Угода про надання послуг Майкрософт

Вам необхідно прочитати і видрукувати це повністю для ваших записів.

Угода на послуги Microsoft

ПРИДБАВШИ ЧИ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПОСЛУГИ ВИ ПРИЙМАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ БУТИ ПОВ’ЯЗАНИМИ ЦІЄЮ УГОДОЮ, УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ І ПОЛОЖЕННЯМ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВЕБ-ВУЗЛА, А ТАКОЖ ПРАВИЛАМИ, НАВЕДЕНИМИ НА ЦЬОМУ ВЕБ-ВУЗЛІ, ВСІ З ЯКИХ Є ВВЕДЕНИМИ В ЦЮ УГОДУ І СТАНОВЛЯТЬ ЇЇ ЧАСТИНУ.

ЦЕ ТАКОЖ БУДЕ ОЗНАЧАТИ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ТА ЗРОЗУМІЛИ ВСІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ. У ВИПАДКУ КОНФЛІКТУ МІЖ ЦІЄЮ УГОДОЮ І ВАШОЮ ІСНУЮЧОЮ УГОДОЮ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З MICROSOFT (ЯКЩО НАЯВНА), ПЕРЕВАГУ МАЮТЬ УМОВИ ВАШОЇ ІСНУЮЧОЇ УГОДИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З MICROSOFT. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ БУТИ ПОВ'ЯЗАНИМИ З ЦИМИ УМОВАМИ, ТО ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ПРОТЯГОМ 72 ГОДИН ВІД ПРИДБАННЯ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІ ПОСЛУГИ.

Ця угода на послуги Microsoft ("угода") укладається між нижче підписаними ("ви" чи "ваш") і найближчим афіліатом Microsoft, розташованим у вашій країні чи регіоні, якщо тільки ми не призначимо інакше в частині 9 нижче ("ми", "нас" чи "наш"). "Афіліат" означає будь-яку юридичну особу, якою ми чи ви володіємо, яка володіє вами чи нами або яка знаходиться під спільною власністю з вами чи з нами. "Власність" означає більше, ніж 50% власності.

Умови

1. ПОСЛУГИ.  Ми погоджуємося використовувати комерційно обґрунтовані зусилля для надання замовлених вами послуг як описано на веб-вузлі послуг (інакше відоме як "посібник з послуг"). Адреса веб-вузла для посібника з послуг: http://support.microsoft.com. Якщо URL змінюється з будь-якої причини, то ми надамо новий URL на ваш запит.

Ваше використання послуг регулюється цією угодою і посібником з послуг, які включаються в цю угоду цим посиланням. У випадку конфлікту між цією угодою і посібником з послуг буде застосовною ця угода.

Наша здатність надавати послуги залежить від вашої повної і своєчасної співпраці, а також від точності і повноти інформації, що надається вами.

2. ВЛАСНІСТЬ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ.

