Обмежена гарантія виробника

УВАГА! Умови цієї Обмеженої гарантії розповсюджуються на продукти, що продаються під брендами «Nokia», «Lumia» та «Asha», а також на супутні аксесуари. У разі протиріч між умовами та правилами, викладеними тут і в документації у комплекті продукту, переважну силу матимуть останні.

Ця Обмежена гарантія доповнює та не обмежує ваших юридичних (законних) прав згідно з чинним законодавством країни щодо торгівлі споживчими товарами.


Примітка. :

Ця Гарантія не обмежує Ваші права, які можуть надаватися Вам законами про захист прав споживачів, що мають обов’язкову силу.

Загальні положення

Ця Гарантія (далі — «Гарантія») надається на продукцію компанії Microsoft Mobile (далі — «Виріб»).

Ця гарантія діє та має силу лише в країні, де Ви придбали Виріб, за умови, що він випущений компанією Microsoft Mobile для продажу в цій країні.

Гарантійний період

Гарантійний строк починає обчислюватися з моменту первісного придбання Продукції першим кінцевим користувачем. Доказом цього можуть служити документи, що підтверджують покупку в первісного роздрібного продавця. Продукція може складатися з декількох різних частин, причому для різних частин може встановлюватися різний гарантійний строк.

Гарантійний строк установлюється для цієї Продукції, що входить до комплекту продажу:

(i) 12 (дванадцять) місяців для мобільного пристрою, незнімного акумулятора та приладдя (проданих у комплекті з мобільним пристроєм), не включаючи витратних частин і приладдя, перерахованих нижче в підпункті (іі);

(ii) 6 (шість) місяців для таких витратних частин і приладдя: знімних акумуляторів, зарядних пристроїв, підставок, гарнітур, кабелів, кришок для телефону та чохлів;

Претензії щодо дефектів у компонентах Продукції, перерахованих у підпункті (ii), не приймаються після закінчення відповідного гарантійного строку.

Гарантійний строк не підлягає продовженню, поновленню чи іншій зміні внаслідок наступного перепродажу, ремонту або заміни Продукції.

Порядок гарантійного обслуговування

Якщо Ви хочете заявити претензію згідно з умовами цієї Гарантії, поверніть Продукцію або несправний компонент (якщо з ладу вийшов не весь пристрій) до місця придбання Продукції.

Щоб заявити претензію згідно з умовами цієї Гарантії, потрібно надати: (і) Продукцію (або несправну частину), (іі) оригінал документа, що підтверджує покупку, з чітким зазначенням найменування й адреси продавця, дати та місця покупки,

Виключення з Гарантії

Ця Гарантія не поширюється на посібники користувача та програмне забезпечення, параметри, контент, дані та посилання сторонніх постачальників, встановлені або завантажені у Продукцію, а також додані під час установлення, збирання, постачання на ринок або на будь-якому іншому етапі доставки чи іншим чином придбані Вами. Ця гарантія не гарантує, що будь-яке програмне забезпечення буде відповідати Вашим вимогам, буде сумісним із будь-якими апаратними засобами або програмним забезпеченням, наданими третьою особою, що функціонування будь-якого програмного забезпечення буде безперебійним або безвідмовним або що дефекти програмного забезпечення можуть бути усунуті або будуть усунуті.

Ця Гарантія не поширюється на: а) звичайне зношення (включаючи зношення об’єктива камери, акумуляторів або дисплеїв), б) дефекти, спричинені неакуратним поводженням (включаючи дефекти, спричинені гострими предметами, згинанням, стисканням, киданням тощо), в) дефекти або пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією Продукції (приклади надано в посібнику користувача Продукції), а також інші дії, що виходять за межі контролю виробника Продукції.

Ця Гарантія не поширюється на дефекти або підозри на дефекти, викликані спільним використанням Продукції із програмним забезпеченням або підключенням Продукції до будь-якого виробу, приладдя або сервісу, які надаються не виробником Продукції, а також неналежним використанням Продукції. Дефекти можуть бути викликані вірусами, які з’явилися внаслідок несанкціонованого доступу Вами або третіми сторонами до сервісів, інших облікових записів, комп’ютерних систем або мереж. Несанкціонований доступ може відбуватися шляхом незаконного проникнення в систему, злому пароля та іншими способами.

Ця Гарантія не поширюється на дефекти, спричинені коротким замиканням акумулятора, порушенням ізоляції акумуляторного відділення чи елементів живлення, у тому числі за наявності ознак маніпуляції з ними, а також у випадку, якщо акумулятор використовувався не в тому обладнанні, для якого він призначений.

Ця Гарантія не підлягає примусовому виконанню, якщо а) Продукція була розкрита, модифікована або відремонтована неавторизованою стороною, б) під час ремонту використовувалися неавторизовані запасні частини, в) серійний номер Продукції, код дати для мобільного приладдя або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) був будь-яким чином видалений, стертий, пошкоджений, змінений або зроблений нерозбірливим, що визначається за винятковим розсудом виробника або імпортера Продукції.

Ця Гарантія не підлягає примусовому виконанню, якщо Продукція піддавалася впливу вологи, вогкості, екстремальних температурних умов або умов довкілля (або у випадку різкої зміни таких умов), корозії, окиснення, попадання їжі або рідини, а також впливу хімікатів.

Інші важливі повідомлення

SIM-картка, стільникова та/або інша мережа або система, за допомогою якої функціонує Продукція, надаються стороннім оператором. У зв’язку з цим функціонування, сумісність, доступність, покриття, послуги та діапазон охоплення такої стільникової або іншої мережі чи системи контролюються таким оператором. Виробник, імпортер і продавець Продукції не несуть відповідальності за ці аспекти.

Обмеження відповідальності

Ця Гарантія є Вашим єдиним і виключним засобом правового захисту та встановлює виключну відповідальність щодо дефектів Продукції. Ця Гарантія заміняє всі інші усні, письмові, передбачені законом (диспозитивні), договірні, деліктні та інші гарантії та зобов’язання відносно якості Продукції, включаючи, зокрема, в обсязі, дозволеному чинним законодавством, будь-які умови, гарантії та інші положення, що припускаються стосовно задовільної якості або придатності для конкретної мети. Проте ця Гарантія не виключає та не обмежує (і) будь-які Ваші законні права за чинним законодавством або (іі) будь-які Ваші права по відношенню до продавця Продукції.

Примітка. :

Придбана Вами Продукція є складним електронним пристроєм. Ми настійно рекомендуємо Вам ознайомитися з посібником користувача та інструкціями з використання Продукції, які постачаються разом із Продукцією. Також необхідно взяти до уваги, що Продукція може містити дисплеї з високою роздільною знатністю, об’єктиви камери та інші компоненти, які можуть подряпатись або пошкодитись іншим чином у випадку недбалого поводження з ними.

Властивості

Ідентифікатор статті: 13394 – останній перегляд: 15 серп. 2016 р. – виправлення: 4

Зворотний зв’язок
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)