HOWTO:, Укажіть серійний портів, розмір якого перевищує COM9


Загальні відомості


CreateFile() можна отримати дескриптор послідовного порту. "Win32-програмування посилання" запис "CreateFile()" згадується, що спільного режиму має бути 0, створення параметр має бути OPEN_EXISTING та шаблон, необхідно мати значення NULL. CreateFile() є успішним, під час використання "COM1"-"COM9" ім'я файлу; Однак повідомлення
INVALID_HANDLE_VALUE
повертається, якщо використовується "COM10" або більше. Якщо ім'я порту \\.\COM10, правильний шлях, щоб указати послідовного порту у виклику CreateFile() буде таким:
  CreateFile(   "\\\\.\\COM10",   // address of name of the communications device   fdwAccess,     // access (read-write) mode   0,         // share mode   NULL,        // address of security descriptor   OPEN_EXISTING,   // how to create   0,         // file attributes   NULL        // handle of file with attributes to copy  ); 
ПРИМІТКИ: Цей синтаксис також використовується для портів COM1 через COM9. Деякі плати дає змогу вибрати, порт імен, що самостійно. Цей синтаксис працює імена, а також.