a. Виправлення. Ми надаємо вам не ексклюзивну, неперервну, повністю сплачену ліцензію для використання і відтворення виправлення, яке ми чи наш представник надасть вам виключно для вашого внутрішнього використання. Виправлення не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам. Окрім тих випадків, для яких тут передбачено інше, ліцензійні права, що надаються для виправлень, керуються ліцензійною угодою для дефектного продукту або, якщо виправлення не надається для конкретного продукту, будь-якими іншими умовами, які ми надаємо. Ваше використання цього продукту керується ліцензійною угодою для нього. Ви відповідальні за сплату будь-яких ліцензійних зборів за продукт. "Продукт(и)" означає будь-який комп’ютерний код, доступні через мережу послуги чи матеріали, що входять до складу продуктів випущених комерційно, попередніх версій чи бета-продуктів (ліцензованих на оплату чи безкоштовних), а також будь-які похідні згаданого вище, які ми чи наш представник робимо доступними для вас для ліцензії, яка публікується нами, нашими афіліатами чи третьою стороною. “Виправлення”означає виправлення для продуктів, які ми випускаємо на загальних підставах (такі як комерційні сервісні пакети продукту) або які ми передаємо вам, коли надаємо послуги (такі як способи обходу проблем, патчі, оперативні корегування, поновлення, виправлення помилок, бета-виправлення і попередні зборки з виправленими помилками), а також будь-які похідні наведеного вище. Ви не можете змінювати, розділяти на компоненти, декомпілювати, дизасемблювати, змінювати ім'я файлу чи об’єднувати його з будь-яким не-Microsoft комп’ютерним кодом будь-які виправлення, які ми вам надали.
б. Попередня робота. Усі права в будь-яких письмових матеріалах на основі комп’ютерного коду чи безкодових матеріалах ("матеріали"), розроблених чи одержаних інакшим чином нами чи для нас, або нашими афіліатами незалежно від цієї угоди ("Попередня робота"), повинні залишатися виключною власністю сторони, яка надала попередню роботу. Протягом надання послуг кожна сторона передає іншій стороні (а також нашим підрядникам як необхідно) тимчасову, неексклюзивну ліцензію на використання, відтворення та модифікацію будь-якої власної попередньої роботи, що надавалась виключно для виконання послуг. Ми надаємо вам невиняткову, безстрокову повністю оплачену ліцензію на використання, відтворення та зміну (якщо це можливо) наших попередніх робіт, за винятком продуктів у формі, наданій вам при завершенні нашого надання послуг, для використання з будь-якими розробками (якщо застосовуються). Ліцензійні права, що надаються нашій попередній роботі, обмежуються тільки вашим внутрішнім використанням, і не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам.
в. Розробки. Ми надаємо вам невиключне, безстрокове право використовувати, відтворювати і модифікувати будь-який комп’ютерний код чи матеріали (за винятком виправлень чи попередніх робіт), які ми залишили вам при завершенні нашого надання послуг ("розробки") виключно для вашого внутрішнього використання. Розробки не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам.
г. Зразки програмного коду. Додатково до прав, що встановлені в частині Розробки вище, вам також надається невиключне, безстрокове право відтворювати та поширювати форму об’єктного коду з будь-якого комп’ютерного коду, переданого нами з метою ілюстрації ("зразок програмного коду"), за умови, що ви погоджуєтеся: (i) не використовувати наше ім'я, логотип чи торговий знак для маркетингу вашого комп’ютерного продукту, в який вкладений зразок програмного коду; (ii) включати дійсне повідомлення про авторські права у ваш комп’ютерний продукт, у який вкладений зразок програмного коду; і (iii) відшкодовувати, звільняти від відповідальності та захищати нас і наших постачальників стосовно і по відношенню до всіх позовів чи судових справ, включаючи оплату послуг адвокатів, які виникають чи випливають з використання чи поширення зразка програмного коду.
ґ. Обмеження ліцензії для програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Оскільки певні умови ліцензій третіх осіб вимагають, щоб комп'ютерний код, як правило, (i) був відкритий для третіх осіб у формі вихідного коду; (ii) міг передаватися третім особам для створення похідних від нього робіт, або (iii) безкоштовно розповсюджувався серед третіх осіб (у сукупності "умови обмеженої ліцензії"), ліцензійні права, яка кожна зі сторін надала стосовно будь-якого комп'ютерного коду (а також будь-якої інтелектуальної власності, що пов'язана з нею), не включають будь-якої ліцензії, права, можливості або повноваження на включення, зміну, комбінування та/або розповсюдження цього комп'ютерного коду разом із будь-яким іншим комп'ютерним кодом таким чином, щоб цей інший комп'ютерний код підпадав би під умови обмеженої ліцензії.
Крім того, кожна зі сторін гарантує, що вона не надаватиме чи передаватиме іншій стороні комп'ютерний код, який підпадає під умови обмеженої ліцензії.
д. Права афіліатів. Ви можете надавати субліцензію на права, що містяться в цій частині, вашим афіліатам, але ваші афіліати не можуть субліцензувати ці права, і її використання вашими афіліатами повинно узгоджуватися з цими ліцензійними умовами, що містяться тут.
е. Збереження прав. Усі права, не надані явно в цій частині зберігаються.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. Умови цієї угоди є конфіденційними, і будь-яка інформація, що визначається одною із сторін як "конфіденційна" та/або "фірмовою", або такою, яка за всіх обставин повинна доречно вважатися конфіденційною та/або фірмовою ("конфіденційна інформація"), не буде розкриватися стороною, що одержує, для будь-якої третьої особи без виразної згоди іншої сторони, за винятком випадків відповідно до умов цієї угоди протягом п’яти (5) років від дати її розкриття. Ці зобов’язання з конфіденційності не повинні застосовуватися до будь-якої інформації, яка (i) стає відомою стороні, що одержує, з джерела, відмінного від сторони, що розкриває, інакше, ніж шляхом порушення зобов'язання щодо конфіденційності, пов’язаного із стороною, що розкриває, (іі) є чи стає доступною для загального користування інакше, ніж шляхом порушення стороною, що отримує, або (ііі) розробляється шляхом незалежних зусиль сторони, що приймає. Ми можемо використовувати будь-яку технічну інформацію, отриману нами у зв’язку з наданням послуг, пов’язаних з нашими продуктами, для вирішення проблем, виправлення помилок, підвищення функціональності та створення виправлень, а також для поповнення нашої бази знань. Ми погоджуємося не ідентифікувати вас та не розкривати у базі знань будь-яку вашу конфіденційну інформацію.

4. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

a. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ. У МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ І ВИКЛЮЧАЄМО ВСІ ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ І УМОВИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВОНИ Є ПРЯМО ВИКЛАДЕНИМИ, ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВСТАНОВЛЕНИМИ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ОКРІМ ТИХ, ЩО ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНІ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРАВОМІРНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ЧИ ЯКОСТІ, ТОВАРНОГО СТАНУ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ ЧИ ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАНІ НАМИ.
б. Застосування місцевого законодавства. Якщо застосовне законодавство надає вам будь-які умови, що уявляються, попри виключень та обмежень у цій угоді, то до ступеня, дозволеного застосовним законом, ваші засоби правового захисту є обмеженими, у випадку послуг, одним з наступного (і) повторним наданням послуг або (іі) вартістю повторного надання послуг (якщо необхідно), а також у випадку товарів (і) заміною товарів чи (іі) виправленням дефектів в товарах. Порядок, у якому надаються ці обмежені засоби правового захисту, буде визначатися нами.

5. ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. МАКСИМАЛЬНОЮ МІРОЮ, ЯКА ДОЗВОЛЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ: 1) НАША ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Є ОБМЕЖЕНОЮ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПОСЛУГИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ВАШОЇ ПРЕТЕНЗІЇ; 2) ЖОДНА ІЗ СТОРІН НЕ БУДЕ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ІНШОЇ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ ЧИ ВИПАДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ, ВТРАТИ ВИГОДИ ЧИ ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПИТАННЯ, ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЦІЄЇ УГОДИ, БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ МАТЕРІАЛИ ЧИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКІ МИ НАДАЄМО, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ АБО ЯКЩО ТАКА МОЖЛИВІСТЬ БУЛА ДОРЕЧНО ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ, І 3) У ВИПАДКУ ПОСЛУГ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВАМ БЕЗКОШТОВНО, НАША ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ НЕ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 5 ДОЛ. США ЧИ ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТА В МІСЦЕВІЙ ВАЛЮТІ. ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНШОЇ СТОРОНИ ЩОДО ІНШОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЇЇ ЗОБОВЯЗАННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНШОЇ СТОРОНИ АБО, У ВИПАДКУ ФАЛЬШУВАННЯ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ ЧИ НАВМИСНОЇ НЕПРАВИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ АБО ЗА ЗАГИБЕЛЬ ЧИ ПЕРСОНАЛЬНЕ УРАЖЕННЯ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ НЕОБЕРЕЖНІСТЮ ТІЄЇ СТОРОНИ. ОСКІЛЬКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОПОСЕРЕДКОВАНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВИЩЕЗГАДАНЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ НЕЗАСТОСОВНИМ.

6. ПОДАТКИ. Суми, які повинні сплачуватися нам за цією угодою не включають будь-які іноземні, федеральні, штатів, провінційні, місцеві, муніципальні чи інші урядові податки США (включаючи без обмежень будь-яку застосовну додану вартість або продаж чи використання податків), які заборговані виключно вами як результат укладання цієї угоди. Ми не несемо відповідальності за будь-які податки, які ви зобов’язані легально сплачувати. Всі такі податки (включаючи без обмежень податки на чистий прибуток чи валові надходження, податки на франшизу, та/або податки на майно) повинні бути вашою фінансовою відповідальністю.

