуються корпорацією Microsoft до надання доступу до Інтернет-послуги.
    1. Засоби для роботи з веб-вмістом. Засоби програмного забезпечення можуть завантажувати потрібний вміст із веб-сайту Microsoft і надавати його вам. До таких засобів належать графіка, шаблони, онлайнове навчання, служба онлайнової допомоги та довідка до програмного забезпечення (Apps help). Ви можете не використовувати ці засоби для роботи з веб-вмістом.
   2. Використання інформації. Для покращення нашого програмного забезпечення та послуг ми можемо використовувати відомості про комп’ютер. Корпорація Майкрософт може також передавати ці відомості третім сторонам, наприклад постачальникам обладнання та програмного забезпечення. Вони можуть використовувати ці відомості для покращення роботи своїх продуктів із програмним забезпеченням Microsoft.
  2. Використання Інтернет-послуг не за призначенням. Не дозволено використовувати цю послугу в такий спосіб, що може зашкодити їй або заважатиме іншим особам користуватися цією послугою. Не дозволяється використовувати послугу таким чином, який передбачає спробу отримати несанкціонований доступ до будь-якої служби, даних, облікового запису або мережі у будь-який спосіб.
 4. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. Програмний продукт ліцензується, а не продається. Ця угода лише надає вам деякі права стосовно користування ним. Усі інші права зберігаються за корпорацією Майкрософт. Якщо відповідний закон не дає вам додаткових прав, які долають це обмеження, ви можете використовувати це програмне забезпечення лише в межах, прямо визначених у цій угоді. В такому випадку слід зважати на будь-які технічні обмеження програмного продукту, які дозволяють використовувати його лише у певний спосіб. Не дозволяється:
  1. розкривати результати тестів продуктивності іншого програмного продукту будь-якій третій особі без попереднього письмового дозволу корпорації Microsoft;
  2. змінювати будь-які технічні обмеження програмного продукту;
  3. здійснювати аналіз технології, декомпіляцію або дизасемблювання програмного продукту, за винятком випадків і лише в тій мірі, коли такі дії чітко передбачені відповідним законодавством, незважаючи на присутність цього обмеження;
  4. робити більшу кількість копій програмного продукту, ніж зазначено в цій угоді або дозволено відповідним законодавством, незважаючи на присутність цього обмеження;
  5. публікувати програмний продукт для вільного копіювання;
  6. надавати програмний продукт в прокат або в оренду;
  7. передавати будь-якій третій особі програмний продукт або цю угоду; або
  8. використовувати це програмне забезпечення для комерційного хостингу програмного забезпечення.
 5. РЕЗЕРВНА КОПІЯ. Ви маєте право зробити одну резервну копію цього програмного забезпечення, яку можна використовувати лише для його повторної інсталяції.
 6. ДОКУМЕНТАЦІЯ. Будь-яка особа, яка має чинні права доступу до вашого комп’ютера або внутрішньої мережі, може копіювати та використовувати документацію, яка надається для внутрішніх довідкових потреб.
 7. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. Це програмне забезпечення підпадає під дію експортних законів і постанов Сполучених Штатів. Ви повинні дотримуватися всіх місцевих і міжнародних експортних законів і постанов, які застосовуються до цього програмного забезпечення. У цих законах визначено обмеження щодо кінцевих користувачів, географії та способів використання. Додаткові відомості можна знайти на веб-сторінці www.microsoft.com/exporting.
 8. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ. Оскільки це програмне забезпечення надається "як є", корпорація Майкрософт може не надавати підтримку для нього.
 9. ПОВНОТА УГОДИ. Ця угода та умови щодо доповнень, оновлень, Інтернет-служб і служби підтримки, якими ви користуєтеся, становлять повну угоду про використання цього програмного забезпечення та служби підтримки.
 10. ВІДПОВІДНИЙ ЗАКОН.
  1. Сполучені Штати. Якщо ви придбали це програмне забезпечення в Сполучених Штатах, тлумачення цієї угоди та розгляд позовів, пов’язаних із її порушенням, відбувається за законодавством штату Вашингтон, попри принципи колізійного права. Усі інші позови, зокрема такі, що підпадають під дію законів штату про захист прав споживачів, про нечесну конкуренцію та делікт, розглядаються за законодавством штату, у якому ви живете.
  2. За межами Сполучених Штатів. Якщо ви придбали це програмне забезпечення в будь-якій іншій країні, застосовується законодавство цієї країни.
 11. ЮРИДИЧНА СИЛА. У цій угоді викладено певні юридичні права. За законами вашої країни ви можете мати інші права. Ви також можете мати права по відношенню до сторони, в якої придбано програмний продукт. Ця угода не змінює ваших прав за законом вашої країни, якщо ці закони не дозволяють такої зміни.
 12. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Програмне забезпечення надається на умовах "як є". Ви несете відповідальність за його використання. Корпорація Microsoft не надає жодних явних гарантій та не накладає на себе інших зобов’язань або умов. Місцеве законодавство може надавати вам додаткові права споживача або гарантії, які ця угода не може змінити. Мірою, дозволеною вашими місцевими законами, корпорація Майкрософт відмовляється від надання непрямих гарантій придатності до продажу, придатності для певної мети та непорушення прав. ДЛЯ АВСТРАЛІЇ: вам надаються гарантії згідно з Законом Австралії про захист прав споживачів, і ніщо в цих умовах не передбачає обмеження таких прав.
 13. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ. Ви маєте право на відшкодування від корпорації Microsoft та її постачальників лише прямих збитків розміром до U.S. $5.00. Відшкодування будь-яких інших збитків, зокрема опосередкованих, особливих, непрямих, а також утраченої вигоди, неможливе.

  Це обмеження стосується:

  • будь-яких питань, пов’язаних із програмним забезпеченням, службами, контентом (включно з кодом) на веб-сайтах третіх сторін або в програмах сторонніх виробників;

  • позовів про порушення договору, гарантії або умови, про відповідальність без вини, недбалість або інше цивільне правопорушення в межах, дозволених відповідним законом.

  Воно також застосовується, якщо корпорації Майкрософт було відомо або мало бути відомо про можливість збитків. Вищезазначене обмеження або виключення може не поширюватися на вас, якщо виключення чи обмеження відповідальності за опосередковані або випадкові збитки заборонено законодавством вашої країни.

Властивості

Ідентифікатор статті: 11574 – останній перегляд: 22 черв. 2016 р. – виправлення: 1

Зворотний зв’язок