Використання клавіатури

І пишучи лист, і обчислюючи цифрові дані, не можна обійтися без клавіатури – основного засобу введення інформації в комп’ютер. Але чи знаєте ви, що з клавіатури можна також керувати комп’ютером? Вивчивши кілька простих команд (інструкцій для комп’ютера), ви зможете працювати ефективніше.

Структура клавіатури

Клавіші на клавіатурі можна поділити на кілька груп за функціями:

 • Клавіші вводу (буквено-цифрові). Це клавіші букв, цифр, розділових знаків і символів, як і на звичайній друкарській машинці.
 • Службові клавіші. Ці клавіші використовуються окремо або разом з іншими клавішами для виконання певних дій. Найчастіше використовуються службові клавіші Ctrl, Alt, клавіша Windows
  Зображення клавіші з емблемою Windows
  і Esc.
 • Функціональні клавіші. Функціональні клавіші використовуються для виконання спеціальних завдань. Це клавіші F1, F2, F3 і так далі до F12. Функції цих клавіш відрізняються залежно від програми.
 • Клавіші навігації. Ці клавіші використовуються для переміщення по документах або веб-сторінках, а також для редагування тексту. До них належать клавіші зі стрілками, Home, End, Page Up, Page Down, Delete та Insert.
 • Цифрова клавіатура. На цифровій клавіатурі зручно швидко вводити цифри. Клавіші згруповано в блок, як на звичайному калькуляторі.
На рисунку нижче показано, як ці клавіші розташовано на типовій клавіатурі. Розкладка вашої клавіатури може відрізнятися.

Зображення клавіатури та різних типів клавіш
 


Введення тексту

Коли потрібно щось увести в програму, повідомлення електронної пошти або текстове поле, ви побачите блимаючу вертикальну риску (
Зображення курсора
 ), яка називається курсором або місцем вставлення. Він показує, де починатиметься введення тексту. Курсор можна перемістити, клацнувши мишею в потрібному місці або скориставшись клавішами навігації (див. розділ "Використання клавіш навігації" цієї статті).

Окрім букв, цифр, розділових знаків і символів, до клавіш вводу належать також Shift, Caps Lock, Tab, Enter, ПРОБІЛ і Backspace.


Назва клавіші Використання клавіші

Shift

Натисніть клавішу Shift разом із буквою, щоб ввести велику букву. Натисніть клавішу Shift разом з іншою клавішею, щоб ввести символ, зображений у верхній частині цієї клавіші.

Caps Lock

Натисніть клавішу Caps Lock один раз, щоб вводити тільки великі букви. Натисніть клавішу Caps Lock знову, щоб вимкнути цю функцію. На клавіатурі може бути світловий індикатор Caps Lock.

Tab

Натисніть клавішу Tab, щоб перемістити курсор на кілька пробілів вперед. Крім того, за допомогою клавіші Tab можна перейти до наступного текстового поля у формі.

Enter

Натисніть клавішу Enter, щоб перемістити курсор на початок наступного рядка. У діалоговому вікні натисніть Enter, щоб вибрати виділену кнопку.

ПРОБІЛ

Натисніть клавішу ПРОБІЛ, щоб перемістити курсор на один пробіл вперед.

Backspace

Натисніть клавішу Backspace, щоб видалити символ перед курсором або виділений текст.


Використання сполучень клавіш

За допомогою сполучень клавіш можна виконувати певні дії за допомогою клавіатури. Вони дають змогу працювати швидше. Фактично майже кожну дію або команду, яку можна виконати за допомогою миші, можна виконати швидше за допомогою однієї або кількох клавіш на клавіатурі.

У довідці знак "плюс" ( + ) між кількома клавішами означає, що ці клавіші слід натискати разом. Наприклад, сполучення Ctrl + A означає, що слід натиснути та утримувати клавішу Ctrl, а потім натиснути клавішу А. Сполучення Ctrl + Shift + A означає, що слід натиснути та утримувати клавіші Ctrl і Shift, а потім натиснути клавішу А.