7. РОЗІРВАННЯ УГОДИ.  Кожна із сторін може припинити цю угоду, якщо інша сторона (і) суттєво порушує чи не може виконати будь-яке зобов’язання, яке не виправляється протягом 30 календарних днів після повідомлення про таке порушення або (іі) неспроможна сплатити будь-який рахунок-фактуру із заборгованістю більше, ніж 60 календарних днів. Ви погоджуєтеся сплачувати всі збори за надані послуги та понесені витрати.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ. Ця угода становить єдину угоду сторін стосовно її предмету і переважає над будь-якими іншими попередніми та існуючими повідомленнями. Усі повідомлення, дозволи і замовлення, надані або оформлені у зв’язку з цією угодою, повинні надсилатися поштою, терміновою кур'єрською поштою або факсом на адреси, зазначені обома сторонами. Датою доставки повідомлення вважатиметься дата, що значиться на поштовій квитанції про отримання або у підтвердженні про доставку кур'єрської служби або факсу. Ви не можете призначати цю угоду без нашої письмової згоди, причому ця згода не може необґрунтовано відхилятися. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх міжнародних та національних законів, які є застосовними до цієї угоди. Ця угода регулюється законодавством штату Вашингтон, якщо послуги були придбані в Сполучених Штатах, законами Ірландії, якщо придбані в будь-якій країні чи регіоні Європи, Близького Сходу чи Африки (“EMEA”), або законами юрисдикції, де розташований афіліат, що надає послуги, якщо придбані за межами Сполучених Штатів чи EMEA. Будь-який позов за цією угодою повинен подаватися в федеральний суд чи суд штату в штаті Вашингтон, якщо послуги були придбані в Сполучених Штатах, у суди Ірландії, якщо послуги були придбані в будь-якій країні чи регіоні в EMEA або в суди тієї юрисдикції, де розташовується афіліат, який надає послуги, якщо придбані за межами Сполучених Штатів чи EMEA. Такий вибір підсудності не позбавляє жодну із сторін права звертатися до суду з проханням судової заборони стосовно порушення прав інтелектуальної власності або зобов’язань щодо конфіденційності у будь-якій відповідній юрисдикції. Частини стосовно обмежень на використання, стягнення, конфіденційність, право власності і ліцензування, відсутність гарантій, обмеження відповідальності, припинення та різного в цій угоді будуть зберігатися при припиненні чи закінченні терміну дії цієї угоди. Якщо буде визнано у судовому порядку, що будь-яке положення цієї угоди не має юридичної чинності, недійсне чи не може бути виконане, то решта положень зберігають свою повну чинність і силу, а сторони повинні внести виправлення в угоду для надання дійсності ураженому положенню до максимально можливого ступеня. Відмова від будь-якого порушення цієї угоди не є відмовою від будь-якого іншого порушення і є дійсною тільки тоді, коли вона оформлена у письмовій формі та підписана уповноваженим представником сторони, що відмовляється. Окрім платежів будь-яких належних сум, жодна із сторін не повинна нести відповідальність за затримки при виконанні чи за невиконання внаслідок причин поза межами їхнього доречного контролю. Це виразне побажання сторін, щоб ця угода була укладена англійською мовою.

9. ПІДРЯДНА КОМПАНІЯ MICROSOFT. Якщо ви перебуваєте в одній із наведених нижче країн, функції підрядника корпорації Microsoft для цієї угоди виконує Microsoft Regional Sales Corporation. Австралія, Бангладеш, Гонконг, Індія, Корея, Малайзія, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур, Шрі-Ланка, Тайвань, Тайланд і В’єтнам. Якщо ви перебуваєте в одній із країн Європи, Близького Сходу чи Африки, функції підрядника корпорації Microsoft для цієї угоди виконує Microsoft Ireland Operations, Limited.

 

Останнє оновлення: Червень 2007 р.

Властивості

Ідентифікатор статті: 13946 – останній перегляд: 18 квіт. 2016 р. – виправлення: 3

Зворотний зв’язок