Озвучування тексту за допомогою Екранного диктора

Екранний диктор вголос читає текст, що відображається на екрані ПК, і описує події, наприклад сповіщення або зустрічі в календарі, завдяки чому ПК можна використовувати без дисплея.

Щоб запустити або зупинити Екранний диктор, натисніть клавішу з емблемою Windows

Піктограма Windows
+ Enter. Щоб переглянути всі команди Екранного диктора, натисніть сполучення клавіш Caps Lock + F1 після його відкриття. Якщо пристрій має сенсорний екран, торкніться його три рази чотирма пальцями.

Використання режиму сканування для швидкого виконання дій

Режим сканування допомагає швидко переходити між програмами та веб-сторінками. Натисніть сполучення клавіш Caps lock + ПРОБІЛ, щоб увімкнути чи вимкнути його.

Коли його ввімкнено, натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз для переходу до наступного чи попереднього рядка тексту в програмі чи на веб-сторінці, та клавіші зі стрілками праворуч і ліворуч для переходу до наступного чи попереднього символу. Щоб активувати елемент, наприклад кнопку, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Ви також можете переходити за словом або абзацом. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + Стрілка ліворуч і Ctrl + Стрілка праворуч для переходу за словом. Використовуйте сполучення клавіш Ctrl + Стрілка вгору і Ctrl + Стрілка вниз для переходу між абзацами.

Настройки екранного диктора

Властивості

Ідентифікатор статті: 17173 – останній перегляд: 6 вер. 2016 р. – виправлення: 6

Зворотний зв’язок