Як знайти сполучення клавіш для програми

У більшості програм можна працювати за допомогою клавіатури. Щоб дізнатися сполучення клавіш для команд, відкрийте меню. Сполучення клавіш (якщо вони доступні) відображаються біля пунктів меню.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Сполучення клавіш відображаються біля пунктів меню.


Вибір меню, команд і параметрів

За допомогою клавіатури можна відкривати меню, вибирати команди та інші параметри. У програмі, яка має меню з підкресленими буквами, натисніть клавішу Alt і підкреслену букву, щоб відкрити відповідне меню. Натисніть підкреслену букву в пункті меню, щоб вибрати цю команду. У програмах, де є стрічка, як-от Paint і WordPad, після натискання клавіші Alt буква, яку можна натиснути, не підкреслюється, а накладається.

Зображення меню програми Paint із підкресленими буквами в командах меню
 
Натисніть клавіші Alt + F, щоб відкрити меню "Файл", потім натисніть клавішу P, щоб вибрати команду "Друк".

Цей прийом також працює в діалогових вікнах. Підкреслена буква у варіанті в діалоговому вікні означає, що ви можете вибрати цей варіант, натиснувши клавішу Alt і цю букву.

Корисні сполучення клавіш

У таблиці нижче наведено деякі з найкорисніших сполучень клавіш. Докладніший список див. в статті Сполучення клавіш.
Натисніть Щоб

Клавіша Windows

Зображення клавіші з емблемою Windows
 

Відкрити меню "Пуск"

Alt + Tab

Переключитися між відкритими програмами або вікнами

Alt + F4

Закрити активний елемент або вийти з активної програми

Ctrl + S

Зберегти поточний файл або документ (працює в більшості програм)

Ctrl + C

Копіювати вибраний елемент

Ctrl + X

Вирізати вибраний елемент

Ctrl + V

Вставити вибраний елемент

Ctrl + Z

Скасувати дію

Ctrl + A

Вибрати всі елемент в документі або вікні

F1

Відобразити довідку для програми або Windows

Клавіша Windows

Зображення клавіші з емблемою Windows
  + F1

Відкрити службу довідки та підтримки Windows

Esc

Скасувати поточне завдання
Клавіша "Контекст" Відкрити меню команд, пов’язаних із виділеним елементом у програмі. Те саме, що клацнути виділений елемент правою кнопкою миші.

Використання клавіш навігації

Клавіші навігації дають змогу переміщувати курсор, переміщатися по документах і веб-сторінках, а також редагувати текст. У таблиці нижче наведено деякі основні функції цих клавіш.


Натисніть Щоб

Стрілка вліво, вправо, вгору чи вниз

Перемістити курсор чи виділений елемент на один пробіл або рядок у напрямку стрілки або прокрутити веб-сторінку в напрямку стрілки

Home

Перемістити курсор у кінець рядка або перейти на початок веб-сторінки

End

Перемістити курсор у кінець рядка або перейти вниз веб-сторінки

Ctrl + Home

Перейти на початок документа

Ctrl + End

Перейти в кінець документа

Page Up

Перемістити курсор або сторінку на один екран вгору

Page Down

Перемістити курсор або сторінку на один екран вниз

Delete

Видалити символ після курсору або виділений текст; у Windows – видалити вибраний елемент і перемістити його до кошика

Insert

Увімкнути або вимкнути режим вставлення. Коли увімкнуто режим вставлення, текст, який вводиться, вставляється біля курсору. Коли режим вставлення вимкнуто, текст, який вводиться, заміняє наявні символи.


Використання цифрової клавіатури

Цифрова клавіатура містить цифри від 0 до 9, знаки арифметичних операцій + (додавання),- (віднімання), * (множення) і / (ділення), а також десяткову кому, як на калькуляторі. Ці символи можна знайти на інших клавішах, але їх розташування на цифровій клавіатурі дає змогу швидко вводити цифрові дані або знаки математичних операцій однією рукою.

Зображення клавіш цифрової клавіатури
 
Цифрова клавіатура

Щоб вводити цифри за допомогою цифрової клавіатури, натисніть клавішу Num Lock. На більшості клавіатур є світловий індикатор Num Lock. Коли клавішу Num Lock вимкнуто, цифрова клавіатура функціонує як другий набір клавіш навігації (ці функції зображено на клавішах біля цифр або символів).

За допомогою цифрової клавіатури можна виконувати прості обчислення в Калькуляторі.
 
Робота з Калькулятором за допомогою цифрової клавіатури

Три додаткові клавіші

Отже ми розглянули майже всі клавіші, якими можна користуватися. Однак для справді допитливих користувачів розглянемо три найзагадковіші клавіші на клавіатурі: PrtScn, Scroll Lock і Pause/Break.

PrtScn (або Print Screen)

Колись давно ця клавіша справді робила те, про що каже її назва – надсилала текст поточного екрана на принтер. Сьогодні натискання клавіші PrtScn робить знімок всього екрана та копіює його до буфера обміну в пам’яті комп’ютера. Звідти його можна вставити (Ctrl + V) у Microsoft Paint або іншу програму і, якщо потрібно, роздрукувати з цієї програми.

Ще загадковішою є клавіша SYS RQ, яку на деяких клавіатурах розташовано на одній клавіші з PrtScn. Раніше клавіша SYS RQ призначалася для "запиту системи", але у Windows ця команда недоступна.

ScrLk (або Scroll Lock)

У більшості програм натискання клавіші Scroll Lock ні на що не впливає. У деяких програмах натискання клавіші Scroll Lock змінює режим роботи клавіш зі стрілками та клавіш Page Up і Page Down; натискання цих клавіш призводить до прокручування документа без зміни положення курсору або виділеного елемента. На клавіатурі може бути світловий індикатор Scroll Lock.

Pause/Break

Ця клавіша використовується рідко. У деяких старих програмах натискання цієї клавіші призупиняє програму, а натискання клавіш Ctrl + Pause/Break припиняє її виконання.

Інші клавіші

Деякі сучасні клавіатури мають "гарячі клавіші" або кнопки, які дають змогу швидко, одним натисканням відкривати програми, файл або виконувати команди. Інші моделі мають регулятори гучності, коліщатка прокручування, коліщатка масштабу та інші пристрої. Детальну інформацію про ці функції див. в документації до клавіатури чи комп’ютера або на веб-сайті виробника.

Поради щодо безпечного використання клавіатури

Використовуючи клавіатуру належним чином, ви можете уникнути болю або пошкодження зап’ястків, кистей і рук, особливо якщо комп’ютер використовується протягом тривалого часу. Ось кілька порад, які допоможуть покращити роботу з клавіатурою:

 • Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші плечі мають бути розслаблені.
 • Розташуйте клавіатуру прямо перед собою. Якщо на клавіатурі є цифрова клавіатура, можна вважати центральною точкою клавішу ПРОБІЛ.
 • Під час введення тексту ваші руки та зап’ястя не мають опускатися на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було діставати рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.
 • Під час введення тексту не кладіть долоні чи зап’ястя ні на яку поверхню. Якщо на клавіатурі є підставка для долонь, користуйтеся нею лише під час перерв у введенні тексту.
 • Під час введення тексту торкайтеся клавіш легко й тримайте зап’ястя прямо.
 • Коли ви не вводите текст, розслабте кисті й руки.
 • Робіть короткі перерви в роботі за комп’ютером кожні 15–20 хвилин.
Властивості

Ідентифікатор статті: 17073 – останній перегляд: 14 вер. 2016 р. – виправлення: 3

Зворотний зв’язок